Navigacija

Pred vama je drugi broj Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture, pokrenutog u okviru istraživačkog projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat Knjiženstvo ima za cilj da osvetli istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku kao i da teoretizuje njene specifičnosti, preoblikujući postojeće, uglavnom zapadne, pojmove i modele, dok je časopis zamišljen kao svojevrstan forum na kom se ta pomaljajuća književna istorija dodatno promišlja, obrazlaže i preispituje. Otuda je časopis povezan, praktično – preko linkova, ali i na širem, teorijskom planu, sa digitalnom bazom podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

U ovom broju časopisa Knjiženstvo najviše prostora posvećeno je vezi ženske kulture i periodike. Reč je delimično o savremenim ženskim časopisima, ali pretežnije o listovima iz prošlog veka u kojima je pridev „devojački” ili „ženski” nekada označavalo prostor za samoizražavanje, a ponekad imao normativni karakter. Drugi deo tekstova u središnjem delu Knjiženstva bavi se pojedinačnim autorkama i njihovim tekstovima – pismima mlade Markize od Alorna, Jelenom Dimitrijević i francuskim uticajima na njeno delo, Jovankom Hrvaćanin, Danicom Marković, kao i nomadizmom Milene Pavlović Barili. Bibliografije u ovom broju posvećene su monahinji Jefimiji i godištima časopisa „Ženski svet” od 1886. do 1890. Prikazi knjiga predstavljaju tri zanimljiva domaća izdanja, knjigu Slobodanke Peković o Isidori Sekulić, potom zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u oktobru 2010, te knjigu o ženama i nauci Dragane Popović. Intervju sa Natašom Marković, urednicom edicije Sopstvena soba izdavačke kuće „Službeni glasnik”, kao i pregled događaja koji obuhvataju izložbu o periodici i susrete u okviru evropskog projekta o ženskoj književnosti, dodatno aktualizuju teme časopisa i projekta u celini.

 

Očekivanje koje smo obelodanili u prošlom broju na ovom istom mestu, da će publika našeg časopisa bivati sve veća i da će časopis privlačiti nove saradnice i saradnike, za sada se ispunjava. Učinili smo sve da i ovaj broj bude podstrek za dalja istraživanja i rad u oblasti književnosti, roda i kulture.
 

Uredništvo časopisa Knjiženstvo

Preuzmite ceo broj.

Na početak stranice