Navigacija

Svetlana Tomin
Filozofski fakultet Novi Sad

Bibliografija radova o monahinji Jefimiji (oko 1349–1405)

Ova bibliografija obuhvata članke, studije i knjige koje su posvećene značajnoj ličnosti srpskog srednjeg veka i prvoj poznatoj književnici ovoga perioda monahinji Jefimiji (despotici Jeleni Mrnjavčević, odnosno velikoshimnici Evpraksiji). Zabeležena su različita izdanja njenih dela. Uzeti su u obzir i tekstovi u kojima se Jefimija samo pominje, kao i nenaučni spisi inspirisani njenim životom. Redosled je hronološki. Uneta su i dela, počev od Pavela Jozefa Šafarika, u kojima se kao autorka Jefimijine Pohvale knezu Lazaru pogrešno navodi kneginja Milica.

Dosadašnji pregledi literature o monahinji Jefimiji:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, str. 477 (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, str. 559560 (Damnjan Petrović)
Perić Đorđe, Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521), Zbornik Matice srpske za istoriju, 35, Novi Sad, 1987, str. 189207.
Srpski biografski rečnik, 4, I-Ka, Novi Sad, 2009, 397 (Đorđe Trifunović)

Ključne reči:

Srbija, srednjovekovna književnost, bibliografija, monahinja Jefimija, kneginja Milica


Gordana Đoković
Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja I deo (1886-1890)[1]

Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja izlazio je od 1886. godine do 1914. godine (29 godina) pod uredništvom Arkadija Varađanina. Posle uvodne studije o časopisu, njegovom uredniku i osnivanju Dobrotvornih zadruga po Vojvodini, sledi bibliografija koja obuhvata prvih pet godina izlaženja časopisa, od 1886. godine do 1890. godine i sadrži 659 bibliografskih jedinica, opisanih de visu.

Ključne reči:

Ženski svet: list Dobrotvornih zadruga Srpkinja, bibliografija