Navigacija

Ramona Mihaila
Senem Timuroglu
Magdalena Koh

Susreti u okviru COST projekta IS 0901 u 2012. godini

Radionica Ženska književnost i veze Istoka i Zapada u Evropi: Vizualizacija povezanosti održana je od 25. do 28. aprila 2012. u Bukureštu na Univerzitetu Spiru Haret. Radionica je imala 66 učesnika iz 19 evropskih zemalja, a pokrenula je pitanja o faktorima uključenim u proces ženskog pisanja, izdavanja knjiga i uspostavljanja kontakata sa čitaocima.


Biljana Andonovska
Stanislava Barać

Re/vizija: časopisi kao agensi književnosti i kulture

Izložbom Re/vizija: časopisi kao agensi književnsti i kulture, održanom u novembru 2012. u holu Narodne biblioteke Srbije, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, uz podršku Centra za promociju nauke, obeležio je pola veka rada i 42 godine postojanja istraživačkog projekta specijalizovanog za proučavanje književne periodike.