Навигација

Пред вама је други број Књиженства, часописa за студије књижевности, рода и културе, покренутог у оквиру истраживачког пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат Књиженство има за циљ да осветли историју женске књижевности на српском језику као и да теоретизује њене специфичности, преобликујући постојеће, углавном западне, појмове и моделе, док је часопис замишљен као својеврстан форум на ком се та помаљајућа књижевна историја додатно промишља, образлаже и преиспитује. Отуда је часопис повезан, практично – преко линкова, али и на ширем, теоријском плану, са дигиталном базом података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године.

 

У овом броју часописа Књиженство највише простора посвећено је вези женске културe и периодике. Реч је делимично o савременим женским часописима, али претежније o листовима из прошлог века у којима је придев „девојачки” или „женски” некада означавало простор за самоизражавање, а понекад имао нормативни карактер. Други део текстова у средишњем делу Књиженства бави се појединачним ауторкама и њиховим текстовима – писмима младе Маркизе од Алорна, Јеленом Димитријевић и француским утицајима на њено дело, Јованком Хрваћанин, Даницом Марковић, као и номадизмом Милене Павловић Барили. Библиографије у овом броју посвећене су монахињи Јефимији и годиштима часописа „Женски свет” од 1886. до 1890. Прикази књига представљају три занимљива домаћа издања, књигу Слободанке Пековић о Исидори Секулић, потом зборник радова са Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу у октобру 2010, те књигу о женама и науци Драгане Поповић. Интервју са Наташом Марковић, уредницом едиције Сопствена соба издавачке куће „Службени гласник”, као и преглед догађаја који обухватају изложбу о периодици и сусрете у оквиру европског пројекта о женској књижевности, додатно актуализују теме часописа и пројекта у целини.

 

Oчекивање које смо обелоданили у прошлом броју на овом истом месту, да ће публика нашег часописа бивати све већа и да ће часопис привлачити нове сараднице и сараднике, за сада се испуњава. Учинили смо све да и овај број буде подстрек за даља истраживања и рад у области књижевности, рода и културе.
 

Уредништво часописа Књиженство

Преузмите цео број.

На почетак странице