Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

Godina II, broj 2

UDK 82

ISSN 2217-7809 (Online)

(elektronski časopis)

Izlazi jednom godišnje - u decembru

Časopis je deo projekta br. 178029,

Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Za izdavača

Prof. dr Aleksandra Vraneš

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, vanredni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zamenica glavne urednice

Dr Zorica Bečanović Nikolić, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Redakcija

Dr Aleksandra Vraneš, redovni profesor na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

MA Dragana Grujić, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

MA Gordana Đoković, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Dubravka Đurić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

Snežana Kalinić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Mr Ana Kolarić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Mr Ivana Pantelić, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Slobodanka Peković, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Slavko Petaković, docent na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Pilipović, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, vanredni profesor na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni redakcijski odbor

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija

Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet , Budimpešta

Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju

Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London

Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji

Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Lektura i korektura

MA Jelena Milinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Lektura tekstova na engleskom jeziku

Snežana Kalinić

Likovna urednica

Dr Nataša Teofilović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Veb dizajn

Dragan Vranešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dušan Ristić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Saradnici

Dunja Begović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, MA Dunja Dušanić, MA Sofija Nemet, MA Novak Malešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Savet redakcije časopisa

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu

Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet Južne Karoline, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu

Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji

Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu

Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

Recenzenti

Dr Čedomir Antić, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Jasmina Ahmetagić, Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić

Prof. dr. Ljiljana Banjanin, Fakultet za strane jezike i književnosti, Univerzitet u Torinu

Doc. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Doc. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

Prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Veselin Kljajić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta „Adam Mickijevič“, Poznanj

Doc. dr Ana Kuzmanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Slobodanka Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Doc. dr Jelena Pilipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Jovan Popov, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Tanja Popović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Biljana Sikimić, Balkanološki institut SANU

Prof. dr Ljubinka Trgovčević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Naslovna stranica

Fotografija: dr Bojan Jović

Rešenje: dr Nataša Teofilović

Izdavač

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski trg 3

+381 11 2638622 lok. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Na početak stranice