Navigacija

Izdavač i redakcija

Glavni i odgovorni urednik
Dr Vladimir Đurić, docent, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet


Zamenice glavnog i odgovornog urednika
Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
Dr Gordana Đoković, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
Dr Sanja Ignjatović, docent, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Dr Nikola Bjelić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Filozofski
fakultet


Članovi redakcije
Dr Nadežda Aleksandrova, vanredna profesorka, Univerzitet „Kliment
Ohridski”, Sofija, Bugarska
Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka, Univerzitet u
Beogradu, Filološki fakultet
Dr Frano Vrančić, docent, Univerzitet u Zadru, Hrvatska
Dr Vladislava Gordić Petković, redovna profesorka, Univerzitet u
Novom Sadu, Filozofski fakultet
Dr Maša Grdešić, docent, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Dr Dragana Grujić, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
 Dr Tamara Đermanović, redovna profesorka, Univerzitet Pompeu Fabra,
Barselona, Španija
Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum,
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Dr Alenka Jensterle Doležal, vanredna profesorka, Karlov Univerzitet,
Prag, Češka Republika
Dr Džon K. Koks, redovni profesor istorije, Državni univerzitet Severne
Dakote, Fargo, SAD
Dr Magdalena Koh, redovna profesorka, Univerzitet „Adam Mickjevič“,
Poznanj, Poljska
Dr Tatjana Kriveli, redovna profesorka, Univerzitet u Cirihu,
Švajcarska
Dr Katja Mihurko Poniž, redovna profesorka, Univerzitet u Novoj
Gorici, Fakultet za humanistiku, Slovenija
Dr Oktavija Nedelku, redovna profesorka, Univerzitet u
Bukureštu, Fakultet za strane jezike i književnosti, Rumunija
Dr Mirjana Pavlović, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
Dr Ivana Pantelić, naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju,
Beograd
Dr Viola Parente-Čapkova, redovna profesorka, Univerzitetu u Turkuu,
Finska; gostujuća profesorka, Karlov univerzitet, Prag, Češka Republika
Dr Henrijeta Parč, viša lektorka, Univerzitet u Glazgovu, Ujedinjeno
Kraljevstvo
Dr Jelena Pilipović, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
Dr An Birgite Roning, redovna profesorka, Univerzitet u Oslu, Norveška
Dr Pradipta Sengupta, vanredni profesor, Ženski koledž u Burdvanu,
Zapadni Bengal, Indija
Dr Nina Sirković, vanredna profesorka, Sveučilište u Splitu, Fakultet
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Hrvatska
Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka, Univerzitet u Novom Sadu,
Filozofski fakultet
Dr Astrid Felner, redovna profesorka, Univerzitet u Zarlandu,
Filozofski fakultet, Nemačka
Dr Sibelan Forester, redovna profesorka, Univerzitet u Svortmoru, SAD


Savet redakcije
Dr Vanda Anastasio, redovna profesorka, Univerzitet u Lisabonu,
Portugalija
Dr Ljiljana Banjanin, vanredna profesorka, Univerzitet u Torinu, Italija
Dr Suzan van Dijk, viša naučna saradnica, Institut Hajhens za holandsku
istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag, Holandija
Dr Donald Grajner, profesor emeritus, Univerzitet u Južnoj Karolini,
SAD
Dr Katerina Dalakura, vanredna profesorka, Univerzitet na Kritu, Grčka
Dr Kracimira Daskalova, redovna profesorka, Univerzitet u Sofiji,
Bugarska
Dr Zoran Milutinović, redovni profesor, Univerzitetski koledž
London, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dr Nataša Teofilović, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum,
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Dr Elizabeta Šeleva, redovna profesorka, Univerzitet Sv. Kiril i
Metodij, Filološki fakultet ”Blaže Koneski”, Skoplje, S. Makedonija


Lektura, korektura i tehničko uređenje
Msr Marija Bulatović, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
Msr Teodora Todorić Milićević, istraživačica saradnica, Univerzitet
u Beogradu, Filološki fakultet


Obrada tekstova na engleskom
Msr Radojka Jevtić, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet


Logo
Dr Nataša Teofilović, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum,
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd