Navigacija
Dobrodošli na Knjiženstvo! Knjiženstvo je akademska platforma za proučavanje književnosti, roda i kulture koju čine elektronski časopis, elektronska izdanja knjiga i digitalna baza podataka. Časopis, baza podataka i elektronska izdanja publikacija nalaze se u slobodnom pristupu. Podaci preuzeti sa platforme mogu se koristiti u istraživačkim radovima, uz obavezno navođenje izvora. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili imate dodatnih pitanja, pišite nam.

Vesti

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Arhiva vesti

O Knjiženstvu

Časopis

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture osnovan je u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike SrbijeKnjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti do 1915. godine.

Knjiženstvo je naučni časopis (kategorija M52) prisutan u bazama Ebsco, Erih Plus i CEEOL. Časopis objavljuje naučne radove, intervjue i prikaze posvećene temama iz književnosti, drugih umetnosti i kulture uopšte, u čijem je središtu istraživanje roda, s težištem interesovanja na ženskom stvaralaštvu na svim jezicima, u različitim kulturama i dobima. Digitalna humanistika takođe je jedna od oblasti na čijoj promociji Knjiženstvo radi i koju zastupa od osnivanja.  

Časopis izlazi u elektronskom obliku, jednom godišnje. Rukopisi, pripremljeni prema uputstvu, dostavljaju se do 1. avgusta tekuće godine na sledeće imejl adrese: knjizenstvo@fil.bg.ac.rs, knjizenstvo@gmail.com. Rukopisi koje uredništvo odabere potom prolaze kroz proces recenziranja. 

Časopis izlazi u decembru na platformi Knjiženstvo.

Časopis Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture u svom radu i redakcijskoj organizaciji, kao i u sadržini koju objavljuje, zastupa isključivo stavove i postupke koji su nediskriminatorni.

Od svog osnivanja, časopis je povezan sa digitalnom bazom podataka Knjiženstvo.

Digitalna baza podataka

Digitalna baza podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine osnovana je okviru istoimenog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz projektnog ciklusa koji je trajao od 2011. do 2019. godine.

Baza sadrži podatke o stvaralaštvu srpskih književnica od srednjeg veka do 1915. godine. Reč je o osnovnim biografskim i bibliografskim podacima, podacima o prevodima, ženskim časopisima, vezama sa drugim književnicama, srpskim i stranim, međusobnim uticajima, linkovima koji vode ka digitalizovanim tekstovima. Digitalna baza podataka nastavlja tradiciju dehijerarhizovanih priloga o ženskom stvaralaštvu, poput spiskova i bibliografija ženskih radova, pisanih od kraja 19. do kraja 20. veka, a istovremeno naglašava i nužnost stalne dopune i nadgradnje, koje ovaj medij omogućava.