Navigacija
Dobrodošli na Knjiženstvo! Knjiženstvo je akademska platforma za proučavanje književnosti, roda i kulture koju čine elektronski časopis, elektronska izdanja knjiga i digitalna baza podataka. Časopis, baza podataka i elektronska izdanja publikacija nalaze se u slobodnom pristupu. Podaci preuzeti sa platforme mogu se koristiti u istraživačkim radovima, uz obavezno navođenje izvora. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili imate dodatnih pitanja, pišite nam.

Vesti

Arhiva vesti

O Knjiženstvu

Časopis

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture osnovan je u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike SrbijeKnjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti do 1915. godine.

Knjiženstvo je naučni časopis (kategorija M52) prisutan u bazama Ebsco, Erih Plus i CEEOL. Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture, afirmiše interdisciplinarna istraživanja ženskog prisustva i stvaralaštva u književnosti, umetnosti i kulturi, kao i oblast digitalne humanistike. Časopis podstiče saradnju u istraživanjima roda na svim jezicima u različitim kulturama i periodima. Uredništvo časopisa posebno je zainteresovano za inovativne doprinose potencijalnih autorki i autora, posvećeno je unapređivanju akademskih standarda i borbi protiv svakog oblika diskriminacije.

Časopis izlazi u elektronskom obliku, jednom godišnje. Rukopisi, pripremljeni prema uputstvu, dostavljaju se do 1. septembra tekuće godine na sledeće imejl adrese: knjizenstvo@fil.bg.ac.rs, knjizenstvo@gmail.com. Rukopisi koje uredništvo odabere potom prolaze kroz proces recenziranja. 

Časopis izlazi u decembru na platformi Knjiženstvo.

Časopis Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture u svom radu i redakcijskoj organizaciji, kao i u sadržini koju objavljuje, zastupa isključivo stavove i postupke koji su nediskriminatorni.

1. Izdavačka etika
2. Uputstvo
Obrazac (Obrazac)
3. Uređivačka politika
4. Izjava autora
5. Prenos autorskih prava

Od svog osnivanja, časopis je povezan sa digitalnom bazom podataka Knjiženstvo.

Digitalna baza podataka

Digitalna baza podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine osnovana je okviru istoimenog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz projektnog ciklusa koji je trajao od 2011. do 2019. godine.

Baza sadrži podatke o stvaralaštvu srpskih književnica od srednjeg veka do 1915. godine. Reč je o osnovnim biografskim i bibliografskim podacima, podacima o prevodima, ženskim časopisima, vezama sa drugim književnicama, srpskim i stranim, međusobnim uticajima, linkovima koji vode ka digitalizovanim tekstovima. Digitalna baza podataka nastavlja tradiciju dehijerarhizovanih priloga o ženskom stvaralaštvu, poput spiskova i bibliografija ženskih radova, pisanih od kraja 19. do kraja 20. veka, a istovremeno naglašava i nužnost stalne dopune i nadgradnje, koje ovaj medij omogućava.