Navigacija

Sofija Nemet
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Isidora Sekulić – Srpkinja kosmopolitskog duha

Isidorini oslonci / Slobodanka Peković. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2009 (Novi Sad: Budućnost). – 196 str. ; 23 cm. – ISBN 978-86-86611-27-7


Ljubica Šljukić Tucakov
Fakultet organizacionih nauka
Univerzitet u Beogradu

Ka razvoju domaće feminističke kritike

Žene: rod, identitet, književnost / dr Dragan Bošković, ur. – Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2 – Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2011 (Kragujevac: GC Interagent). – 683 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-85991-36-3


Nađa Bobičić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Nauka je ženskog roda

Žene u nauci : od Arhimeda do Ajnštajna : Osvajanje osvojenog / Dragana Popović. – Beograd: Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). – 178 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Biblioteka Društvo i nauka. Posebna izdanja) ISBN 978-86-519-1234-7