Навигација

Архива вести

ЦИП

КЊИЖЕНСТВО [Електронски извор] : часопис за студије књижевности, рода и културе. - Електронски часопис. - Београд : Филолошки факултет, 2011- Годишње. - Насл. са насл. екрана. ISSN 2217-7809 = Књиженство 82 COBISS.SR-ID 189322508

Уређивачки одбор часописа

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Американке

Објављен је зборник радова „Американке Јелене Ј. Димитријевић”.

Скениран је значајан извор за истраживања књиженства

Опште

Библиографија књига женских писаца штампаних у Војводини, Србији, Јужној Србији и Црној Гори до свршетка 1935. Грађу прикупила Надежда Петровић, библиотекарка Народне библиотеке. 1936. Штампа Државне штампарије Краљевине Југославије, Београд.  Преуз...

Разговор о бази података и часопису Књиженство у оквиру Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета

Опште

У четвртак 14.03.2013, у просторијама Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду (улаз из дворишта Капетан Мишиног здања), у 17 часова, одржаће се радионица Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета ...

Презентација другог броја електронског часописа Књиженство и дигиталне базе података

Опште

Презентација другог броја електронског часописа Књиженство и истоимене дигиталне базе података, у оквиру пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године , који финансира Министарство просветe, наукe и техн...

Презентација дигиталне базе података и електронског часописа Књиженство

Опште

Презентација дигиталне базе података и електронског часописа Књиженство, насталих у оквиру пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србијe, о...

О пројекту

Опште

Назив пројекта – књиженство – јесте стара реч за књижевност која својим пореклом и звучањем поетично спаја основне елементе пројекта: књижевност и женско стваралаштво на једном језику и његовим претечама, као и настојање да се пронађе теоријски говор к...