Навигација
Пројекат Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике од 2011. године. Пројекат има за циљ да осветли историју женске књижевности на српском језику као и да теоретизује њене специфичности, преобликујући постојеће, углавном западне, појмове и моделе.

Вести

Објављен је зборник радова „Американке Јелене Ј. Димитријевић”.

Библиографија књига женских писаца штампаних у Војводини, Србији, Јужној Србији и Црној Гори до свршетка 1935. Грађу прикупила Надежда Петровић, библиотекарка Народне библиотеке. 1936. Штампа Државне штампарије Краљевине Југославије, Београд.  Преуз...

Архива вести

О пројекту

Назив пројекта – књиженство – јесте стара реч за књижевност која својим пореклом и звучањем поетично спаја основне елементе пројекта: књижевност и женско стваралаштво на једном језику и његовим претечама, као и настојање да се пронађе теоријски говор којим се то стваралаштво може описати.

Два основна елемента пројекта јесу дигитална база података и часопис. Дигитална база података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о основним биографским и библиографским подацима, подацима о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима који воде ка дигитализованим текстовима. Дигитална база података наставља традицију дехијерархизованих прилога о женском стваралаштву, попут спискова и библиографија женских радова, писаних од краја 19. до краја 20. века, а истовремено наглашава и нужност сталне допуне и надградње, које овај медиј омогућава.

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе повезан је са базом података Књиженство a замишљен је као простор у коме мапа женске књижевности у настајању бива уобличена у наратив, оживљена као низ дијалога, образлагана, преиспитивана, теоретизована и повезана са различитим приступима и дисциплинама. Часопис је електронски јер само у том медију може постојати директна веза са базом података и другим сродним садржајима. Електронски облик га истовремено чини и лако доступним.

Пројекат Књиженство је повезан са COST акцијом IS0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, која обухвата базу података о европској женској књижевности до 1900. године Women Writers in History.