Навигација
Пројекат Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике од 2011. године. Пројекат има за циљ да осветли историју женске књижевности на српском језику као и да теоретизује њене специфичности, преобликујући постојеће, углавном западне, појмове и моделе.

О Књиженству

Часопис

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе основан је у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеКњиженство, теорија и историја женске књижевности до 1915. године.

Књиженство је научни часопис (категорија М52) присутан у базама Ebsco, Erih Plus и CEEOL. Часопис објављује научне радове, интервјуе и приказе посвећене темама из књижевности, других уметности и културе уопште, у чијем је средишту истраживање рода, с тежиштем интересовања на женском стваралаштву на свим језицима, у различитим културама и добима. Дигитална хуманистика такође је једна од области на чијој промоцији Књиженство ради и коју заступа од оснивања.  

Часопис излази у електронском облику, једном годишње. Рукописи, припремљени према упутству, достављају се до 1. августа текуће године на следеће имејл адресе: knjizenstvo@fil.bg.ac.rs, knjizenstvo@gmail.com. Рукописи које уредништво одабере потом пролазе кроз процес рецензирања. 

Часопис излази у децембру на платформи Књиженство.

Часопис Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе у свом раду и редакцијској организацији, као и у садржини коју објављује, заступа искључиво ставове и поступке који су недискриминаторни.

Од свог оснивања, часопис је повезан са дигиталном базом података Књиженство.

Дигитална база података

Дигитална база података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године основана је оквиру истоименог пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја из пројектног циклуса који је трајао од 2011. до 2019. године.

База садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о основним биографским и библиографским подацима, подацима о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима који воде ка дигитализованим текстовима. Дигитална база података наставља традицију дехијерархизованих прилога о женском стваралаштву, попут спискова и библиографија женских радова, писаних од краја 19. до краја 20. века, а истовремено наглашава и нужност сталне допуне и надградње, које овај медиј омогућава.