Навигација
Добродошли на Књиженство! Књиженство је академска платформа за проучавање књижевности, рода и културе коју чине електронски часопис, електронска издања књига и дигитална база података. Часопис, база података и електронска издања публикација налазе се у слободном приступу. Подаци преузети са платформе могу се користити у истраживачким радовима, уз обавезно навођење извора. Уколико сте заинтересовани за сарадњу или имате додатних питања, пишите нам.

О Књиженству

Часопис

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе основан је у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеКњиженство, теорија и историја женске књижевности до 1915. године.

Књиженство је научни часопис (категорија М52) присутан у базама Ebsco, Erih Plus и CEEOL. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, афирмише интердисциплинарна истраживања женског присуства и стваралаштва у књижевности, уметности и култури, као и област дигиталне хуманистике. Часопис подстиче сарадњу у истраживањима рода на свим језицима у различитим културама и периодима. Уредништво часописа посебно је заинтересовано за иновативне доприносе потенцијалних ауторки и аутора, посвећено је унапређивању академских стандарда и борби против сваког облика дискриминације.

Часопис излази у електронском облику, једном годишње. Рукописи, припремљени према упутству, достављају се до 1. септембра текуће године на следеће имејл адресе: knjizenstvo@fil.bg.ac.rs, knjizenstvo@gmail.com. Рукописи које уредништво одабере потом пролазе кроз процес рецензирања. 

Часопис излази у децембру на платформи Књиженство.

Часопис Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе у свом раду и редакцијској организацији, као и у садржини коју објављује, заступа искључиво ставове и поступке који су недискриминаторни.

1. Издавачка етика
2. Упутство
Образац (Obrazac)
3. Уређивачка политика
4. Изјава аутора
5. Пренос ауторских права

Од свог оснивања, часопис је повезан са дигиталном базом података Књиженство.

Дигитална база података

Дигитална база података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године основана је оквиру истоименог пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја из пројектног циклуса који је трајао од 2011. до 2019. године.

База садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о основним биографским и библиографским подацима, подацима о преводима, женским часописима, везама са другим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима који воде ка дигитализованим текстовима. Дигитална база података наставља традицију дехијерархизованих прилога о женском стваралаштву, попут спискова и библиографија женских радова, писаних од краја 19. до краја 20. века, а истовремено наглашава и нужност сталне допуне и надградње, које овај медиј омогућава.