Navigacija

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

UDK 014.3:050.445 ŽENSKI SVET

Pregledni članak

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja I deo (1886-1890)[1]

Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja izlazio je od 1886. godine do 1914. godine (29 godina) pod uredništvom Arkadija Varađanina. Posle uvodne studije o časopisu, njegovom uredniku i osnivanju Dobrotvornih zadruga po Vojvodini, sledi bibliografija koja obuhvata prvih pet godina izlaženja časopisa, od 1886. godine do 1890. godine i sadrži 659 bibliografskih jedinica, opisanih de visu.

Ključne reči:

Ženski svet: list Dobrotvornih zadruga Srpkinja, bibliografija

Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja izlazio je od 6. aprila 1886. godine (prvi broj) do 1. jula 1914 godine (poslednji broj), pod uredništvom Arkadija Varađanina. Časopis je izdavala Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja, u početku je štampan u Novom Sadu u parnoj štampariji Miše Dimitrijevića dok su se kasnije u toku dugogodišnjeg izlaženja menjale i štamparije (Od br. 1 (1887) Štamparija A. Pajevića; od br. 1 (1890) Štamparija dr Pavlovića i Jocića; od br.7/8 (1893) Srpska Manastirska štamparija u Sremskim Karlovcima; od br. 5 (1895) Štamparija Srpske knjižare braće M. Popovića; od br. 1 (1897) Štamparija Đorđa Ivkovića; od br. 1 (1905) Štamparija deoničarskog društva „Branik"). Časopis je izlazio punih 29 godina jedanput mesečno i to svakog prvog dana u mesecu. Ukupno je izašao 341 broj.

Glavni urednik i osnivač časopisa bio je Arkadije Varađanin, u ono vreme poznat kao pravi prijatelj ženskog obrazovanja. Bio je učitelj a kasnije i upravnik Srpske više devojačke škole koja je otvorena 1874. godine u Novom Sadu. Osnovao je „Dobrotvornu zadrugu Srpkinju“ u Novom Sadu 1880. godine, a 1886. godine pokrenuo je i list „Ženski svet“ koji je uređivao punih 29 godina njegovog izlaženja. „Kakvu važnu ulogu imade taj doskora jedini srpski ženski list po duševni život Srpkinje, vidi se po njegovoj velikoj proširenosti. Velika većina srpskih književnica, počela je raditi u „Ženskom svetu“, mnoge spominju gosp. Arkadija Varađanina kao svog prvog prijatelja na polju književnosti. Da njega nije bilo, srpsko žensko obrazovanje ne bi bilo ni toliko napredno, kako je danas.“[2]

Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Novom Sadu ili Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja bila je prva ženska zadruga, a smatra se da je osnovana 1880. godine i to iz Odbora gospođa novosadskih koji je osnovan 1862. godine.

Posle osnivanja prve ženske zadruge 1880. godine u Novom Sadu, počinju da se osnivaju ženske zadruge i u drugim mestima u Austro-Ugarskoj tako da je 1905. godine postojalo oko 60 zadruga sa oko 5000 članica.[3] Sve ove zadruge imale su isti cilj: da svojim radom pomognu sirotinju i da unaprede srpsku a naročito žensku omladinu. Zadruge su zato i osnivale škole i internate u mestima u kojima su delovale. Iz sličnog razloga pokrenut je i časopis Ženski svet.

Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja je na svojoj glavnoj skupštini 19/31. januara 1886. godine odlučila da u dogovoru sa ostalim dobrotvornim zadrugama Srpkinja pokrenu jedan zajednički ženski časopis koji bi prvenstveno iznosio u javnost rad ovih zadruga i širio bi misao da se ovakve zadruge što više podižu. U uvodnom članku prvog broja časopisa koji je izašao 6. aprila 1886. godine, njegovo uredništvo objašnjava razloge pokretanja istog. Naime, želja im je bila da na taj način utiču na podizanje obrazovanja kod srpske ženske dece tako što će im davati korisne savete o materinstvu, o odgoju dece, čuvanju i negovanju svoga i zdravlja svojih ukućana. Davaće im savete o domaćinstvu i upravljanju kućom. Drugi razlog pokretanja časopisa bio je „da donosi članke, pouke, savete i beleške, što se odnose na zadatak i poziv ženskinja kao matera, supruga domaćica i članica svoga naroda i čovečanskog društva".[4]

Časopis je u toku svoga dugogodišnjeg izlaženja donosio neke stalne rubrike koje se od početka pa do kraja izlaženja nisu promenile. U svakom broju postojala je rubrika „Rad dobrotvornih zadruga“ koja je donosila izveštaje o radu ženskih zadruga svuda po Austro-Ugarskoj. Iz ovih izveštaja možemo pročitati imena članica zadruga i izveštaje o osnivanju zadruga. Tu je i stalna rubrika „Listići" sa svojim podrubrikama: „Zarad zdravlja“, „Za matere“, „Za domaćice“, „Iz bašte“ koja je posvećena isključivo davanju korisnih saveta ženama (o materinstvu, domaćinstvu, zdravlju, ishrani itd.). U okviru rubrike „Listići“ stalna podrubrika je i „Nove knjige“ koja u svakom broju donosi pregled i preporuku novih izdanja knjiga sa nekim osnovnim podacima kao i po kojoj ceni se knjiga prodaje. Pored poučnih članaka o prosvećivanju žena, vaspitanju dece, izveštaja o radu dobrotvornih zadruga u Vojvodini, „Ženski svet“ je donosio i brojne književne priloge.

O bibliografiji

Prvi deo bibliografije časopisa Ženski svet obuhvata prvih pet godina izlaženja časopisa, od 1886. godine do 1890. godine (ukupno 57 bojeva časopisa), i sadrži 659 bibliografskih jedinica opisanih de visu jezikom i pismom publikacije. Jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora ili naslovu članka, a ispod svakog bibliografskog opisa nalazi se UDK broj i broj zapisa u bibliografskoj bazi. Uz bibliografski opis navedena je i kategorizacija članaka na osnovu koje se stiče uvid u vrstu tekstova. Najviše je pisano o zdravlju, obrazovanju i pedagogiji, u okviru koga je obrazovanje i vaspitanje ženske dece i uloga majke u vaspitanju, slede književni tekstovi, vesti različite sadržine (među njima 31 članak iz oblasti kulture – najava novih knjiga i časopisa i 28 nekrologa). Zastupljen je i veći broj tekstova o kućnim poslovima sa savetima i uputstvima, slede članci koji se odnose na ženske pokrete i zadruge. Manji broj tekstova je o narodnim običajima, a najmanje je pisano o ženskoj modi (4) i o lepoti (1). Veliki broj tekstova ili nije potpisan ili je potpisan inicijalima, a većinu njih je bilo nemoguće razrešiti.

Prateći elementi bibliografije, radi lakšeg pregleda, jesu registar naslova, autora i predmeni registar. Pogledom na imenski registar može se primetiti da je zastupljen mali broj imena autora zato što većina tekstova nije potpisana ili je potpisana nejasnim inicijalima. Što se predmetnog regista tiče, on predstavlja i najveću vrednost ove bibliografije. U njemu je moguće pregledno videti sve zastupljene teme u časopisu, imena osoba čije su biografije štampane, ali i nazive svih Dobrotvornih zadruga Srpkinja i njihova sedišta što će svakako koristiti za dalje proučavanje njihovog delovanja.

Građa zastupljena u bibliografiji obrađena je prema ISBD(CP) standardu. Prilikom izrade bibliografije, sve bibliografske jedinice su analitički obrađene i unete u elektronski Uzajamni katalog COBISS.SR u kome se mogu pretražiavti po bilo kom parametru – autoru, naslovu članka, ključnoj reči, predmetnoj odrednici i/ili UDK broju.

Periodičnost izlaženja časopisa Ženski svet

God. I, br. 1-9 (1886)

God. II, br. 1-12 1887

God. III br. 1-12 1888

God.IV, br. 1-12 (1889)

God.V, br. 1-12 (1890)

God.VI, br. 1-12 (1891)

God.VII, br. 1-12 (1892)

God.VIII, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1893)

God.IX, br. 1-12 (1894)

God. X, br. 1-12 (1895)

God. XI, br. 1-12 (1896)

God. XII, br. 1-12 (1897)

God. XIII, br. 1-12 (1898)

God. XIV, br. 1-12 (1899)

God. XV, br. 1-3, 4/5, 6-12 (1900)

God. XVI, br. 1-12 (1901)

God. XVII, br. 1-12 (1902)

God. XVIII, br. 1-12 (1903)

God. XIX, br. 1-12 (1904)

God. XX, br. 1-12 (1905)

God. XXI, br. 1-12 (1906)

God. XXII, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1907)

God. XXIII, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1908)

God. XXIV, br. 1-3, 4/5, 7/8, 9-12 (1909)

God. XXV, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1910)

God. XXVI, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1911)

God. XXVII, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1912)

God. XXVIII, br. 1-6, 7/8, 9-12 (1913)

God. XXIX, br. 1-6, 7/8 (1914)

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA ŽENSKI SVET

(od 1886. do 1890. godine)
 

1

ADELA Vasiljevićeva // God. 5, br. 7 (1890), str. 104-105.

- Žensko pitanje / Biografija žena

78:929

COBISS .SR-ID 523619220

2

AFORIZMI : iz mog sopstvenog iskustva / D. M. // God. 4, br. 1 (1889), str. 17-20.

- Zabava

821.163.41-84

COBISS .SR-ID 523547540

3

AFORIZMI o ženi / M. J. B. // God. 3, br. 8 (1888), str. 243-248.

- Zabava

821.163.41-84

COBISS .SR-ID 523527060

4

AFORIZMI o ženi / M. J. B. // God. 3, br. 9 (1888), str. 243-248.

- Zabava

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523529364

5

AFORIZMI o ženi // God. 3, br. 10 (1888), str. 305-306.

- Zabava

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523532180

6

BELEŠKE o učenosti ženskinja // God. 2, br. 5 (1887), str. 141-144.

-Žensko pitanje / Emancipacija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456916

7

BIKAR, Vojin

Sećanje / Vojin Bikar // God. 5, br. 10 (1890), str. 154.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523628948

8

BIKAR, Vojin

U veče / Vojin Bikar // God. 5, br. 7 (1890), str. 101.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523618708

9

BIKAR, Vojin

U vrtu / Vojin Bikar // God. 5, br. 6 (1890), str. 86.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523615636

10

BIKAR, Vojin

U proleće / Vojin Bikar // God. 5, br. 4 (1890), str. 65.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523612308

11

BIKAR, Vojin

Što ti biser --- / Vojin Bikar // God. 5, br. 9 (1890), str. 132.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523624596

12

BLAGI dni // God. 3, br. 10 (1888), str. 303-306.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523531924

13

BUKVICE za udavače // God. 2, br. 2 (1887), str. 37-40.

- Žensko pitanje

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523406996

14

BUKVICE o vaspitanju // God. 1, br. 7 (1886), str. 205-208.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523383444

15

BUKVICE o domaćicama // God. 2, br. 8 (1887), str. 241-242.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523466644

16

BUKVICE o ženskinjama // God. 1, br. 6 (1886), str. 173-174.

- Žensko pitanje / Ženska prava – socijalna, politička i kulturna

316.66

COBISS.SR-ID 523380372

17

BUKVICE o ženskom odelu i nakitima // God. 1, br. 8 (1886), str. 239-240.

- Žensko pitanje / Moda

391

COBISS.SR-ID 523386516

18

BUKVICE o primeru u vaspitanju // God. 1, br. 9 (1886), str. 271-274.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523391636

19

VARAĐANIN, Arkadije

Dobrovoljni prilozi : na pogorelce Srbe u Turskom Bečeju i Srpskoj Crnji / A. [Arkadije] Vrađanin // God. 1, br. 7 (1886), str. 211-214.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523383956

20

VIDOVDANSKA proslava // God. 4, br. 6 (1889), str. 169-178.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523561620

21

VIŠNU i dud : Inđijska bajka o otkriću svile / Č. // God. 1, br. 3 (1886), str. 73-76.

- Književnost

821.163.41-34

COBISS.SR-ID 523370388

22

VODA za umivanje // God. 1, br. 3 (1886), str. 69-72.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523369876

23

VOĆE kao lek // God. 2, br. 6 (1887), str. 175-178.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523459732

24

VUK Stefanović Karadžić, Dimitrije Davidović, Todor Pavlović // God. 3, br. 10 (1888), str. 289-296.

- Biografije

929

COBISS.SR-ID 523531156

25

VUKIĆEVIĆ, N. Đ.

Školska objava za 1886/7 godinu / N. Đ. Vukićević // God. 1, br. 6 (1886), str. 191-192.

- Vesti

373.54:37

COBISS.SR-ID 523382420

26

GDE je sreća / Jelena J. // God. 3, br. 5 (1888), str. 137-142.

- Pedagogija / Etika

17

COBISS.SR-ID 523518612

27

DA ne zaredi nastupna groznica // God. 3, br. 5 (1888), str. 135-138.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523518356

28

DAN sirotne dece u Beogradu // God. 5, br. 10 (1890), str. 154-156.

- Društveno pitanje

061

COBISS.SR-ID 523629204

29

DVA dana iz beležnice jedne odborkinje // God. 3, br. 4 (1888), str. 103-106.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523508884

30

DEVOJAČKO udruženje // God. 4, br. 4 (1889), str. 97-102.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523554452

3 1

DEVOJČE u livadi // God. 4, br. 7 (1889), str. 193-194.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523563924

32

DECU ne valja maziti // God. 1, br. 2 (1886), str. 41-44.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523367060

33

DEČIJI zlotvori na trpezi // God. 4, br. 1 (1889), str. 15-18.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523547284

34

DIMITRIJEVIĆ, Paja

Pored moje bone ljube / Paja Dimitrijević // God. 5, br. 8 (1890), str. 116.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523621268

35

DOBINJE, Fransoaz

Žene grade i razgrađuju domove / napisala Madam de Mentnon (Fransoaz d'Obinje) ; prevod s francuskoga M.Š.M // God. 2, br. 10 (1887), str. 303-310.

- Književnost

821.133.1-32

COBISS.SR-ID 523493012

36

DOBROVOLJNI prilozi : na pogorelce Srbe u Turskom Bečeju i Srpskoj Crnji // God. 1, br. 8 (1886), str. 247-248.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523387284

37

DOBROTVORNE zadruge kao kulturna društva // God. 5, br. 8 (1890), str. 113-116.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523621012

38

DOMAĆICA i vazduh u stanu joj // God. 2, br. 1 (1887), str. 19-22.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523404692

39

DOPIS // God. 3, br. 6 (1888), str. 173-176.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523521428

40

DOPIS // God. 4, br. 4 (1889), str. 109-112.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523555732

41

DOPIS // God. 4, br. 5 (1889), str. 149-152.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523559060

42

DOPIS // God. 5, br. 12 (1890), str. 182-184.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523634068

43

DOPIS // God. 5, br. 3 (1890), str. 41-42.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523608468

44

DOPIS // God. 5, br. 4 (1890), str. 55-56.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523610516

45

DOPIS iz Sarajeva // God. 2, br. 12 (1887), str. 365-368.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523499156

46

DOPISI / V. N. // God. 3, br. 7 (1888), str. 205-210.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523524244

47

DOPISI : Ravanica na Vidov-dan 1889. // God. 4, br. 7 (1889), str. 203-206.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523564692

48

DORA D'Istrija : (prikazano Vidu Vuletiću-Vukasoviću). - Pravo ime Dore d'Istrije je Elena Gika // God. 4, br. 2 (1889), str. 41-46.

- Biografije

929

COBISS.SR-ID 523550100

49

DOSTOJANSTVO i upliv Srpkinje // God. 5, br. 8 (1890), str. 121-122.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523622292

50

DR Đorđe Natošević // God. 2, br. 8 (1887), str. 225-230.

- Biografije

929

COBISS.SR-ID 523465364

51

DRAGINJI P. Ružićki i Dimitriju Ružiću // God. 1, br. 1 (1886), str. 17-18.

- Prepiska

3

COBISS.SR-ID 523364244

52

DRUŠTVO i hrišćanstvo . [Deo 1] // God. 2, br. 11 (1887), str. 331-336.

- Hrišćanstvo

271.2-18

COBISS.SR-ID 523495316

53

DRUŠTVO i hrišćanstvo . [Deo 2] // God. 2, br. 12 (1887), str. 363-366.

- Hrišćanstvo

271.2-18

COBISS.SR-ID 523498900

54

DUBROVKINJE i Sarajkinje // God. 2, br. 12 (1887), str. 359-364.

- Žensko pitanje / Kulturni život

39

COBISS.SR-ID 523498644

55

ENGLESKA kraljica Viktorija // God. 2, br. 7 (1887), str. 213-216.

- Žensko pitanje / Biografije

342.36-055.2(410):929

COBISS.SR-ID 523463828

56

ŽALOSNI dani jednog sirotana / D. M-ćeva // God. 1, br. 9 (1886), str. 259-260.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523389076

57

ŽENSKINJE i knjige // God. 3, br. 2 (1888), str. 43-44.

- Žensko pitanje; Obrazovanje

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523503508

58

ŽENSKINJE u trgovini // God. 1, br. 5 (1886), str. 139-142.

- Žensko pitanje; Pedagogija

316.62-055.2

COBISS.SR-ID 523377300

59

ZA domaćice // God. 1, br. 1 (1886), str. 26-28.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523365524

60

ZA domaćice // God. 1, br. 2 (1886), str. 60-61.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523368596

61

ZA domaćice // God. 1, br. 3 (1886), str. 90-92.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523371412

62

ZA domaćice // God. 1, br. 4 (1886), str. 123-125.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523374996

63

ZA domaćice // God. 1, br. 5 (1886), str. 156-157.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523378324

64

ZA domaćice // God. 1, br. 6 (1886), str. 185-189.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523381396

65

ZA domaćice // God. 1, br. 7 (1886), str. 219-221.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523384724

66

ZA domaćice // God. 1, br. 8 (1886), str. 254.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523388308

67

ZA domaćice // God. 2, br. 1 (1887), str. 27-28.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523405460

68

ZA domaćice // God. 2, br. 10 (1887), str. 315-316.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523493780

69

ZA domaćice // God. 2, br. 11 (1887), str. 346-348.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523497364

70

ZA domaćice // God. 2, br. 2 (1887), str. 56-57.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523408532

71

ZA domaćice // God. 2, br. 3 (1887), str. 89-90.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523452052

72

ZA domaćice // God. 2, br. 4 (1887), str. 122-123.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523455124

73

ZA domaćice // God. 2, br. 5 (1887), str. 158.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523457940

74

ZA domaćice // God. 2, br. 6 (1887), str. 188-189.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523460756

75

ZA domaćice // God. 2, br. 7 (1887), str. 217-219.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523464340

76

ZA domaćice // God. 2, br. 8 (1887), str. 251-252.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523468436

77

ZA domaćice // God. 2, br. 9 (1887), str. 283-284.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523490964

78

ZA domaćice // God. 3, br. 1 (1888), str. 22-23.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523501460

79

ZA domaćice // God. 3, br. 10 (1888), str. 311-312.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523532948

80

ZA domaćice // God. 3, br. 11 (1888), str. 342-343.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523536532

81

ZA domaćice // God. 3, br. 12 (1888), str. 370-371.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523539604

82

ZA domaćice // God. 3, br. 2 (1888), str. 45-46.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523504020

83

ZA domaćice // God. 3, br. 3 (1888), str. 77.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523506324

84

ZA domaćice // God. 3, br. 4 (1888), str. 110-111.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523509908

85

ZA domaćice // God. 3, br. 5 (1888), str. 143-145.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523519124

86

ZA domaćice // God. 3, br. 6 (1888), str. 176-178.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523521940

87

ZA domaćice // God. 3, br. 7 (1888), str. 211-212.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523524756

88

ZA domaćice // God. 3, br. 8 (1888), str. 249-250.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523527572

89

ZA domaćice // God. 3, br. 9 (1888), str. 274-276.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523529876

90

ZA domaćice // God. 4, br. 11 (1889), str. 341-343.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523596948

91

ZA domaćice // God. 4, br. 12 (1889), str. 367-368.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523600020

92

ZA domaćice // God. 4, br. 2 (1889), str. 49-50.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523550612

93

ZA domaćice // God. 4, br. 3 (1889), str. 78.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523553172

94

ZA domaćice // God. 4, br. 4 (1889), str. 113-114.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523556244

95
ZA domaćice // God. 4, br. 5 (1889), str. 151-152.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523559572

96

ZA domaćice // God. 4, br. 6 (1889), str. 183-184.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523562644

97

ZA domaćice // God. 4, br. 7 (1889), str. 213-214.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523565716

98

ZA domaćice // God. 4, br. 8 (1889), str. 248.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523569300

99

ZA domaćice // God. 4, br. 9 (1889), str. 279-281.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523573396

100

ZA domaćice // God. 5, br. 1 (1890), str. 11-12.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523603092

101

ZA domaćice // God. 5, br. 10 (1890), str. 158-159.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523629972

102

ZA domaćice // God. 5, br. 11 (1890), str. 171-172 645(083.132)

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523632532

103

ZA domaćice // God. 5, br. 12 (1890), str. 184-185.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523634580

104

ZA domaćice // God. 5, br. 4 (1890), str. 57.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523611028

105

ZA domaćice // God. 5, br. 5 (1890), str. 74.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523613844

106

ZA domaćice // God. 5, br. 6 (1890), str. 91-92.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523616660

107

ZA domaćice // God. 5, br. 7 (1890), str. 107.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523619732

108

ZA domaćice // God. 5, br. 8 (1890), str. 125-126.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523623316

109

ZA domaćice // God. 5, br. 9 (1890), str. 139.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523626388

110

ZA matere // God. 1, br. 1 (1886), str. 26.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523365268

111

ZA matere // God. 1, br. 2 (1886), str. 58-60.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523368340

112

ZA matere // God. 1, br. 3 (1886), str. 92-93.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523371668

113

ZA matere // God. 1, br. 4 (1886), str. 126.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523375252

114

ZA matere // God. 1, br. 5 (1886), str. 158.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523378580

115

ZA matere // God. 1, br. 7 (1886), str. 216-219.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523384468

116

ZA matere // God. 1, br. 8 (1886), str. 253.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523388052

117

ZA one, koje putuju // God. 2, br. 6 (1887), str. 177-180.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523459988

118

ZA očuvanje očnog vida // God. 2, br. 7 (1887), str. 211-214.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523463316

119

ZABAVIŠTE . [Deo 1] // God. 1, br. 5 (1886), str. 131-136.

- Pedagogija

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523376532

120

ZABAVIŠTE . Deo 2. // God. 1, br. 6 (1886), str. 165-168.

- Pedagogija

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523379348

121

ZAR još živi? // God. 5, br. 2 (1890), str. 17-18.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523604628

122

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 1 (1886), str. 24-26.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523365012

123

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 2 (1886), str. 56-58.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523368084

124

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 3 (1886), str. 88-90.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523371156

125

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 4 (1886), str. 121-123.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523374740

126

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 5 (1886), str. 154-156.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523378068

127

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 6 (1886), str. 183-185.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523381140

128

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 8 (1886), str. 252-253.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523387796

129

ZARAD zdravlja // God. 1, br. 9 (1886), str. 283-284.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523392404

130

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 1 (1887), str. 28.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523405716

131

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 10 (1887), str. 316.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523496852

132

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 11 (1887), str. 343-345.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523496596

133

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 11 (1887), str. 345-346.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523497108

134

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 12 (1887), str. 371-373.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523499668

135

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 2 (1887), str. 57-58.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523408788

136

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 3 (1887), str. 90-92.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523452308

137

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 4 (1887), str. 123-125.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523455380

138

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 5 (1887), str. 157-158.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523457684

139

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 6 (1887), str. 189-190.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523461012

140

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 7 (1887), str. 219-220.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523464596

141

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 8 (1887), str. 252

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523468692

14 2

ZARAD zdravlja // God. 2, br. 9 (1887), str. 284-286.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523491220

143

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 10 (1888), str. 312-313.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523533204

144

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 11 (1888), str. 344-345.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523536788

145

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 2 (1888), str. 46-47.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523504276

146

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 3 (1888), str. 77-79.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523506580

147

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 4 (1888), str. 109-110.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523509652

148

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 5 (1888), str. 145-147.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523519380

149

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 6 (1888), str. 178-179.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523522196

150

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 7 (1888), str. 212-213.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523525012

151

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 8 (1888), str. 250-251.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523527828

152

ZARAD zdravlja // God. 3, br. 9 (1888), str. 276-278.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523530132

153

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 1 (1889), str. 22-23.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523548308

154

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 10 (1889), str. 315-316.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523594132

155

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 11 (1889), str. 344-346.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523597204

156

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 12 (1889), str. 369.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523600532

157

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 2 (1889), str. 50.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523550868

158

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 3 (1889), str. 79-80.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523553428

159

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 4 (1889), str. 114-116.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523556500

160

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 5 (1889), str. 152-153.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523559828

161

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 6 (1889), str. 184-185.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523562900

162

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 7 (1889), str. 214-216.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523565972

163

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 8 (1889), str. 248-250.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523569556

164

ZARAD zdravlja // God. 4, br. 9 (1889), str. 281-282.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523573652

165

ZARAD zdravlja // God. 5, br. 1 (1890), str. 12-13.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523603348

166

ZARAD zdravlja // God. 5, br. 10 (1890), str. 159.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523630228

167

ZARAD zdravlja // God. 5, br. 11 (1890), str. 172-173.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523632788

168

ZARAD zdravlja // God. 5, br. 2 (1890), str. 28-29.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523606420

169

ZARAD zdravlja // God. 5, br. 7 (1890), str. 107-108.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523619988

170

ZAŠTO se najviše osiromaši? . [Deo 1] // God. 3, br. 6 (1888), str. 163-168.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523520660

171

ZAŠTO se najviše osiromaši? . [Deo 2] // God. 3, br. 7 (1888), str. 201-206.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523523988

172

ZAŠTO se najviše osiromaši? . [Deo 3] // God. 3, br. 8 (1888), str. 229-236.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523526292

173

ZEJTIN od kornjače / sa nemačkog preveo Jovan Knežević // God. 5, br. 5 (1890), str. 72-73.

- Zdravlje

908

COBISS.SR-ID 523613332

174

ZIJANJE pa predisanje na usta // God. 1, br. 7 (1886), str. 205-206.

- Zdravlje

616-053.2

COBISS.SR-ID 523383188

175

ZIMNJE večeri na selu : dopis iz Bačke / Milka // God. 1, br. 8 (1886), str. 237-240.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523386260

176

ZORKA P. Karađorđević // God. 5, br. 4 (1890), str. 62-63.

- Žensko pitanje / Biografije

929

COBISS.SR-ID 523611796

177

IZ bašte // God. 1, br. 1 (1886), str. 28-30.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523365780

178

IZ bašte // God. 1, br. 2 (1886), str. 61-62.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523368852

179

IZ bašte // God. 1, br. 3 (1886), str. 93-94.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523371924

180

IZ bašte // God. 1, br. 4 (1886), str. 126.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523375508

181

IZ bašte // God. 1, br. 6 (1886), str. 189-190.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523381652

182

IZ bašte // God. 1, br. 9 (1886), str. 284-285.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523392660

183

IZ društva // God. 1, br. 2 (1886), str. 53-56.

- Zdravlje

616-083

COBISS.SR-ID 523367828

184

IZ društva // God. 1, br. 3 (1886), str. 87-88.

- Zdravlje

616-083

COBISS.SR-ID 523370900

185

IZ društva // God. 1, br. 4 (1886), str. 119-121.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

64

COBISS.SR-ID 523374484

186

IZ društva // God. 1, br. 5 (1886), str. 153-154.

- Žensko pitanje / Emancipacija / Žene i profesionalni život

001

COBISS.SR-ID 523377812

187

IZ društva // God. 1, br. 6 (1886), str. 179-183.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523380884

188

IZ društva // God. 1, br. 7 (1886), str. 213-216.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523384212

189

IZ društva // God. 1, br. 8 (1886), str. 247-252.

- Žensko pitanje; Obrazovanje

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523387540

190

IZ društva // God. 1, br. 9 (1886), str. 281-283.

- Vesti

061

COBISS.SR-ID 523392148

191

IZ ženskog društva // God. 1, br. 1 (1886), str. 23-24.

- Žensko pitanje / Emancipacija / Žene i profesionalni život

001

COBISS.SR-ID 523364756

192

IZ života jedne plemenite žene // God. 4, br. 5 (1889), str. 145-150.

- Žensko pitanje / Biografije

929

COBISS.SR-ID 523558804

193

IZ istorije stakleta // God. 4, br. 9 (1889), str. 273-278.

- Istorija

666

COBISS.SR-ID 523572628

194

IZ kućarstva // God. 4, br. 1 (1889), str. 21-22.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523548052

195

IZ prosvete // God. 2, br. 1 (1887), str. 25-27.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523405204

196

IZ prosvete // God. 2, br. 10 (1887), str. 315.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523493524

197

IZ prosvete // God. 2, br. 11 (1887), str. 343-345.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523496340

198

IZ prosvete // God. 2, br. 2 (1887), str. 53-55.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523408276

199

IZ prosvete // God. 2, br. 3 (1887), str. 87-89.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523451796

200

IZ prosvete // God. 2, br. 4 (1887), str. 121-122.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523454868

201

IZ prosvete // God. 2, br. 5 (1887), str. 155-157.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523457428

202

IZ prosvete // God. 2, br. 6 (1887), str. 185-188.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523460500

203

IZ prosvete // God. 2, br. 7 (1887), str. 217.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

Pedagogija COBISS.SR-ID 523464084

204

IZ prosvete // God. 2, br. 8 (1887), str. 249-251.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523468180

205

IZ prosvete // God. 2, br. 9 (1887), str. 281-283.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523490708

206

IZ prosvete // God. 3, br. 1 (1888), str. 19-22.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523501204

207

IZ prosvete // God. 3, br. 10 (1888), str. 309-311.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523532692

208

IZ prosvete // God. 3, br. 11 (1888), str. 341.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523536276

209

IZ prosvete // God. 3, br. 12 (1888), str. 369-370.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523539348

210

IZ prosvete // God. 3, br. 2 (1888), str. 45.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523503764

211

IZ prosvete // God. 3, br. 3 (1888), str. 75-77.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523506068

212

IZ prosvete // God. 3, br. 4 (1888), str. 107-109.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523509396

213

IZ prosvete // God. 3, br. 5 (1888), str. 143.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523518868

214

IZ prosvete // God. 3, br. 6 (1888), str. 175.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523521684

215

IZ prosvete // God. 3, br. 7 (1888), str. 209-211.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523524500

216

IZ prosvete // God. 3, br. 8 (1888), str. 247-249.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523527316

217

IZ prosvete // God. 3, br. 9 (1888), str. 271-274.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523529620

218

IZ prosvete // God. 4, br. 1 (1889), str. 19-21.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523547796

219

IZ prosvete // God. 4, br. 10 (1889), str. 311-315.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523593876

220

IZ prosvete // God. 4, br. 11 (1889), str. 341.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523596692

221

IZ prosvete // God. 4, br. 12 (1889), str. 365-367.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523599764

222

IZ prosvete // God. 4, br. 2 (1889), str. 47-49.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523550356

223

IZ prosvete // God. 4, br. 3 (1889), str. 77-78.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523552916

224

IZ prosvete // God. 4, br. 4 (1889), str. 111-113.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523555988

225

IZ prosvete // God. 4, br. 5 (1889), str. 151.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523559316

226

IZ prosvete // God. 4, br. 6 (1889), str. 181-183.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523562388

227

IZ prosvete // God. 4, br. 7 (1889), str. 211-213.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523565460

228

IZ prosvete // God. 4, br. 8 (1889), str. 247-248.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523569044

229

IZ prosvete // God. 4, br. 9 (1889), str. 277-279.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523573140

230

IZ prosvete // God. 5, br. 1 (1890), str. 10-11.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523602836

231

IZ prosvete // God. 5, br. 10 (1890), str. 158.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523629716

232

IZ prosvete // God. 5, br. 11 (1890), str. 171.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523632276

233

IZ prosvete // God. 5, br. 12 (1890), str. 184.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523634324

234

IZ prosvete // God. 5, br. 2 (1890), str. 27-28.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523606164

235

IZ prosvete // God. 5, br. 4 (1890), str. 56-57.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523610772

236

IZ prosvete // God. 5, br. 5 (1890), str. 73-74.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523613588

237

IZ prosvete // God. 5, br. 6 (1890), str. 91.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523616404

238

IZ prosvete // God. 5, br. 7 (1890), str. 106-107.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523619476

239

IZ prosvete // God. 5, br. 8 (1890), str. 124-125.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523623060

240

IZ prosvete // God. 5, br. 9 (1890), str. 138-139.

- Obrazovanje / Pedagogija

37

COBISS.SR-ID 523626132

241

IZ ruskih pesnika // God. 4, br. 8 (1889), str. 245-246.

- Književnost

821.161.1-1

COBISS.SR-ID 523568788

242

IZGUBLJEN raj / Stanko // God. 2, br. 7 (1887), str. 193-196.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523462036

243

IZREKE i dela nemačkih krunisanih glava o umerenosti // God. 4, br. 10 (1889), str. 309-310.

- Književnost

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523593364

244

INTERNACIONALNI ženski kongres u Parizu // God. 4, br. 8 (1889), str. 225-232.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523567508

245

INTERNACIONALNI ženski kongres u Parizu // God. 4, br. 9 (1889), str. 257-264.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523571092

246

ISKRENA reč muškoj i ženskoj omladini // God. 2, br. 8 (1887), str. 235-238.

- Obrazovanje / Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523466132

247

ISTORIJA krastavaca // God. 4, br. 10 (1889), str. 311-312.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523593620

248

ISTORIJA krtole // God. 4, br. 11 (1889), str. 337-342.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523596436

249

ISTORIJA hrama judejskog / Stanko // God. 5, br. 7 (1890), str. 101-104.

- Kultura

908

COBISS.SR-ID 523618964

250

JEDAN ručak u arapskoj kući u Damasku / V. A. // God. 1, br. 8 (1886), str. 241-244.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523386772

251

JEDNA vrsta zaraze / L. // God. 1, br. 1 (1886), str. 13-16.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523363732

252

JEDNOJ učiteljici // God. 5, br. 8 (1890), str. 122-123.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523622548

253

JESEN // God. 5, br. 11 (1890), str. 165-166.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523631252

254

KAVA i "cigurija" / I. O. // God. 2, br. 9 (1887), str. 263-268.

663.93:547.94

COBISS.SR-ID 523489428

255

KAKVA je današnja porodica / Stanko // God. 2, br. 9 (1887), str. 267-270.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523489684

256

KAKO valja domaćica da zapoveda // God. 2, br. 2 (1887), str. 41-42.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523407252

257

KAKO valja ležati! // God. 4, br. 3 (1889), str. 75-78.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523552660

258

KAKO da se održe deca do kraja prve godine // God. 1, br. 8 (1886), str. 233-236.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523385748

259

KAKO da se čuvamo od kolere // God. 1, br. 7 (1886), str. 201-206.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523382932

260

KAKO se možemo dopasti muškima? // God. 5, br. 11 (1890), str. 169-171.

- Žensko pitanje

316.83

COBISS.SR-ID 523632020

261

KAKO se naviknu deca radu i vrednoći // God. 1, br. 3 (1886), str. 67-70.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523369620

262

KAKO se čuva i oštri vid i sluh // God. 4, br. 5 (1889), str. 141-146.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523558548

263

KAKO treba malu decu negovati // God. 4, br. 11 (1889), str. 329-332.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523595668

264

KAKO će nam ćeri biti dobre domaćice // God. 2, br. 1 (1887), str. 17-20.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523404436

265

KAKO ćemo vaspitati mlade devojke kad svrše višu dev. školu . [Deo 1] // God. 2, br. 5 (1887), str. 137-140.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456660

266

KAKO ćemo vaspitati mlade devojke kad svrše višu dev. školu . [Deo 2] // God. 2, br. 6 (1887), str. 169-176.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523459220

267

KAKO ćemo vaspitati mlade devojke kad svrše višu dev. školu . [Deo 3] / A.M.M. // God. 2, br. 7 (1887), str. 207-212.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523463060

268

KALIĆ, Mita

Ženski upliv, deveta velesila / Mita Kalić // God. 2, br. 7 (1887), str. 195-202.
 

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523462292

269

KIKINDSKE Srpkinje : pismo nepoznatoj posestrimi / Stole // God. 3, br. 12 (1888), str. 361-368.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523538836

270

KNEŽEVIĆ, Jovan

Uspomena : (na tri srpkinje) / Jovan Knežević // God. 4, br. 8 (1889), str. 233-236.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523567764

271

KNJIŽEVNI oglas // God. 1, br. 3 (1886), str. 96.

- Književnost; Vesti

82

COBISS.SR-ID 523372436

272

KO je gospodar na domu? : (pedagoško pitanje za roditelje) // God. 2, br. 1 (1887), str. 13-20.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523404180

273

KO je zdraviji, debeli il mršavi? / Đ. N. // God. 3, br. 8 (1888), str. 235-238.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523526548

274

KOJU živinu da zapatimo // God. 2, br. 2 (1887), str. 41-44.

- Zdravlje

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523407508

275

KOSA / (Zdr.). // God. 1, br. 4 (1886), str. 107-110.

- Zdravlje

646.72-055.25

COBISS.SR-ID 523373716

276

KRAJ bolesnog detenceta / Dr. Koda // God. 1, br. 9 (1886), str. 263-268.

- Zdravlje

616-053.2

COBISS.SR-ID 523390868

277

KRALJICA Natalija // God. 4, br. 10 (1889), str. 289-294.

- Žensko pitanje / Biografije

929

COBISS.SR-ID 523592084

278

KRASNOJ baštovanci! / Stanko // God. 2, br. 2 (1887), str. 33-34.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523406484

279

KRPEŠ kuću drži // God. 5, br. 5 (1890), str. 65.

- Zdravlje

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523612052

280

KUZMANOVIĆ, Anđelija

Pozdrav devojačkim udruženjima / Anđelija Kuzmanović // God. 4, br. 5 (1889), str. 129-134.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523557780

281

KUPANJE // God. 4, br. 11 (1889), str. 331-334.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523595924

282

KUĆA i škola / A. V. // God. 3, br. 7 (1888), str. 195-202.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523523732

283

LAŽ // God. 5, br. 1 (1890), str. 9-10.

- Pedagogija / Etika

17

COBISS.SR-ID 523602580

284

LEPI primeri naših starih : (sećanja posle Vukove proslave) // God. 3, br. 10 (1888), str. 295-298.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523531412

285

LOTIĆ, Ljubomir

Velika misao / Ljubomir Lotić // God. 3, br. 11 (1888), str. 325-328.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523534996

286

LOTIĆ, Ljubomir

Iskre i odsevi : (iz raznih stranih pesnika) / Ljubomir Lotić // God. 4, br. 10 (1889), str. 309-310.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523593108

287

LOTIĆ, Ljubomir

Momčetova sreća / Ljubomir Lotić // God. 2, br. 12 (1887), str. 355-360.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523498388

288

LOTIĆ, Ljubomir

U samoći --- : (prikazano srpkinjama) / Ljubomir Lotić // God. 3, br. 3 (1888), str. 65-68.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523505300

289

MAJ // God. 4, br. 6 (1889), str. 177-178.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523561876

290

MAJ // God. 5, br. 6 (1890), str. 81.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523614612

291

MANE ženskog vaspitanja u nas / Lale // God. 5, br. 12 (1890), str. 179-182.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523633812

292

MARJANOVIĆ, T.

Kako da navikavamo decu na poslušnost? / T. Marjanović // God. 4, br. 1 (1889), str. 9-16.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523547028

293

MARJANOVIĆ, T.

Kretanje dečje / T. Marjanović // God. 4, br. 6 (1889), str. 177-182.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523562132

294

MARTINOVIĆ, Ivan

A, ne dam ja tebe! : jedna mana u domaćem vaspitanju / Ivan Martinović // God. 3, br. 3 (1888), str. 67-72.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523505556

295

MEK i tvrd hleb // God. 1, br. 5 (1886), str. 135-138.

- Zdravlje

664

COBISS.SR-ID 523377044

296

MEKA // God. 5, br. 6 (1890), str. 86-88.

908

COBISS.SR-ID 523615892

297

MIJATOVIĆ, Čeda

Najsvetiji grob u Srbiji / Čeda Mijatović // God. 4, br. 9 (1889), str. 271-271.

- Hrišćanstvo

271.2

COBISS.SR-ID 523572372

298

MIS Adelina Pavlija Irbi srpska dobrotvorka // God. 2, br. 8 (1887), str. 229-236.

- Žensko pitanje / Biografije

929

COBISS.SR-ID 523465876

299

MIŠA Dimitrijević // God. 5, br. 1 (1890), str. 2.

- Biografije

929

COBISS.SR-ID 523601556

300

MNOGO je do nas! // God. 4, br. 3 (1889), str. 65-66.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523551636

301

MNOGO puta --- // God. 5, br. 10 (1890), str. 148-150.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523627668

302

MOGU li biti zadrugarice i nesrpkinje ili inoverkinje? // God. 1, br. 4 (1886), str. 99-102.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523372948

303

MODA ruši i moral // God. 5, br. 11 (1890), str. 166-168.

- Žensko pitanje / Moda / Etika

17

COBISS.SR-ID 523631508

304

MUDRE beleške o vaspitanju i obrazovanju devojaka / A. M. M. // God. 4, br. 1 (1889), str. 5-10.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523546772

305

MUDRE beleške o vaspitanju i obrazovanju devojaka / A. M. M. // God. 4, br. 2 (1889), str. 35-38.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523549588

306

MUDRE beleške o vaspitanju i obrazovanju devojaka / A. M. M. // God. 4, br. 3 (1889), str. 69-72.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523552148

307

MUDRE beleške o vaspitanju i obrazovanju devojaka / L. M. M. // God. 3, br. 11 (1888), str. 321-326.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523534740

308

MUDRE beleške o vaspitanju i obrazovanju devojaka / L. M. M. // God. 3, br. 12 (1888), str. 355-358.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523538324

309

MUDRE izdreke / pribrao J. K-Ć. // God. 4, br. 4 (1889), str. 107-110.

- Književnost

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523555476

310

MUDRE izreke o jelu i piću // God. 3, br. 11 (1888), str. 327-330.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523535252

311

MUDROLIJE o ženi i ljubavi / skupio Avgustinović // God. 5, br. 5 (1890), str. 70-71.

- Žensko pitanje; Književnost

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523612820

312

MUDROLIJE o ženi i ljubavi / skupio Avgustinović // God. 5, br. 6 (1890), str. 89-91.

- Žensko pitanje; Književnost

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523616148

313

NA grobu očevom // God. 5, br. 6 (1890), str. 83.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523615124

314

NA prvu igranku / M.Š.M. // God. 2, br. 11 (1887), str. 337-342.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523495828

315

NA carskom dvoru u Petrogradu // God. 4, br. 7 (1889), str. 209-212.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523565204

316

NADEŽDA / Stanko // God. 3, br. 9 (1888), str. 257-258.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523528340

317

NAJVEĆA srpska dobrotvorka // God. 4, br. 11 (1889), str. 321-330.

- Žensko pitanje / Biografije

929

COBISS.SR-ID 523595156

318

NARODNI običaj u Bosni // God. 3, br. 4 (1888), str. 105-108.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523509140

319

NATOŠEVIĆ, Đorđe

Bukvice za zaljubljene / iz beležaka Đ. Natoševića // God. 4, br. 12 (1889), str. 359-362.

- Pedagogija

316.83

COBISS.SR-ID 523599252

320

NATOŠEVIĆ, Đorđe

Bukvice za mladoženje / iz beležaka Đ. Natoševića // God. 2, br. 10 (1887), str. 293-300.

- Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523492500

321

NATOŠEVIĆ, Đorđe

Bukvice za momke i devojke / iz beležaka Đ. Natoševića // God. 4, br. 11 (1889), str. 333-338.

- Pedagogija

316.83

COBISS.SR-ID 523596180

322

NATOŠEVIĆ, Đorđe

Bukvice za muža i ženu / iz beležaka Đ. Natoševića // God. 4, br. 10 (1889), str. 297-302.

- Pedagogija

316.83

COBISS.SR-ID 523592596

323

NATOŠEVIĆ, Đorđe

Naučenjakinje i veštakinje u braku / iz beležaka Đ. Natoševića // God. 2, br. 9 (1887), str. 269-272.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523489940

324

NAŠA čeljad . [Deo 1] // God. 2, br. 8 (1887), str. 241-246.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523467156

325

NAŠA čeljad . [Deo 2] // God. 2, br. 9 (1887), str. 271-276.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523490196

326

NAŠA čeljad . [Deo 3] // God. 2, br. 10 (1887), str. 299-304.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523492756

327

NAŠE dnevne pogreške protivu zdravlja // God. 4, br. 10 (1889), str. 303-308.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523592852

328

NAŠE dnevne pogreške protivu zdravlja // God. 4, br. 8 (1889), str. 241-246.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523568532

329

NAŠE dnevne pogreške protivu zdravlja // God. 4, br. 9 (1889), str. 267-270.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523572116

330

NAŠE matere - naše uzdanje // God. 3, br. 2 (1888), str. 33-38.

- Žensko pitanje; Pedagogija

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523502740

331

NAŠI Božićni običaji // God. 3, br. 1 (1888), str. 5-8.

- Etnologija / Narodni običaji

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523500436

332

NE gledaj samo više sebe, nego i niže sebe! / Jelena J. // God. 3, br. 8 (1888), str. 237-244.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523526804

333

NEGUJMO srpski jezik, srpsku svest! / Stanko // God. 3, br. 3 (1888), str. 71-76.

- Obrazovanje / Srpski jezik

811.163.41

COBISS.SR-ID 523505812

334

NEKE srpske mane // God. 5, br. 10 (1890), str. 150-151.

Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523627924

335

NEKOLIKO pravila o muži krava . [Deo 1] // God. 2, br. 3 (1887), str. 73-76.

637.11

COBISS.SR-ID 523451284

336

NEKOLIKO pravila o muži krava . [Deo 2] // God. 2, br. 4 (1887), str. 107-110.

637.11

COBISS.SR-ID 523454100

337

NEPRESTANO molitesja // God. 3, br. 2 (1888), str. 43-44.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523503252

338

NEŠTO o nastavi gluvo-nemih : javno predavanje Radivoja Popovića // God. 3, br. 10 (1888), str. 307-310.

- Obrazovanje

376

COBISS.SR-ID 523532436

339

NEŠTO o nastavi gluvo-nemih : javno predavanje Radivoja Popovića // God. 3, br. 11 (1888), str. 333-340.

- Obrazovanje

376

COBISS.SR-ID 523535764

340

NEŠTO o nastavi gluvo-nemih : javno predavanje Radivoja Popovića // God. 3, br. 12 (1888), str. 357-362.

- Obrazovanje

376

COBISS.SR-ID 523538580

341

NIKOLIĆ, Lazar

Majina ljubav : s mađarskog / Lazar Nikolić // God. 2, br. 11 (1887), str. 321-322.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523494548

342

NIKOLIĆ, Lazar

Mati : po nemačkom / Lazar Nikolić // God. 2, br. 9 (1887), str. 257-260.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523488916

343

NIKOLIĆ, Lazar

Milosnici / Lazar Nikolić // God. 5, br. 7 (1890), str. 97.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523617940

344

NIKOLIĆ, Lazar

Na Badnji dan / Lazar Nikolić // God. 3, br. 1 (1888), str. 3-4.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523500180

345

NIKOLIĆ, Lazar

O ruži / Lazar Nikolić // God. 5, br. 9 (1890), str. 137-138.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523625876

346

NIKOLIĆ, Lazar

Pri rastanku / Lazar Nikolić // God. 5, br. 12 (1890), str. 177.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523633556

347

NIKOLIĆ, Lazar

Promena života / Lazar Nikolić // God. 5, br. 10 (1890), str. 145.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523627156

348

NIKOLIĆ, Lazar

Seoski časovi / L. [Lazar] N. [Nikolić] // God. 3, br. 6 (1888), str. 161-162.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523520404

349

NIKOLIĆ, Lazar

Srpska majka : posrbljeno / Lazar Nikolić // God. 3, br. 7 (1888), str. 193-194.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523523476

350

NIKOLIĆ, Lazar

Usamljena vrba / Lazar Nikolić // God. 5, br. 9 (1890), str. 133-134.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523625108

351

NOVA godina // God. 4, br. 1 (1889), str. 1-4.

Etnologija / Narodni običaji

001

COBISS.SR-ID 523546260

352

NOVA zadruga // God. 4, br. 12 (1889), str. 355-358.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523598740

353

NOVA zadruga Srpkinja // God. 4, br. 3 (1889), str. 65-70.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523551892

354

NOVE knjige // God. 1, br. 1 (1886), str. 30.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523366036

355

NOVE knjige // God. 3, br. 10 (1888), str. 320.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523534228

356

NOVE knjige // God. 3, br. 3 (1888), str. 95-96.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523507604

357

NOVE knjige // God. 3, br. 4 (1888), str. 126-127.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523510932

358

NOVE knjige // God. 4, br. 1 (1889), str. 29-30.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523549076

359

NOVE knjige // God. 4, br. 11 (1889), str. 350-352.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523598228

360

NOVE knjige // God. 4, br. 12 (1889), str. 373-375.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523601044

361

NOVE knjige // God. 4, br. 7 (1889), str. 221-222.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523566996

362

NOVE knjige // God. 4, br. 8 (1889), str. 255.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523570580

363

NOVE knjige // God. 5, br. 6 (1890), str. 95-96.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523617428

364

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 2 (1886), str. 62-64.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523369108

365

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 3 (1886), str. 94-96.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523372180

366

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 4 (1886), str. 126-127.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523375764

367

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 5 (1886), str. 159-160.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523378836

368

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 6 (1886), str. 191.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523382164

369

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 7 (1886), str. 222-223.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523385236

370

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 8 (1886), str. 255-256.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523388564

371

NOVE knjige i listovi // God. 1, br. 9 (1886), str. 286-287.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523393172

372

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 10 (1887), str. 319-320.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523494292

373

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 11 (1887), str. 350-352.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523497876

374

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 2 (1887), str. 62-63.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523409556

375

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 3 (1887), str. 94-95.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523453076

376

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 5 (1887), str. 160.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523458708

377

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 8 (1887), str. 254-255.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523469460

378

NOVE knjige i listovi // God. 2, br. 9 (1887), str. 288.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523491732

379

NOVE knjige i listovi // God. 3, br. 1 (1888), str. 30-32.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523502228

380

NOVE knjige i listovi // God. 3, br. 5 (1888), str. 159-160.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523520148

381

NOVE knjige i listovi // God. 3, br. 6 (1888), str. 189-190.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523522964

382

NOVE knjige i listovi // God. 5, br. 1 (1890), str. 15-16.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523604372

383

NOVE knjige i listovi // God. 5, br. 3 (1890), str. 47-48.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523609236

384

NOVE knjige i muzikalije // God. 4, br. 5 (1889), str. 160.

- Kultura; Vesti

001

COBISS.SR-ID 523560852

385

O ženskom obrazovanju // God. 4, br. 2 (1889), str. 37-40.

- Žensko pitanje; Obrazovanje

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523549844

386

O ženskom obrazovanju // God. 4, br. 3 (1889), str. 73-76.

- Žensko pitanje; Obrazovanje

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523552404

387

O zdravlju i bolesti // God. 1, br. 2 (1886), str. 35-38.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523366548

388

O jelu mesa za vreme pomora i zaraze // God. 1, br. 5 (1886), str. 137-140.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523376788

389

O ljubavi / Slavko // God. 5, br. 6 (1890), str. 83-86.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523615380

390

O piću kave i teja // God. 1, br. 9 (1886), str. 271-272.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523391380

391

O spavanju leti na polju ili pri otvorenim prozorima // God. 1, br. 6 (1886), str. 171-172.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523379860

392

OGNJANOVIĆ, Ilija

Lekarski razgovori sa našim milim srpkinjama / I. [Ilija] O. [Ognjanović] // God. 1, br. 1 (1886), str. 7-12.

- Žensko pitanje; Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523363476

393

OGNJANOVIĆ, Ilija

Lekarski razgovori sa našim milim srpkinjama / I. [Ilija] O. [Ognjanović] // God. 1, br. 2 (1886), str. 37-42.

- Žensko pitanje; Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523366804

394

ODAŠTA pluća slabe i kako se snaže // God. 4, br. 4 (1889), str. 105-106.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523555220

395

ODGOVOR mojoj prijateljici / Danica // God. 1, br. 3 (1886), str. 71-74.

- Prepiska

061

COBISS.SR-ID 523370132

396

ODELO / M.S. // God. 1, br. 6 (1886), str. 169-170.

- Žensko pitanje / Moda

391

COBISS.SR-ID 523379604

397

ODNOŠAJ slobode i reda u društvu / Stanko // God. 3, br. 10 (1888), str. 299-304.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523531668

398

ODNOŠAJ slobode i reda u društvu // God. 3, br. 9 (1888), str. 261-268.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523529108

399

ODZIV na pisma prijateljica : dopis iz Srbije // God. 1, br. 9 (1886), str. 267-270.

- Žensko pitanje / Moda; Prepiska

391

COBISS.SR-ID 523391124

400

ODZIVI našem listu // God. 1, br. 2 (1886), str. 33-36.

- Prepiska

001

COBISS.SR-ID 523366292

401

PAJEVIĆ, Arsa

Vidovdanska 500-godišnja proslava u Kruševcu / izvedeno iz beležaka A. Pajevića // God. 4, br. 7 (1889), str. 193-198.

- Književnost; Etnologija / Narodni običaji

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523564180

402

PAJEVIĆ, Arsa

Sa groba carice Milice / A.[Arsa] P.[Pajević] // God. 4, br. 7 (1889), str. 199-204.

- Književnost; Etnologija

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523564436

403

PAPULA // God. 2, br. 8 (1887), str. 245-248.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523467668

404

PESMA moja // God. 4, br. 5 (1889), str. 129-130.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523557524

405

PETROVIĆ, Mita

Veštačko maslo / od M. Petrovića // God. 5, br. 4 (1890), str. 52-54.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523610004

406

PETROVIĆ, Mita

Drago kamenje na svetskoj izložbi u Parizu / od Mite Petrovića // God. 5, br. 3 (1890), str. 36-37.

- Nauka

55
COBISS.SR-ID 523607700

407

PETROVIĆ, Mita

Drago kamenje na svetskoj izložbi u Parizu / od Mite Petrovića // God. 5, br. 1 (1890), str. 3-6.

- Nauka

55

COBISS.SR-ID 523601812

408

PETROVIĆ, Mita

Drago kamenje na svetskoj izložbi u Parizu / od Mite Petrovića // God. 5, br. 2 (1890), str. 21-24.

- Nauka

55

COBISS.SR-ID 523605140

409

PETROVIĆ, Mita

Etarski zejtin / od M. Petrovića // God. 5, br. 7 (1890), str. 99-101.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523618452

410

PETROVIĆ, Mita

Etarski zejtin / od M. Petrovića // God. 5, br. 8 (1890), str. 116-119.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523621524

411

PETROVIĆ, Mita

Influenca / Mita Petrović // God. 5, br. 10 (1890), str. 153-154.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523628692

412

PETROVIĆ, Mita

Kako se razvija ženski ručni rad / M [Mita] P. [Petrović] // God. 5, br. 9 (1890), str. 132-133.

- Žensko pitanje / Ručni rad

746

COBISS.SR-ID 523624852

413

PETROVIĆ, Mita

Lažno drago kamenje / od Mite Petrovića // God. 5, br. 5 (1890), str. 67-69.

- Nauka

55

COBISS.SR-ID 523612564

414

PETROVIĆ, Mita

O biberu / M. Petrović // God. 3, br. 11 (1888), str. 329-334.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523535508

415

PETROVIĆ, Mita

O vaspitanju ženskinja / M. [Mita] P. [Petrović] // God. 5, br. 11 (1890), str. 161-165.

- Žesnko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523630996

416

PETROVIĆ, Mita

O konservovanju mleka / od Mite Petrovića // God. 5, br. 10 (1890), str. 151-153.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523628436

417

PETROVIĆ, Mita

O konservovanju mleka / od Mite Petrovića // God. 5, br. 9 (1890), str. 134-136.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523625364

418

PETROVIĆ, Mita

Svinjsko meso / od M. Petrovića // God. 5, br. 6 (1890), str. 81-83.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523614868

419

PIJAĆA voda // God. 4, br. 12 (1889), str. 357-360.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523598996

420

PISMA drugarici / Danica // God. 3, br. 11 (1888), str. 339-342.

- Prepiska

061

COBISS.SR-ID 523536020

421

PISMA drugarici / Danica // God. 3, br. 12 (1888), str. 367-370.

- Prepiska

061

COBISS.SR-ID 523539092

422

PISMA mojoj prijateljici . Deo 1 / tvoja prijateljica Marija // God. 1, br. 2 (1886), str. 43-46.

- Prepiska

061

COBISS.SR-ID 523367316

423

PISMA mojoj prijateljici . Deo 2 / tvoja prijateljica Marija // God. 1, br. 4 (1886), str. 109-112.

- Prepiska

061

COBISS.SR-ID 523373972

424

PLAMEN se gasi --- / Stanko // God. 4, br. 9 (1889), str. 257-258.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523570836

425

POZDRAV na Novu godinu / Marija // God. 2, br. 1 (1887), str. 1-2.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523403412

426

POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 2, br. 12 (1887), str. 353-356.

- Vesti

001

COBISS.SR-ID 523498132

427

POZIV na prilaganje // God. 3, br. 4 (1888), str. 97-98.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523508116

428

POZIV Srpkinja // God. 5, br. 7 (1890), str. 98.

- Žensko pitanje / Kulturni život

39

COBISS.SR-ID 523618196

429

POLOMLJEN točak : događaj iz života // God. 5, br. 3 (1890), str. 38-41.

- Književnost

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523608212

430

POMOZIMO Vrščanima // God. 3, br. 8 (1888), str. 225-228.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523525780

431

POMOZIMO sirotim Pogorelcima // God. 3, br. 4 (1888), str. 97-98.

- Društveno pitanje

364

COBISS.SR-ID 523507860

432

POPIĆ, Sergije

Na nosila --- / S. [Sergije] Popić // God. 5, br. 5 (1890), str. 72.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523613076

433

POPIĆ, Sergije

Tvrdica / S. [Sergije] Popić // God. 4, br. 11 (1889), str. 329-330.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523595412

434

POPOVIĆ, Ivan M.

Vera, ljubav, nada / Iv. [Ivan] M. Popović // God. 4, br. 2 (1889), str. 35-36.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523549332

435

POPOVIĆ, Ivan M.

Visibabi / Ivan M. Popović // God. 5, br. 2 (1890), str. 24.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523605396

436

POPOVIĆ, Ivan M.

Dva kovčega / Ivan M. Popović // God. 4, br. 8 (1889), str. 225-226.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523567252

437

POPOVIĆ, Ivan M.

Zapis / Ivan M. Popović // God. 4, br. 9 (1889), str. 265-266.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523571860

438

POPOVIĆ, Ivan M.

Iz pesama Kolomana Tota / Ivan M. Popović // God. 5, br. 11 (1890), str. 161.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523630740

439

POPOVIĆ, Ivan M.

Najbogatiji vladar / Iv. [Ivan] M. Popović // God. 4, br. 5 (1889), str. 141-142.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523558292

440

POPOVIĆ, Ivan M.

Naricanjeza materom : po slovačkoj narodnoj pesmi / Ivan M. Popović // God. 4, br. 10 (1889), str. 265-266.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523591828

441

POPOVIĆ, Ivan M.

Povratak / Ivan M. Popović // God. 3, br. 11 (1888), str. 321-322.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523534484

442

POPOVIĆ, Ivan M.

Pred Vidovdansku petstogodišnjicu / Ivan M. Popović // God. 4, br. 6 (1889), str. 161-162.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523561108

443

POPOVIĆ, Ivan M.

Pred njenom kućom / Ivan M. Popović // God. 5, br. 9 (1890), str. 136-137.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523625620

444

POPOVIĆ, Ivan M.

Proletnji dan / Iv. [Ivan] M. Popović // God. 4, br. 4 (1889), str. 101-102.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523554708

445

POPOVIĆ, Ivan M.

Prosjakov grob / Ivan M. Popović // God. 5, br. 1 (1890), str. 6.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523602068

446

POPOVIĆ, Ivan M.

Ruži / Ivan M. Popović // God. 5, br. 8 (1890), str. 119.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523621780

447

POPOVIĆ, Ivan M.

Snovi / Ivan M. Popović // God. 4, br. 11 (1889), str. 321-322.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523594900

448

POPOVIĆ, Ivan M.

Takmačenje / Ivan M. Popović // God. 5, br. 3 (1890), str. 37-38.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523607956

449

POPOVIĆ, Mar. S.

Srpska Đevojka / Mar. S. Popović // God. 5, br. 4 (1890), str. 55.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523610260

450

POPOVIĆ, Mar. S.

U noći / Mar. S. Popović // God. 5, br. 10 (1890), str. 151.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523628180

451

POPOVIĆ, Mar. S.

Cvijetak : (posvećeno jednoj Srpkinji) / Mar. S. Popović // God. 5, br. 8 (1890), str. 113.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523620756

452

POSTELJE od perja // God. 3, br. 9 (1888), str. 259-262.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523528852

453

POŠTA // God. 1, br. 4 (1886), str. 127-128.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523376020

454

PRAVA sreća // God. 5, br. 8 (1890), str. 120-121.

- Pedagogija / Etika

17

COBISS.SR-ID 523622036

455

PRAVILA za nasad živine // God. 2, br. 2 (1887), str. 43-46.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523407764

456

PRVE hrišćanke / od Stanka // God. 5, br. 1 (1890), str. 6-8.

- Književnost; Hrišćanstvo

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523602324

457

PRVE hrišćanke / od Stanka // God. 5, br. 2 (1890), str. 24-26.

- Književnost; Hrišćanstvo

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523605652

458

PREDISANJE kao lek // God. 2, br. 6 (1887), str. 175-176.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523459476

459

PREDLOG našim Srpkinjama, a tiče se i Srba // God. 2, br. 1 (1887), str. 1-4.

- Žensko pitanje / Kulturni život

39

COBISS.SR-ID 523403668

460

PRESLICU i razboj! // God. 5, br. 10 (1890), str. 156-157.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523629460

461

PRIJATELJSKA pisma . [Deo 1], Majci koja doji / M.J.B. // God. 2, br. 11 (1887), str. 325-330.

- Žensko pitanje; Zdravlje; Prepiska

364.4-055.26

COBISS.SR-ID 523495060

462

PRIJATELJSKA pisma . [Deo 2], Pred igranku / M.J.B. // God. 3, br. 1 (1888), str. 15-20.
 

- Žensko pitanje; Pedagogija; Prepiska

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523500948

463

PRIJATELJSKA pisma . [Deo 3], Posle igranke / M.J.B. // God. 3, br. 2 (1888), str. 37-42.

- Žensko pitanje; Pedagogija; Prepiska

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523502996

464

PRISTUP / uredništvo // God. 1, br. 1 (1886), str. 1-4.

- Vesti

001

COBISS.SR-ID 523362708

465

PROLEĆE i zdravlje / Dr. // God. 1, br. 1 (1886), str. 5-8.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523363220

466

PROSLAVA hvrišćanstva u Rusiji // God. 3, br. 8 (1888), str. 227-230.

- Hrišćanstvo

27(470)

COBISS.SR-ID 523526036

467

PROTIV sušice / M. J. B. // God. 3, br. 6 (1888), str. 167-172.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523520916

468

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; "Žensko društvo" u Beogradu // God. 2, br. 6 (1887), str. 181-186.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523460244

469

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; V.-Kikindska dobrotvorna ženska zadruga // God. 1, br. 6 (1886), str. 173-180.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523380628

470

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Vel.-kikindska dobrotvorna ženska zadruga ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Segedinkinja // God. 1, br. 2 (1886), str. 45-54.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523367572

471

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja V. Bečkerečkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi // God. 2, br. 5 (1887), str. 143-156.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523457172

472

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanaka ; V.-bečkerečka Dobrotvorna Zadruga Srpkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 1, br. 3 (1886), str. 75-88.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523370644

473

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Sentomaškinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u V. Bečkereku ; Društvo sarajevskih gospođa // God. 2, br. 1 (1887), str. 21-26.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523404948

474

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Subotička ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Starom Bečeju // God. 1, br. 4 (1886), str. 111-120.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523374228

475

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u V. Bečkereku ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga mitrovačkih gospođa // God. 2, br. 2 (1887), str. 45-54.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523408020

476

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Prosvetna zadruga Srpkinja // God. 2, br. 12 (1887), str. 367-372.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523499412

477

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Bečeju ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vršcu // God. 4, br. 12 (1889), str. 361-366.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523599508

478

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Bečkereku // God. 4, br. 9 (1889), str. 283-287.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523574164

479

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Velikom Bečkereku ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Velikoj Kikindi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Mitrovici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu // God. 3, br. 4 (1888), str. 113-125.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523510420

480

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Bečkereku // God. 4, br. 1 (1889), str. 23-29.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523548564

481

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vršcu ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sentomašu // God. 3, br. 3 (1888), str. 81-95.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523507092

482

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vršcu ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Starom Bečeju ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Velikom Bečkereku ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sentomašu // God. 3, br. 2 (1888), str. 51-62.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523505044

483

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vršcu // God. 3, br. 1 (1888), str. 25-29.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523501972

484

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sentomašu // God. 3, br. 9 (1888), str. 281-287.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523530644

485

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 3, br. 11 (1888), str. 347-350.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523537300

486

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu // God. 4, br. 6 (1889), str. 187-190.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523563412

487

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu // God. 5, br. 3 (1890), str. 42-46.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523608724

488

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi // God. 1, br. 1 (1886), str. 17-24.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523364500

489

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Kikindi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 4, br. 4 (1889), str. 117-125.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523557012

490

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sentomašu // God. 3, br. 5 (1888), str. 149-159.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523519892

491

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sentomašu // God. 4, br. 2 (1889), str. 51-64.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523551380

492

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici // God. 3, br. 7 (1888), str. 213-223.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523525268

493

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Mitrovačka dobrotvorna gospojinska zadruga ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici // God. 2, br. 4 (1887), str. 111-122.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523454612

494

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Prosvetna zadruga Srpkinja u St. Bečeju ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 1, br. 5 (1886), str. 141-152.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523377556

495

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Srpska dobrotvorna ženska zadruga u Rumi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Subotici // God. 2, br. 3 (1887), str. 75-88.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523451540

496

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Srpska dobrotvorna ženska zadruga u Rumi ; Subotička dobrotvorna zadruga Srpkinja ; Dobrotvorna ženska zadruga u St. Futogu // God. 1, br. 9 (1886), str. 273-282.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523391892

497

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Subotička dobrotvorna zadruga Srpkinja ; Dobrotvorna Gospojinska zadruga u Mitrovici // God. 1, br. 8 (1886), str. 243-246.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523387028

498

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 1, br. 7 (1886), str. 209-212.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523383700

499

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 2, br. 10 (1887), str. 309-314.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523493268

500

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 2, br. 11 (1887), str. 341-344.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523496084

501

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 2, br. 8 (1887), str. 247-250.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523467924

502

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 2, br. 9 (1887), str. 275-280.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523490452

503

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 3, br. 6 (1888), str. 183-189.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523522708

504

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 4, br. 11 (1889), str. 347-349.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523597716

505

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 4, br. 7 (1889), str. 219-221.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523566484

506

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 5, br. 1 (1890), str. 14-15.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523603860

507

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 5, br. 2 (1890), str. 30-31.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523606932

508

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Velikom Bečkereku ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Beloj Crkvi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vršcu ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 4, br. 3 (1889), str. 81-95.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523553940

509

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Rumi // God. 3, br. 10 (1888), str. 315-319.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523533716

510
RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Sarajevu // God. 4, br. 8 (1889), str. 251-254.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523570068

511

RAD dobrotvornih zadruga . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu // God. 4, br. 5 (1889), str. 155-159.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523560340

512

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vrščanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Subotičanka ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Sarajevkinja // God. 5, br. 4 (1890), str. 58-62.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523611540

513

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Mitrovčankinja // God. 5, br. 8 (1890), str. 127-128.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523623828

514

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Velikom Bečkereku ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Kikindi ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Segedinu ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Dubrovniku // God. 5, br. 5 (1890), str. 75-80.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523614356

515

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Belocrkvankinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vukovarkinja // God. 5, br. 7 (1890), str. 109-111.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523620500

516

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Vršačkinja ; Dobrotvorna zadruga Srpkinja Sentomaškinja // God. 5, br. 11 (1890), str. 174-175.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523633300

517

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 5, br. 12 (1890), str. 186-188.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523635092

518

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 5, br. 6 (1890), str. 94-95.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523617172

519

RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja . - Sadrži: Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja // God. 5, br. 9 (1890), str. 142-144.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523626900

520

RAZNO // God. 1, br. 6 (1886), str. 190-191.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523381908

521

RAZNO // God. 1, br. 7 (1886), str. 221-222.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523384980

522

RAZNO // God. 1, br. 9 (1886), str. 285-286.

Etnologija / Narodni običaji

001

COBISS.SR-ID 523392916

523

RAZNO // God. 2, br. 1 (1887), str. 28-29.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523405972

524

RAZNO // God. 2, br. 10 (1887), str. 317-319.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523494036

525

RAZNO // God. 2, br. 2 (1887), str. 58-60.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523409044

526

RAZNO // God. 2, br. 3 (1887), str. 92-93.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523452564

527

RAZNO // God. 2, br. 4 (1887), str. 125-126.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523455636

528

RAZNO // God. 2, br. 5 (1887), str. 158-159.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523458196

529

RAZNO // God. 2, br. 6 (1887), str. 190-191.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523461268

530

RAZNO // God. 2, br. 7 (1887), str. 220-221.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523464852

531

RAZNO // God. 2, br. 8 (1887), str. 252-254.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523468948

532

RAZNO // God. 2, br. 9 (1887), str. 286-288.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523491476

533

RAZNO // God. 3, br. 1 (1888), str. 23-25.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523501716

534

RAZNO // God. 3, br. 10 (1888), str. 313-316.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523533460

535

RAZNO // God. 3, br. 11 (1888), str. 345-347.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523537044

536

RAZNO // God. 3, br. 2 (1888), str. 48-50.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523504532

537

RAZNO // God. 3, br. 3 (1888), str. 79-82.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523506836

538

RAZNO // God. 3, br. 4 (1888), str. 111-114

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523510164

539

RAZNO // God. 3, br. 5 (1888), str. 147-150.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523519636

540

RAZNO // God. 3, br. 6 (1888), str. 179-182.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523522452

541

RAZNO // God. 3, br. 8 (1888), str. 251-256.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523528084

542

RAZNO // God. 3, br. 9 (1888), str. 278-282.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523530388

543

RAZNO // God. 4, br. 10 (1889), str. 316-318.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523594388

544

RAZNO // God. 4, br. 11 (1889), str. 346-348.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523597460

545

RAZNO // God. 4, br. 12 (1889), str. 369-372.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523600276

546

RAZNO // God. 4, br. 2 (1889), str. 50-52.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523551124

547

RAZNO // God. 4, br. 3 (1889), str. 80-82.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523553684

548

RAZNO // God. 4, br. 4 (1889), str. 116-118.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523556756

549

RAZNO // God. 4, br. 5 (1889), str. 153-156.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523560084

550

RAZNO // God. 4, br. 6 (1889), str. 185-188.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523563156

551

RAZNO // God. 4, br. 7 (1889), str. 216-220.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523566228

552

RAZNO // God. 4, br. 8 (1889), str. 250-252.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523569812

553

RAZNO // God. 4, br. 9 (1889), str. 282-284.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523573908

554

RAZNO // God. 5, br. 1 (1890), str. 13-14.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523603604

555

RAZNO // God. 5, br. 10 (1890), str. 159-160.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523630484

556

RAZNO // God. 5, br. 11 (1890), str. 173-174.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523633044

557

RAZNO // God. 5, br. 12 (1890), str. 185-186.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523634836

558

RAZNO // God. 5, br. 2 (1890), str. 29.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523606676

559

RAZNO // God. 5, br. 4 (1890), str. 57-58.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523611284

560

RAZNO // God. 5, br. 5 (1890), str. 74.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523614100

561

RAZNO // God. 5, br. 6 (1890), str. 92-94.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523616916

562

RAZNO // God. 5, br. 7 (1890), str. 108-109.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523620244

563

RAZNO // God. 5, br. 8 (1890), str. 126-127.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523623572

564

RAZNO // God. 5, br. 9 (1890), str. 139-142.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523626644

565

RĐAVI primeri // God. 1, br. 4 (1886), str. 101-106.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523373204

566

RED u kući // God. 3, br. 9 (1888), str. 257-260.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523528596

567

RIŠPEN, Žan

Blago siromaha : božitnja priča / Žan Rišpen ; s francuskog preveo M.Š. // God. 4, br. 1 (1889), str. 3-6.

- Književnost

821.133.1-32

COBISS.SR-ID 523546516

568

SA glavnog skupa Beogradskog ženskog društva // God. 5, br. 4 (1890), str. 49-52.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

061

COBISS.SR-ID 523609748

569

SA Svetosavske slave u Černovcima // God. 5, br. 2 (1890), str. 18-21.

- Etnologija / Narodni običaji

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523604884

570

SA Svetosavske slave u Černovcima // God. 5, br. 3 (1890), str. 34-36.

- Etnologija / Narodni običaji

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523607444

571

SADAŠNJOST i budućnost / Stanko // God. 3, br. 2 (1888), str. 33-34.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523502484

572

SAN i java // God. 4, br. 9 (1889), str. 263-264.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523571348

573

SAN na Vidov dan 1889. // God. 5, br. 2 (1890), str. 33-34.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523607188

574

SAN u odojčeta // God. 2, br. 11 (1887), str. 335-338.

- Zdravlje

613.953

COBISS.SR-ID 523495572

575

SVEST // God. 5, br. 9 (1890), str. 130-131.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523624340

576

SEĆANJE / Stanko // God. 3, br. 4 (1888), str. 97-100.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523508372

577

SIMEONOVIĆ-Čokić, Jovan

"Ženskom svetu" / Jovan Simeonović-Čokić // God. 1, br. 1 (1886), str. 3-4.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523362964

578

SIR u trgovini i kao hrana / M. P. // God. 5, br. 2 (1890), str. 26-27.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523605908

579

SLAVOPOJ : najvećoj dobrotvorci srpskoj plemenitoj grofici Mis Adelini Irbi / Stanko // God. 2, br. 10 (1887), str. 289-290.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523491988

580

SRETNA Nova godina! // God. 5, br. 1 (1890), str. 1-2.

- Etnologija / Narodni običaji

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523601300

581

SRETNO novo leto! // God. 3, br. 1 (1888), str. 1-2.

- Etnologija / Narodni običaji

001

COBISS.SR-ID 523499924

582

SRPKINJA sam --- // God. 4, br. 4 (1889), str. 97-98.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523554196

583

SRPKINJAMA // God. 5, br. 10 (1890), str. 145-148.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523627412

584

SRPKINJE pre pet stotina godina / N. J. // God. 4, br. 6 (1889), str. 163-170.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523561364

585

SRPSKE matere i srpski narodni jezik / Lj. L. // God. 3, br. 1 (1888), str. 7-16.

- Žensko pitanje; Obrazovanje / Srpski jezik

811.163.41

COBISS.SR-ID 523500692

58 6

SRPSKOJ majci / Stanko // God. 2, br. 4 (1887), str. 97-98.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523453332

587

TERAJTE muhe od sebe // God. 1, br. 6 (1886), str. 171-174.

- Zdravlje

616.9

COBISS.SR-ID 523380116

588

TRGOVAČKI muzeum u Budapešti // God. 2, br. 4 (1887), str. 109-112.

- Kultura

069

COBISS.SR-ID 523454356

589

TURGENJEV, Ivan Sergejevič, 1818-1883

Pojezija u prozi / Ivan Sergejevič Turgenjev ; prevodi J. M. // God. 4, br. 8 (1889), str. 239-242.

- Književnost

821.161.1-32

COBISS.SR-ID 523568276

590

U noći // God. 5, br. 9 (1890), str. 129.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523624084

591

UDRUŽUJMO se // God. 2, br. 5 (1887), str. 129-132.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti

050

COBISS.SR-ID 523456148

592

UPLIV društva na obrazovanje karaktera // God. 4, br. 4 (1889), str. 101-106.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523554964

593

UPLIV društva na obrazovanje karaktera // God. 4, br. 5 (1889), str. 133-140.

- Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523558036

594

UPLIV matere na život i rad dece svoje // God. 3, br. 4 (1888), str. 99-102.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.018.1

COBISS.SR-ID 523508628

595

UREDNOST / M. S. // God. 1, br. 1 (1886), str. 15-18.

- Zdravlje

316.728

COBISS.SR-ID 523363988

596

USKRS / Stanko // God. 3, br. 5 (1888), str. 129-130.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523511188

597

USKRS u Petrogradu // God. 3, br. 5 (1888), str. 129-136.

- Etnologija / Narodni običaji

39

COBISS.SR-ID 523511444

598

UTICAJ kafe i teja na mozak // God. 5, br. 8 (1890), str. 123-124.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523622804

599

FOGL, Joan

Materino oko / J. N. Fogl ; preveo Ljubomir Lotić // God. 4, br. 12 (1889), str. 353-356.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523598484

600

FRANJA Josif I . // God. 3, br. 12 (1888), str. 353-356.

- Biografije

321.61:929

COBISS.SR-ID 523538068

601

HAUF, E.

Slike o vaspitanju / napisao E. Haufe ; preveo J. Knežević // God. 4, br. 10 (1889), str. 293-298.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523592340

602

HAUF, E.

Slike o vaspitanju / napisao E. Haufe ; preveo J. Knežević // God. 4, br. 7 (1889), str. 205-210.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523564948

603

HAUF, E.

Slike o vaspitanju / napisao E. Haufe ; preveo J. Knežević // God. 4, br. 8 (1889), str. 235-240.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523568020

604

HAUF, E.

Slike o vaspitanju / napisao E. Haufe ; preveo J. Knežević // God. 4, br. 9 (1889), str. 263-266.

- Pedagogija

37.013

COBISS.SR-ID 523571604

605

HRISTOS se rodi / Stanko // God. 3, br. 12 (1888), str. 353-354.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523537812

606

CVEĆE u kadicama // God. 2, br. 7 (1887), str. 213-214.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523463572

607

ČELO // God. 3, br. 6 (1888), str. 171-174.

- Žensko pitanje / Lepota

305-055.2

COBISS.SR-ID 523521172

608

ČITULA // God. 2, br. 1 (1887), str. 29-30.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523406228

609

ČITULA // God. 2, br. 2 (1887), str. 60-62.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523409300

610

ČITULJA // God. 2, br. 3 (1887), str. 93-94.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523452820

611

ČITULJA // God. 2, br. 4 (1887), str. 126-127.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523455892

612

ČITULJA // God. 2, br. 5 (1887), str. 159-160.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523458452

613

ČITULJA // God. 2, br. 6 (1887), str. 191-192.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523461780

614

ČITULJA // God. 3, br. 10 (1888), str. 319.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523533972

615

ČITULJA // God. 3, br. 11 (1888), str. 350-352

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523537556

616

ČITULJA // God. 3, br. 12 (1888), str. 373-374.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523539860

617

ČITULJA // God. 3, br. 2 (1888), str. 50-52.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523504788

618

ČITULJA // God. 3, br. 3 (1888), str. 95.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523507348

619

ČITULJA // God. 3, br. 4 (1888), str. 126.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523510676

620

ČITULJA // God. 3, br. 6 (1888), str. 191.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523523220

621

ČITULJA // God. 3, br. 7 (1888), str. 223-224.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523525524

622

ČITULJA // God. 3, br. 9 (1888), str. 287-288.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523530900

623

ČITULJA // God. 4, br. 1 (1889), str. 29.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523548820

624

ČITULJA // God. 4, br. 10 (1889), str. 318-319.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523594644

625

ČITULJA // God. 4, br. 11 (1889), str. 349-350.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523597972

626

ČITULJA // God. 4, br. 12 (1889), str. 372-373.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523600788

627

ČITULJA // God. 4, br. 4 (1889), str. 126-127.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523557268

628

ČITULJA // God. 4, br. 5 (1889), str. 159-160.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523560596

629

ČITULJA // God. 4, br. 6 (1889), str. 190-191.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523563668

630

ČITULJA // God. 4, br. 7 (1889), str. 220-221.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523566740

631

ČITULJA // God. 4, br. 8 (1889), str. 254-255.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523570324

632

ČITULJA // God. 5, br. 1 (1890), str. 15.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523604116

633

ČITULJA // God. 5, br. 3 (1890), str. 46-47.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523608980

634

ČITULJA // God. 5, br. 6 (1890), str. 96.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523617684

635

ČITULJA // God. 2, br. 11 (1887), str. 349-350.

- Vesti / Nekrolog

929

COBISS.SR-ID 523497620

636

ŠIMIĆ, Milorad

Jednoj srpkinji : (u spomenicu) / Milorad Šimić // God. 5, br. 4 (1890), str. 49.

- Književnost

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523609492

637

ŠTA vrede naša jela i pića . [Deo 1] // God. 2, br. 3 (1887), str. 69-74.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523451028

638

ŠTA vrede naša jela i pića . [Deo 2] // God. 2, br. 4 (1887), str. 103-108.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523453844

639

ŠTA da se čini na brzu ruku kod otrovanih // God. 5, br. 11 (1890), str. 168-169.

- Zdravlje

613

COBISS.SR-ID 523631764

640

ŠTA je današnja kujna // God. 1, br. 8 (1886), str. 235-236.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523386004

641

ŠTA ne valja na današnjem vaspitanju odličnijih ženskinja // God. 1, br. 4 (1886), str. 105-106.

- Žensko pitanje; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523373460

642

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . Deo 1. // God. 1, br. 3 (1886), str. 65-68.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523369364

643

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . Deo 2. // God. 1, br. 4 (1886), str. 97-100.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523372692

644

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 3] // God. 1, br. 5 (1886), str. 129-132.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523376276

645

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 4] // God. 1, br. 6 (1886), str. 161-166.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523379092

646

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 5] // God. 1, br. 7 (1886), str. 195-202.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523382676

647

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 6] // God. 1, br. 8 (1886), str. 225-234.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523385492

648

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 7] // God. 1, br. 9 (1886), str. 259-264.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523388820

649

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 8] // God. 2, br. 1 (1887), str. 3-14.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523403924

650

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 9] // God. 2, br. 2 (1887), str. 33-38.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523406740

651

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 10] // God. 2, br. 3 (1887), str. 65-70.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523450772

652

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 11] // God. 2, br. 4 (1887), str. 97-104.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523453588

653

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 12] // God. 2, br. 5 (1887), str. 131-138.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456404

654

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 13] // God. 2, br. 6 (1887), str. 161-170.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523458964

655

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 14] // God. 2, br. 7 (1887), str. 203-208.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523462548

656

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 15] // God. 2, br. 8 (1887), str. 239-240.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523466388

657

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 16] // God. 2, br. 9 (1887), str. 259-264.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523489172

658

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 17] // God. 2, br. 10 (1887), str. 289-294.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523492244

659

ŠTA sve mogu da rade ženskinje? . [Deo 18] // God. 2, br. 11 (1887), str. 321-326.

- Žensko pitanje / Emancipacija; Pedagogija

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523494804


REGISTAR NASLOVA


IMENSKI REGISTAR


PREDMETNI REGISTAR

 


[1] Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178029 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

[2] Jelica Belović Bernadžikovska, „Prijatelji ženskog obrazovanja: Arkadije Varađanin“, u Srpkinja, uredile srpske književnice (Irig: Dobrotvorna zadruga srpkinja, 1913), 23-26.

[3] Petar V. Krestić, „Dobrotvorni rad srpskih žena krajem XIX i početkom XX veka“, Zbornik Matice srpske za istoriju, 65/66 (2002): 271-278.

[4] „Poziv na pretplatu“, Ženski svet: organ dobrotvorne zadruge Srpkinja. God. 1, br. 1 (1886): 30

Literatura:

„Poziv na pretplatu". Ženski svet: organ dobrotvorne zadruge Srpkinja, god. 1, br. 1 (1886): 30

Belović Bernadžikovska, Jelica. „Prijatelji ženskog obrazovanja: Arkadije Varađanin". U Srpkinja, ur. srpske književnice, 23-26. Irig: Dobrotvorna zadruga srpkinja, 1913.

Krestić, Petar B. „Dobrotvorni rad srpskih žena krajem XIX i početkom XX veka". Zbornik Matice srpske za istoriju, 65/66 (2002): 271-278.

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC 014.3:050.445 ŽENSKI SVET

Overview article

Bibliography of the Journal Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations Part I (1886-1890).

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations was edited by Arkadije Varadjanin since 1886 until 1914. Basic information about the journal, its editor and the foundation of charity associations in Vojvodina is followed by a bibliography which refers to the first five years of publication (1886-1890) and contains 659 bibliographical units described de visu.

Keywords:

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations, bibliography

Na početak stranice