Navigacija

Gordana Đoković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

UDK: 016:929 Karadžić-Vukomanović M.

Pregledni članak

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894) -selektivna bibliografija-

U radu se posle kratke uvodne bibliografske studije navode i biografski podaci o Mini Karadžić-Vukomanović sa posebnim osvrtom na njeno književno stvaralaštvo. Najveći deo rada zauzima selektivna bibliografija podeljena na tri celine: Radovi Mine Karadžić-Vukomanović, Radovi o Mini Karadžić-Vukomanović i Neknjižna građa.

Ključne reči:

bibliografija, Mina Karadžić-Vukomanović

Uvod

Selektivna bibliografija Mine Karadžić-Vukomanović obuhvata 68 bibliografskih jedinica raspoređenih u tri celine. Prva celina su Radovi Mine Karadžić-Vukomanović, druga Radovi o Mini Karadžić-Vukomanović, dok je treća Neknjižna građa u kojoj je zastupljena ova autorka. U okviru svake celine građa je razvrstana po azbučnom redu.

Bibliografija je urađena na osnovu Uzajamnog kataloga COBISS.SR, Lisnog kataloga Narodne biblioteke Srbije, Kataloga knjiga Narodne biblioteke Srbije : 1868-1972 i Srpske bibliografije 1868-1944.

Građa zastupljena u bibliografiji obrađena je prema ISBD standardu. Bibliografiju prate registar naslova, autora i predmetni registar.

Ispred bibliografije nalazi se kratka biografija Mine Karadžić-Vukomanović. U njoj su ukratko izneti glavni biografski podaci iz njenog života, a posebna pažnja posvećena je njenom književnom stvaralaštvu.

Biografija

Pri pomenu njenog imena najpre se pomisli da je bila samo ćerka poznatog oca. Ipak, ona ima i ličnih zasluga u srpskoj kulturnoj istoriji. Čuvenija kao slikarka ali zauzima s pravom svoje skromno mesto i u našoj istoriji književnosti.

Bila je očeva ljubimica, i ne samo očeva, bila je ljubimica svih njegovih prijatelja a poznato je da su se u Vukovoj kući u Beču okupljali najučeniji i najuticajniji ljudi iz tog perioda kao što su Jernej Kopitar, Branko Radičević, Đura Daničić. Kao svojoj ljubimici otac je zakidao na sebi da bi njoj obezbedio pristojno obrazovanje. Plaćao joj je privatne časove iz jezika, muzike i slikarstva. Pored maternjeg nemačkog jezika, i očevog srpskog, naučila je i francuski, italijanski i engleski, a služila se i ruskim.

Od svih vrsta umetnosti ona se ipak najviše bavila slikarstvom. Posle Katarine Ivanović, Mina Karadžić je druga slikarka u srpskoj istoriji umetnosti. Njen slikarski opus čini dvadesetak uljanih radova, nekoliko crteža i akvarela.

Uz slikarstvo, Mina je i pisala, još kao petnaestogodišnja devojka, što svedoče sačuvani rukopisi, okrenula se književnosti. U njenoj zaostavštini nađeno je nekoliko desetina njenih sastava (u prozi ili stihu). Kao dobar poznavalac srpskog i nemačkog jezika, bavila se i prevođenjem naših narodnih pesama i umotvorina na nemački jezik. Neke prevedene pesme Vuk je poslao svom prijatelju Grimu (Grimm) da ih pregleda i eventualno nađe izdavača. Mina ih, međutim, nije izdala pod svojim imenom, nego ih je ustupila svom prijatelju austrijskom pesniku Ludvigu Augustu Franklu (Ludwig August Frankel), koji je prevod metrički uobličio. Frankl je 1852. godine u Beču objavio zbirku prepeva naših narodnih pesama pod naslovom Gusle. Knjigu je naravno posvetio Mini Karadžić. Dve godine kasnije u Berlinu je štampan i Minin prevod srpskih narodnih pripovedaka Volksmarchen der Serben, a sa njima i preko hiljadu poslovica, s predgovorom Jakoba Grima. 

Za upoznavanje Minine ličnosti značajan izvor je i njena nedovoljno proučena korespondencija. U studiji o Mini Karadžić Golub Dobrašinović piše i o njenoj prepisci: “Pisma njena ne samo što su stilski zrela i sadržajno puna, već su katkad protkana i navodima iz pročitane literature. Ima u njima i duha, i razboritosti u rasuđivanju, i poetske emotivnosti, i oštroumnih opservacija…”[2]

Ne možemo a da ne pomenemo i njene dnevnički škrte, ali dokumentarno vredne beleške sa puta po Srbiji 1850. godine, pisane po želji Engleskinje Lujze Ker. Ona je te godine zajedno sa ocem i Engleskinjom Lujzom Ker (Louise Keer) putovala po Srbiji. Za vreme putovanja Mina je vodila putne beleške na srpskom koje je kasnije prevela i na francuski jezik. Iz tih beležaka se vidi da je imala dar da pojedinosti vidi brzo i da od onoga što je videla stvori sliku.

Iz zaostavštine najinteresantniji je njen Spomenar koji predstavlja svojevrsnu riznicu misli ne samo njenih prijatelja već i poštovaoca dela njenog oca. Spomenar sadrži 62 listića sa zapisima znamenitih ličnosti srpske ali i evropske kulturne istorije 19. veka, kao što su bili prota Mateja Nenadović, Njegoš, Knez Mihajlo i Miloš, nemački istoričar Leopold Ranke (Leopold Ranke). Na listićima ovog Spomenara ogleda se delić biografije njegove vlasnice između 1838. i 1855. godine, njeni susreti i njeni odnosi. Ipak, kada se pomene Minin Spomenar odmah se pomisli na čuvenog Branka Radičevića i njegove stihove koje je tamo zapisao: Pevam danju, pevam noću…. Spomenar se danas nalazi u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti.

Značajna su i njena Sećanja na Branka. Stevan V. Popović, urednik ilustrovanog kalendara Orao, pozvao je, pored drugih, i Minu Karadžić Vukomanović da napiše svoje uspomene o Branku Radičeviću. Toplo i nadahnuto slikala je u Sećanjima lik poznatog pesnika i dragog joj prijatelja. Tako su nastala njena Sećanja na Branka, najpoetičniji tekst koji je Mina ikada napisala.

Pored prevoda sačuvani su i neki njeni originalni književni radovi. Godine 1856. Napisala je pesmu Srce koju je posvetila svom preminulom suprugu Aleksi Vukomanoviću. Njen rad na poeziji do danas je ostao nedovoljno proučen, njeni stihovi još čekaju svoje istraživače. Golub Dobrašinović, koji se do danas najviše bavio likom i delom Mine Karadžić, ukazao je da je u njenoj zaostavštini “ostalo dosta ispisa i prepisa, izvornih tekstova i prevoda”.[3] Dobrašinović je zato napravio spisak književnih radova Mine Karadžić-Vukomanović tako što joj je pripisao samo one pesme koje nose njen potpis (Minna, Wilhelmine ili Wilhelmine Karadscxisch). Neke od poznatijih su:

 • Parodie (pesma od četiri strofe), Beč, 20. I 1843 (potpis Minna)
 • Ob Sie wohlkommen vird (pesma od 20 stihova), Beč, 6. V 1850. (potpis Wilhelmine)
 • Das Herz (Srce) (pesma od 39 stihova u 5 strofa), Beograd, 28. V 1856.

Bibliografija

Radovi Mine Karadžić-Vukomanović

1
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894
 

Biografija V. S. Karadžića / Mina Karadžić ; prevod sa nemačkog. - Nadređeni stv. nasl.: Vuk Stefanović Karadžić. 

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 33, br. 336 (feb. 1987), str. 62-63. 

821.164.41.09
COBISS.SR-ID 113239559

2 
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 

Branko Radičević / Mina Vukomanovićka-Karadžićeva, kći Vukova. 

U: Javor. - ISSN 1450-6513. - Br. 43 (1877), str.44-45. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 522745492

3
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Kćerka Vuka Karadžića o Branku / Mina Karadžić Vukomanović.

U: Novo doba. - ISSN Y700-3528. - br. 94, God. 7 (1924), str. 24. 

821.163.41:929 
COBISS.SR-ID 522744980

4
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Mina Karadžić - J. V. Šmitu. 

U: Arhivska građa o Vuku Karadžiću / [priredio Golub Dobrašinović]. - Beograd : Arhiv Srbije, 1970. - Str. 349-350. 

COBISS.SR-ID 522738836 

5
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Pismo uredniku "Orla" / Mina Karadžić Vukomanović. U: Orao. - ISSN 1451-4567. - God. 4 (1878), str. 7-12.  821.163.41:929 
COBISS.SR-ID 522738580 

6
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Sećanje na Branka / Mina Karadžić. U: Sremski Karlovci / sačinio Ljubisav Andrić. – Novi Sad : Nevkoš : Prometej, 1997. – (Biblioteka Monografije). – ISBN 86-7639-280-3. - Str. 127-130. 

821.163.41.09 Radičević, B. 
COBISS.SR-ID 141590279 

7
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Slikarska dela Mine Karadžić Vukomanović. - Beograd : Rad, [1997] (Novi Sad : Budućnost). - 4 str., [30] str. s tablama (reprodukcije) ; 20 cm : ilustr. 

Kor. nasl. - S kičicom u ruci / Golub Dobrašinović: str. 1-4. 
ISBN 86-09-00513-5 (Broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Slikarstvo 

75(497.11):929 Vukomanović 
COBISS.SR-ID 162642951

8
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina, 1828-1894 
        Spomenar Mine Karadžić / [priredio, pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - 5. izd. - Beograd : Edit-print, 2004 (Beograd : Novi dani). - 54 , XXIV str., [64] str. s tablama : slika M. Karadžić ; 12 X 17 cm 

Uporedo srp. tekst i nem. prevod. - Tiraž 2.000. - Mina Karadžić Vukomanović: (1888-1894): str. III-XII. - Minin spomenar: str. XIII-XX. - Ličnosti po azbučnom redu: str. XXI-XXII. 
ISBN 86-83793-02-8 (karton) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821-1(082.2) 
COBISS.SR-ID 112199692

9
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina 
        Pisma Mine Karadžić Vukomanović / izbor sačinio Golub Dobrašinović. - Beograd : Rad : KPZ Srbije, 1997 (Novi Sad : Budućnost). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Vukov sabor) 

Mina Karadžić Vukomanović: str. 5-7. – Str. 185: Reč na kraju / Golub Dobrašinović.
ISBN 86-09-00511-9 (Broš.)
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Prepiska 

821-163.41-6 
COBISS.SR-ID 136434183

10
KARADŽIĆ-Vukomanović, Mina 
        Spomenar Mine Karadžić / [priredio, pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - 6. izd. - Gornji Milanovac : Dositej, 2008 (Gornji Milanovac : Dositej). - 54 , XXIV str., [64] str. s tablama : slika M. Karadžić ; 12 X 17 cm 

Uporedo srp. tekst i nem. prevod. - Tiraž 1.000. - Mina Karadžić Vukomanović: (1888-1894): str. III-XII. - Minin spomenar: str. XIII-XX. - Ličnosti po azbučnom redu: str. XXI-XXII. 
ISBN 978-86-7644-047-4 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821-1(082.2) 
COBISS.SR-ID 152899084

11
KARADŽIĆ-VUKOMANOVIĆ, Mina 
        Uspomene na Branka Radičevića / Mina Vukomanovićka-Karadžićeva. 

U: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 121, 361, 2-3 (1947), str. 126-132. 

821.163.41.09
COBISS.SR-ID 150576391

Radovi o Mini Karadžić-Vukomanović

12
        ARHIVSKA građa o Vuku Karadžiću : 1813-1864 / [priredio Golub Dobrašinović]. - Beograd : Arhiv Srbije, 1970 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 818 str., [9] presavijenih listova (faks.), [30] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm 

Tiraž 1.000. - Str. 9-14: Predgovor / G. D. [Golub Dobrašinović]. - Str. 753-757: Beleška o knjizi / G. D. [Golub Dobrašinović]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registri. 

a) Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) - Arhivska građa b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

811.163.41:929 Karadžić V. S.(093.2) 
COBISS.SR-ID 155710727

13
VUJKOV, Danica 
        Dan je na izmaku : eseji i kritike / Danica Vujkov. - Novi Sad : Futura publikacije, 2004 (Novi Sad : Futura publikacije). - 74 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nesanica / Futura publikacije) 

Tiraž 500. - Str. [75]: Recenzija / Ksenija Katanić. 
ISBN 86-7188-014-1 (broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41-4 
COBISS.SR-ID 191327751

14
VUKOVIĆ-Birčanin, Momčilo 
        Nesretna ljubav Branka i Mine / Momčilo Vuković-Birčanin. - Minhen ; Cirih : Association d'entr'aide des Yougoslaves en Suisse, 1980 ([b. m. : b. i.]). - 15 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Poezija i proza ; br. 74, Božić 1979/80) 

Autorova slika. - Predgovor / Petar M. Milosavljević: str. V-VII. - Zusammenfassung: Eine unglückliche liebe. 
a) Radičević, Branko (1824-1853) b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

929 Radičević B. 
COBISS.SR-ID 176246535 

15
GIKIĆ, Radmila 
        Milica Stojadinović Srpkinja u prepisci sa Vukom Karadžićem / Radmila Gikić. 

U: Ulaznica. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 61-68. 

821.163.41-6.09 Stojadinović M. 
821.163.41-6.09 Karadžić V. 
821.163.41-6.09 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 201543943

16
DOBRAŠINOVIĆ, Golub, 1925-2008 
        Mina Karadžić Vukomanović : život i delo / Golub Dobrašinović. - Beograd : Rad : KPZ Srbije, 1995 (Sopot : Metem). - 205 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Vukov sabor) 

ISBN 86-09-00400-7 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41:929 Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 40093964

17
DOBRAŠINOVIĆ, Golub 
        Vukova Minka / Golub Dobrašinović : o stodesetogodišnjici smrti Mine Karadžić. U: Politika. - ISSN 0350-4395. - God. 101, br. 32597 (7. avgust 2004.), str. KD2. 

75.071.1:929 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 118155276 

18

DOBRAŠINOVIĆ, Golub 
        Mina Karadžić-Vukomanović : Vukov i Dositejev muzej Beograd, 1974. / [tekst napisao G. Dobrašinović]. - [Beograd : Vukov i Dositejev muzej], 1974. - 45 str., [10] str. s tablama reprodukcija : ilustr. ; 24 cm 

Biografski podaci o umetnici. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) – Izložbeni katalozi 

929:75 Karadžić-Vukomanović M.(064)(085) 
COBISS.SR-ID 22649351

19
DURKOVIĆ-Jakšić, Ljubomir 
        Da li je "lik mladog Crnogorca" Brankov? / Ljubomir Durković-Jakšić. - reprodukcije. - Napomene: str. 264. - Résumé. U: Zbornik za društvene nauke. - ISSN 0044-1937. - 13/14 (1956), str. 261-264. 

75(497.11):929 Karadžić-Vukomanović M. 

Dans la succession de Vuk, parmi les peintures de sa fille Mina, se trouvent aussi les deux tableaux suivants: 1. Le portrait d'un voïvode monténégrin (fig. 2) et 2) Le portrait du jeune Monténégrin (fig. 3). En 1948 on a publié une affirmation d'après laquelle La potrait du jeune Monténégrin serait celui de Brnako. Cette affirmation n'est pas acceptable. Les deux portraits mentionnés ont un fond et des costumes semblables ce qui en démontre la parenté. Le premier de ces deux portraits correspond à la photographie (fig. 1), prise par Anastas Jovanović à Vienne. Elle représente la voïvode et sénateur Ivo Radonjić en 1853. Le portrait du seune Monténégrin peut se rapporter à Stefan, fils de Radonjić qui en 1853 était de passage à Vienne en se rendant à Belgrade o`u il faisait ses études. La phusionomie de ce jeune homme correspond à l'âge du lycéen monténégrin et dans le traits du visage montre beaucoup de ressemblance avec ceux du voïvode Radonjić. 
COBISS.SR-ID 73428231

20
DURKOVIĆ-Jakšić, Ljubomir 
        Njegoš i Mina Vukomanović-Karadžić / Lj.[Ljubomir] D.[Durković]. U: Stvaranje. - ISSN 0039-422X. - God. 6, br. 7/8 (1951), str. 528. 

821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II 
821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 220648199 

21
ZNAMENITI Srbi XIX veka
 / [urednik Andra Gavrilović]. - 2. fototipsko izd. - Beograd : Kultura ; Novi Sad : Pravoslavna reč, 1997 (Beograd : Vojna štamparija). - 3 sv. u 1 (116 str., [72] lista s tablama) (102 str., [72] lista s tablama) (96, [XIV] str., [72] lista s tablama) : fotogr. ; 36 cm. - (Biblioteka fototipskih izdanja) 

Na oba spojna lista fotogr. - Tiraž 1500. - Pogovor / Andra Gavrilović: sv. 3, str. [I-IV]. - Znameniti Srbi XIX veka iz istorijske perspektive : pogovor ovom izdanju / Vasilije Đ. Krestić: sv. 3, str. [V-VIII]. - Andra Gavrilović / Staniša Vojinović: sv. 3, str. [IX-XIV]. - Fototipsko izd.: Zagreb : Srpska štamparija, 1901-1904. 
a) Srbi - 19. v. b) Vukomanović-Karadžić, Mina (1828-1894) 

929(=861)"18" 
COBISS.SR-ID 124320775

22
ZNAMENITI Srbi XIX. veka : [1800-1900] : sa 216 slika. 1-3 / urednik Andra Gavrilović. - Zagreb : Z. i V. Vasić, [19--?] ([b. m. : b. i.]). - 116, 102, 96 str. : ilustr. ; 35 cm 

Kor. stv. nasl.: Znameniti Srbi XIXog veka. 

a) Srbi - 19. v. b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

929(=163.41)"18" 
COBISS.SR-ID 237952519

23
ZNAMENITI Srbi XIX. veka : [1800-1900]. God. 2 / urednik Andra Gavrilović. - Zagreb : Naklada i štampa Srpske štamparije (deon. društvo), 1903. - VIII, 102 str., [72] lista s portretima ; 38 cm 

a) Srbi - Biografije - 19 v. b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

929(=163.41)"18" 
COBISS.SR-ID 63321863

24
KARADŽIĆ, Vuk Stefanović, 1787-1864 
        Volksmärchen der Serben : nebst einem Anhange von mehr als tausend serbischen Sprichwörtern / gesammelt und herausgegeben von Wuk Stephanowitsch Karadschitsch ; ins Deutsche übersetzt von dessen Tochter Wilhelmine ; mit einer Vorrede von Jacob Grimm. - Berlin : Georg Reimer, 1854. - VIII, 179 str. ; 22 cm 

Str. V-XII: Vorrede / Jacob Grimm. - Štampano got. 
a) Srpske narodne bajke 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 28719375

25
KARADŽIĆ, Vuk Stefanović 
        Prepiska / Vuk Stefanović Karadžić, Milica Stojadinović, Vilhelmina Karadžić ; prepisku priredila Radmila Gikić. - Nadređeni stv. nasl.: Vuk Stefanović Karadžić. 

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 33, br. 336 (feb. 1987), str. 63-66. 

886.1-6 
COBISS.SR-ID 113240071

26
KONSTANTINOVIĆ, Zoran 
        Polazišta : izbor iz radova Zorana Konstantinovića / priredili Zoran Žiletić, Slobodan Grubačić, Srdan Bogosavljević ; [bibliografiju uradila Joana Pavković]. - Novi Sad : Prometej, 2000 (Novi Sad : Prometej). - 404 str. ; 20 cm 

"Povodom osamdesetog rođendana" --> nasl. str. - Tiraž 500. - Beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 346-403. – 
ISBN 86-7639-512-8 (Broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) b) Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) c) Uporedna književnost 

821.163.41-4 
COBISS.SR-ID 157684999

27
KONSTANTINOVIĆ, Zoran 
        Saradnja Ludviga Augusta Frankla sa Minom Karadžić na prevođenju srpskih narodnih pesama / Zoran Konstantinović. - Beograd : [b. i.], 1966 ([b. m. : b. i.]). - Str. 631-657 ; 24 cm 

Kor. nasl. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime na nem. jeziku. - P. o.: Vukov zbornik; knj. 400. 
(Broš.) 
a) Srpska narodna poezija - Nemački prevodi b) Frankl, Ludvig August (1810-1894) - Prevođenje c) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Prevođenje 

821.112.2(436).03 Frankl L. A. 
821.163.41.03 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 250537991

28
LATKOVIĆ, Vojislava, 1936- 
        Mina, Vukova kći / Vojislava Latković. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Beoknjiga, 2010 (Beograd : Beoknjiga). - 198 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Žene koje su stvarale istoriju) 

Autorova slika. - Tiraž 300. - Str. 191-193: Pogovor / Leposava Ilić, Simonida Slavić. - Beleška o piscu: str. 197-198. - Bibliografija: str. 195. 
ISBN 978-86-7694-284-8 (broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - U literaturi 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 174951180

29
LATKOVIĆ, Vojislava 
        Mina Vukova kći / Vojislava Latković. - Beograd : Vesmark : Beoknjiga, 2005 (Beograd : Beoknjiga). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Žene koje su stvarale istoriju) 

Autorova slika. - Tiraž 500. - Str. 161-163: Pogovor / Leposava Ilić, Simonida Slavić. - Beleška o piscu: str. 167. - Bibliografija: str. 165. 
ISBN 86-7694-048-7 (Beoknjiga; broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - U literaturi 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 124912396

30
LATKOVIĆ, Vojislava 
        Mina Vukova kći / Vojislava Latković. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2003 (Kragujevac : Keša). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica) 

Str. 145-146: Pogovor / Leposava Ilić, Simonida Slavić. - Beleška o autoru: str. 148. - Bibliografija: str. 147. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41-31 
COBISS.SR-ID 25745679

31
LATKOVIĆ, Vojislava 
        Mina, Vukova kći / Vojislava Latković. - 2. izd. - Beograd : Vesmark : Beoknjiga, 2007 (Beograd : Beoknjiga). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Žene koje su stvarale istoriju) 

Autorova slika. - Tiraž 500. - Str. 161-163: Pogovor / Leposava Ilić, Simonida Slavić. - Beleška o piscu: str. 167. - Bibliografija: str. 165. 
ISBN 978-86-7694-148-3 (Beoknjiga) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - U literaturi 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 145562892

32
MARKOVIĆ, Žika 
        Vukova Mina / Žika Marković. - Slika M. Karadžić. 

U: Znamenite žene Srbije. [1] / Žika Marković. - Despotovac : Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd : Službeni glasnik, 1997. - Str. 83-88. 

929:75+82 Karadžić M. 
COBISS.SR-ID 512621205

33
MARKOVIĆ, Žika 
        Znamenite žene Srbije. [1] / Žika Marković. - Despotovac : Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd : Službeni glasnik, 1997 (Kragujevac : Sitograf). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm 

Tiraž 1200. - Imenik: str. 274-281. - Beleška o autoru: str. 283. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) b) Istorijske ličnosti - Srbija - Biografije c) Književnice - Srbija - Biografije d) Umetnice - Srbija - Biografije 

929:82-055.2(497.11) 
COBISS.SR-ID 54001932

34
MILOVIĆ, Jevto M. 
        Minina bilješka o smrti Vuka Karadžića / Jevto M. Milović. - Beleške uz tekst. 

U: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. - ISSN 0543-1220. - Knj. 30, sv. 2 (1982), str. 271-272. 

929 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 72544519 

35
MILOVIĆ, Jevto M.
 
        Minina tužbalica za Vukom Karadžićem : ("Klagelied um Wuk") / Jevto M. Milović. 

U: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. - ISSN 0543-1220. - Knj. 30, sv. 3 (1982), str. 413-416. 

821.163.41-14.09 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 72550407 

36
MOMČILOVIĆ, Branko 

        Pisma Lujze Ker Mini Karadžić / Branko Momčilović. U: Sveske Matice srpske. - ISSN 0352-7700. - Sv. 10 (38) (2002), str. 14-21. 

821.111-6.09 Ker L.
821.163.41-6.09 Karadžić-Vukomanović M.

COBISS.SR-ID 189725703

37
NENIN, Milivoj 
        Pisma kao vapaji : Prepiska Milica - Vuk - Mina; priredila Radmila Gikić; Književna zajednica Novog Sada, 1987. / Milivoj Nenin. 

U: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 164, 441, 3 (mart 1988), str. 500-502. 

821.163.41.09-6 
COBISS.SR-ID 68851207

38
PANTIĆ, Miroslav 
        Portret Mine Karadžić / Miroslav Pantić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. U: Danica. - ISSN 0354-4974. - God. 2 (1995), str. 144-156. 

821.163.41:929 Karadžić-Vukomanović M.
COBISS.SR-ID 45222668

39
RADIČEVIĆ, Branko 
        Pesme Branka Radičevića / sa siluetama Branka Radulovića ; [izbor Miroslav Nastasijević ; fotoreprodukcije Ljubiša Savić]. - 2. izd. - Novi Sad : Muzej grada Novog Sada, 1974 (Novi Sad : Dnevnik). - [4], 47 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Blago zavičaja ; 1) 

Kor. stv. nasl.: Pesme Brankove. - Str. 5-6: Predgovor / Mina Vukomanović-Karadžić. - Fototipsko izd. iz 1882. 
a) Radičević, Branko (1824-1853) 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 113972999

40
RADIČEVIĆ, Branko 
        Pesme Branka Radičevića / sa siluetama Branka Radulovića ; [fotoreprodukcije Ljubiša Savić]. - [2. izd.]. - Novi Sad : Muzej grada Novog Sada, 1991 (Bački Petrovac : Kultura). - 56 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Tradicija ; knj. 3) 

Str. 5-6: Sećanje na Branka / Mina Vukomanović-Karadžić. - Tiraž 2000. 
ISBN 86-7637-003-6 (Broš.) 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 8833799

41
RADIČEVIĆ, Branko 
        Pesme Branka Radičevića / sa siluetama Branka Radulovića ; [fotoreprodukcije Ljubiša Savić]. - Novi Sad : Muzej grada Novog Sada : Narodna biblioteka, 1971 (Novi Sad : Dnevnik). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Blago zavičaja ; 1) 

Kor. stv. nasl.: Pesme Brankove. - Slika B. Radičevića. - Str. 5-6: Predgovor / Mina Vukomanović-Karadžić. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 106722823

42
RADIČEVIĆ, Branko 
        Pesme Branka Radičevića / sa siluetama Branka Radulovića ; [fotoreprodukcije Ljubiša Savić]. - Novi Sad : Muzej grada Novog Sada, 1984. - 47 str. : ilustr. ; 19 cm 

Kor. stv. nasl.: Pesme Brankove. - Predgovor / Mina Vukomanović-Karadžić: str. 5-6. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 27731719

43
RADIČEVIĆ, Branko 
        Pesme Branka Radičevića : sa siluetama Branka Radulovića. - Novi Sad : Muzej grada Novog Sada, 1979 (Ruma : Proleter). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm 

Kor stv. nasl.: Pesme Brankove. - "Kao uzor za ovu knijgu poslužilo je izdanje knjižare Luke Jocića i druga u Novome Sadu 1882 nagrađeno srebrnom medaljom u Trstu 1882. godine.". - Str. 3-5: Predgovor / Mina Vukomnović-Karadžić. 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 513676194 

44
RADOVANOVIĆ, Stevan 
        Bavljenje knjigom Mine Karadžić-Vukmanović / Stevan Radovanović. - Napomene uz tekst. 

U: Književnost i jezik. - ISSN 0454-0689. - God. 26, br. 1 (1979), str. [24]-42. 

821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M.
COBISS.SR-ID 512145057

45
RADOVANOVIĆ, Stevan 
        Mina Karadžić-Vukomanović : 1828-1894 / Stevan Radovanović. 

U: Srpske pesnikinje XIX veka / Stevan Radovanović. - Beograd : Stručna knjiga, 1981. - Str. 137-162. 
COBISS.SR-ID 522669972 

46
RADOVANOVIĆ, Stevan
 
        Srpske pesnikinje XIX veka / Stevan Radovanović. - Beograd : Stručna knjiga, 1981. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. 

Literatura posle svakog poglavlja. 
a) Arsić, Eustahija (1776-1843) b) Radivojević, Julijana (1798-1837) c) Obrenović, Anka (1821-1868) d) Popović-Milutinović, Marija (1810-1875) e) Stojadinović, Milica Srpkinja (1828-1878) f) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) g) Dimitrijević-Dejanović, Draga (1840-1871) h) Popović-Rajković, Emilija (1835-1916) i) Srpska poezija, 19. v. 

821.163.41.09-1 
COBISS.SR-ID 40419847 

47
SOFRONIJEVIĆ, Mira 
        Mina Karadžić-Vukomanović (1828-1894) : 170 godina od rođenja / Mira Sofronijević. - Ćirilicom. U: Književne novine. - ISSN 0023-2416. - 51, 971 (01.04.1998), str. 14. 

75.071.2:929 
COBISS.SR-ID 58647810

48
SPOMENAR Mine Karadžić / [priredio, pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - [2., popravljeno izd.]. - Beograd : Vukov i Dositejev muzej, 1975 (Beograd : "Radiša Timotić"). - [134], XXVI str. : ilustr., faks. ; 12 x 17 cm. 

Slika M. Karadžić. - Mina Karadžić-Vukomanović: (1828-1894): str. III-XII. - Minin spomenar: str. XIII-XX. - Registar. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M.
929 
COBISS.SR-ID 6315522

49
SPOMENAR Mine Karadžić / [priredio, pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - [3. izd.]. - Gornji Milanovac : Dečje novine, 1983 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 54, XXIV str. : faks. ; 13 X 17 cm. 

Slika M. Karadžić-Vukomanović. - Mina Karadžić-Vukomanović: (1828-1894): str. III-XII. - Minin spomenar : str. XIII-XX. - Registar. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M. 
929
COBISS.SR-ID 16820231

50
SPOMENAR Mine Karadžić / [priredio, pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - [4. izd.]. - Gornji Milanovac : Dečje novine, 1983 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 54, XXIV str. : faks. ; 13 X 17 cm. 

Slika M. Karadžić-Vukomanović. - Mina Karadžić-Vukomanović: (1828-1894): str. III-XII. - Minin spomenar : str. XIII-XX. - Registar. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M. 
929 
COBISS.SR-ID 512137311

51
SPOMENAR Mine Karadžić / [priredio pogovor i beleške napisao Golub Dobrašinović]. - Beograd : Vukov i Dositejev muzej, 1974 (Beograd : Novi dani). - 54, XXVI str., [1] list sa slikom M. Karadžić-Vukomanović, [62] str. sa tablama : ilustr. ; 12x17 cm 

Numeracija na levoj strani publikacije. - Mina Karadžić-Vukomanović: (1828-1894): str. III-XII. - Minin spomenar : str. XIII-XX. - Registar. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Spomenar 

821.163.41.09 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 117775623

52
STOJADINOVIĆ, Milica Srpkinja, 1830-1878 
        Recept za koljivo / Milica Stojadinović Srpkinja. - Odlomak iz knjige Prepiska Milice Stojadinović Srpkinje sa Vukom i Minom. Uxxxxxxxxxxxxxxxx. - ISSN 0354-8953. - Br. 5 (avg. 2001), str. 34-35. 

821.163.41-6(082.24) 
COBISS.SR-ID 244889607

53
STOJADINOVIĆ, Milica Srpkinja 
        Milica Vuk Mina / priredila Radmila Gikić. - Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1987. - 205 str. ; 22 cm. - (Edicija Novi Sad) 

Str. 5-32: Između svetla i tame / Radmila Gikić. 

886.1-6 
COBISS.SR-ID 103257607

54
STOJADINOVIĆ, Milica Srpkinja 
        Prepiska Milice Stojadinović Srpkinje sa Vukom i Minom / priredila Radmila Gikić. - Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1987. - 205 str. ; 22 cm. - (Edicija Novi Sad ; [127]) 

Kor. nasl.: Prepiska Milica - Vuk - Mina. - Str. 5-32: Između svetla i tame / Radmila Gikić. 
ISBN 86-7331-037-7 (broš.) 
a) Stojadinović, Milica Srpkinja (1830-1878) - Prepiska b) Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) - Prepiska c) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Prepiska 

821.163.41-6 
COBISS.SR-ID 18182151

55
STOŠIĆ Vranjski, Zoran 
        Žitija Katarine Ivanović, Mine Vukomanović Karadžić, Nadežde Petrović, Zore Petrović i Milene Pavlović Barili / od Zorana Stošića Vranjskog. - Sombor : Ivakskomerc, 2000 (Subotica : Globus). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Žitija slikara ; knj. 2) (Biblioteka Memorija) 

Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 126. 
(Broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

75(497.11):929 
COBISS.SR-ID 147798535

56
HAWKESWORTH, Celia 
        Voices in the Shadows : women and verbal art in Serbia and Bosnia / Celia Hawkesworth. - Budapest : CEU Press, 2000 (Hungary : Akadémiai Nyomda). - 281 str., [4] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm 

Na presavijenom delu omotnog lista beleška o autoru. - Bibliografija: str. 273-277 i uz svako poglavlje. - Registar. 
ISBN 963-9116-62-9 (karton s omotom) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) b) Obrenović, Anka (1821-1868) c) Srpska književnost d) Književnice - Srbija 

821.163.41.09 
821.163.41-055.2:929 
COBISS.SR-ID 128728332

57
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Vilhelmina-Mina Karadžić Vukomanović : 1828-1894, Beograd, septembar-oktobar 2003., Beč, oktobar-novembar 2003. / [autor izložbe, postavke i kataloga Ljiljana Čubrić ; prevod na nemački Milena Valčić Trkulja ; fotografije Vladimir Vukadinović, Nikola Keravica] = Wilhelmine-Minna Karadžić Vukomanović : 1828-1894, Belgrad, september-october 2003, Wien, october-november 2003. / [Autor der Ausstelung, Aufstellung der Austellung und Katalogs Ljiljana Čubrić ; Ubersentzung aus dem serbischen ins deutsche Milena Valčić Trkulja ; Photographien Vladimir Vukadinović, Nikola Keravica]. - Beograd : Narodni muzej : Muzej Vuka i Dositeja = Belgrad : Nationales Museum : Museum von Volk und Dositej, 2003 (Beograd : Čigoja). - 63 str. : ilustr. ; 25 cm 

Uporedo srp. tekst i nem. prevod. - Podaci o autorima preuzeti iz impresuma. - Tiraž 500. 
(Broš.) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Izložbeni katalozi 

75.071.1:929 Karadžić-Vukomanović M.(083.824) 
COBISS.SR-ID 110939916

58
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Grk u narodnoj nošnji : nepoznati slikarski rad Mine Karadžić / Ljiljana Čubrić. U: Danica. - ISSN 0354-4974. - God. 2 (1995), str. 157-158. 

75:929 Vukomanović-Karadžić M. 
COBISS.SR-ID 45222924

59
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Kad si zvezda sele moja / Ljiljana Čubrić. - Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm 

Tiraž 300. - Na koricama beleška o autoru. 
a) Radičević, Branko (1824-1853) b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41.09 Radičević B. 
75(497.11):929 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 164885511

60
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Kad si zvezda sele moja / Ljiljana Čubrić. - Beograd : Čigoja štampa, 2005 (Beograd : Čigoja štampa). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm 

Tiraž 300 
ISBN 86-7558-306-0 (broš.) 
a) Radičević, Branko (1824-1853) b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41:929 Radičević B. 
75.071.1:929 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 119939340

61
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Mina Vukova : povodom 180-godišnjice rođenja Vilhelmine Karadžić-Vukomanović (1828-1894) / Ljiljana Čubrić. U: 1804. - ISSN 1452-1415. - God. 5, br. 8 (2009), str. 59-62. 

929 
COBISS.SR-ID 156898316

62
ČUBRIĆ, Ljiljana 
        Mina Karadžić Vukomanović 1828-1894 : Narodni muzej, Beograd, [1994] / [autor izložbe, postavke i kataloga Ljiljana Čubrić ; fotografije Vladimir Vukadinović]. - Beograd : Narodni muzej, 1994 (Beograd : Čip štampa). - [36] str. : ilustr. ; 24 x 21 cm 

Prema uvodnoj napomeni izložba povodom stogodišnjice Minine smrti i stopedesete godišnjice od osnivanja Narodnog muzeja. - Tiraž 500. - Bibliografske beleške. 
((Broš.)) 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) – Izložbeni katalozi 

75(064):929 
COBISS.SR-ID 43079682

63
ŠAULIĆ, Jelena 
        Veridba i razlaz Mine Karadžić s Florom Ognjevim : iz Vukovog porodičnog života / Jelena Šaulić. - Beograd : Vukov i Dositejev muzej, 1975 (Beograd : "Radiša Timotić"). - Str. 133-145 ; 24 cm 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - P. o.: Kovčežić : prilozi i građa o Dositeju i Vuku; knj. 13. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

929 Karadžić-Vukomanović M. 
COBISS.SR-ID 261946119

64
ŠAULIĆ, Jelena 
        Vuk i porodica / Jelena Šaulić. - 2. izd. - Beograd : Stručna knjiga, 1988. - 314 str., [20] str. s tablama fotogr. : ilustr. u boji ; 21 cm. 

Bibliografija : str. 313-314. 
ISBN 86-419-0020-9 
a) Karadžić (porodica) b) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

929.52 Karadžić 
COBISS.SR-ID 2115330

65
ŠAULIĆ, Jelena 
        Iz spomenara nesuđenog Vukovog zeta Flora Ognjeva / Jelena Šaulić. - Beograd : Vukov i Dositejev muzej, 1973 (Beograd : "Radiša Timotić"). - Str. 175-181 : ilustr. ; 24 cm 

P. o.: Kovčežić: prilozi i građa o Dositeju i Vuku; knj. 11, (1973). 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Prepiska 

821.163.41-6(041) 
COBISS.SR-ID 129564679

Neknjižna građa

66
GRUJIĆ, Gavrilo 
        Portret Mine Karadžić [Slikovna građa] / Gavrilo Grujić. - Sremski Karlovci : Brankovo kolo, [b. g.] (Beograd : Turistička štampa). - 1 razglednica : u boji ; 15 x 11 cm 

Naslov preuzet sa reversne strane razglednice. - Na reversnoj strani razglednice nalaze se stihovi koje je Branko Radičević posvetio Mini Karadžić. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Portreti - Razglednice 

77.041.5 Karadžić M. 
COBISS.SR-ID 116798476

67
MINA Vukomanović [Slikovna građa]. - Beograd : Udruženje univerzitetski obrazovanih žena, [1911]. - 1 razglednica : crno-bela ; 11 x 15 cm 

Naslov preuzet sa aversne strane razglednice. - "Mina Vukomanović, slikarka, kći i saradnica Vuka Karadžića" --> preuzeto sa aversne strane razglednice. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Portreti - Razglednice 

77.041.5 Karadžić-Vukomanović M.   
COBISS.SR-ID 115619852

68
MINA Vukomanović [Slikovna građa] : slikarka, kći i saradnica Vuka Karadžića : (1828 Beč - 1894 Beč). - Beograd : Izdanje Udruženja univerzitetski obrazovanih žena, [193?] (Beograd : Državna štamparija). - 1 razglednica : crno-bela ; 14 x 10 cm 

a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Razglednice 

77.041.5(089.7) 
COBISS.SR-ID 245291783


REGISTAR NASLOVA

 • Arhivska građa o Vuku Karadžiću 12
 • Bavljenje knjigom Mine Karadžić-Vukmanović 44
 • Biografija V. S. Karadžića 1
 • Branko Radičević 2
 • Veridba i razlaz Mine Karadžić s Florom Ognjevim 63
 • Vilhelmina-Mina Karadžić Vukomanović 57
 • Voices in the Shadows 56
 • Volksmärchen der Serben 24
 • Vuk i porodica 64
 • Vukova Mina 32
 • Vukova Minka 17
 • Grk u narodnoj nošnji 58
 • Da li je "lik mladog Crnogorca" Brankov? 19
 • Dan je na izmaku 13
 • Žitija Katarine Ivanović, Mine Vukomanović Karadžić, Nadežde Petrović, Zore Petrović i Milene Pavlović Barili 55
 • Znamenite žene Srbije. [1] 33
 • Znameniti Srbi XIX veka 21
 • Znameniti Srbi XIX. veka. 1-3 22
 • Znameniti Srbi XIX. veka. God. 2 23
 • Iz spomenara nesuđenog Vukovog zeta Flora Ognjeva 65
 • Kad si zvezda sele moja 5960
 • Kćerka Vuka Karadžića o Branku 3
 • Milica Vuk Mina 53
 • Milica Stojadinović Srpkinja u prepisci sa Vukom Karadžićem 15
 • Mina Vukova 61
 • Mina Vukova kći 29 , 30
 • Mina Vukomanović 6768
 • Mina Karadžić - J. V. Šmitu 4
 • Mina Karadžić Vukomanović 16
 • Mina Karadžić Vukomanović 1828-1894 62
 • Mina Karadžić-Vukomanović 18 45
 • Mina Karadžić-Vukomanović (1828-1894) 47
 • Mina, Vukova kći 2831
 • Minina bilješka o smrti Vuka Karadžića 34
 • Minina tužbalica za Vukom Karadžićem 35
 • Nesretna ljubav Branka i Mine 14
 • Njegoš i Mina Vukomanović-Karadžić 20
 • Pesme Branka Radičevića 39404142, 43
 • Pisma kao vapaji 37
 • Pisma Lujze Ker Mini Karadžić 36
 • Pisma Mine Karadžić Vukomanović 9
 • Pismo uredniku "Orla" 5
 • Polazišta 26
 • Portret Mine Karadžić 6638
 • Prepiska 25
 • Prepiska Milice Stojadinović Srpkinje sa Vukom i Minom 54
 • Recept za koljivo 52
 • Saradnja Ludviga Augusta Frankla sa Minom Karadžić na prevođenju srpskih narodnih pesama 27
 • Sećanje na Branka 6
 • Slikarska dela Mine Karadžić Vukomanović 7
 • Spomenar Mine Karadžić 810484950, 51
 • Srpske pesnikinje XIX veka 46
 • Uspomene na Branka Radičevića 11
 • Wilhelmine-Minna Karadžić Vukomanović 57

 

 


IMENSKI REGISTAR

 • Bogosavljević, Srdan (sakupljač) 26
 • Valčić Trkulja, Milena vidi Valčić-Trkulja, Milena
 • Valčić-Trkulja, Milena (prevodilac) 57
 • Vojinović, Staniša (autor pogovora) 21
 • Vujkov, Danica 13
 • Vukadinović, Vladimir (fotograf) 5762
 • Vuković-Birčanin, Momčilo 14
 • Vukomanović, Vilhelmina Karadžić vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Vukomanović, Mina Karadžić (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Vukomanović-Karadžić, Vilhelmina (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Vukomanović-Karadžić, Wilhelmine (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Gavrilović, Andra (urednik) 22 23
 • Gavrilović, Andra (urednik, autor pogovora) 21
 • Gikić, Milica (urednik) 37
 • Gikić, Radmila 15
 • Gikić, Radmila (drugo) 25
 • Gikić, Radmila (prerađivač, autor dodatnog teksta) 54
 • Gikić, Radmila (urednik) 53
 • Grimm, Jacob (1785-1863, autor dodatnog teksta) 24
 • Grubačić, Slobodan (urednik) 26
 • Grujić, Gavrilo 66
 • Dobrašinović, Golub 17 , 18
 • Dobrašinović, Golub (1925-2008) 16
 • Dobrašinović, Golub (autor dodatnog teksta) 7
 • Dobrašinović, Golub (autor dodatnog teksta, urednik) 51
 • Dobrašinović, Golub (prerađivač, autor dodatnog teksta) 10
 • Dobrašinović, Golub (prerađivač, autor dodatnog teksta, pisac propratne građe) 50
 • Dobrašinović, Golub (priređivač, autor pogovora, pisac propratne građe) 49
 • Dobrašinović, Golub (priređivač, pisac propratne građe) 48
 • Dobrašinović, Golub (sakupljač, autor dodatnog teksta) 12
 • Dobrašinović, Golub (sakupljač, autor dodatnog teksta) 9
 • Dobrašinović, Golub (urednik, autor dodatnog teksta) 8
 • Durković-Jakšić, Ljubomir 1920
 • Žiletić, Zoran (sakupljač) 26
 • Ilić, Leposava (autor dodatnog teksta) 2829 , 30, 31
 • Karadschitsch, Wuk Stephanowitch (1787-1864) vidi Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864)
 • Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) 24 , 255354  
 • Karadžić, Mina (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 12 , 3 , 45 , 7 , 8910
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, autor dodatnog teksta) 39 , 40 , 41 , 43
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, autor) 25 , 5354
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, prevodilac) 24
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, primalac) 52
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, umetnik) 18
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (autor dodatnog teksta) 42
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 57
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine (1828-1894) vidi Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894)
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Mina 11
 • Katanić, Ksenija (pisac recenzija) 13
 • Keravica, Nikola (fotograf) 57
 • Konstantinović, Zoran 2627
 • Krestić, Vasilije Đ. (autor pogovora) 21
 • Latković, Vojislava (1936-) 2829 , 3031
 • Marković, Žika 3233
 • Milović, Jevto M. 3435
 • Milosavljević, Petar. M. (autor dodatnog teksta) 14
 • Momčilović, Branko 36
 • Nastasijević, Miroslav (drugo) 39
 • Nenin, Milivoj 37
 • Pavković, Joana (autor dodatnog teksta) 26
 • Pantić, Miroslav 38
 • Radičević, Branko 394041, 4243
 • Radovanović, Stevan 45
 • Radovanović, Stevan 44 , 46
 • Radulović, Branko (ilustrator) 43
 • Radulović, Branko (ilustrator) 39404142
 • Savić, Ljubiša (fotograf) 39404142
 • Slavić, Simonida (autor dodatnog teksta) 2829 , 3031
 • Sofronijević, Mira 47
 • Stojadinović, Milica Srpkinja 5354
 • Stojadinović, Milica Srpkinja (1830-1878) 52
 • Stojadinović, Milica Srpkinja (autor) 25
 • Stošić Vranjski, Zoran 55
 • Trkulja, Milena Valčić vidi Valčić-Trkulja, Milena
 • Trkulja, Milena Valčić- vidi Valčić-Trkulja, Milena
 • Hawkesworth, Celia 56
 • Hoksvort, Silija vidi Hawkesworth, Celia
 • Čubrić, Ljiljana 575859606162
 • Šaulić, Jelena 63 , 6465

 


 

 

PREDMETNI REGISTAR
 

 • Arsić, Eustahija 46
 • Benjamin, Valter 26
 • Benjamin, Walter vidi Benjamin, Valter
 • Valcel, Oskar 26
 • Vukomanović, Mina Karadžić vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Vukomanović, Mina Karadžić- vidi Vukomanović-Karadžić, Mina
 • Vukomanović, Mina Karadžić- vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Vukomanović, Mina Karadžić- vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Vukomanović-Karadžić, Mina 21
 • Georgije vidi Nikolajević, Georgije
 • Gete, Johan Volfgang fon 26
 • Goethe, Johann Wolfgang von vidi Gete, Johan Volfgang fon
 • Dejanović, Draga Dimitrijević- vidi Dimitrijević-Dejanović, Draga
 • Diltaj, Vilhelm 26
 • Dilthey, Wilhelm vidi Diltaj, Vilhelm
 • Dimitrijević-Dejanović, Draga 46
 • Elster, Ernst 26
 • Elster, Ernst vidi Elster, Ernst
 • Žene pisci vidi Književnice
 • Ivanović, Katarina 22 , 55
 • Ingarden, Roman 26
 • Ingarden, Roman vidi Ingarden, Roman
 • Istorijske ličnosti - Srbija - Biografije 33
 • Jakšić, Đura 2122 , 23
 • Jaus, Hans Robert 26
 • Jauss, Hans Robert vidi Jaus, Hans Robert
 • Karadžić (porodica) 64
 • Karadžić, Vuk Stefanović 2113222634353764
 • Karadžić, Vuk Stefanović - Arhivska građa 12
 • Karadžić, Vuk Stefanović - Biografija 1
 • Karadžić, Vuk Stefanović - Prepiska 15, 2554
 • Karadžić, Mina vidi Vukomanović-Karadžić, Mina
 • Karadžić, Mina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić, Mina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukmanović, Vilhelmina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Mina 1245481314161920222381026303334373844464749505556585960616364
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Biografije 1732
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Izložbeni katalozi 185762  
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Portreti - Razglednice 66, 6768
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Prevođenje 27
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Prepiska 15259365465
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Slikarstvo 7
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - Spomenar 51
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - "Tužbalica za Vukom" 35
 • Karadžić-Vukomanović, Mina - U literaturi 2829, 31
 • Karadžić-Vukomanović, Mina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Mina vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine vidi Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Keer, Louise Hay vidi Ker, Lujza Hej
 • Ker, Lujza Hej - Prepiska 36
 • Književnice - Srbija 56
   • - Biografije 33
 • Konstantinović, Zoran 26
 • Kostić, Laza 26
 • Lukács, György vidi Lukač, Đerđ
 • Lukač, Đerđ 26
 • Milutinović, Marija Popović- vidi Popović-Milutinović, Marija
 • Milutinović, Sima Sarajlija 22
 • Milutinović-Sarajlija, Sima 21
 • Obrenović, Anka 4656
 • Petrović Njegoš, Petar 2022
 • Popović-Milutinović, Marija 46
 • Popović-Rajković, Emilija 46
 • Radivojević, Julijana 46
 • Radičević, Branko 212351422611395960
 • Srbi
  • - 19. v. 2122
  • - Biografije - 19 v. 23
 • Srpska književnost 56
 • Srpska narodna poezija - Nemački prevodi 27
 • Srpska poezija, 19. v. 46
 • Srpske narodne bajke 24
 • Staiger, Emil vidi Štajger, Emil
 • Stojadinović, Milica Srpkinja 132246
 • Stojadinović, Milica Srpkinja - Prepiska 1525375254
 • Umetnice - Srbija - Biografije 33
 • Uporedna književnost 26
 • Frankl, Ludvig Avgust 26
 • Frankl, Ludvig Avgust - Prevođenje 27
 • Frankl, Ludwig August vidi Frankl, Ludvig Avgust
 • Frankl, Ludwig August vidi Frankl, Ludvig Avgust
 • Hajdeger, Martin 26
 • Heidegger, Martin vidi Hajdeger, Martin

[1] Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178029 Ministarstva za obrazovanje i nauku Srbije,  Knjiženstvo, teorija i istorija književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

[2] Golub Dobrašinović, Mina Karadžić Vukomanović (Beograd: Vukov i Dositejev muzej, 1974), 7.

[3] Golub Dobrašinović, Mina Karadžić Vukomanović (Beograd: Vukov i Dositejev muzej, 1974), 29.

Literatura:

 Radovanović, Stevan. Srpske pesnikinje XIX veka. Beograd: Stručna knjiga, 1981.
 
 Dobrašinović, Golub. Mina Karadžić Vukomanović: život i delo. Beograd: Rad: KPZ Srbije, 1995 .
 
 Latković, Vojislava. Mina, Vukova kći. Beograd: Beoknjiga, 2010.
 
Čubrić, Ljiljana. Kad si zvezda sele moja. Beograd: Čigoja štampa, 2000.
 
Radovanović, Stevan. “Bavljenje knjigom Mine Karadžić-Vukmanović”. Književnost i jezik god. 26, br. 1 (1979): 24-42.
 
Pantić, Miroslav. “Portret Mine Karadžić”. Danica god. 2 (1995): 144-156.
 
Dobrašinović, Golub. “Vukova Minka”. Politika god. 101, br. 32597 (7. avgust 2004.) :KD2.

Gordana Đoković
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:929 Karadžić-Vukomanović M.

Overview article

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894), A Selective Bibliography

After a short introductory bibliographic citation, the work gives biographical data on Mina Karadžić-Vukomanović and especially on her literary production. The largest part of the work is her selective bibliography which is divided into three different sections: Mina Karadžić-Vukomanović Works, Works About Mina Karadžić-Vukomanović and Non-Book Materials.

 
Keywords:

bibliography, Mina Karadžić-Vukomanović

Na početak stranice