Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture, pokrenut je u okviru istraživačkog projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Projekat Knjiženstvo ima za cilj da osvetli istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku kao i da teoretizuje njene specifičnosti, preoblikujući postojeće, uglavnom zapadne, pojmove i modele. 

Naziv projekta i časopisa, knjiženstvo, jeste stara reč za književnost koja svojim poreklom i zvučanjem poetično spaja osnovne elemente projekta – književnost i žensko stvaralaštvo na jednom jeziku i njegovim pretečama, kao i nastojanje da se pronađe teorijski govor kojim se to stvaralaštvo može opisati. 

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture povezan je sa digitalnom bazom podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Dok baza treba da pruži osnovne biografske i bibliografske podatke o stvaralaštvu književnica od srednjeg veka do 1915. godine, časopis je zamišljen kao prostor u kome mapa ženske književnosti u nastajanju biva uobličena u narativ, oživljena kao niz dijaloga, obrazlagana, preispitivana, teoretizovana i povezana sa različitim pristupima i disciplinama. Časopis je elektronski jer samo u tom mediju može postojati direktna veza sa bazom podataka i drugim srodnim sadržajima. Elektronski oblik ga istovremeno čini i lako dostupnim.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli da prvi broj časopisa Knjiženstvo bude sada pred vama. Nadamo se da će njegova publika bivati sve veća kao i da će privlačiti nove saradnice i saradnike. Drugim rečima, da će živeti dugo. 

Uredništvo časopisa Knjiženstvo

Preuzmite ceo broj.

 

Na početak stranice