Navigacija


Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture
Godina I, broj 1

UDK  82

ISSN  2217-7809 (Online)
(elektronski časopis)
Izlazi jednom godišnje - u decembru
Časopis je deo projekta br. 178029,   Knjiženstvo , teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine ,  koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Za izdavača
Prof. dr Aleksandra Vraneš

Glavna i odgovorna urednica
Dr Biljana Dojčinović, vanredni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zamenica glavne urednice
Dr Zorica Bečanović Nikolić, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Redakcija
Dr Aleksandra Vraneš, redovni profesor na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
MA Dragana Grujić, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
MA Gordana Đoković, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Dubravka Đurić, docent na  Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd
Snežana Kalinić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Mr Ana Kolarić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Mr Ivana Pantelić, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
Dr Slobodanka Peković, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Dr Slavko Petaković, docent na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Jelena Pilipović, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Svetlana Tomin, vanredni profesor na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni  redakcijski odbor
Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija
Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag
Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj
Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet , Budimpešta
Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju
Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž  London
Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji
Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Lektura i korektura MA Jelena Milinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Likovna urednica Dr Nataša Teofilović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb dizajn Strahinja Krstić, WEB LAB
Saradnici MA Sofija Nemet, MA Novak Malešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Savet redakcije časopisa
Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu
Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet Južne Karoline, emeritus
Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu
Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji
Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona
Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj
Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu
Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu
Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

Recenzenti
Prof. dr. Ljiljana Banjanin, Fakultet za strane jezike i književnosti, Univerzitet u Torinu
Doc. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Zlata Bojović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Slavica Garonja Radovanac, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Doc. dr Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Iva Draškić-Vićanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Biljana Đorić Francuski,  Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd
Prof. dr Dušan Ivanić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr  Gordana Korać, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta „Adam Mickijevič“, Poznanj
Prof. dr Jasmina Lukić, Odsek za studije roda, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta
Prof. dr Ljiljana Marković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju, Beograd
Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London
Dr Slobodanka Peković,  Institut za književnost i umetnost, Beograd
Dr Vladimir Petrović, Institut za savremenu istoriju, Beograd
Doc. dr Jelena Pilipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Jovan Popov, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Tanja Popović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Svetlana Tomin, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr Marina Hjuson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Prof. dr Silija Hoksvort, Univerzitetski koledž London
Prof. dr  Gabrijela Šubert, Institut za slavistiku Filozofskog  fakulteta „Fridrih Šiler“ Univerziteta u Jeni


Izdavač  Filološki fakultet  Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 3
+381 11 2638622 lok. 115
knjizenstvo@fil.bg.ac.rs
knjizenstvo@gmail.com
www.knjizenstvo.rs

Na početak stranice