Navigacija

Svetlana Tomin
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Bibliografija radova o Jeleni Balšić (između 1366. i 1371–1443)

Ova bibliografija obuhvata članke, studije i knjige koje su posvećene značajnoj ličnosti srpske kulture petnaestog veka – vladarki i književnici Jeleni Balšić. Uneti su i romani, drame i drugi nenaučni spisi koji se bave njenim životom. Zabeležena su i izdanja njenih dela – pisama, ugovora s Venecijom, ktitorskog natpisa i testamenta. Uzeti su u obzir i tekstovi u kojima se ona samo pominje. Redosled je hronološki.  

Ključne reči:

Bibliografija, Srbija, petnaesti vek, vladarka, pisma


Gordana Đoković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894) -selektivna bibliografija-

U radu se posle kratke uvodne bibliografske studije navode i biografski podaci o Mini Karadžić-Vukomanović sa posebnim osvrtom na njeno književno stvaralaštvo. Najveći deo rada zauzima selektivna bibliografija podeljena na tri celine: Radovi Mine Karadžić-Vukomanović, Radovi o Mini Karadžić-Vukomanović i Neknjižna građa.

Ključne reči:

bibliografija, Mina Karadžić-Vukomanović


Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija Srpkinje

Uz kratku uvodnu belešku, u radu je dat popis članaka objavljenih u ilustrovanoj publikaciji Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas štampane 1913. godine u Sarajevu, u izdanju istaknutih srpskih književnica toga doba.

Ključne reči:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja