Navigacija


Boguslav Bakula (Bogusław Bakuła)
Redovni profesor Univerziteta „Adam Mickijevič“ u Poznanju, šef Katedre za književnu i kulturološku komparatistiku. Glavni urednik časopisa Porownaniai Slavia Occidentalis. Autor radova iz poljske, ruske, ukrajinske, češke i slovačke književnosti. Bavi se komparativnim istraživanjima u oblasti slovenskih književnosti i kultura u 19. i 20. veku, slovenskim utopijama, istorijskim romanom, stvaralaštvom disidenata i kulturnim životom u Istočnoj Evropi posle 1945. godine. Autor knjiga Lica autotematizma. Autorefleksivne tendencije u poljskoj prozi posle 1956; Čovek kao umetničko delo. Problemi umetničke autorefleksije; Dedalovo krilo. Skice, razgovori o ukrajinskoj kulturi i poeziji od pedesetih do devedesetih godina 20. veka; Istorija i komparatistika. O književnosti i kulturi Srednje i Istočne Evrope 20. veka. Objavljivao je tekstove u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj.

Zorica Bečanović Nikolić
Docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Teoretičarka i istoričarka književnosti. Autorka knjiga Hermeneutika i poetika. Teorija pripovedanja Pola Rikera (1998), Šekspir iza ogledala. Sukob interpretacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku (2007), monografske studije U traganju za Šekspirom objavljene u vidu predgovora za Sabrana dela Vilijama Šekspira (2011), brojnih teorijskih i hermeneutičkih studija na srpskom, engleskom i francuskom jeziku, ogleda i prikaza, rečničkih odrednica, radiofonskih dramatizacija, tv scenarija, prevoda sa engleskog i francuskog. U nastavi i u tekstovima koje piše bavi se Šekspirom, evropskim književnostima srednjeg veka i renesanse, teorijom, hermeneutikom, srpskom književnošću u evropskom kontekstu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Aleksandra Vraneš
Redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Grupi za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu. Zaposlena na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predaje predmete iz naučnih oblasti Bibliotekarstvo, Tehnika naučnog rada i Bibliografija.Od 2000. do 2006. godine upravnica Katedre za bibliotekarstvo i informatiku, a tokom dve godine bila je i načelnica Odeljenja za razvoj i unapređenje bibliotečke delatnosti u Srbiji u okviru Narodne biblioteke Srbije. Od 2010. dekan Filološkog fakulteta u Beogradu. Autorka više naučnih knjiga iz oblasti bibliotekarstva. Uredila je i priredila brojna izdanja iz oblasti književnosti i bibliotekarstva, uključujući i zbornike sa međunarodnih i domaćih konferencija i seminara koje akredituje Ministarstvo prosvete. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Slavica Garonja Radovanac
Vanredna profesorka na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti folkloristike. Autorka je više knjiga iz narodne usmene književnosti, kao i nekoliko beletrističkih dela. Važnije knjige: Iz senke (kritike, ogledi, mali eseji, Beograd, 2003), Srpsko usmeno poetsko nasleđe Vojne Krajine u zapisima 18, 19 i 20. veka (Beograd, 2008), Žena u srpskoj književnosti (Novi Sad, 2010). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Dragana Grujić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Od 2001. do 2009. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije, najpre u Odeljenju za unapređenje i razvoj bibliotečke delatnosti, a potom kao viši stručni saradnik u Odeljenju za pružanje informacionih usluga i međubibliotečku pozajmicu. Od 2008. radi na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku kao stručni saradnik, a od 2009. kao asistentkinja za predmete Bibliotekarstvo, Biblioteke u obrazovnim ustanovama, Uvod u bibliografiju i Teorija i istorija bibliografije. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Suzan van Dijk (Suzan van Dijk)
Rukovoditeljka međunarodnog istraživačkog projekta digitalizacije podataka o ženama piscima Women Writers in History : Toward a New Understanding of European Literary Culture (European COST Action) pokrenutog 2009. godine, u kontinuitetu sa prethodno zasnovanom kolektivnom bazom podataka Women Writers. Njenom radu na digitalizaciji podataka o ženama piscima u Evropi prethodilo je istraživanje stvaralaštva i recepcije književnosti koju su pisale žene na Institutu Hajhens (Huygens ING). Posebno se bavila opusima Bele van Zaulen to jest Izabele de Šarijer (Belle van Zuylen, odnosno Isabelle de Charrière) i Žorž Sand. Studirala je francusku i opštu književnost na Univerzitetu u Utrehtu i na Univerzitetu Pariz IV. Doktorirala je na Univerzitetu u Nejmegenu (sada Radboud UniversityNijmegen), s tezom pod naslovom Traces de femmes. Présence féminine dans le journalisme français du XVIIIe siècle. Istraživanjem ženske književnosti na Univerzitetu u Amsterdamu i Univerzitetu u Utrehtu bavila se uporedo sa nastavom francuskog jezika u srednjim školama. 

Biljana Dojčinović
Vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture. Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974-1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) .

Gordana Đoković
Asistentinja i doktorantkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj Katedri je završila i master studije. Od 2002. do 2010. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije kao katalogizator i klasifikator u Odeljenju monografskih publikacija. Od februara 2010. radi kao asistentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku za predmete: Katalogizacija i klasifikacija 1, 2 i 3 i Organizacija znanja. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Dubravka Đurić
Docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum. Objavila je naučne monografije: Jezik, poezija, postmodernizam – Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002), Govor druge (2006), Poezija teorija rod – Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009), Politika poezije – Tranzicija i pesnički eksperiment (2010) i Diskursi popularne kulture (2011). Sa Miškom Šuvakovićem uredila knjigu Impossible Histories – Historical Avant - gardes , Neo - avant - gardes , and Post - avant - gardes in Yugoslavia , 1918-1991 (2003, 2006), sa mlađim pesnikinjama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije – Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004), sa Vladimirom Kopiclom uredila i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Jelena Jović
Asistentkinja na Katedri za poljski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Grupi za poljski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2005. Nekoliko godina uređivala stranice srpske i bosanske književnosti u časopisu za književnost i kulturu Istočne i Srednje Evrope Pobocza, zaključno sa poslednjim objavljenim brojem 2009. Osim povremenih prevoda, prikaza i radova u domaćim naučnim časopisima, poneke crno-bele fotografije na lokalnim samostalnim i međunarodnim grupnim izložbama, privodi kraju doktorske studije, ne bi li se posvetila izradi teze pod radnim naslovom „Femme fatale u poljskoj književnosti“.

Snežana Kalinić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2009. dobila je stipendiju za pohađanje internacionalne letnje škole za doktorande književnosti na Univerzitetu „Ludvig Maksimilijan“ u Minhenu. Od 2003. godine radi kao jedan od urednika Studentskog časopisa za književnost i teoriju književnosti txt. Zajedno sa kolegama iz redakcije časopisa dobitnica je Nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke za 2004. godinu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Volfgang Kaltenbruner (Wolfgang Kaltenbrunner)
Doktorand na Fakultetu društvenih i bihejvioralnih nauka Univerziteta u Lejdenu.

Ana Kolarić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Objavljivala je radove u časopisu Reč. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Magdalena Koh (Magdalena Koch)
Profesorka srpske književnosti na Institutu slovenske filologije Univerziteta „Adam Mickijevič“ u Poznanju (Poljska). Autorka knjiga Putovanje u vremenu i prostoru. Proza Isidore Sekulić (2000) i ...kada sazrimo kao kultura... Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon – žanr – rod) (2007). Koautorka je knjige Milena Pavlović Barili (EX POST, Beograd 2009), poglavlje U potrazi za Milenom Pavlović Barili u srpskoj književnosti. Učestvovala je u projektima na Univerzitetu u Novom Sadu Žanrovi u srpskoj književnosti – poreklo i poetika oblika i Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti i u projektu Ministarstva za kulturu Republike Srbije Milena Pavlović Barili 2009-2010. Od maja 2010. učestvuje u evropskom projektu COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Bavi se studijama roda, feminističkom kritikom, srpskom i hrvatskom savremenom dramom, teorijom i praksom srpskog feminističkog eseja.

Jelena Milinković
Doktorantkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirala i odbranila master rad na Katedri za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Bavi se proučavanjem teorije i istorije feminizma u srpskoj književnostiistraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene i primenom savremenih teorijskih čitanja na ove tekstove. Objavljuje naučne radove, eseje i kritičke prikaze. Članica je međunarodnog COST projekta IS0901 (Women Writers in History). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Milan Miljković
Istraživač saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, u okviru projekta Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde radi na doktorskoj tezi o odnosu političkih i poetičkih diskursa u drugoj seriji časopisa Delo (1902–1915). Pored primarnog proučavanja književnih časopisa na početku i kraju XX veka, bavi se istraživanjima u oblasti studija roda i tela, odnosno kulture i nacionalnih identiteta. Angažovan je kao sekretar naučnog časopisa Književna istorija. Učestvovao na više naučnih konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu.

Ivana Pantelić
Istraživačica i saradnica na Institutu za savremenu istoriju u Baogradu. Magistrirala na interdisciplinarnoj katedri za sociokulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se istorijom i emancipacijom žena u Srbiji i Jugoslaviji. Oblasti istraživanja: istorija ženskog pokreta u Jugoslaviji, emancipacija žena, narativna istorija. Objavila je monografiju Partizanke kao građanke, društvena emancipacija partizanki posle drugog svetskog rata (1945-1953) (2011). Učestvuje u akciji COST IS0901 od 2009. godine. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Slobodanka Peković
Naučni savetnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu (u penziji). Diplomirala (1965), magistrirala (1972) i doktorirala (1988) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Institutu za književnost i umetnost radila je na projektima Rečnik književnih termina, Istorija srpske književne kritike, Istorija srpske književne periodike. Autorka je sledećih studija i monografija: Srpska proza početkom 20. veka (1987), Književno delo Veljka Milićevića (1989), Osnovni pojmovi moderne (2002), Naučna kritika komparativističkog smera (izbor, predgovor, bibliografije, indeks, zajedno sa Svetlanom Slapšak) (1983), Lazar Komarčić, Dva amaneta, priređivanje i pogovor (1984); Jelena Dimitrijević, Pisma iz Niša o haremima, priređivanje i predgovor (1986), Emerson, Upravljanje životom, priređivanje i pogovor (1977); Mihailo Petrović, Metafore i alegorije (priređivanje, izbor, indeksi, napomene i pogovor) (1997), Mihailo Petrović, Putopisi (priređivanje, izbor, indeksi, napomene i pogovor) (1988); Velimir Živojinović Masuka, Odabrana dela (priređivanje, izbor, pogovor, hronologija života) (2005), Isidorini oslonci (2009). Držala je predavanja pozivu na univerzitetima u Bugarskoj (Sofija), Italiji (Torino) i Nemačkoj (Hamburg). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Slavko Petaković
Docent na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, gde predaje Književnost od renesanse do racionalizma, Istoriju književnosti renesanse i baroka, kao i Poetiku književnosti renesanse i baroka. Član uprave Društva za srpski jezik i književnost pri Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, član uredništva Godišnjaka Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Diplomirao 1998, magistrirao 2003. i doktorirao 2010. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Jelena Pilipović
Docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala, magistrirala (Panpoezija – poetičko određenje pojma i njegova primena u idiličnoj književnosti) i doktorirala (Platonova misao kao graditeljski princip Vergilijevog dela). Objavila je knjigu o teoriji idiličnosti i antičkoj idili Orfejev vek (2005), kao i više desetina naučnih radova, poglavito komparatističkog usmerenja, iz oblasti postsimbolističke, savremene, a prevashodno antičke poezije i poetologije. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Žarka Svirčev
Diplomirala je i završila master studije na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oglede iz književne istorije i metodike nastave objavljuje u periodici. Objavila je studiju „Ah, taj identitet!“ Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010).

Nina Sirković (Nina Sirković)
Viša predavačica engleskog jezika na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Završila je studije anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekla diplomu profesora nemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti 1987. Magistrirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine s temom Oralndo, životopis Virdžinije Vulf kao parodija obrazovnog romana, a doktorirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom disertacije Esejistika Virdžinije Vulf u kontekstu tradicije i razvoja eseja u Engleskoj. Objavila je desetak naučnih radova u zbornicima s međunarodnih konferencija. Oblasti posebnog naučnog interesovanja: modernizam i književnost koju pišu žene. 

Svetlana Tomin
Predaje Srednjovekovnu književnost na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavila je knjige Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka (2007), Vladika Maksim Branković (2007), Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina (2009), Mužastvene žene srpskog srednjeg veka (2011). Priređene knjige: Stara srpska knji ževnost (2001), Đorđe Sp. Radojičić, Kulturno blago. Da li znate? (2006), Đorđe Sp. Radojičić, Istorijske rasprave (2007), Žarko Tatić, Svetogorska pisma (2011). Objavljuje radove vezane za poetiku i istoriju srednjovekovne književnosti, posebno za predstave o ženama i njihovu ulogu u srpskoj kulturi. Predaje i na Rodnim studijama u Novom Sadu, u okviru programa ACIMSI - Association of Centres for Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies and Research. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine
 

Na početak stranice