Навигација

Гордана Ђоковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 016:929 Караџић-Вукомановић М.

Прегледни чланак

Мина Караџић Вукомановић (1828-1894) -селективна библиографија-[1]

У раду се после кратке уводне библиографске студије наводе и биографски подаци о Мини Караџић-Вукомановић са посебним освртом на њено књижевно стваралаштво. Највећи део рада заузима селективна библиографија подељена на три целине: Радови Мине Караџић-Вукомановић, Радови о Мини Караџић-Вукомановић и Некњижна грађа.

Кључне речи:

библиографија, Мина Караџић-Вукомановић

Увод

Селективна библиографија Мине Караџић-Вукомановић обухвата 68 библиографских јединица распоређених у три целине. Прва целина су Радови Мине Караџић-Вукомановић, друга Радови о Мини Караџић-Вукомановић, док је трећа Некњижна грађа у којој је заступљена ова ауторка. У оквиру сваке целине грађа је разврстана по азбучном реду.

Библиографија је урађена на основу Узајамног каталога COBISS.SR, Лисног каталога Народне библиотеке Србије, Каталога књига Народне библиотеке Србије : 1868-1972 и Српске библиографије 1868-1944.

Грађа заступљена у библиографији обрађена је према ISBD стандарду. Библиографију прате регистар наслова, аутора и предметни регистар.

Испред библиографије налази се кратка биографија Мине Караџић-Вукомановић. У њој су укратко изнети главни биографски подаци из њеног живота, а посебна пажња посвећена је њеном књижевном стваралаштву.

Биографија

При помену њеног имена најпре се помисли да је била само ћерка познатог оца. Ипак, она има и личних заслуга у српској културној историји. Чувенија као сликарка али заузима с правом своје скромно место и у нашој историји књижевности.

Била је очева љубимица, и не само очева, била је љубимица свих његових пријатеља а познато је да су се у Вуковој кући у Бечу окупљали најученији и најутицајнији људи из тог периода као што су Јернеј Копитар, Бранко Радичевић, Ђура Даничић. Као својој љубимици отац је закидао на себи да би њој обезбедио пристојно образовање. Плаћао јој је приватне часове из језика, музике и сликарства. Поред матерњег немачког језика, и очевог српског, научила је и француски, италијански и енглески, а служила се и руским.

Од свих врста уметности она се ипак највише бавила сликарством. После Катарине Ивановић, Мина Караџић је друга сликарка у српској историји уметности. Њен сликарски опус чини двадесетак уљаних радова, неколико цртежа и акварела.

Уз сликарство, Мина је и писала, још као петнаестогодишња девојка, што сведоче сачувани рукописи, окренула се књижевности. У њеној заоставштини нађено је неколико десетина њених састава (у прози или стиху). Као добар познавалац српског и немачког језика, бавила се и превођењем наших народних песама и умотворина на немачки језик. Неке преведене песме Вук је послао свом пријатељу Гриму (Grimm) да их прегледа и евентуално нађе издавача. Мина их, међутим, није издала под својим именом, него их је уступила свом пријатељу аустријском песнику Лудвигу Аугусту Франклу (Ludwig August Frankel), који је превод метрички уобличио. Франкл је 1852. године у Бечу објавио збирку препева наших народних песама под насловом Гусле. Књигу је наравно посветио Мини Караџић. Две године касније у Берлину је штампан и Минин превод српских народних приповедака Volksmarchen der Serben, а са њима и преко хиљаду пословица, с предговором Јакоба Грима. 

За упознавање Минине личности значајан извор је и њена недовољно проучена кореспонденција. У студији о Мини Караџић Голуб Добрашиновић пише и о њеној преписци: “Писма њена не само што су стилски зрела и садржајно пуна, већ су каткад проткана и наводима из прочитане литературе. Има у њима и духа, и разборитости у расуђивању, и поетске емотивности, и оштроумних опсервација…”[2]

Не можемо а да не поменемо и њене дневнички шкрте, али документарно вредне белешке са пута по Србији 1850. године, писане по жељи Енглескиње Лујзе Кер. Она је те године заједно са оцем и Енглескињом Лујзом Кер (Louise Keer) путовала по Србији. За време путовања Мина је водила путне белешке на српском које је касније превела и на француски језик. Из тих бележака се види да је имала дар да појединости види брзо и да од онога што је видела створи слику.

Из заоставштине најинтересантнији је њен Споменар који представља својеврсну ризницу мисли не само њених пријатеља већ и поштоваоца дела њеног оца. Споменар садржи 62 листића са записима знаменитих личности српске али и европске културне историје 19. века, као што су били прота Матеја Ненадовић, Његош, Кнез Михајло и Милош, немачки историчар Леополд Ранке (Leopold Ranke). На листићима овог Споменара огледа се делић биографије његове власнице између 1838. и 1855. године, њени сусрети и њени односи. Ипак, када се помене Минин Споменар одмах се помисли на чувеног Бранка Радичевића и његове стихове које је тамо записао: Певам дању, певам ноћу…. Споменар се данас налази у Архиву Српске академије наука и уметности.

Значајна су и њена Сећања на Бранка. Стеван В. Поповић, уредник илустрованог календара Орао, позвао је, поред других, и Мину Караџић Вукомановић да напише своје успомене о Бранку Радичевићу. Топло и надахнуто сликала је у Сећањима лик познатог песника и драгог јој пријатеља. Тако су настала њена Сећања на Бранка, најпоетичнији текст који је Мина икада написала.

Поред превода сачувани су и неки њени оригинални књижевни радови. Године 1856. Написала је песму Срце коју је посветила свом преминулом супругу Алекси Вукомановићу. Њен рад на поезији до данас је остао недовољно проучен, њени стихови још чекају своје истраживаче. Голуб Добрашиновић, који се до данас највише бавио ликом и делом Мине Караџић, указао је да је у њеној заоставштини “остало доста исписа и преписа, изворних текстова и превода”.[3] Добрашиновић је зато направио списак књижевних радова Мине Караџић-Вукомановић тако што јој је приписао само оне песме које носе њен потпис (Minna, Wilhelmine или Wilhelmine Karadscxisch). Неке од познатијих су:

 • Parodie (песма од четири строфе), Беч, 20. I 1843 (потпис Minna)
 • Ob Sie wohlkommen vird (песма од 20 стихова), Беч, 6. V 1850. (потпис Wilhelmine)
 • Das Herz (Срце) (песма од 39 стихова у 5 строфа), Београд, 28. V 1856.

Библиографија

Радови Мине Караџић-Вукомановић

1
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894
 

Biografija V. S. Karadžića / Mina Karadžić ; prevod sa nemačkog. - Nadređeni stv. nasl.: Vuk Stefanović Karadžić. 

У: Поља. - ISSN 0032-3578. - Год. 33, бр. 336 (феб. 1987), стр. 62-63. 

821.164.41.09
COBISS.SR-ID 113239559

2 
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 

Бранко Радичевић / Мина Вукомановићка-Караџићева, кћи Вукова. 

У: Јавор. - ISSN 1450-6513. - Бр. 43 (1877), стр.44-45. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 522745492

3
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Кћерка Вука Караџића о Бранку / Мина Караџић Вукомановић.

У: Ново доба. - ISSN Y700-3528. - бр. 94, Год. 7 (1924), стр. 24. 

821.163.41:929 
COBISS.SR-ID 522744980

4
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Мина Караџић - Ј. В. Шмиту. 

У: Архивска грађа о Вуку Караџићу / [приредио Голуб Добрашиновић]. - Београд : Архив Србије, 1970. - Стр. 349-350. 

COBISS.SR-ID 522738836 

5
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Писмо уреднику "Орла" / Мина Караџић Вукомановић. У: Орао. - ISSN 1451-4567. - Год. 4 (1878), стр. 7-12.  821.163.41:929 
COBISS.SR-ID 522738580 

6
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Сећање на Бранка / Мина Караџић. У: Сремски Карловци / сачинио Љубисав Андрић. – Нови Сад : Невкош : Прометеј, 1997. – (Библиотека Монографије). – ISBN 86-7639-280-3. - Стр. 127-130. 

821.163.41.09 Радичевић, Б. 
COBISS.SR-ID 141590279 

7
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Сликарска дела Мине Караџић Вукомановић. - Београд : Рад, [1997] (Нови Сад : Будућност). - 4 стр., [30] стр. с таблама (репродукције) ; 20 cm : илустр. 

Кор. насл. - С кичицом у руци / Голуб Добрашиновић: стр. 1-4. 
ISBN 86-09-00513-5 (Брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Сликарство 

75(497.11):929 Вукомановић 
COBISS.SR-ID 162642951

8
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина, 1828-1894 
        Споменар Мине Караџић / [приредио, поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - 5. изд. - Београд : Едит-принт, 2004 (Београд : Нови дани). - 54 , XXIV стр., [64] стр. с таблама : слика М. Караџић ; 12 X 17 cm 

Упоредо срп. текст и нем. превод. - Тираж 2.000. - Мина Караџић Вукомановић: (1888-1894): стр. III-XII. - Минин споменар: стр. XIII-XX. - Личности по азбучном реду: стр. XXI-XXII. 
ISBN 86-83793-02-8 (картон) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821-1(082.2) 
COBISS.SR-ID 112199692

9
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина 
        Писма Мине Караџић Вукомановић / избор сачинио Голуб Добрашиновић. - Београд : Рад : КПЗ Србије, 1997 (Нови Сад : Будућност). - 187 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Вуков сабор) 

Мина Караџић Вукомановић: стр. 5-7. – Стр. 185: Реч на крају / Голуб Добрашиновић.
ISBN 86-09-00511-9 (Брош.)
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Преписка 

821-163.41-6 
COBISS.SR-ID 136434183

10
КАРАЏИЋ-Вукомановић, Мина 
        Споменар Мине Караџић / [приредио, поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - 6. изд. - Горњи Милановац : Доситеј, 2008 (Горњи Милановац : Доситеј). - 54 , XXIV стр., [64] стр. с таблама : слика М. Караџић ; 12 X 17 cm 

Упоредо срп. текст и нем. превод. - Тираж 1.000. - Мина Караџић Вукомановић: (1888-1894): стр. III-XII. - Минин споменар: стр. XIII-XX. - Личности по азбучном реду: стр. XXI-XXII. 
ISBN 978-86-7644-047-4 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821-1(082.2) 
COBISS.SR-ID 152899084

11
КАРАЏИЋ-ВУКОМАНОВИЋ, Мина 
        Успомене на Бранка Радичевића / Мина Вукомановићка-Караџићева. 

У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 121, 361, 2-3 (1947), стр. 126-132. 

821.163.41.09
COBISS.SR-ID 150576391

Радови о Мини Караџић-Вукомановић

12
        АРХИВСКА грађа о Вуку Караџићу : 1813-1864 / [приредио Голуб Добрашиновић]. - Београд : Архив Србије, 1970 (Београд : "Слободан Јовић"). - 818 стр., [9] пресавијених листова (факс.), [30] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm 

Тираж 1.000. - Стр. 9-14: Предговор / Г. Д. [Голуб Добрашиновић]. - Стр. 753-757: Белешка о књизи / Г. Д. [Голуб Добрашиновић]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри. 

a) Караџић, Вук Стефановић (1787-1864) - Архивска грађа b) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

811.163.41:929 Караџић В. С.(093.2) 
COBISS.SR-ID 155710727

13
ВУЈКОВ, Даница 
        Дан је на измаку : есеји и критике / Даница Вујков. - Нови Сад : Футура публикације, 2004 (Нови Сад : Футура публикације). - 74 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Несаница / Футура публикације) 

Тираж 500. - Стр. [75]: Рецензија / Ксенија Катанић. 
ISBN 86-7188-014-1 (брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41-4 
COBISS.SR-ID 191327751

14
ВУКОВИЋ-Бирчанин, Момчило 
        Несретна љубав Бранка и Мине / Момчило Вуковић-Бирчанин. - Минхен ; Цирих : Association d'entr'aide des Yougoslaves en Suisse, 1980 ([б. м. : б. и.]). - 15 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Поезија и проза ; бр. 74, Божић 1979/80) 

Ауторова слика. - Предговор / Петар М. Милосављевић: стр. V-VII. - Zusammenfassung: Eine unglückliche liebe. 
a) Радичевић, Бранко (1824-1853) б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

929 Радичевић Б. 
COBISS.SR-ID 176246535 

15
ГИКИЋ, Радмила 
        Milica Stojadinović Srpkinja u prepisci sa Vukom Karadžićem / Radmila Gikić. 

У: Улазница. - ISSN 0503-1362. - God. 20 [i. e. 21], br. 108-109 (1987), str. 61-68. 

821.163.41-6.09 Стојадиновић М. 
821.163.41-6.09 Караџић В. 
821.163.41-6.09 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 201543943

16
ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, 1925-2008 
        Мина Караџић Вукомановић : живот и дело / Голуб Добрашиновић. - Београд : Рад : КПЗ Србије, 1995 (Сопот : Метем). - 205 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Вуков сабор) 

ISBN 86-09-00400-7 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41:929 Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 40093964

17
ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб 
        Вукова Минка / Голуб Добрашиновић : о стодесетогодишњици смрти Мине Караџић. У: Политика. - ISSN 0350-4395. - Год. 101, бр. 32597 (7. август 2004.), стр. КД2. 

75.071.1:929 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 118155276 

18

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб 
        Мина Караџић-Вукомановић : Вуков и Доситејев музеј Београд, 1974. / [текст написао Г. Добрашиновић]. - [Београд : Вуков и Доситејев музеј], 1974. - 45 стр., [10] стр. с таблама репродукција : илустр. ; 24 cm 

Биографски подаци о уметници. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) – Изложбени каталози 

929:75 Караџић-Вукомановић М.(064)(085) 
COBISS.SR-ID 22649351

19
ДУРКОВИЋ-Јакшић, Љубомир 
        Да ли је "лик младог Црногорца" Бранков? / Љубомир Дурковић-Јакшић. - репродукције. - Напомене: стр. 264. - Résumé. У: Зборник за друштвене науке. - ISSN 0044-1937. - 13/14 (1956), стр. 261-264. 

75(497.11):929 Караџић-Вукомановић М. 

Dans la succession de Vuk, parmi les peintures de sa fille Mina, se trouvent aussi les deux tableaux suivants: 1. Le portrait d'un voïvode monténégrin (fig. 2) et 2) Le portrait du jeune Monténégrin (fig. 3). En 1948 on a publié une affirmation d'après laquelle La potrait du jeune Monténégrin serait celui de Brnako. Cette affirmation n'est pas acceptable. Les deux portraits mentionnés ont un fond et des costumes semblables ce qui en démontre la parenté. Le premier de ces deux portraits correspond à la photographie (fig. 1), prise par Anastas Jovanović à Vienne. Elle représente la voïvode et sénateur Ivo Radonjić en 1853. Le portrait du seune Monténégrin peut se rapporter à Stefan, fils de Radonjić qui en 1853 était de passage à Vienne en se rendant à Belgrade o`u il faisait ses études. La phusionomie de ce jeune homme correspond à l'âge du lycéen monténégrin et dans le traits du visage montre beaucoup de ressemblance avec ceux du voïvode Radonjić. 
COBISS.SR-ID 73428231

20
ДУРКОВИЋ-Јакшић, Љубомир 
        Његош и Мина Вукомановић-Караџић / Љ.[Љубомир] Д.[Дурковић]. У: Стварање. - ISSN 0039-422X. - Год. 6, бр. 7/8 (1951), стр. 528. 

821.163.41.09 Петровић Његош П. II 
821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 220648199 

21
ЗНАМЕНИТИ Срби XIX века
 / [уредник Андра Гавриловић]. - 2. фототипско изд. - Београд : Култура ; Нови Сад : Православна реч, 1997 (Београд : Војна штампарија). - 3 св. у 1 (116 стр., [72] листа с таблама) (102 стр., [72] листа с таблама) (96, [XIV] стр., [72] листа с таблама) : фотогр. ; 36 cm. - (Библиотека фототипских издања) 

На оба спојна листа фотогр. - Тираж 1500. - Поговор / Андра Гавриловић: св. 3, стр. [I-IV]. - Знаменити Срби XIX века из историјске перспективе : поговор овом издању / Василије Ђ. Крестић: св. 3, стр. [V-VIII]. - Андра Гавриловић / Станиша Војиновић: св. 3, стр. [IX-XIV]. - Фототипско изд.: Загреб : Српска штампарија, 1901-1904. 
a) Срби - 19. в. b) Вукомановић-Караџић, Мина (1828-1894) 

929(=861)"18" 
COBISS.SR-ID 124320775

22
ЗНАМЕНИТИ Срби XIX. века : [1800-1900] : са 216 слика. 1-3 / уредник Андра Гавриловић. - Загреб : З. и В. Васић, [19--?] ([б. м. : б. и.]). - 116, 102, 96 стр. : илустр. ; 35 cm 

Кор. ств. насл.: Знаменити Срби XIXог века. 

a) Срби - 19. в. б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

929(=163.41)"18" 
COBISS.SR-ID 237952519

23
ЗНАМЕНИТИ Срби XIX. века : [1800-1900]. Год. 2 / уредник Андра Гавриловић. - Загреб : Наклада и штампа Српске штампарије (деон. друштво), 1903. - VIII, 102 стр., [72] листа с портретима ; 38 cm 

a) Срби - Биографије - 19 в. б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

929(=163.41)"18" 
COBISS.SR-ID 63321863

24
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић, 1787-1864 
        Volksmärchen der Serben : nebst einem Anhange von mehr als tausend serbischen Sprichwörtern / gesammelt und herausgegeben von Wuk Stephanowitsch Karadschitsch ; ins Deutsche übersetzt von dessen Tochter Wilhelmine ; mit einer Vorrede von Jacob Grimm. - Berlin : Georg Reimer, 1854. - VIII, 179 str. ; 22 cm 

Str. V-XII: Vorrede / Jacob Grimm. - Štampano got. 
a) Српске народне бајке 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 28719375

25
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић 
        Prepiska / Vuk Stefanović Karadžić, Milica Stojadinović, Vilhelmina Karadžić ; prepisku priredila Radmila Gikić. - Nadređeni stv. nasl.: Vuk Stefanović Karadžić. 

У: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 33, br. 336 (feb. 1987), str. 63-66. 

886.1-6 
COBISS.SR-ID 113240071

26
КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран 
        Polazišta : izbor iz radova Zorana Konstantinovića / priredili Zoran Žiletić, Slobodan Grubačić, Srdan Bogosavljević ; [bibliografiju uradila Joana Pavković]. - Novi Sad : Prometej, 2000 (Novi Sad : Prometej). - 404 str. ; 20 cm 

"Povodom osamdesetog rođendana" --> nasl. str. - Tiraž 500. - Beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 346-403. – 
ISBN 86-7639-512-8 (Broš.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) б) Караџић, Вук Стефановић (1787-1864) ц) Упоредна књижевност 

821.163.41-4 
COBISS.SR-ID 157684999

27
КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран 
        Сарадња Лудвига Аугуста Франкла са Мином Караџић на превођењу српских народних песама / Зоран Константиновић. - Београд : [б. и.], 1966 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 631-657 ; 24 cm 

Кор. насл. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на нем. језику. - П. о.: Вуков зборник; књ. 400. 
(Брош.) 
a) Српска народна поезија - Немачки преводи б) Франкл, Лудвиг Аугуст (1810-1894) - Превођење ц) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Превођење 

821.112.2(436).03 Франкл Л. А. 
821.163.41.03 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 250537991

28
ЛАТКОВИЋ, Војислава, 1936- 
        Мина, Вукова кћи / Војислава Латковић. - 2. допуњено изд. - Београд : Беокњига, 2010 (Београд : Беокњига). - 198 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Жене које су стварале историју) 

Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 191-193: Поговор / Лепосава Илић, Симонида Славић. - Белешка о писцу: стр. 197-198. - Библиографија: стр. 195. 
ISBN 978-86-7694-284-8 (брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - У литератури 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 174951180

29
ЛАТКОВИЋ, Војислава 
        Мина Вукова кћи / Војислава Латковић. - Београд : Весмарк : Беокњига, 2005 (Београд : Беокњига). - 167 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Жене које су стварале историју) 

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 161-163: Поговор / Лепосава Илић, Симонида Славић. - Белешка о писцу: стр. 167. - Библиографија: стр. 165. 
ISBN 86-7694-048-7 (Беокњига; брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - У литератури 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 124912396

30
ЛАТКОВИЋ, Војислава 
        Мина Вукова кћи / Војислава Латковић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2003 (Крагујевац : Кеша). - 148 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Библиотека Посебна издања / Културно-просвјетна заједница, Подгорица) 

Стр. 145-146: Поговор / Лепосава Илић, Симонида Славић. - Белешка о аутору: стр. 148. - Библиографија: стр. 147. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41-31 
COBISS.SR-ID 25745679

31
ЛАТКОВИЋ, Војислава 
        Мина, Вукова кћи / Војислава Латковић. - 2. изд. - Београд : Весмарк : Беокњига, 2007 (Београд : Беокњига). - 167 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Жене које су стварале историју) 

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 161-163: Поговор / Лепосава Илић, Симонида Славић. - Белешка о писцу: стр. 167. - Библиографија: стр. 165. 
ISBN 978-86-7694-148-3 (Беокњига) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - У литератури 

821.163.41-312.6 
COBISS.SR-ID 145562892

32
МАРКОВИЋ, Жика 
        Вукова Мина / Жика Марковић. - Слика М. Караџић. 

У: Знамените жене Србије. [1] / Жика Марковић. - Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа" ; Београд : Службени гласник, 1997. - Стр. 83-88. 

929:75+82 Караџић М. 
COBISS.SR-ID 512621205

33
МАРКОВИЋ, Жика 
        Знамените жене Србије. [1] / Жика Марковић. - Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа" ; Београд : Службени гласник, 1997 (Крагујевац : Ситограф). - 281 стр. : илустр. ; 24 цм 

Тираж 1200. - Именик: стр. 274-281. - Белешка о аутору: стр. 283. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) б) Историјске личности - Србија - Биографије ц) Књижевнице - Србија - Биографије д) Уметнице - Србија - Биографије 

929:82-055.2(497.11) 
COBISS.SR-ID 54001932

34
МИЛОВИЋ, Јевто М. 
        Минина биљешка о смрти Вука Караџића / Јевто М. Миловић. - Белешке уз текст. 

У: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - Књ. 30, св. 2 (1982), стр. 271-272. 

929 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 72544519 

35
МИЛОВИЋ, Јевто М.
 
        Минина тужбалица за Вуком Караџићем : ("Klagelied um Wuk") / Јевто М. Миловић. 

У: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - Књ. 30, св. 3 (1982), стр. 413-416. 

821.163.41-14.09 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 72550407 

36
МОМЧИЛОВИЋ, Бранко 

        Писма Лујзе Кер Мини Караџић / Бранко Момчиловић. У: Свеске Матице српске. - ISSN 0352-7700. - Св. 10 (38) (2002), стр. 14-21. 

821.111-6.09 Кер Л.
821.163.41-6.09 Караџић-Вукомановић М.

COBISS.SR-ID 189725703

37
НЕНИН, Миливој 
        Писма као вапаји : Преписка Милица - Вук - Мина; приредила Радмила Гикић; Књижевна заједница Новог Сада, 1987. / Миливој Ненин. 

У: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 164, 441, 3 (март 1988), стр. 500-502. 

821.163.41.09-6 
COBISS.SR-ID 68851207

38
ПАНТИЋ, Мирослав 
        Портрет Мине Караџић / Мирослав Пантић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Даница. - ISSN 0354-4974. - Год. 2 (1995), стр. 144-156. 

821.163.41:929 Караџић-Вукомановић М.
COBISS.SR-ID 45222668

39
РАДИЧЕВИЋ, Бранко 
        Песме Бранка Радичевића / са силуетама Бранка Радуловића ; [избор Мирослав Настасијевић ; фоторепродукције Љубиша Савић]. - 2. изд. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 1974 (Нови Сад : Дневник). - [4], 47 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Благо завичаја ; 1) 

Кор. ств. насл.: Песме Бранкове. - Стр. 5-6: Предговор / Мина Вукомановић-Караџић. - Фототипско изд. из 1882. 
a) Радичевић, Бранко (1824-1853) 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 113972999

40
РАДИЧЕВИЋ, Бранко 
        Песме Бранка Радичевића / са силуетама Бранка Радуловића ; [фоторепродукције Љубиша Савић]. - [2. изд.]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 1991 (Бачки Петровац : Култура). - 56 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Традиција ; књ. 3) 

Стр. 5-6: Сећање на Бранка / Мина Вукомановић-Караџић. - Тираж 2000. 
ISBN 86-7637-003-6 (Брош.) 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 8833799

41
РАДИЧЕВИЋ, Бранко 
        Песме Бранка Радичевића / са силуетама Бранка Радуловића ; [фоторепродукције Љубиша Савић]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада : Народна библиотека, 1971 (Нови Сад : Дневник). - 47 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Благо завичаја ; 1) 

Кор. ств. насл.: Песме Бранкове. - Слика Б. Радичевића. - Стр. 5-6: Предговор / Мина Вукомановић-Караџић. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 106722823

42
РАДИЧЕВИЋ, Бранко 
        Песме Бранка Радичевића / са силуетама Бранка Радуловића ; [фоторепродукције Љубиша Савић]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 1984. - 47 стр. : илустр. ; 19 цм 

Кор. ств. насл.: Песме Бранкове. - Предговор / Мина Вукомановић-Караџић: стр. 5-6. 

821.163.41 
COBISS.SR-ID 27731719

43
РАДИЧЕВИЋ, Бранко 
        Песме Бранка Радичевића : са силуетама Бранка Радуловића. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 1979 (Рума : Пролетер). - 47 стр. : илустр. ; 22 cm 

Кор ств. насл.: Песме Бранкове. - "Као узор за ову книјгу послужило је издање књижаре Луке Јоцића и друга у Новоме Саду 1882 награђено сребрном медаљом у Трсту 1882. године.". - Стр. 3-5: Предговор / Мина Вукомновић-Караџић. 

821.163.41-14 
COBISS.SR-ID 513676194 

44
РАДОВАНОВИЋ, Стеван 
        Bavljenje knjigom Mine Karadžić-Vukmanović / Stevan Radovanović. - Напомене уз текст. 

У: Књижевност и језик. - ISSN 0454-0689. - Год. 26, бр. 1 (1979), стр. [24]-42. 

821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М.
COBISS.SR-ID 512145057

45
РАДОВАНОВИЋ, Стеван 
        Мина Караџић-Вукомановић : 1828-1894 / Стеван Радовановић. 

У: Српске песникиње XIX века / Стеван Радовановић. - Београд : Стручна књига, 1981. - Стр. 137-162. 
COBISS.SR-ID 522669972 

46
РАДОВАНОВИЋ, Стеван
 
        Српске песникиње XIX века / Стеван Радовановић. - Београд : Стручна књига, 1981. - 292 стр. : илустр. ; 24 cm. 

Литература после сваког поглавља. 
a) Арсић, Еустахија (1776-1843) б) Радивојевић, Јулијана (1798-1837) ц) Обреновић, Анка (1821-1868) д) Поповић-Милутиновић, Марија (1810-1875) е) Стојадиновић, Милица Српкиња (1828-1878) ф) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) г) Димитријевић-Дејановић, Драга (1840-1871) х) Поповић-Рајковић, Емилија (1835-1916) и) Српска поезија, 19. в. 

821.163.41.09-1 
COBISS.SR-ID 40419847 

47
СОФРОНИЈЕВИЋ, Мира 
        Мина Караџић-Вукомановић (1828-1894) : 170 година од рођења / Мира Софронијевић. - Ћирилицом. У: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 51, 971 (01.04.1998), стр. 14. 

75.071.2:929 
COBISS.SR-ID 58647810

48
СПОМЕНАР Мине Караџић / [приредио, поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - [2., поправљено изд.]. - Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1975 (Београд : "Радиша Тимотић"). - [134], XXVI стр. : илустр., факс. ; 12 x 17 cm. 

Слика М. Караџић. - Мина Караџић-Вукомановић: (1828-1894): стр. III-XII. - Минин споменар: стр. XIII-XX. - Регистар. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М.
929 
COBISS.SR-ID 6315522

49
СПОМЕНАР Мине Караџић / [приредио, поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - [3. изд.]. - Горњи Милановац : Дечје новине, 1983 (Београд : "Радиша Тимотић"). - 54, XXIV стр. : факс. ; 13 X 17 cm. 

Слика М. Караџић-Вукомановић. - Мина Караџић-Вукомановић: (1828-1894): стр. III-XII. - Минин споменар : стр. XIII-XX. - Регистар. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М. 
929
COBISS.SR-ID 16820231

50
СПОМЕНАР Мине Караџић / [приредио, поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - [4. изд.]. - Горњи Милановац : Дечје новине, 1983 (Београд : "Радиша Тимотић"). - 54, XXIV стр. : факс. ; 13 X 17 cm. 

Слика М. Караџић-Вукомановић. - Мина Караџић-Вукомановић: (1828-1894): стр. III-XII. - Минин споменар : стр. XIII-XX. - Регистар. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) 

821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М. 
929 
COBISS.SR-ID 512137311

51
СПОМЕНАР Мине Караџић / [приредио поговор и белешке написао Голуб Добрашиновић]. - Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1974 (Београд : Нови дани). - 54, XXVI стр., [1] лист са сликом М. Караџић-Вукомановић, [62] стр. са таблама : илустр. ; 12x17 cm 

Нумерација на левој страни публикације. - Мина Караџић-Вукомановић: (1828-1894): стр. III-XII. - Минин споменар : стр. XIII-XX. - Регистар. 
a) Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894) - Spomenar 

821.163.41.09 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 117775623

52
СТОЈАДИНОВИЋ, Милица Српкиња, 1830-1878 
        Рецепт за кољиво / Милица Стојадиновић Српкиња. - Одломак из књиге Преписка Милице Стојадиновић Српкиње са Вуком и Мином. Уxxxxxxxxxxxxxxxx. - ISSN 0354-8953. - Бр. 5 (авг. 2001), стр. 34-35. 

821.163.41-6(082.24) 
COBISS.SR-ID 244889607

53
СТОЈАДИНОВИЋ, Милица Српкиња 
        Милица Вук Мина / приредила Радмила Гикић. - Нови Сад : Књижевна заједница Новог Сада, 1987. - 205 стр. ; 22 cm. - (Едиција Нови Сад) 

Стр. 5-32: Између светла и таме / Радмила Гикић. 

886.1-6 
COBISS.SR-ID 103257607

54
СТОЈАДИНОВИЋ, Милица Српкиња 
        Преписка Милице Стојадиновић Српкиње са Вуком и Мином / приредила Радмила Гикић. - Нови Сад : Књижевна заједница Новог Сада, 1987. - 205 стр. ; 22 cm. - (Едиција Нови Сад ; [127]) 

Кор. насл.: Преписка Милица - Вук - Мина. - Стр. 5-32: Између светла и таме / Радмила Гикић. 
ISBN 86-7331-037-7 (брош.) 
a) Стојадиновић, Милица Српкиња (1830-1878) - Преписка б) Караџић, Вук Стефановић (1787-1864) - Преписка ц) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Преписка 

821.163.41-6 
COBISS.SR-ID 18182151

55
СТОШИЋ Врањски, Зоран 
        Житија Катарине Ивановић, Мине Вукомановић Караџић, Надежде Петровић, Зоре Петровић и Милене Павловић Барили / од Зорана Стошића Врањског. - Сомбор : Ивакскомерц, 2000 (Суботица : Глобус). - 127 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Житија сликара ; књ. 2) (Библиотека Меморија) 

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 126. 
(Брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

75(497.11):929 
COBISS.SR-ID 147798535

56
HAWKESWORTH, Celia 
        Voices in the Shadows : women and verbal art in Serbia and Bosnia / Celia Hawkesworth. - Budapest : CEУ Press, 2000 (Hungary : Akadémiai Nyomda). - 281 str., [4] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm 

Na presavijenom delu omotnog lista beleška o autoru. - Bibliografija: str. 273-277 i uz svako poglavlje. - Registar. 
ISBN 963-9116-62-9 (karton s omotom) 
а) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) б) Обреновић, Анка (1821-1868) ц) Српска књижевност д) Књижевнице - Србија 

821.163.41.09 
821.163.41-055.2:929 
COBISS.SR-ID 128728332

57
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Вилхелмина-Мина Караџић Вукомановић : 1828-1894, Београд, септембар-октобар 2003., Беч, октобар-новембар 2003. / [аутор изложбе, поставке и каталога Љиљана Чубрић ; превод на немачки Милена Валчић Тркуља ; фотографије Владимир Вукадиновић, Никола Керавица] = Wilhelmine-Minna Karadžić Vukomanović : 1828-1894, Belgrad, september-october 2003, Wien, october-november 2003. / [Autor der Ausstelung, Aufstellung der Austellung und Katalogs Ljiljana Čubrić ; Уbersentzung aus dem serbischen ins deutsche Milena Valčić Trkulja ; Photographien Vladimir Vukadinović, Nikola Keravica]. - Београд : Народни музеј : Музеј Вука и Доситеја = Belgrad : Nationales Museum : Museum von Volk und Dositej, 2003 (Београд : Чигоја). - 63 стр. : илустр. ; 25 cm 

Упоредо срп. текст и нем. превод. - Подаци о ауторима преузети из импресума. - Тираж 500. 
(Брош.) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Изложбени каталози 

75.071.1:929 Караџић-Вукомановић М.(083.824) 
COBISS.SR-ID 110939916

58
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Грк у народној ношњи : непознати сликарски рад Мине Караџић / Љиљана Чубрић. У: Даница. - ISSN 0354-4974. - Год. 2 (1995), стр. 157-158. 

75:929 Vukomanović-Karadžić M. 
COBISS.SR-ID 45222924

59
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Кад си звезда селе моја / Љиљана Чубрић. - Београд : Чигоја штампа, 2000 (Београд : Чигоја штампа). - 62 стр. : илустр. ; 20 cm 

Тираж 300. - На корицама белешка о аутору. 
а) Радичевић, Бранко (1824-1853) б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41.09 Радичевић Б. 
75(497.11):929 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 164885511

60
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Кад си звезда селе моја / Љиљана Чубрић. - Београд : Чигоја штампа, 2005 (Београд : Чигоја штампа). - 62 стр. : илустр. ; 21 cm 

Тираж 300 
ISBN 86-7558-306-0 (брош.) 
a) Радичевић, Бранко (1824-1853) б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

821.163.41:929 Радичевић Б. 
75.071.1:929 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 119939340

61
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Мина Вукова : поводом 180-годишњице рођења Вилхелмине Караџић-Вукомановић (1828-1894) / Љиљана Чубрић. У: 1804. - ISSN 1452-1415. - Год. 5, бр. 8 (2009), стр. 59-62. 

929 
COBISS.SR-ID 156898316

62
ЧУБРИЋ, Љиљана 
        Мина Караџић Вукомановић 1828-1894 : Народни музеј, Београд, [1994] / [аутор изложбе, поставке и каталога Љиљана Чубрић ; фотографије Владимир Вукадиновић]. - Београд : Народни музеј, 1994 (Београд : Чип штампа). - [36] стр. : илустр. ; 24 x 21 цм 

Према уводној напомени изложба поводом стогодишњице Минине смрти и стопедесете годишњице од оснивања Народног музеја. - Тираж 500. - Библиографске белешке. 
((Брош.)) 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) – Изложбени каталози 

75(064):929 
COBISS.SR-ID 43079682

63
ШАУЛИЋ, Јелена 
        Веридба и разлаз Мине Караџић с Флором Огњевим : из Вуковог породичног живота / Јелена Шаулић. - Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1975 (Београд : "Радиша Тимотић"). - Стр. 133-145 ; 24 cm 

Напомене и библиографске референце уз текст. - П. о.: Ковчежић : прилози и грађа о Доситеју и Вуку; књ. 13. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

929 Караџић-Вукомановић М. 
COBISS.SR-ID 261946119

64
ШАУЛИЋ, Јелена 
        Вук и породица / Јелена Шаулић. - 2. изд. - Београд : Стручна књига, 1988. - 314 стр., [20] стр. с таблама фотогр. : илустр. у боји ; 21 cm. 

Библиографија : стр. 313-314. 
ISBN 86-419-0020-9 
a) Караџић (породица) б) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 

929.52 Караџић 
COBISS.SR-ID 2115330

65
ШАУЛИЋ, Јелена 
        Из споменара несуђеног Вуковог зета Флора Огњева / Јелена Шаулић. - Београд : Вуков и Доситејев музеј, 1973 (Београд : "Радиша Тимотић"). - Стр. 175-181 : илустр. ; 24 cm 

П. о.: Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку; књ. 11, (1973). 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Преписка 

821.163.41-6(041) 
COBISS.SR-ID 129564679

Некњижна грађа

66
ГРУЈИЋ, Гаврило 
        Портрет Мине Караџић [Сликовна грађа] / Гаврило Грујић. - Сремски Карловци : Бранково коло, [б. г.] (Београд : Туристичка штампа). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 11 cm 

Наслов преузет са реверсне стране разгледнице. - На реверсној страни разгледнице налазе се стихови које је Бранко Радичевић посветио Мини Караџић. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Портрети - Разгледнице 

77.041.5 Караџић М. 
COBISS.SR-ID 116798476

67
МИНА Вукомановић [Сликовна грађа]. - Београд : Удружење универзитетски образованих жена, [1911]. - 1 разгледница : црно-бела ; 11 x 15 cm 

Наслов преузет са аверсне стране разгледнице. - "Мина Вукомановић, сликарка, кћи и сарадница Вука Караџића" --> преузето са аверсне стране разгледнице. 
a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Портрети - Разгледнице 

77.041.5 Караџић-Вукомановић М.   
COBISS.SR-ID 115619852

68
МИНА Вукомановић [Сликовна грађа] : сликарка, кћи и сарадница Вука Караџића : (1828 Беч - 1894 Беч). - Београд : Издање Удружења универзитетски образованих жена, [193?] (Beograd : Državna štamparija). - 1 разгледница : црно-бела ; 14 x 10 cm 

a) Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) - Разгледнице 

77.041.5(089.7) 
COBISS.SR-ID 245291783


РЕГИСТАР НАСЛОВА

 • Архивска грађа о Вуку Караџићу 12
 • Bavljenje knjigom Mine Karadžić-Vukmanović 44
 • Biografija V. S. Karadžića 1
 • Бранко Радичевић 2
 • Веридба и разлаз Мине Караџић с Флором Огњевим 63
 • Вилхелмина-Мина Караџић Вукомановић 57
 • Voices in the Shadows 56
 • Volksmärchen der Serben 24
 • Вук и породица 64
 • Вукова Мина 32
 • Вукова Минка 17
 • Грк у народној ношњи 58
 • Да ли је "лик младог Црногорца" Бранков? 19
 • Дан је на измаку 13
 • Житија Катарине Ивановић, Мине Вукомановић Караџић, Надежде Петровић, Зоре Петровић и Милене Павловић Барили 55
 • Знамените жене Србије. [1] 33
 • Знаменити Срби XIX века 21
 • Знаменити Срби XIX. века. 1-3 22
 • Знаменити Срби XIX. века. Год. 2 23
 • Из споменара несуђеног Вуковог зета Флора Огњева 65
 • Кад си звезда селе моја 5960
 • Кћерка Вука Караџића о Бранку 3
 • Милица Вук Мина 53
 • Milica Stojadinović Srpkinja u prepisci sa Vukom Karadžićem 15
 • Мина Вукова 61
 • Мина Вукова кћи 29 , 30
 • Мина Вукомановић 6768
 • Мина Караџић - Ј. В. Шмиту 4
 • Мина Караџић Вукомановић 16
 • Мина Караџић Вукомановић 1828-1894 62
 • Мина Караџић-Вукомановић 18 45
 • Мина Караџић-Вукомановић (1828-1894) 47
 • Мина, Вукова кћи 2831
 • Минина биљешка о смрти Вука Караџића 34
 • Минина тужбалица за Вуком Караџићем 35
 • Несретна љубав Бранка и Мине 14
 • Његош и Мина Вукомановић-Караџић 20
 • Песме Бранка Радичевића 39404142, 43
 • Писма као вапаји 37
 • Писма Лујзе Кер Мини Караџић 36
 • Писма Мине Караџић Вукомановић 9
 • Писмо уреднику "Орла" 5
 • Polazišta 26
 • Портрет Мине Караџић 6638
 • Prepiska 25
 • Преписка Милице Стојадиновић Српкиње са Вуком и Мином 54
 • Рецепт за кољиво 52
 • Сарадња Лудвига Аугуста Франкла са Мином Караџић на превођењу српских народних песама 27
 • Сећање на Бранка 6
 • Сликарска дела Мине Караџић Вукомановић 7
 • Споменар Мине Караџић 810484950, 51
 • Српске песникиње XIX века 46
 • Успомене на Бранка Радичевића 11
 • Wilhelmine-Minna Karadžić Vukomanović 57

 

 


ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

 • Богосављевић, Срдан (сакупљач) 26
 • Валчић Тркуља, Милена види Валчић-Тркуља, Милена
 • Валчић-Тркуља, Милена (преводилац) 57
 • Војиновић, Станиша (аутор поговора) 21
 • Вујков, Даница 13
 • Вукадиновић, Владимир (фотограф) 5762
 • Вуковић-Бирчанин, Момчило 14
 • Вукомановић, Вилхелмина Караџић види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Вукомановић, Мина Караџић (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Вукомановић-Караџић, Вилхелмина (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Vukomanović-Karadžić, Wilhelmine (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Гавриловић, Андра (уредник) 22 23
 • Гавриловић, Андра (уредник, аутор поговора) 21
 • Гикић, Милица (уредник) 37
 • Гикић, Радмила 15
 • Гикић, Радмила (друго) 25
 • Гикић, Радмила (прерађивач, аутор додатног текста) 54
 • Гикић, Радмила (уредник) 53
 • Grimm, Jacob (1785-1863, аутор додатног текста) 24
 • Грубачић, Слободан (уредник) 26
 • Грујић, Гаврило 66
 • Добрашиновић, Голуб 17 , 18
 • Добрашиновић, Голуб (1925-2008) 16
 • Добрашиновић, Голуб (аутор додатног текста) 7
 • Добрашиновић, Голуб (аутор додатног текста, уредник) 51
 • Добрашиновић, Голуб (прерађивач, аутор додатног текста) 10
 • Добрашиновић, Голуб (прерађивач, аутор додатног текста, писац пропратне грађе) 50
 • Добрашиновић, Голуб (приређивач, аутор поговора, писац пропратне грађе) 49
 • Добрашиновић, Голуб (приређивач, писац пропратне грађе) 48
 • Добрашиновић, Голуб (сакупљач, аутор додатног текста) 12
 • Добрашиновић, Голуб (сакупљач, аутор додатног текста) 9
 • Добрашиновић, Голуб (уредник, аутор додатног текста) 8
 • Дурковић-Јакшић, Љубомир 1920
 • Жилетић, Зоран (сакупљач) 26
 • Илић, Лепосава (аутор додатног текста) 2829 , 30, 31
 • Karadschitsch, Wuk Stephanowitch (1787-1864) види Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864)
 • Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) 24 , 255354  
 • Караџић, Мина (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Караџић-Вукомановић, Вилхелмина (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894) 12 , 3 , 45 , 7 , 8910
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, аутор додатног текста) 39 , 40 , 41 , 43
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, аутор) 25 , 5354
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, преводилац) 24
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, прималац) 52
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (1828-1894, уметник) 18
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (аутор додатног текста) 42
 • Karadžić-Vukomanović, Mina (особа или установа којој је књига (рукопис) посвећена) 57
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine (1828-1894) види Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine (1828-1894) види Караџић-Вукомановић, Мина (1828-1894)
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina види Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Karadžić-Vukomanović, Mina 11
 • Катанић, Ксенија (писац рецензија) 13
 • Керавица, Никола (фотограф) 57
 • Константиновић, Зоран 2627
 • Крестић, Василије Ђ. (аутор поговора) 21
 • Латковић, Војислава (1936-) 2829 , 3031
 • Марковић, Жика 3233
 • Миловић, Јевто М. 3435
 • Милосављевић, Петар. М. (аутор додатног текста) 14
 • Момчиловић, Бранко 36
 • Настасијевић, Мирослав (друго) 39
 • Ненин, Миливој 37
 • Павковић, Јоана (аутор додатног текста) 26
 • Пантић, Мирослав 38
 • Радичевић, Бранко 394041, 4243
 • Радовановић, Стеван 45
 • Радовановић, Стеван 44 , 46
 • Радуловић, Бранко (илустратор) 43
 • Радуловић, Бранко (илустратор) 39404142
 • Савић, Љубиша (фотограф) 39404142
 • Славић, Симонида (аутор додатног текста) 2829 , 3031
 • Софронијевић, Мира 47
 • Стојадиновић, Милица Српкиња 5354
 • Стојадиновић, Милица Српкиња (1830-1878) 52
 • Стојадиновић, Милица Српкиња (аутор) 25
 • Стошић Врањски, Зоран 55
 • Тркуља, Милена Валчић види Валчић-Тркуља, Милена
 • Тркуља, Милена Валчић- види Валчић-Тркуља, Милена
 • Hawkesworth, Celia 56
 • Хоксворт, Силија види Hawkesworth, Celia
 • Чубрић, Љиљана 575859606162
 • Шаулић, Јелена 63 , 6465

 


 

 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
 

 • Арсић, Еустахија 46
 • Бењамин, Валтер 26
 • Benjamin, Walter види Бењамин, Валтер
 • Valcel, Oskar 26
 • Vukomanović, Mina Karadžić види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Вукомановић, Мина Караџић- види Вукомановић-Караџић, Мина
 • Вукомановић, Мина Караџић- види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Vukomanović, Mina Karadžić- види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Вукомановић-Караџић, Мина 21
 • Georgije види Николајевић, Георгије
 • Gete, Johan Volfgang fon 26
 • Goethe, Johann Wolfgang von види Gete, Johan Volfgang fon
 • Dejanović, Draga Dimitrijević- види Димитријевић-Дејановић, Драга
 • Diltaj, Vilhelm 26
 • Dilthey, Wilhelm види Diltaj, Vilhelm
 • Димитријевић-Дејановић, Драга 46
 • Elster, Ernst 26
 • Elster, Ernst види Elster, Ernst
 • Жене писци види Књижевнице
 • Ивановић, Катарина 22 , 55
 • Ingarden, Roman 26
 • Ingarden, Roman види Ingarden, Roman
 • Историјске личности - Србија - Биографије 33
 • Јакшић, Ђура 2122 , 23
 • Jaus, Hans Robert 26
 • Jauss, Hans Robert види Јаус, Ханс Роберт
 • Караџић (породица) 64
 • Караџић, Вук Стефановић 2113222634353764
 • Караџић, Вук Стефановић - Архивска грађа 12
 • Караџић, Вук Стефановић - Биографија 1
 • Караџић, Вук Стефановић - Преписка 15, 2554
 • Караџић, Мина види Вукомановић-Караџић, Мина
 • Караџић, Мина види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Karadžić, Mina види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Karadžić-Vukmanović, Vilhelmina види Karadžić-Vukomanović, Mina
 • Караџић-Вукомановић, Вилхелмина види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Karadžić-Vukomanović, Vilhelmina види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Караџић-Вукомановић, Мина 1245481314161920222381026303334373844464749505556585960616364
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Биографије 1732
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Изложбени каталози 185762  
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Портрети - Разгледнице 66, 6768
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Превођење 27
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Преписка 15259365465
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Сликарство 7
 • Караџић-Вукомановић, Мина - Споменар 51
 • Караџић-Вукомановић, Мина - "Тужбалица за Вуком" 35
 • Караџић-Вукомановић, Мина - У литератури 2829, 31
 • Караџић-Вукомановић, Мина види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Karadžić-Vukomanović, Mina види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Karadžić-Vukomanović, Wilhelmine види Караџић-Вукомановић, Мина
 • Keer, Louise Hay види Ker, Lujza Hej
 • Кер, Лујза Хеј - Преписка 36
 • Књижевнице - Србија 56
   • - Биографије 33
 • Константиновић, Зоран 26
 • Костић, Лаза 26
 • Lukács, György види Лукач, Ђерђ
 • Лукач, Ђерђ 26
 • Милутиновић, Марија Поповић- види Поповић-Милутиновић, Марија
 • Милутиновић, Сима Сарајлија 22
 • Милутиновић-Сарајлија, Сима 21
 • Обреновић, Анка 4656
 • Петровић Његош, Петар 2022
 • Поповић-Милутиновић, Марија 46
 • Поповић-Рајковић, Емилија 46
 • Радивојевић, Јулијана 46
 • Радичевић, Бранко 212351422611395960
 • Срби
  • - 19. в. 2122
  • - Биографије - 19 v. 23
 • Српска књижевност 56
 • Српска народна поезија - Немачки преводи 27
 • Српска поезија, 19. v. 46
 • Српске народне бајке 24
 • Staiger, Emil види Штајгер, Емил
 • Стојадиновић, Милица Српкиња 132246
 • Стојадиновић, Милица Српкиња - Преписка 1525375254
 • Уметнице - Србија - Биографије 33
 • Упоредна књижевност 26
 • Франкл, Лудвиг Август 26
 • Франкл, Лудвиг Август - Превођење 27
 • Frankl, Ludwig August види Франкл, Лудвиг Август
 • Frankl, Ludwig August види Франкл, Лудвиг Август
 • Хајдегер, Мартин 26
 • Heidegger, Martin види Хајдегер, Мартин

[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства за образовање и науку Србије,  Књиженство, теорија и историја књижевности на српском језику до 1915. године

[2] Голуб Добрашиновић, Мина Караџић Вукомановић (Београд: Вуков и Доситејев музеј, 1974), 7.

[3] Голуб Добрашиновић, Мина Караџић Вукомановић (Београд: Вуков и Доситејев музеј, 1974), 29.

Литература:

 Радовановић, Стеван. Српске песникиње XIX века. Београд: Стручна књига, 1981.
 
 Добрашиновић, Голуб. Мина Караџић Вукомановић: живот и дело. Београд: Рад: КПЗ Србије, 1995 .
 
 Латковић, Војислава. Мина, Вукова кћи. Београд: Беокњига, 2010.
 
Чубрић, Љиљана. Кад си звезда селе моја. Београд: Чигоја штампа, 2000.
 
Радовановић, Стеван. “Бављење књигом Мине Караџић-Вукмановић”. Књижевност и језик год. 26, бр. 1 (1979): 24-42.
 
Пантић, Мирослав. “Портрет Мине Караџић”. Даница год. 2 (1995): 144-156.
 
Добрашиновић, Голуб. “Вукова Минка”. Политика год. 101, бр. 32597 (7. август 2004.) :КД2.

Gordana Đoković
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:929 Караџић-Вукомановић М.

Overview article

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894), A Selective Bibliography

After a short introductory bibliographic citation, the work gives biographical data on Mina Karadžić-Vukomanović and especially on her literary production. The largest part of the work is her selective bibliography which is divided into three different sections: Mina Karadžić-Vukomanović Works, Works About Mina Karadžić-Vukomanović and Non-Book Materials.
Keywords:

bibliography, Mina Karadžić-Vukomanović

На почетак странице