Navigacija

Svetlana Tomin
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

UDK: 016:929 Balšić J.

Stručni članak

Bibliografija radova o Jeleni Balšić (između 1366. i 1371–1443)

Ova bibliografija obuhvata članke, studije i knjige koje su posvećene značajnoj ličnosti srpske kulture petnaestog veka – vladarki i književnici Jeleni Balšić. Uneti su i romani, drame i drugi nenaučni spisi koji se bave njenim životom. Zabeležena su i izdanja njenih dela – pisama, ugovora s Venecijom, ktitorskog natpisa i testamenta. Uzeti su u obzir i tekstovi u kojima se ona samo pominje. Redosled je hronološki.  

Ključne reči:

Bibliografija, Srbija, petnaesti vek, vladarka, pisma

 1. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
  Izvadci listinah i poveljah bosanskih / I. [Ivan] K. [Kukuljević] S. [Sakcinski] // Arkiv za povĕstnicu jugoslavensku. Knj. 2. – Zagreb : Izdano troškom društva za jugoslavensku pověstnicu i starine, 1852. – 469 str.
 2. PUCIĆ, Medo 
  Spomenici Srъbski od 1395. do 1423. to est pisma pisana od republike Dubrovačke Kralьevima, Despotima, Voйvodama i Knezovima Srъbskiem, Bosanskiem i Primorskiem. Knj. 1 / Medo Pucić. – Beograd : knЬigopečatnя Knяžestva srbskog, 1858. – 178 str; Knj. 2. – Beograd : KnЬigopečatnя Knяžestva srbskog, 1862. – 178 str.
 3. MONUMENTA Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii / edidit Fr. Miklosich. – Viennae : apud Gulielmum Braumüller, 1858. – 580 str.
 4. MAKUŠEV, Vikentij Vasil'evič
  Prilozi k srpskoj istoriji XIV i XV veka / V. [Vikentij] V. [Vasil'evič] Makušev // Glasnik Srpskog učenog društva. – Knj. 32 (1871), str. 164–208.
 5. LJUBIĆ, Sime
  Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike / skupio Sime Ljubić, knjiga 5, od godine 1403 do 1409. – Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875. – 353 str.
 6. NOVAKOVIĆ, Stojan 
  Primeri književnosti i jezika staroga i srpsko-slovenskoga / Stojan Novaković. – Beograd : Izdanje državne štamparije, 1877. – 593 str.
 7. MIJATOVIĆ, Čedomilj 
  Balšići. Genealoška studija / Čedomilj Mijatović// Glasnik Srpskog učenog društva. (Beograd). – 66, (1886), str. 149–227.
 8. ANONIM
  Zapisnik o pristupnoj besedi Č. Mijatovića "Gospođa Jela Balšićka" / Anonim // Godišnjak Srpske kraljevske akademije (Beograd). – 1 (1887), str. 131–134.
 9. NOVAKOVIĆ, Stojan 
  Srbi i Turci XIV i XV veka. Istorijske studije o prvim borbama s najezdom turskom pre i posle boja na Kosovu / Stojan Novaković. – Beograd : izdanje Čupićeve zadužbine XXXIII, 1893. – 397 str.
 10. STRATIMIROVIĆ, Đorđe
  O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske/ Đorđe Stratimirović // Spomenik Srpske kraljevske akademije (Beograd). – 28 (1895), str. 1–40.
 11. MIJATOVIĆ, Čedomilj
  Gospođa Jela Balšićka kći kneza Lazara. Istorijska slika / Čedomilj Mijatović // Srpski pregled. – 1, (15. januar 1895), str. 15–21; 2 (31. januar 1895), str. 49–55; 3 (15. februar 1895), str. 82–87.
 12. RADONIĆ, Jovan 
  G. Gelcich, La Zedda e la dinastia dei Balšidi, Spalato 1899 / Jovan Radonić // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. – CCII/CCIII, 2/3 (1900), str. 340–341.
 13. STARI srpski zapisi i natpisi. Knj. 1 / skupio i sredio Ljub. [Ljubomir] Stojanović. – Beograd : Štampano u državnoj štampariji Kraljevini Srbije, 1902. – (Zbornik za istoriju, jezik i kljiževnost srpskog naroda. Odeljenje 1, Spomenici na srpskom jeziku; Knjiga 1 / Srpska kraljevska akademija). – str. 480.
 14. STANOJEVIĆ, Stanoje
  Borba o nasledstvo Baošino (1421–1426. god.) / Stanoje Stanojević. –
  Sremski Karlovci : Srpska manastirska štamparija, 1902. – 79 str.
 15. TOMIĆ, Svetozar 
  Hilendarska zavesa despotice Eufimije / Svetozar Tomić // Nova iskra (Beograd). – 10, 5 (1911), str. 147–148.
 16. KOSTIĆ, Dragutin 
  Tajno pisanje u južnoslovenskim ćirilskim spomenicima / Dragutin Kostić // Glas Srpske kraljevske akademije (Beograd). – XCII, 54 (1913), str. 1–62.
  .
  MARKOVIĆ, Vasilije 
  Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji / Vasilije Marković. – Sremski Karlovci : Srpska manastirska štamparija, 1920. – 158 str. (drugo presnimljeno izdanje Gornji Milanovac : LIO. – 2002).
 17. KOSTIĆ, Dragutin 
  Da li se sačuvalo što od Savine Službe i Pohvale Sv. Simeonu? / Dragutin Kostić // Zbornik filoloških i lingvističkih studija A. Beliću, povodom 25-godišnjice njegova naučnog rada posvećuju njegovi prijatelji i učenici. – Beograd, 1921. – str. 158–164.
 18. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Proučavanje stare srpske književnosti / Vladimir Ćorović // Prosvetni glasnik (Beograd). – 39, 3–4 (1922), str. 208–219.
 19. ŠOBAJIĆ, Petar
  Bjelopavlovići i Pješivci plemena u crnogorskim brdima / Petar Šobajić // Srpski etnografski zbornik. Prvo odeljenje. Naselja i stanovništvo (Beograd). – 15 (1923), str. 153–336.
 20. KOSTIĆ, Dragutin
  O piscu i delu / D. [Dragutin] Kostić // Žitije i žizan Svetoga Simeona. Stara knjiga naša. Knj. 1. Život Nemanjin / Kralj Stefan Prvovenčani. – Beograd, 1923. – str. 5–8. (tekst preštampan: Žitije svetog Simeona / Sveti Sava, Stefan Prvovenčani ; preveo Dragutin Kostić; priredio Tomislav Jovanović. – Kragujevac, 1997. – 88 str.)
 21. STANOJEVIĆ, Stanoje 
  Studije o srpskoj diplomatici. XIV. Dijak, Gramatik, Notar, Kancelar, Nomik, Logotet / Stanoje Stanojević // Glas Srpske kraljevske akademije (Sr. Karlovci). – 106, 61, (1923), str. 50–96.
 22. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Sandalj Hranić u Dubrovniku 1426 / Vladimir Ćorović // Brastvo (Novi Sad). –17 (1923), str. 102–107.
 23. POPOVIĆ, Pavle 
  Stare srpske biografije i njihova izdanja (bibliografska studija) / Pavle Popović // Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (Beograd). – ISSN 0350-6673. –5, 1–2 (1925), str. 226–233.
 24. STANOJEVIĆ, Stanoje 
  Kad je Prvovenčani završio Nemanjino žitije? / Stanoje Stanojević // Glas Srpske kraljevske akademije (Beograd). – 76, 69 (1927), str. 85–89.
 25. STANOJEVIĆ, Stanoje 
  Studije o srpskoj diplomatici. XVII. Datiranje / Stanoje Stanojević // Glas Srpske kraljevske akademije (Beograd). – 132, 70, (1928), str. 27–57.
 26. STOJANOVIĆ, Ljubomir 
  Stare srpske povelje i pisma, knjiga 1. Dubrovnik i susedi njegovi, prvi deo / Ljubomir Stojanović. – Beograd-Sremski Karlovci : Srpska kraljevska akademija, 1929. – 644 str.
 27. MIJATOVIĆ, Čedomilj
  Kneginja Jelena Balšićka kći kneza Lazara Kosovskog / Čedomilj Mijatović. –Beograd, 1932. (drugo izdanje Beograd : Pešić i sinovi 1997. – 86 str.).
 28. DIMITRIJEVIĆ, Stevan M. 
  Poklonička putovanja hrišćanskim svetinjama kao suština i izraz pokajanja našeg / Stevan M. Dimitrijević // Pokajni narod (Beograd). – 3–5 (1933), str. 46.
 29. PURKOVIĆ, Miodrag Al.
  Prilošci srpskoj istoriji : Olivera Lazarevićeva / Miodrag Al. Purković // Glasnik Skopskog naučnog društva (Skoplje). – 15 (1935). – str. 367–369.
 30. ĆOROVIĆ, Vladimir
  Žene i književnost u srednjevekovnoj Srbiji / Vladimir Ćorović // Vardar. – 4, 497 (1935), str. 1–2.
 31. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Međusobni odnošaj biografija Stefana Nemanje / Vladimir Ćorović // Svetosavski zbornik. Knjiga 1. Rasprave. – Beograd : Posebna izdanja Srpske kraljevske akademije, knj. CXIV. Društveni i istorijski spisi, knj. 47, 1936, str. 1–40.
 32. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Žitije Stevana Nemanje od Stevana Prvovenčanoga / Vladimir Ćorović // Svetosavski zbornik. Knjiga 2. Izvori. – Beograd : Posebna izdanja Srpske kraljevske akademije, knj. CXXXV. Društveni i istorijski spisi, knj. 50, 1938 (1939), 1–76 str.
 33. JEREMIĆ, Risto – TADIĆ, Jorjo
  Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika II / Risto Jeremić–Jorjo Tadić. – Beograd, 1939. – 240 str.
 34. TADIĆ, Jorjo 
  Promet putnika u starom Dubrovniku / Jorjo Tadić. – Dubrovnik : Turistički savez, 1939. – 335 str.
 35. ČREMOŠNIK, Gregor 
  Originalni dokumenti južno-slovenskih vladara u mletačkom arhivu: 2. Ugovor Jelene Balšić-Kosače i Balše III Balšića sa Mlecima od 27. X 1409 / Gregor Čremošnik // Spomenik Srpske kraljevske akademije (Beograd). – 93 (1940), str. 121–132.
 36. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Historija Bosne : prva knjiga / Vladimir Ćorović. – Beograd : Srpska kraljevska akademija, 1940. – 658 str.
 37. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Izbor patrijarha Danila III i kanonizacija kneza Lazara / Đorđe Sp. Radojičić // Glasnik Skopskog naučnog društva (Skoplje). – 21, 12 (1940), str. 33–81.
 38. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Srpski književnici od sredine XIV do početka XVII veka / Đorđe Sp. Radojičić // Srpski književni glasnik (Beograd). – ISSN 0354-2769. – 62, 4 (1941), str. 279–284. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić, Stari srpski književnici (XIV–XVII veka). Rasprave i članci, Beograd : Jugoistok, 1942. – 104 str.).
 39. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  "Božanstvena slovesa". Srpkinje koje su mloge knjige izučile" / Đorđe Sp. Radojičić // Novo vreme, (Beograd). – 2, 284 (1942), str. 7.
 40. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Kulturni napori srednjevekovnih žena / Đorđe Sp. Radojičić // Naša borba (Beograd). – 2, 31 (1942), str. 12.
 41. TOMIĆ, Svetozar 
  O Goričkom rukopisnom zborniku iz 1442. godine / Svetozar Tomić // Glasnik Srpske akademije nauka (Beograd). – 1, 1–2 (1949), str. 181.
 42. PETKOVIĆ, Vladimir R. 
  Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda / Vladimir R. Petković. – Beograd : Naučna knjiga, 1950. – 1258 str.
 43. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Izveštaj o radu na proučavanju starih srpskih rukopisnih i štampanih knjiga, kao i drugih starina / Đorđe Sp. Radojičić // Istorijski časopis Srpske akademije nauka (Beograd). – II (1951), str. 328–346.
 44. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Predavanja iz jugoslovenske istorije. Feudalno doba (Hrvatska od 1102. do 1526.) / Đorđe Sp. Radojičić // rukopis, Beograd (1950-1952?), str. 333-335. (rukopis se čuva u piščevom legatu u seminaru Odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu).
 45. RADOJČIĆ, Nikola 
  Dve istovrsne prepiske iz XV veka, jedna srpska i jedna vizantiska / Nikola Radojičić // Glasnik Srpske akademije nauka (Beograd). – 4, 1 (1952), str. 177–178.
 46. KOVAČEVIĆ, Jovan 
  Srednjovekovna nošnja balkanskih Slovena : studija iz istorije srednjovekovne kulture Balkana / Jovan Kovačević . – Beograd : Naučna knjiga, 1953. – 361 str.
 47. MARKOVIĆ, Miroslav
  Notula de manuscriptis / Miroslav Marković // Istoriski časopis Srpske akademije nauka (Beograd). – 4 (1954), str. 259–262.
 48. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Balšić Jelena / Đorđe Sp. Radojičić // Enciklopedija Jugoslavije. 1, A–Bosk. – Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1955. – str. 326.
 49. STJEPČEVIĆ I. – KOVIJANIĆ, R. 
  Hranići-Kosače u kotorskim spomenicima / I. Stjepčević – R. Kovijanić // Istoriski časopis Srpske akademije nauka (Beograd). – 5 (1955), str. 311–321.
 50. ŠOĆ, Petar 
  Jelena Balšić, knjeginja, monahinja, druga srpska književnica / Petar Šoć // Vesnik (Beograd). – 8, 159 (1956), str. 3–4.
 51. PURKOVIĆ, Miodrag Al. 
  Kćeri kneza Lazara. Istoriska studija / Miodrag Al. Purković. – Melburn : Srpska misao, 1957. – 112 str.
 52. KOVIJANIĆ, R – STJEPČEVIĆ, I.
  Kulturni život staroga Kotora (XIV–XVII vijek). Knjiga 1 / R. Kovijanić–I. Stjepčević. – Cetinje : Istoriski institut NR Crne Gore, 1957. – 208 str.
 53. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Otpisanije bogoljubno. O smernoj Jeleni i njenom "Otpisaniju bogoljubnom", Delo, (Beograd). – ISSN 0011-7935. – IV, sv. 4 (1958), 587–594. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Razvojni luk stare srpske književnosti. – Novi Sad : Matica srpska, 1962. – 309 str.).
 54. [RADOJIČIĆ, Đorđe Sp] 
  Kako se Bejrut pominje u staroj srpskoj književnosti / Đorđe Sp. Radojičić // Politika (Beograd). – 55, 16213 (2. avgust) (1958), str. 10. (u rubrici Da li znate?). (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Kulturno blago. Da li znate, priredila Svetlana Tomin. – Novi Sad : Platoneum, 2006. – 350 str.).
 55. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Šta je žena. Iz starog srpskog rukopisa XV veka / Đorđe Sp. Radojičić // Dnevnik (Novi Sad). – 16, 4259 (1958), str. 11. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Književna zbivanja i stvaranja kod Srba u srednjem veku i u tursko doba. – Novi Sad : Matica srpska, 1967. – 383 str.).
 56. ĐURIĆ, Vojislav J. 
  Beška / Vojislav J. Đurić // Enciklopedija likovnih umjetnosti, 1, A–Ćus. – Zagreb, 1959. – str. 357.
 57. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Tri Vizantinca – stari srpski književnici XV veka / Đorđe Sp. Radojičić // Glasnik Srpske akademije nauka (Beograd). – 11, 1 (1959), str. 93–94. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Tvorci i dela stare srpske književnosti. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 423 str.).
 58. GRMEK, M. D. 
  Les sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen age / M. D. Grmek // Histoire des sciences. Serie D. Les Conférences du Palais de la Découverte, N 66. – Paris, 1959, str. 21.
 59. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Drei Byzantiner, alt-serbische Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, Akten des XI Internationalen Byzantinisten Kongresses, 1958, München, 1960, 504–507. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Tvorci i dela stare srpske književnosti. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 423 str.).
 60. KOVAČEVIĆ, Božidar 
  Naša stara književnost u jasnoj svetlosti / Božidar Kovačević // Književnost (Beograd). – 31, 10 (1960), str. 346–351.
 61. ANTOLOGIJA stare srpske književnosti (XI–XVIII veka) / izbor, prevodi i objašnjenja Đorđa Sp. Radojičića. – Beograd : Nolit, 1960. – 373 str.
 62. JANKOVIĆ, Nenad 
  Astronomske minijature / Nenad Janković: – Beograd : Naučna knjiga, 1961. – 231 str.
 63. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  O natpisu Ivana Crnojevića i povodom njega o književnim uticajima Zapada i Istoka u Duklji / Đorđe Sp. Radojičić // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. – 389, 6 (1962), str. 562–568. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Tvorci i dela stare srpske književnosti. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 423 str.).
 64. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Nemanja i njegovi sinovi Stefan i Sava, tvorci srpske feudalne države / Đorđe Sp. Radojičić // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. – 390, 2–3 (1962), str. 208–215. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Tvorci i dela stare srpske književnosti. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 423 str.).
 65. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  "Uzdisanje" pisaca i prepisivača u staroj srpskoj književnosti / Đorđe Sp. Radojičić // Književne novine (Beograd). – ISSN 0023-2416. – 14, 174 (1962), str. 2. (tekst preštampan: Đorđe Sp. Radojičić / Tvorci i dela stare srpske književnosti. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 423 str.).
 66. KOVAČEVIĆ, B. 
  "Zbirka rukopisa i starih štampanih knjiga" u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu / B. Kovačević // Glasnik Srpske akademije nauka i umetnosti, (Beograd). – 14, 1 (1962), str. 80–86.
 67. MARTINOVIĆ, N. 
  Tragom jedne Njegoševe pjesme / N. Martinović // Glasnik Etnografskog muzeja na Cetinju (Cetinje). – COBISS.SR-ID 48811527. – 3 (1963), str. 357–369.
 68. PREDNJEGOŠEVSKO doba / priredili N. S. Martinović, R. Kovijanić, S. Mijušković, Č. Vuković. – Titograd : Grafički zavod, 1963. – 550 str.
 69. PAVLOVIĆ, Leontije
  Kultovi lica kod Srba i Makedonaca : Istorijsko-etnografska rasprava / Leontije Pavlović. – Smederevo : Narodni muzej, 1965. – 354 str.
 70. RADOJČIĆ, Svetozar 
  Jedna slikarska škola iz II pol. XV veka / Svetozar Radojčić // Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti (Novi Sad). – ISSN 0352-6844. – 1 (1965), str. 67–104.
 71. STARA srpska književnost. Biblioteka Srpska književnost u sto knjiga. Knj. 2 / priredio Dragoljub Pavlović. – Novi Sad : Matica Srpska, Beograd : Srpska književna zadruga, 1966, 397 str. (tekst preštampan: STARA srpska književnost knjiga III / izbor i redakcija Dragoljub Pavlović. – Novi Sad : Matica srpska ; Beograd : Srpska književna zadruga, 1970. – 453 str.).
 72. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Jugoslovenski ćirilički rukopisi/Đorđe Sp. Radojičić // Život (Sarajevo). – XVI, 1–2 (1967), str. 58–62. (tekst preštampan: Svetlana Tomin / Neobjavljeni članci akademika Đorđa Sp. Radojičića u "Enciklopediji Jugoslavije" // Arheografski prilozi, 20. – (Beograd). – 20 (1998), str. 129–187).
 73. ORBIN, Mavro
  Kraljevstvo Slovena / Mavro Orbin. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1968. – 475 str.
 74. KOVIJANIĆ, Risto
  Andrija Izat, kotorski zlatar XV veka / Risto Kovijanić // Zbornik Muzeja primenjene umetnosti (Beograd). – ISSN 0522-8328. – 12 (1968), str. 67–75.
 75. KAŠANIN, Milan
  Uloga pravoslavne srpske crkve u kulturi srpskog naroda / Milan Kašanin // Pravoslavlje (Beograd). – 3, 60 (1969), str. 8.
 76. MARKOVIĆ, Tomaš
  Istorija školstva i prosvjete u Crnoj Gori : knjiga prva / Tomaš Marković. – Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1969. – 394 str.
 77. BOGDANOVIĆ, Dimitrije 
  Vlastareva sintagma / Dimitrije Bogdanović. – Istorija Crne Gore, knjiga druga. Od kraja XII do kraja XV vijeka. Tom drugi. – Titograd : Redakcija za istoriju Crne Gore, 1970. – 592 str.
 78. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Gorički zbornik / Dimitrije Bogdanović // Istorija Crne Gore, knjiga druga. Od kraja XII do kraja XV vijeka. Tom drugi. – Titograd : Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd, 1970. – 592 str.
 79. BOŽIĆ, Ivan
  Izmicanje Zete iz despotovih ruku / Ivan Božić // Istorija Crne Gore, knjiga druga. Od kraja XII do kraja XV vijeka. Tom drugi. – Titograd : Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd, 1970. – 592 str.
 80. ĐURIĆ, Vojislav
  Balšići / Vojislav Đurić // Istorija Crne Gore, knjiga druga. Od kraja XII do kraja XV vijeka, Tom drugi. – Titograd : Redakcija za istoriju Crne Gore 1970. – 592 str.
 81. KAŠANIN, Milan
  Srpska književnost u srednjem veku (I) / Milan Kašanin // Književnost (Beograd). – ISSN 0023-2408. – 50, 5 (1970), str. 483–484; (XVIII), 56, 6 (1973), str. 679–683. (tekst preštampan: Milan Kašanin / Srpska književnost u srednjem veku. – Beograd : Prosveta, 1975. – 516 str.).
 82. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Značajnije pojave i pisci u srpskoj srednjovekovnoj književnosti / Đorđe Trifunović // Književnost i jezik (Beograd). – ISSN 0454-0689. – 17, 1 (1970), str. 11–30.
 83. ŠĆEPANOVIĆ, Ž.
  Jelena Balšić / Ž. Šćepanović // Ovdje (Titograd). – ISSN 0475-1159. – 3, 28 (1971), str. 30.
 84. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Dve poslanice Jelene Balšić i Nikonova "Povest o jerusalimskim crkvama i pustinjskim mestima" / Đorđe Trifunović // Književna istorija (Beograd). – YU ISSN 0350-6428. – 18 (1972), str. 289–327.
 85. IZLOŽBA srpske pisane reči. – Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1973. – 179 str.
 86. ĆIRKOVIĆ, Sima
  Mere u srednjovekovnoj srpskoj državi / Sima Ćirković // Mere na tlu Srbije kroz vekove. – Beograd : Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, 1974, str. 41–64.
 87. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Dušanka
  Položaj žene u Dubrovniku u XIII i XIV veku / Dušanka Dinić-Knežević. –Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1974. – 223 str.
 88. TOMOVIĆ, Gordana
  Morfologija ćiriličkih natpisa na Balkanu / Gordana Tomović. – Beograd : Istorijski institut, 1974. – 121 str.
 89. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova / Đorđe Trifunović. – Beograd : Vuk Karadžić, 1974. – 359 str. (Drugo dopunjeno izdanje, Beograd : Nolit, 1990. – 388 str.).
 90. RADOŠEVIĆ, Ninoslava
  Kozmografski i geografski odlomci Goričkog Zbornika / Ninoslava Radošević // Zbornik radova Vizantološkog instituta (Beograd). – ISSN 0584-9888. – 15 (1975), str. 183–189; 20 (1981), str. 171–185.
 91. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Primeri iz stare srpske književnosti : Od Grigorija dijaka do Gavrila Stefanovića Venclovića / Đorđe Trifunović. – Beograd : Slovo ljubve, 1975. – 250 str.
 92. ĆIRKOVIĆ, Sima
  Metrološki odlomak "Goričkog zbornika" / Sima Ćirković // Zbornik radova Vizantološkog instituta (Beograd). – ISSN 0584-9888. – 16 (1975), str. 183–189.
 93. KOVIJANIĆ, Risto
  Kotorski medaljoni / Risto Kovijanić. – Beograd : Centar ARS, 1976. – 166 str.
 94. MAKSIMOVIĆ, Jovanka
  Četvorojevanđelje Starčeve Gorice / Jovanka Maksimović // Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti (Novi Sad). – ISSN 0352-6844. – 12 (1976), str. 57–68.
 95. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Kratak pregled jugoslovenskih književnosti srednjeg veka. Zapisi sa predavanja / Đorđe Trifunović. – Beograd : Filološki fakultet, 1976. – 171 str.
 96. DERETIĆ, Jovan
  Srpska književnost (I). (Od početka do Vuka Karadžića). I Srednjovekovna književnost / Jovan Deretić // Književna istorija (Beograd). – YU ISSN 0350-6428. –35 (1977), str. 583.
 97. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Srpska književnost i materijalna kultura srednjega veka / Đorđe Trifunović // Savremenik (Beograd). – ISSN 0036-519X. – 46, 3 (1977), str. 227–232.
 98. KAŠANIN, Milan
  Slučajna otkrića / Milan Kašanin. – Novi Sad : Matica, srpska, 1977. – 142 str.
 99. DRAGANOVIĆ, Krunoslav
  Katarina Kosača, bosanska kraljica / Krunoslav Draganović. Sarajevo : [s. n.], 1978 [i.e.] 1980. – 48 str.
 100. JIREČEK, Konstantin
  Istorija Srba. Knj. 1, (Politička istorija) : do 1537 / Konstantin Jireček, preveo Jovan Radonić. – Beograd : Slovo ljubve, 1978. – 512 str. (2. ispravljeno i dopunjeno izdanje).
 101. JIREČEK, Konstantin
  Istorija Srba. Knj. 2, (Kulturna istorija) / Konstantin Jireček, preveo i dopunio Jovan Radonić. – Beograd : Slovo ljubve, 1978. – 550 str. (2. ispravljeno i dopunjeno izdanje).
 102. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Inventar rukopisa manastira Savine / Dimitrije Bogdanović // Manastir Savina : velika crkva : riznica : rukopisi / Dejan Medaković. – Beograd : Filozofski fakultet, 1978. – 98–104 str.
 103. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Inventar rukopisa manastira Savine / Dimitrije Bogdanović // Manastir Savina : velika crkva : riznica : rukopisi / Dejan Medaković. – Beograd : Filozofski fakultet, 1978. – 98–104 str.
 104. PAVLOVIĆ, Miodrag
  Antologija srpskog pesništva / Miodrag Pavlović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1978 (četvrto izdanje). – str. 296.
 105. PURKOVIĆ Miodrag
  Knez i despot Stefan Lazarević / Miodrag Al. Purković. – Beograd : Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve (1978). – 164 str.
 106. DRAGOJLOVIĆ, Dragoljub
  Filozofski okviri stare srpske književnosti / Dragoljub Dragojlović // Književna istorija (Beograd). – YU ISSN 0350-6428. – 43 (1979), str. 403–420.
 107. BOŽIĆ, Ivan
  Nemirno Pomorje XV veka / Ivan Božić. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – str. 415.
 108. BOGDANOVIĆ, Dimitrije 
  "Epistolije kir-Siluanove" / Dimitrije Bogdanović // Zbornik Filozofskog fakulteta (Beograd). – ISSN 0352-5597. –14, 1 (1979), str. 183–209.
 109. ROTKOVIĆ, Radoslav
  Pregled crnogorske književnosti od najstarijih vremena do 1918 / Radoslav Rotković // Stvaranje (Titograd). – ISSN 0039-422 H. – 34, 4 (1979), str. 587–594.
 110. DESPOT Stefan Lazarević
  Književni radovi / priredio Đorđe Trifunović. Beograd : SKZ, 1979. – 239 str.
 111. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Istorija stare srpske književnosti / Dimitrije Bogdanović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1980. – str. 306.
 112. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Udeo istorijske akcentologije u stilističkim proučavanjima srednjovekovne srpske književnosti / Đorđe Trifunović // Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (Novi Sad). – ISSN 0543-1220. – 37, 1 (1980), str. 59– 69.
 113. VUJOŠEVIĆ, Rajka
  Skriptorij Skadarskog jezera / Rajka Vujošević // Ovdje (Titograd). – ISSN 0475-1159. – 13, 144 (1981), str. 9.
 114. IKONOMU, Marija
  Gorički zbornik – poreklo, sadržaj o kosmografiji / Marija Ikonomu // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), str. 161–165.
 115. JUHAS, Ljiljana
  Zbornici sa životom Stefana Nemanje od Stefana Prvovenčanoga / Ljiljana Juhas // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), str. 187–196.
 116. JUHAS, Ljiljana
  Prilog tumačenju jednog mesta u Stefanovom Žitiju Svetog Stefana / Ljiljana Juhas // Arheografski prilozi (Beograd). – YU ISSN 0351-2819. – 3 (1981), str. 123–136.
 117. RADOŠEVIĆ, Ninoslava
  Kozmografski i geografski odlomci Goričkog Zbornika / Ninoslava Radošević // Zbornik radova Vizantološkog instituta (Beograd). – ISSN 0584-9888. –20 (1981), str. 171–185.
 118. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Stara srpska književnost. Osnove, I / Đorđe Trifunović // Književna istorija, (Beograd). – YU ISSN 0350-6428. – 52 (1981), str. 667–697.
 119. JEROMONAH Amfilohije
  Sinaiti i njihov značaj u životu Srbije XIV i XV veka / jeromonah Amfilohije // Manastir Ravanica. Spomenica o šestoj stogodišnjici 1381-1981. – Senje : manastir Ravanica, 1981. – 262 str.
 120. MIHALJČIĆ, Rade
  Kosovska bitka / Rade Mihaljčić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 36–46.
 121. ĆIRKOVIĆ, Sima
  Godine kriza i previranja / Sima Ćirković // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 47–63.
 122. KALIĆ, Jovanka
  Veliki preokret / Jovanka Kalić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 64–74.
 123. KALIĆ, Jovanka
  Nemirno doba / Jovanka Kalić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 75–87.
 124. KALIĆ, Jovanka
  Snaženje Despotovine / Jovanka Kalić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 88–99.
 125. BLAGOJEVIĆ, Miloš
  Vrhovna vlast i državna uprava / Miloš Blagojević // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 109–127.
 126. BABIĆ-ĐORĐEVIĆ, Gordana – ĐURIĆ, Vojislav J.
  Polet umetnosti / Gordana Babić-Đorđević – Vojislav J. Đurić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 144–191.
 127. SPREMIĆ, Momčilo
  Pripajanje Zete Despotovini i širenje mletačke vlasti u Primorju / Momčilo Spremić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 195–204.
 128. SPREMIĆ, Momčilo
  Prvi pad Despotovine / Momčilo Spremić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 241–253.
 129. BOŽIĆ, Ivan
  Potiskivanje pravoslavlja / Ivan Božić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 278–288.
 130. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Nova središta književne delatnosti / Dimitrije Bogdanović // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 330–342.
 131. ĐURIĆ, Vojislav J.
  Poslednja umetnička žarišta / Vojislav J. Đurić // Istorija srpskog naroda. Knjiga 2. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1982, str. 535–545.
 132. BOGDANOVIĆ, Dimitrije
  Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI–XVII veka) / Dimitrije Bogdanović. – Beograd : SANU, 1982. – 289 str.
 133. DERETIĆ, Jovan
  Istorija srpske književnosti / Jovan Deretić. – Beograd : Nolit, 1983. – 706 str.
 134. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Stara srpska književnost. Osnove, V / Đorđe Trifunović // Književna istorija . – YU ISSN 0350-6428. – (Beograd). – 59 (1983), str. 441–489.
 135. DIMITRIJEVIĆ, K. 
  Susreti i razgovori s Milanom Kašaninom (Nastavak iz prethodne sveske) / K. Dimitrijević // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 025-5939. – 433, 3 (1984), str. 382–400.
 136. MILOŠEVIĆ, R. 
  Društveni položaj pravoslavnog sveštenstva u srpskoj srednjovekovnoj državi / R. Milošević // Pravoslavna misao (Beograd). – ISSN 0032-700H. – 31 (1984), str. 65.
 137. BOGDANOVIĆ, Dimitrije 
  Neoplatonizam u isihastičkoj književnosti kod Srba / Dimitrije Bogdanović // Pravoslavna misao (Beograd). ISSN 0032-700H – 28, 32 (1985), str. 5–9. (tekst preštampan: Dimitrije Bogdanović / Studije iz srpske srednjovekovne književnosti. Izbor i predgovor Tatjana Subotin-Golubović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1997, str. 301–308).
 138. BOGDANOVIĆ, Dimitrije 
  Razvoj ćirilskog pisma u Srbiji do XV veka / Dimitrije Bogdanović // Balcanica. III Etudes et documents. 4. Paleographie et diplomatique Slaves (Sofia). – 2 (1985), str. 63–93. (tekst preštampan: Dimitrije Bogdanović / Studije iz srpske srednjovekovne književnosti. Izbor i predgovor Tatjana Subotin-Golubović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1997, str. 128–164).
 139. RADOŠEVIĆ, Ninoslava 
  Slovenski prevod "Šestodneva" Vasilija Velikog/ Ninoslava Radošević // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (Beograd). – ISSN 0351-9066. – 14, 1 (1985), str. 157–164.
 140. LAZIĆ, Milorad 
  Isihazam resavskih rukopisa/ Milorad Lazić // Arheografski prilozi (Beograd). – YU ISSN 0351-2819. – 8 (1986). – str. 94.
 141. SAMARDŽIĆ, N. 
  Materijalne greške su lažne predstave (Povodom rubrike "Objektivom kroz vrijeme" / N. Samardžić // Pobjeda (Titograd). – ISSN 0350-4379. – 42, 7290 (1986), str. 1.
 142. TREBJEŠANIN, Radoš 
  O smernoj Jeleni, kćeri kneza Lazara / Radoš Trebješanin // Vesnik (Beograd). – ISSN 0067-5660. – 38, 759 (1986), str. 7.
 143. ANIČIĆ, M.
  Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama (Prilog povijesti zapadnog Balkana s kraja XIV i početka XV stoljeća) / M. Aničić // Istorijski časopis (Beograd). – ISSN 0350-0802. – 33 (1987), str. 37–56.
 144. MLAĐENOVIĆ Dušan, PALAVESTRA Aleksandar, SPASIĆ Dušan
  Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele / Dušan Mlađenović, Aleksandar Palavestra, Dušan Spasić. – Beograd : Nova knjiga, 1987. – 205 str.
 145. BOJOVIĆ, Boško 
  Žitije Svetoga Simeona Mirotočivoga od Nikona Jerusalimca / Boško Bojović // Bogoslovlje (Beograd). – ISSN 0006-5714. – 1 (1987), str. 37–46.
 146. MILOŠEVIĆ, R. 
  Sveta Zemlja u Braničevskoj eparhiji / R. Milošević // Vesnik (Beograd). – ISSN 0067-5660. – 770 (1987), str. 4.
 147. FINE, John Van Antwerp 
  The Late Medieval Balkans : a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest / John Van Antwerp Fine. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1987. – 683 p.
 148. JANKOVIĆ, Nenad Đ. 
  Astronomija u starim srpskim rukopisima / Nenad Đ. Janković. – Beograd : SANU, 1989. – 257 str.
 149. VUJOŠEVIĆ, Rajka
  Skriptorij Skadarskog jezera / Rajka Vujošević // Skriptoriji i manastirske biblioteke u Crnoj Gori : zbornik radova sa naučnog skupa na Cetinju održanog 26. i 27. oktobra 1987. godine. – Cetinje : Centralna narodna biblioteka SR Crne Gore "Đurđe Crnojević", 1989. – str. 45–51.
 150. IVOŠEVIĆ Vaso J.
  Biblioteke pravoslavnih manastira u Boki Kotorskoj i Paštrovićima / Vaso J. Ivošević // Skriptoriji i manastirske biblioteke u Crnoj Gori : zbornik radova sa naučnog skupa na Cetinju održanog 26. i 27. oktobra 1987. godine. – Cetinje : Centralna narodna biblioteka SR Crne Gore "Đurđe Crnojević", 1989. – str. 53–104.
 151. MIHALJČIĆ, Rade
  Lazar Hrebeljanović : Istorija–Kult–Predanje / Rade Mihaljčić. – Beograd : BIGZ, 1989. – 285 str.
 152. MILEUSNIĆ, Slobodan
  Sveti Srbi / Slobodan Mileusnić. – Kragujevac : Kalenić, 1989. – 222 str. 
  NEDELJKOVIĆ, Božidar V.
  Žene pesnici Srbije / Božidar V. Nedeljković. – Beograd : Prosveta, 1990, drugo izdanje. – 41 str.
 153. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  "Narodna biblioteka načelniku Opšteg odeljenja [Ministarstva prosvete], Beograd, 14. avgust 1941 god[ine ]" / Đorđe Sp. Radojičić / Arhivska građa o Narodnoj biblioteci u Beogradu (1821–1844), knjiga III (1919–1944) / Gavrilo Kovijanić. –Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1991. – 748 str.
 154. BALŠIĆ, Jelena
  Otpisanije bogoljubno svome Učitelju Nikonu Jerusalimcu / Jelena Balšić // Svetigora (Cetinje). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), str. 30.
 155. ALEKSIĆ, B.
  Gorički zbornik / B. Aleksić // Svetigora (Cetinje). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), str. 28– 29.
 156. SPISI o Kosovu / priredila Milica Grković. – Beograd : Prosveta-Srpska književna zadruga, 1993. – 198 str.
 157. SPREMIĆ, Momčilo
  Despot Đurađ Branković i njegovo doba / Momčilo Spremić. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1994 (Beograd : Vojna štamparija). – 859 str.
 158. PEJOVIĆ, Tatjana
  Manastiri na tlu Crne Gore / Tatjana Pejović . – Novi Sad : Presmedij ; Cetinje : Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1995 (Beograd : Zavod za izradu novčanica). – 254 str.
 159. NEŠIĆ, Staniša 
  Istočnici : Pregled vizantijskog i starog srpskog pesništva / Staniša Nešić. – Beograd : Književno društvo Sveti Sava, 1995. – 186 str.
 160. GRKOVIĆ, Milica 
  Poslanice Jelene Balšić / Milica Grković // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (Beograd). – ISSN 0351–9066. – 23, 2 (1995), str. 195–200.
 161. BOJOVIĆ, Boško I. 
  L' idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyenâge Serbe / Boško I. Bojović. – Roma : Orientalia Christiana Analecta, 1995. – 727 p.
 162. PISAH i potpisah : Autobiografske izjave srednjeg veka, / priredila Radmila Marinković. – Beograd : Nolit, 1996 (Bor : Bakar). – 318 str.
 163. REĐEP, Jelka 
  Portreti Miodraga Purkovića / Jelka Ređep // Kćeri kneza Lazara : Istorijska studija / Miodrag Al. Purković. – Beograd : Pešić i sinovi. – 1996, str. 113–156.
 164. NEMIROVSKI, Evgenije Ljvovič 
  Počeci štamparstva u Crnoj Gori (1492–1496), tom I / Evgenije Ljvovič Nemirovski. –Cetinje : Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore "Đurđe Crnojević",1996. – 530 str.
 165. PISCI slovenskog srednjeg vijeka / priredio, predgovor i komenatare napisao Vojislav D. Nikčević, tekstove preveli Dimitrije Kalezić, Tatjana Subotin- Golubović, Svetozar Nikolić. – Cetinje : Obod, 1996 (Novi Sad : Budućnost). – 296 str.
 166. ĆOROVIĆ, Vladimir 
  Stari srpski zapisi i natpisi / Vladimir Ćorović. – Beograd : Pešić i sinovi, 1997. – 93 str.
 167. JOVANOVIĆ, Tomislav 
  Stara srpska književnost : izbor iz srednjovekovne književnosti: poezija, pohvale, apokrifi / Tomislav Jovanović. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. – 1997. – 183 str.
 168. MARUŠIĆ, Slavko 
  Priča o Zahumlju. Drijevska crkva / Slavko Marušić. – Trebinje : Vidoslav, 1997. – 218 str.
 169. PETROVA, Maya
  An Unknown Copy of the Description of Jerusalem by Constantine of Kostenec/ Maya Petrova // Byzantinoslavica (Praha). – 0007-7712. – 59 (1998), p. 255–270.
 170. ECONOMOU, E. 
  Some Observations on the Hesychast Diaspora in the Fifteenth Century / E. Economou // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – 2/2 (1998), p. 103–110.
 171. PETROVIĆ, Damjan 
  Dva epistolografa: Jelena Balšić i Epifanije Premudri / Damjan Petrović // Srpska književnost u doba Despotovine : naučni skup Dani srpskoga duhovnog preobraženja (Despotovac). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), str. 125–132.
 172. BOJOVIĆ, Zlata
  Despot Stefan Lazarević i Dubrovnik / Zlata Bojović // Srpska književnost u doba Despotovine : naučni skup Dani srpskoga duhovnog preobraženja (Despotovac). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), str. 71–79.
 173. JUHAS-GEORGIEVSKA, Ljiljana 
  Stefan Prvovenčani i njegovo delo / Ljiljana Juhas Georgievska // Stefan Prvovenčani : Sabrana dela: – Beograd : Srpska književna zadruga, 1999. – str. VII–CXVI.
 174. LEKSIKON srpskog srednjeg veka / priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić.
  Beograd : Knowledge, 1999. – 832str.
 175. BOJOVIĆ, Zlata
  Žene stvaraoci u srpskoj književnosti do sredine XIX veka / Zlata Bojović // Sveske (Pančevo). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), str. 97–104.
 176. MARTINOVIĆ, Vukica
  Goričko zavještanje Jelene Balšić / Vukica Martinović // Sveske (Pančevo). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), str. 122–125.
 177. MIRKOVIĆ, Zorka
  Preci i potomci: Jelena Balšić, pogled iz našeg vremena / Zorka Mirković // Sveske (Pančevo). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), str. 105–108.
 178. REĐEP, Jelka
  Nezaboravne sudbine žena srpskog srednjeg veka / Jelka Ređep // Sveske (Pančevo). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), str. 92–96.
 179. TOMIN, Svetlana 
  Famous Serbian Women in the Middle Ages / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 3, 1 (1999), str. 195–200.
 180. LAZIĆ, Milorad 
  Isihazam srpske knjige / Milorad Lazić. – Niš : Prosveta, 1999. – 265 str.
 181. NIKON Jerusalimljanin 
  Nikon Jeleni Balšić odgovara na pitanje zašto stradaju hrišćani od nečastivih / Nikon Jerusalimljanin // Mitropolija cetinjska (Cetinje). – 91, 92, 93 (1999), str. 16.
 182. DERETIĆ, Jovan 
  Etide iz stare srpske književnosti / Jovan Deretić. – Beograd : Svetovi, Beograd, 2000. – 227 str.
 183. STARA srpska književnost : hrestomatija / priredio i preveo Tomislav Jovanović. – Beograd : Filološki fakultet; Kragujevac : Nova svetlost, 2000. – 677 str.
 184. KOPRIVICA A. Branko
  Jela Sandaljevica u narodnim predanjima i pjesmama sa područja Bosne, Hercegovine, Stare Crne Gore, Zete i Toplice : od legende ka sintezi) / Branko A. Koprivica // u zborniku Srpska proza danas : Kosače – osnivači Hercegovine. – Gacko, 2000. – str. 589–612.
 185. ŠIPOVAC, Neđo
  Herceg Šćepan i žene / Neđo Šipovac // u zborniku Srpska proza danas : Kosače – osnivači Hercegovine. – Gacko, 2000. – str. 613–628.
 186. KALIĆ, Jovanka 
  Stefan Nemanja u modernoj istoriografiji / Jovanka Kalić // u zborniku Međunarodni naučni skup Stefan Nemanja – Sveti Simeon Mirotočivi – istorija i predanje. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2000. – str. 5–19.
 187. MUNĆAN, Ivo
  U pohode korenima. Beleške o staroj srpskoj književnosti / Ivo Munćan. – Novi Sad : Muzej Vojvodine, 2001. – 143 str.
 188. REĐEP, Jelka
  Književnost porodice kneza Lazara / Jelka Ređep // Jefimija (Trstenik). – 0354-2629. – 11 (2001), str. 77–89.
 189. DRAGIN, Nataša 
  O Povesti Nikona Jerusalimca u Goričkom zborniku / Nataša Dragin // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (Novi Sad). – ISSN 0352-5724. – 44, 1 (2001), str. 137–143.
 190. STARA srpska književnost / priredila Svetlana Tomin. – Novi Sad ; Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). – 418 str.
 191. JEROMONAH Jovan (Ćulibrk) 
  Nikon Jerusalimac i isihastičko predanje / Jeromonah Jovan (Ćulibrk) // Sveti Grigorije Palama u istoriji i sadašnjosti. Međunarodni naučni simposion 650 godina saborskog tomosa (1351–2001). – Trebinje: Mitropolija Dabrobosanska ; Univerzitet u Srpskom Sarajevu ; Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog; Srbinje–Ostrog–Trebinje, 2001. – str. 151–160.
 192. JEROMONAH Jovan (Ćulibrk)
  Tragovi četvrtog Vaseljenskog sabora kod Nikona Jerusalimca / jeromonah Jovan (Ćulibrk) // Cetinjska bogoslovija 1992–2002. – Cetinje, 2002. – str. 413–418.
 193. VESELINOVIĆ Aleksandar, LJUŠIĆ Radoš
  Rodoslovi srpskih dinastija / Aleksandar Veselinović, Radoš Ljušić. – Novi Sad : Platoneum, 2002. – 56 str.
 194. BERBER, Stojan
  Srpska ljubavna poezija. Antologija / Stojan Berber. – Sombor : Učiteljski
  fakultet; Novi Sad : Prometej, 2002. – 262 str.
 195. GRICKAT-RADULOVIĆ, Irena 
  O sakralnom pismu i njegovoj sekularizaciji u srpskim ćirilskim spomenicima / Irena Grickat-Radulović // Glas SANU (Beograd). – ISSN 0351-7365. – CCCXCIV. Odeljenje jezika i književnosti, 19, (2002) str. 1–15.
 196. ILIĆ, S. G. 
  Rajko Kalezić poklanja crnogorsko kulturno nasljeđe / S. G. Ilić // Crnogorski književni list (Podgorica). – 43 (2002), str. 13.
 197. JELIĆ, Lidija 
  Bibliografija radova akademika Irene Grickat-Radulović : U čast osamdeset godina života / Lidija Jelić. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2002. – 47 str.
 198. MARTINOVIĆ, V. 
  Gospa od Jezera / V. Martinović // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002) str. 22.
 199. PARPULOVA-GRIBL, Ljubomira 
  Spisateljice kod pravoslavnih Slovena IX-XVII veka / Ljubomira Parpulova-Gribl // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. – 470, 3 (2002), str. 365–384.
 200. RADOŠEVIĆ, Ninoslava 
  Hronološki i kosmografski članci u zborniku br. 49 manastira Nikoljca / Ninoslava Radošević // u zborniku Slovensko srednjevekovno nasleđe / urednici Zorica Vitić, Tomislav Jovanović, Irena Špadijer. – Beograd : Čigoja štampa, 2002. – str. 521–539.
 201. TOMIN, Svetlana 
  Otpisanije bogoljubno Jelene Balšić. Prilog shvatanju autorskog načela u srednjevekovnoj književnosti / Svetlana Tomin // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (Beograd). – 30, 2 (2002), str. 73–82. (tekst preštampan: Svetlana Tomin / Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka. – Novi Sad : Akademska knjiga, 2007, str. 91–108).
 202. ŠEKULARAC, B. 
  Skriptoriji (pisarnice, prepisivački centri), u serijalu Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Crnogorska enciklopedija (4), / B. Šekularac // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002), str. 27.
 203. BLEHOVA ČELEBIĆ, Lenka 
  Žene srednjovjekovnog Kotora / Lenka Blehova Čelebić. – Podgorica : CID, 2002. – 411 str.
 204. BOJOVIĆ, Dragiša
  Sveti Jefrem Sirin i srpska crkvena književnost / Dragiša Bojović. – Beograd; Niš : Centar za crkvene studije ; Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet, 2003 (Niš : Punta). – 252 str.
 205. SPASIĆ, Dušan 
  Balšići / Dušan Spasić // Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 2004 (Beograd). – ISSN 0354-4974. – 10 (2003), str. 214–224.
 206. TOMIN, Svetlana 
  Jedan vid ženske strategije. Četiri primera iz srpske književnosti srednjeg veka / Svetlana Tomin // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. –472, 4 (2003), str. 627–638. (tekst preštampan: Svetlana Tomin / Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka, Novi Sad : Akademska knjiga. – 2007, str. 130–147).
 207. TOMIN, Svetlana 
  One aspect of Women Strategy. Four examples of Serbian Medieval Literature / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 7, 2 (2003), str. 109–110.
 208. LOMAGISTRO, Barbara 
  Prožimanje žanrova u srednjovekovnim astrološkim tekstovima / Barbara Lomađistro // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (Beograd). – ISSN 0351–9066. – 33, 2 (2004), str. 521–527.
 209. ŠPADIJER, Irena
  Život sa knjigom / Špadijer Irena // Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka / priredile Smilja Marjanović-Dušanić, Danica Popović. – Beograd : CLIO, 2004. – str. 447–470.
 210. PETROVIĆ, Sonja 
  Narodna pesma o porodu Jele Miloševe iz Luburićeve zaostavštine / Sonja Petrović // Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (Beograd). – ISSN 0350– 6673. – 68,69, 1–4, (2004), str. 246–259.
 211. SINDIK, Nadežda
  Kodikologija Goričkog zbornika / Nadežda Sindik // Nikon Jerusalimac. Vrijeme-ličnost-djelo / / priredio jeromonah Jovan (Ćulibrk). – Cetinje: Svetigora, 2004 (Beograd : Publikum). – str. 185–198.
 212. SPREMIĆ, Momčilo 
  Crkvene prilike u Zeti u doba Nikona Jerusalimca / Momčilo Spremić // Nikon Jerusalimac. Vrijeme-ličnost-djelo / priredio jeromonah Jovan (Ćulibrk). – Cetinje: Svetigora, 2004 (Beograd : Publikum). – str. 73–108.
 213. GAGOVA, Nina 
  Goričkiяt Sbornik v konteksta na юžnoslavяnskite vladatelski sbornici ot 14 i 15 v / Nina Gagova // Nikon Jerusalimac. Vrijeme-ličnost-djelo / priredio jeromonah Jovan (Ćulibrk). – Cetinje: Svetigora, 2004 (Beograd : Publikum). – str. 201–220.
 214. TOŠIĆ, Đuro 
  Sandaljeva udovica Jelena Hranić / Đuro Tošić // Zbornik radova Vizantološkog instituta (Beograd). – ISSN 0584–9888. – 41 (2004), str. 423–440.
 215. STARA poezija / priredio Petar Milosavljević. – Beograd : Srpska književna zadruga : 2004 (Užice : Rujno). – 310 str.
 216. DAVIDOV, Dinko 
  Srbi i Jerusalim / Dinko Davidov // Letopis Matice srpske (Novi Sad). – ISSN 0025-5939. – 475, 4 (2005), str. 532–539.
 217. TOMIN, Svetlana 
  Epistolarna književnost i žene u srpskoj srednjovekovnoj kulturi / Svetlana Tomin // Žanrovi srpske književnosti. Poreklo i poetika oblika (Novi Sad). – ISBN– 83887-76-6. – 2 (2005), str. 89–99. (tekst preštampan: Svetlana Tomin / Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka. – Novi Sad : Platoneum, 2007, str. 75–90).
 218. TARA, Teodora
  Mesečeva rosa / Teodora Tara. – Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2005. – 243 str.
 219. ERDELJAN, Jelena 
  Beograd kao Novi Jerusalim. Razmišljanja o recepciji jednog toposa u doba despota Stefana Lazarevića / Jelena Erdeljan // Zbornik radova Vizantološkog instituta (Beograd). ISSN 0584-9888. – 43 (2006), str. 97–110.
 220. MARINKOVIĆ, Borivoje 
  Skriveni svet Vladimira Ćorovića: Ka uspostavljanju celovitosti njegovog naučnog, književnog i edicionog korpusa (između istraživanja i rekonstrukcije) / Borivoje Marinković. – Bileća-Gacko : Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, 2006. – 1063 str.
 221. REĐEP, Jelka
  Bistru vodu zamutile : Svađa kćeri kneza Lazara / Jelka Ređep. – Beograd : Pešić i sinovi, 2006 (Beograd : Atelje Sava). – 153 str.
 222. ĐURIĆ, Tatjana 
  Bogoljubno otpisanije Jelene Balšić / Tatjana Đurić // Savremena biblioteka (Kruševac). – ISSN 0353-0655. – 24 (2007), str. 62–63.
 223. DAVIDOV, Dinko
  Srbi i Jerusalim / Dinko Davidov. – Beograd : Politika, 2007. – 359 str.
 224. PETKOVIĆ, Radoslav
  Vizantijski internet / Radoslav Petković. Beograd : Stubovi kulture, 2007. – 297 str.
 225. DAVIDOV, Dinko 
  Povest o jerusalimskim crkvama i pustinjskim mestima Nikona Jerusalimca / Dinko Davidov // Danica (Beograd). – ISSN 0354-4974. – 16 (2008), str. 432–437.
 226. LAZIĆ, Milorad M.
  Srpska estetika asketizma : (1375–1459) / Milorad Lazić. – Beograd : Sveta Srpska carska Lavra manastira Hilandar, 2008 (Beograd : Finegraf). – 759 str.
 227. GILJEN, Nikola
  Princeza Olivera : zaboravljena srpska kneginja / Nikola Giljen. – Beograd : Fond "Princeza Olivera", 2009 (Beograd : Publikum). – 244 str.
 228. PETROVIĆ Njegoš, Nikola I
  Despa / Nikola I Petrović Njegoš, otkrila i priredila za štampu Vesna Todorović. – Cetinje : Svetigora; Podgorica : Oktoih, 2009 (Beograd : Politika). – 126 str.
 229. LOPANDIĆ, Duško
  Likovi i priče iz srpskog srednjeg veka : u potrazi za potomstvom Nemanjića / Duško Lopandić. – Beograd : Dereta, 2009. – 215 str.
 230. TOMIN, Svetlana 
  Dva srednjovekovna zbornika – sastav i osobenosti / Svetlana Tomin // Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti (Novi Sad). ISSN 978-86-6065-014-8. – 2 (2009), str. 133–144.
 231. FILIPOVIĆ, Miomir
  Srpski kraljevi i carevi, kneževi, župani, despoti, gospodari / Miomir Filipović Fića. – 3. izmenjeno i dopunjeno izdanje. – Sremska Mitrovica : udruženje "Zavičaj", 2009 (Laćarak : AM Graphic). – 196 str.
 232. BALJ, Vladimir
  Književna i prepisivačka delatnost Nikona Jerusalimca / V. Balj. – [Neobjavljen magistarski rad]. – Novi Sad, 2010.
 233. ĐIDIĆ, Ljubiša
  Kneginja Jelena Balšić : monodrama / Ljubiša Đidić. – Kruševac : Istorijski arhiv, 2010. – 79 str.
 234. MILOŠEVIĆ, Silvana 
  Duhovna delatnost i zadužbinarstvo Jelene Balšić / Silvana Milošević // Vesnik (Beograd). – ISSN : 0067-5660. – 37 (2010), str. 27–36.

Napomena:

Polaznu osnovu za bibliografiju tekstova o Jeleni Balšić činila je literatura koju je o Goričkom zborniku objavio profesor Borivoje Marinković u knjizi Skriveni svet Vladimira Ćorovića: Ka uspostavljanju celovitosti njegovog naučnog, književnog i edicionog korpusa (između istraživanja i rekonstrukcije), Bileća-Gacko, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, 2006, 560–569. Ovom prilikom ona je dopunjena kako knjigama i člancima u kojima se pominje samo Jelena Balšić, tako i izdanjima štampanim nakon 2006. godine.


[1] Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178029 Ministarstva za prosvetu i nauku Srbije, Knjiženstvo, teorija i istorija književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

Svetlana Tomin
Faculty of Philosophy,
University of Novi Sad

UDC: 016:929 Balšić J.

Professional article

Bibliography of the Works on Jelena Balšić (between 1366 and 1371–1443)

This bibliography includes articles, studies and books that are dedicated to an important figure of the fifteenth-century Serbian culture – a ruler and writer Helen Balšić. The novels, plays and other non-scientific writings dealing with her life are also listed. Editions of her works – letters, contract with Venice, ktitor inscription and testament – are noted as well. Even the texts in which she is only mentioned are taken into account. The order is chronological.
Keywords:

Bibliography, Serbia, fifteenth century, woman ruler, epistolography

Na početak stranice