Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

Година II, број 2

УДК 82

ISSN 2217-7809 (Online)

(електронски часопис)

Излази једном годишње - у децембру

Часопис је део пројекта бр. 178029,

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

За издавача

Проф. др Александра Вранеш

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Заменица главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Редакција

Др Александра Вранеш, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Славица Гароња Радованац, ванредни професор на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

МA Драгана Грујић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

МA Гордана Ђоковић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Дубравка Ђурић, доцент на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

Снежана Калинић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мр Ана Коларић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мр Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд

Др Слободанка Пековић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Славко Петаковић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Јелена Пилиповић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија

Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет , Будимпешта

Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју

Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон

Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи

Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Лектура и коректура

МA Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Лектура текстова на енглеском језику

Снежана Калинић

Ликовна уредница

Др Наташа Теофиловић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Веб дизајн

Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Душан Ристић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Сарадници

Дуња Беговић, Филозофски факултет Универзитета у Београду, МА Дуња Душанић, МA Софија Немет, МA Новак Малешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет Јужне Каролине, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту

Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији

Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду

Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

Рецензенти

Др Чедомир Антић, Институт за савремену историју, Београд

Др Јасмина Ахметагић, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

Проф. др. Љиљана Бањанин, Факултет за стране језике и књижевности, Универзитет у Торину

Доц. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Владимир Гвозден, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Доц. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд

Проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Веселин Кљајић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ

Доц. др Ана Кузмановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Доц. др Јелена Пилиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Јован Попов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Тања Поповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ

Проф. др Љубинка Трговчевић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Насловна страница

Фотографија: др Бојан Јовић

Решење: др Наташа Теофиловић

Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 3

+381 11 2638622 лок. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

На почетак странице