Navigacija

Rad "s.h.e.& she" stiže na Filološki fakultet

Na Filološkom fakultetu održana je 15. 12. svečana predaja rada “s.h.e. & she“ prof. dr Nataše Teofilović koji je Filološki fakultet otkupio na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017. godinu.

Rad “s.h.e. & she“ tehnički predstavlja digitalni kompozit 3D slike i fotografija koje su postavljene i obrađene tako da formiraju dinamični odnos stvarnog i virtuelnog portreta, kroz pokret, gest i boju.

Autorka rada, prof. dr Nataša Teofilović, diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala i magistrirala Digitalnu umetnost na Interdisciplinarnim umetničkim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu. Izlagala je na 16 samostalnih i više od 120 grupnih izložbi u Srbiji i svetu. Dobitnica je velikog broja priznanja od kojih je najnovije počasna nagrada na međunarodnom festivalu digitalne umetnosti Ars Electronica održanom u Lincu 2016. godine. Stalna je saradnica projekta Knjiženstvo, zaslužna je za njegov celokupni vizuelni identitet.

U ime Filološkog fakulteta rad “s.h.e. & she“ primila je prof. dr Vesna Polovina.

 

dogadjaj-01
Prof. dr Nataša Teofilović i doc. dr Ana Kolarić

 

dogadjaj-02
Prof. dr Vesna Polovina i prof. dr Nataša Teofilović

 

dogadjaj-03
Prof. dr Vesna Polovina i prof. dr Nataša Teofilović
sa diptihom “s.h.e. & she“

 

The Art Work “s.h.e. & she” Arrives at the Faculty of Philology

Na početak stranice