Navigacija

Marijana Dujović
Nezavisna istraživačica
Beograd

Bibliografija članaka iz serijskih publikacija o srpskim muzičarkama u periodu od 1825. do 1914. godine

Muzička kritika u Srbiji može se pratiti od 1825. godine. Znatno veće interesovanje za bavljenje muzikom primetno je od osamdesetih godina XIX veka, kako kod amatera tako i kod profesionalnih muzičara. Pošto je krajem XIX veka obrazovanih muzičara i dalje bilo veoma malo, muzičkom kritikom i izvođenjem su se pored njih bavili i advokati, nastavnici, lekari, sveštenici, političari i mnogi drugi intelektualci ili samo ljubitelji muzike. Do početka Prvog svetkog rata na domaćoj muzičkoj sceni bile su aktivne brojne muzičarke koje su stekle i međunarodnu popularnost. Većina žena koje su se bavile muzikom u Srbiji do navedenog vremena sada je zaboravljeno ili potpuno nepoznato široj i muzičkoj javnosti. Rad predstavlja bibliografiju novinskih članaka od vremena kada se može pratiti muzička kritika do početka Prvog svetskog rata u kojima se pominju žene koje su se bavile muzikom u Srbiji.

Ključne reči:

bibliografija, srpske muzičarke, periodika, muzički članci


Gordana Đoković
Dragana Grujić
Marina Milošević
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja IV deo (1899-1903)

Bibliografija predstavlja četvrti nastavak bibliografije časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. Obuhvata pet godina izlaženja časopisa, od 1899. do 1903. godine, i sadrži 973 bibliografske jedinice, opisane de visu jezikom i pismom publikacije. Kao i u prethodnim bibliografijama, jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora, odnosno naslovu članka – kada je reč o tekstovima koji nisu potpisani ili su potpisani inicijalima. Kako su sve jedinice unete u uzajamnu bazu podataka, uz kategorizaciju članka, dat je COBISS. ID broj – broj zapisa u bibliografskoj bazi. U skladu sa informativnim zahtevima zastupljeni su registri koji iz bibliografskog opisa izdvajaju naslov, autora i predmet.

Ključne reči:

bibliografija, časopis Ženski svet (1899-1903)