Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, покренут је у оквиру истраживачког пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Пројекат Књиженство има за циљ да осветли историју женске књижевности на српском језику као и да теоретизује њене специфичности, преобликујући постојеће, углавном западне, појмове и моделе. 

Назив пројекта и часописа, књиженство, јесте стара реч за књижевност која својим пореклом и звучањем поетично спаја основне елементе пројекта – књижевност и женско стваралаштво на једном језику и његовим претечама, као и настојање да се пронађе теоријски говор којим се то стваралаштво може описати. 

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе повезан је са дигиталном базом података Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године. Док база треба да пружи основне биографске и библиографске податке о стваралаштву књижевница од средњег века до 1915. године, часопис је замишљен као простор у коме мапа женске књижевности у настајању бива уобличена у наратив, оживљена као низ дијалога, образлагана, преиспитивана, теоретизована и повезана са различитим приступима и дисциплинама. Часопис је електронски јер само у том медију може постојати директна веза са базом података и другим сродним садржајима. Електронски облик га истовремено чини и лако доступним.

Захваљујемо свима који су помогли да први број часописа Књиженство буде сада пред вама. Надамо се да ће његова публика бивати све већа као и да ће привлачити нове сараднице и сараднике. Другим речима, да ће живети дуго. 

Уредништво часописа Књиженство

Преузмите цео број.

 

На почетак странице