Навигација


Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе
Година I, број 1

УДК  82

ISSN  2217-7809 (Online)
(електронски часопис)
Излази једном годишње - у децембру
Часопис је део пројекта бр. 178029,   Књиженство , теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године ,  који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије

За издавача
Проф. др Александра Вранеш

Главна и одговорна уредница
Др Биљана Дојчиновић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Заменица главне уреднице
Др Зорица Бечановић Николић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Редакција
Др Александра Вранеш, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Славица Гароња Радованац, ванредни професор на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
МA Драгана Грујић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
МA Гордана Ђоковић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Дубравка Ђурић, доцент на  Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд
Снежана Калинић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мр Ана Коларић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мр Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд
Др Слободанка Пековић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд
Др Славко Петаковић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Јелена Пилиповић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Светлана Томин, ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни  редакцијски одбор
Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија
Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг
Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ
Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет , Будимпешта
Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју
Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ  Лондон
Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи
Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Лектура и коректура МA Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Ликовна уредница Др Наташа Теофиловић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Веб дизајн Страхиња Крстић, WEB LAB
Сарадници МA Софија Немет, МA Новак Малешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Савет редакције часописа
Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину
Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет Јужне Каролине, емеритус
Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту
Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији
Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона
Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ
Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду
Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд
Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду
Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу
Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

Рецензенти
Проф. др. Љиљана Бањанин, Факултет за стране језике и књижевности, Универзитет у Торину
Доц. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Злата Бојовић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Славица Гароња Радованац, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Доц. др Владимир Гвозден, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Ива Драшкић-Вићановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Доц. др Биљана Ђорић Француски,  Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Доц. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд
Проф. др Душан Иванић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др  Гордана Кораћ, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ
Проф. др Јасмина Лукић, Одсек за студије рода, Централноевропски универзитет, Будимпешта
Проф. др Љиљана Марковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Др Предраг Марковић, Институт за савремену историју, Београд
Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон
Др Слободанка Пековић,  Институт за књижевност и уметност, Београд
Др Владимир Петровић, Институт за савремену историју, Београд
Доц. др Јелена Пилиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Јован Попов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Тања Поповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Светлана Томин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Др Марина Хјусон, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Проф. др Силија Хоксворт, Универзитетски колеџ Лондон
Проф. др  Габријела Шуберт, Институт за славистику Филозофског  факултета „Фридрих Шилер“ Универзитета у Јени


Издавач  Филолошки факултет  Универзитета у Београду
Студентски трг 3
+381 11 2638622 лок. 115
knjizenstvo@fil.bg.ac.rs
knjizenstvo@gmail.com
www.knjizenstvo.rs

На почетак странице