Navigacija

Međunarodne ženske mreže

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 14. do 16. aprila 2011, održan je međunarodni skup, radionica COST akcije IS0901, Women Writers in History, www.costwwih.net pod nazivom Međunarodne ženske mreže (International Female Networks). Skupu je prethodio sastanak upravnog odbora (Management Committee), održan u sredu, 13. aprila, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu.

U radionici je učestvovalo 25 gostiju sa univerziteta i instituta širom Evrope, kao i 15 stalnih članica COST akcije IS0901 za Srbiju, odnosno, sa projekta Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Srbije broj 178029, pod nazivom Knjiženstvo - teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Na plenarnim sednicama govorile su i prof. dr Aleksandra Vraneš, dekanica Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, takođe članica projekta Knjiženstvo, kao i prodekanica Filološkog fakulteta, prof. dr Ljiljana Marković. Samom otvaranju skupa i konferencijskom danu prisustvovao je i veliki broj profesora sa Filološkog fakulteta, redovnih i master studenata, doktoranada, kolega sa drugih univerziteta u Beogradu i Srbiji i iz institucija poput Biblioteke grada Beograda i Pedagoškog muzeja, predstavnici izdavačkih kuća, kao i aktivistkinja iz ženskog pokreta. Skupu su prisustvovali i članovi programskog odbora, dr Vesna Matović, prof. dr Biljana Stojanović i prof. dr Jovan Popov.

Skup je otvoren u četvrtak, 14. aprila, pozdravnim govorom dekanice prof. dr Aleksandre Vraneš i obraćanjem prof. dr Biljane Stojanović, nacionalnog koordinatora za COST program u Srbiji, koja je predstavila ovaj program u Srbiji. Posle pozdrava dr Biljane Dojčinović, koordinatorke tima za Srbiju COST akcije IS0901, sam projekat IS0901 predstavila je dr Suzan van Dijk. Prvi dan nastavljen je nizom prezentacija, razvrstanih u sledeće segmente: “Networks and Genealogies”, “Male-Female Transvesting” , “Evaluating Women Authors”, “Norms and Exceptions” i “Gender vs. National Identities”.

U subotu je održan konferencijski dan skupa pod nazivom International Female Networks. Plenarna predavanja održale su prof. dr Aleksandra Vraneš (Multiculturalism), umetnica Eli Karpenter sa Goldsmits koledža (Ada Lovelace and Notational Knowledge), prof. dr Ljiljana Marković (The Reception of European Women’s Writing in Japan till the end of 19th Century) i Suzan van Dijk, (Embroidery, Networks and Networking). Tog dana je predstavljen i srpski projekat istraživanja ženske književnosti Knjiženstvo.

Radni jezik skupa bio je engleski. Pored toga, bilo je predavanja i na francuskom jeziku. Vizuelni identitet i zaštitni znak skupa delo je dr Nataše Teofilović sa Arhitektonskog fakulteta Univerzita u Beogradu.

Sve vreme skupa umetnica Eli Karpenter rukovodila je pratećim umetničkim projektom The Embroidered Digital Commons u kom je učestvovao veliki broj članova akcije IS0901, kao i gosti programa.

Prateći deo programa bile su i poseta Muzeju Srpske pravoslavne crkve da bi učesnici skupa videli Jefimijin rad, „Pohvalu caru Lazaru“, kojim počinje istorija srpske ženske književnosti; obilazak Konaka knjeginje Ljubice, kao i pesničko veče posvećeno slikarstvu i poeziji Milene Pavlović Barili, u organizaciji Trećeg trga, na kom su, između ostalih, učestvovale Magdalena Koh i Jelena Bakić, kao i gošća skupa Olivera Janković, istoričarka umetnosti. Tokom skupa u dekanatu Filološkog fakulteta bila je postavljena mala izložba na kojoj je predstavljena knjiga Jelice Belović Bernadžikovske iz 1907. godine, Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika, uvezana u kožu sa radom koji oponaša vez iz knjige, autora Aleksandra Ćeklića.

Radionica u Beogradu označila je prelaz sa kvantitativnog na kvalitativno istraživanje u okviru ove COST Akcije IS0901, kao i dalje jačanje saradnje među četiri radne grupe Akcije.

Ova radionica je bila prvi međunarodni skup u potpunosti posvećen temi ženske književnosti na Filološkom fakultetu. To je takođe bila i dobra prilika da se ovdašnja akademska publika upozna sa programom COST organizacije, dok je za članove ove COST Akcije skup predstavljao mogućnost da ih čuje širi auditorijum srpske akademske zajednice. Skupu su, naime, prisustvovale brojne kolege, profesori, studenti, istraživači sa instituta, iz muzeja i biblioteka u Beogradu i iz drugih gradova u Srbiji.  

International Female Networks: Belgrade Workshop of COST Action IS 0901, Women Writers in History

From April 14th until April 16th Faculty of Philology (University of Belgrade) hosted the Workshop of COST Action IS 0901, Women Writers in History, entitled International Female Networks. The MC meeting, which preceded the event, was held on April 13th at the same Faculty. 30 experts from various European universities and institutes, as well as the members of Serbian research project Knjiženstvo - theory and history of women`s writing in Serbian up to 1915 took part in the workshop.

Na početak stranice