Navigacija

Zorica Bečanović Nikolić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Paraphernalia: pedeset godina muzičkog, radiofonskog i književnog stvaralaštva Ivane Stefanović


Željka Janković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Knjiženstveni kanon

Knjiženstveni grad. Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990–2010 / Tatjana Jovanović Kragujevac: FILUM, edicija Crvena linija, 2017 323 str. ISBN 978-86-80796-10-9


Sanja Todosijević Petrović
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd
PDF

Slika Jovanke Broz u javnom prostoru

Uspon i pad „prve drugarice“ Jugoslavije: Jovanka Broz i srpska javnost 1952–2013 / Ivana Pantelić – Beograd: Službeni glasnik, 2018 – (Beograd: Glasnik) – 336 str., 23 cm, – ISBN 978-86-519-2251-3


Teodora Todorić Milićević
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

„Ja, ti, one… za nas“ – feministička kritika socijalističke Jugoslavije 70-tih i 80-tih

The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia / Zsófia Lóránd. – Palgrave Macmillan, 2018. – 285 str. – ISBN 978-3-319-78223-2 (e-book)


Marija Bulatović
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

CORPUS MOBILE

Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva / Vera Obradović Ljubinković. – Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, 2016 (Novi Sad: Sajnos doo). – 201 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Edicija Savremeno stvaralaštvo žena). – ISBN 978-86-86259-26-4


Marija Bosančić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Žena koja nije ništa prećutala

Savka Subotić (1834-1918) : žena koja nije ništa prećutala / Gordana Stojaković. – Novi Sad : Akademska knjiga, 2018. – 268 str. : ilustr. – ISBN 978-86-6263-213-5


Milica Abramović
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Britanska percepcija žena sa Balkana i njihove ženstvenosti u dugom 19. veku

The British and Balkan Woman: British Perceptions of Balkan Women and Their Femininity in the Long Nineteenth Century (1789–1914) / Melina Rokai. – Beograd: Čigoja štampa, 2017 – 493. ISBN 978-86-531-0285-2


Lada Stevanović
Etnografski institut SANU
Beograd
PDF

Feministička teorija i rod na Balkanu

Rod i Balkan. Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama / Marina Matešić, Svetlana Slapšak. – 1.izd. – Zagreb: Durieux 2017 (Zagreb: Rotulus Universitas). 322 str. ISBN 978-953-188-425-9.


Marija Bulatović
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

Women’s Writing and ‘The Material Turn’

Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe / edited by Carme Font Paz and Nina Geerdink. – Boston: Brill, 2018, Series Women Writers in History, Vol 2, 262 pp., ISBN 978-90-04-38299-2 (hb), ISBN 978-90-04-38302-9 (e-book)


Dara Šljukić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Ženska istorija u dečjoj literaturi

Priče o prkosnim Srpkinjama: 50 smelih žena Srbije / autorka Ivana Nešić, ilustratorka Azra Kostić Prčić. – Beograd : Urban Reads, 2018 (Beograd : DMD). – 209 str. : ilustr. ; 21 cm. –ISBN: 978-86-89565-7-99

Kakva ženska!: priče o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno / autorka Jelena Mitrović, ilustratorka Sonja Bajić. – 1. Izd. – Beograd : Kreativni centar, 2018 (Kragujevac : Grafostil). – 103 str. : ilustr. ; 24 cm. – ISBN: 978-86-529-0596-6

Priče za laku noć za male buntovnice: 100 priča o izuzetnim ženama = Good Night Stories for Rebel Girls/ [Elena Favili, Frančeska Kavalo.] ; prevela Aleksandra Golubović. – 1. izd. – Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2018 (Beograd : Vulkan štamparija). – 214 str. ISBN: 978-86-10-02125-7

20 izuzetnih devojčica koje su promenile svet = Extraordinary Girls Who Changed the World/ [tekst Rozalba Trojano; ilustracije Simona Bursi ... [i dr.]] ; prevela Dijana Radinović. – Beograd : Laguna, 2018 (Kina). – 88 str. : ilustr. ; 27 cm. – ISBN: 978-86-521-2866-2