Navigacija

Milica Abramović je rođena u Surdulici, 1991. godine. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta u Beogradu i na istom fakultetu odbranila master tezu pod naslovom ,,Fragmentacija u Vonegatovom i Pavićevom pripovedanju”. Doktorske studije upisala je 2015. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na modulu Književnost i naredne tri godine je angažovana kao saradnik u nastavi na svojoj matičnoj katedri. Tokom 2017. godine radila je kao demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od tada je angažovana pri Centru za kontinuiranu edukaciju Univerziteta u Beogradu. Od početka doktorskih studija učestvuje na konferencijama i naučnim skupovima u čijim zbornicima su joj objavljeni radovi, kao i u relevantnim naučnim časopisima. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti postmoderne američke književnosti, dok joj je šira naučna oblast interesovanja anglofona književnost i kultura.

Jelena Aranđelović je diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na Filološkom fakultetu pohađa i master studije. Oblasti interesovanja: književnost, estetika, studije roda i kulture. Pri tumačenju književnih dela zanima se za intertekstualnost moderne poezije, psihoanalitički pristup, ginokritički pristup i feminističku teoriju. U svojim radovima bavi se problematikom i perspektivom književnih likova. Piše eseje i poeziju.

Zorica Bečanović-Nikolić Teoretičarka i istoričarka književnosti. Vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studije opšte književnosti i teorije književnosti, engleskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirala i doktorirala. Autorka je knjiga Hermeneutika i poetika. Teorija pripovedanja Pola Rikera (1998), Šekspir iza ogledala. Sukob interpretacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku (2007), U traganju za Šekspirom (2013), kao i niza teorijskih i hermeneutičkih studija na srpskom, engleskom, francuskom i španskom jeziku, ogleda i prikaza, rečničkih odrednica, radiofonskih dramatizacija, tv scenarija, prevoda sa engleskog i francuskog. U nastavi i u tekstovima koje piše bavi se teorijom, hermeneutikom, Šekspirom, evropskim književnostima srednjeg veka i renesanse, srpskom književnošću u evropskom kontekstu. Članica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i zamenica glavne i odgovorne urednice elektronskog godišnjaka Knjiženstvo.

Marija Bosančić (1995) rođena u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Anglistiku. Trenutno je na master akademskim studijama, modul Jezik, književnost, kultura na matičnom fakultetu. 2014. godine objavila je maturski rad u Zborniku Zadužbine Andrejević na temu “The Impact of Virginia Woolf’s Changing Mood on her Works”. Tečno govori engleski i francuski. Bavi se jezicima, komparativnom književnošću i komparativnim lingvističkim istraživanjima.

Minja Bujaković je rođena 1994. godine u Kragujevcu. Diplomirala je na Katedri za slavistiku na grupi za ruski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta. Master studije je upisala na istom fakultetu na smeru Jezik, književnost, kultura. Trenutno je studentkinja na Ženskim studijama na Fakultetu političkih nauka. Oblast interesovanja su joj ruska i komparativna književnost, kultura i studije roda.

Marija Bulatović (Kraljevo, 1990) diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri 2014. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom „Dijalektika nasilja u Rasinovom tragičkom svetu“. Od 2014. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendistkinja je Fonda za mlade talenteza školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu. Dobitnica je Pohvale Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan uspeh u toku osnovnih akademskih studija. Piše književnu kritiku u Sveskama. Služi se engleskim, francuskim i španskim jezikom. Oblasti interesovanja: teorija umetnosti, srpska književnost u evropskom kontekstu, francuska književnost i francuska savremena književna teorija.

Nikola Bulatović (Kraljevo, 1991) diplomirao je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odbranivši diplomski rad pod naslovom „Slikarsko delo mitropolita Jovana zografa“ pod mentorstvom prof. dr Miodraga Markovića. Tokom osnovnih studija bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i stipendista grada Kraljeva. Učesnik je brojnih seminara i stručnih praksi u domenu srednjovekovne umetnosti i arhivistike. Govori engleski i španski jezik.

Lela Vujošević (Beograd, 1966), sociološkinja. Učestovala je u brojnim istraživačkim projektima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Objavila je dve monografije i više tekstova u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti sociologije, feminizma, istoriografije, univerzitetske problematike i kulturologije. Odabrani radovi su na linku:  https://independent.academia.edu/LelaVujosevic. Živi u Kragujevcu i radi na Univerzitetu u Kragujevcu. Bavi se humanitarnim radom. Aktivna je u kulturnom i javnom životu grada i objavljuje priloge, stavove i komentare u raznim štampanim i elektronskim medijima.

Ana Vukmanović diplomirala je na Grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama sociokulturne antropologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, s temom „Voda u obredno-mitskom kontekstu narodne lirike“. Doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši disertaciju „Značenja i funkcije granice u svadbenoj usmenoj lirici“. Na zahtev Instituta za književnost i umetnost, kao nezavisna istraživačica, stekla je zvanje naučne saradnice. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Objavljuje radove u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Radila je kao lektorka za srpskohrvatski jezik na Institutu za slavistiku Univerziteta u Kelnu. Oblasti njenog posebnog naučnog interesovanja jesu folkloristika, poetika usmene lirike i antropologija i poetika prostora. Takođe se bavi obredno-mitskim slojevima usmene lirike i vezama između usmene i pisane književnosti.

Biljana Dojčinović je redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009–2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) i Pravo sunca: Drugačiji modernizmi (2015).

Vladimir Đurić je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (2017), gde je završio i osnovne studije i odbranio diplomski master rad na Katedri za francuski jezik i književnost. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2012–2015. Od 2015. godine radi u zvanju asistenta na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Bavi se proučavanjem komparativne književnosti, posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu francuske književnosti i savremene francuske komparatistike (imagologija, intertekstualnost). Od 2012. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Doktorska disertacija Vladimira Đurića ispituje stvaralaštvo srpskih spisateljica prve polovine HH veka u kontekstu francuske književnosti i kulture. Učestvovao je na raznim međunarodnim seminarima, naučnim skupovima i konferencijama u zemlji (Beograd, Niš, Kragujevac) i inostranstvu (Pariz, Hag, Poznanj, Budimpešta, Skoplje). Objavljivao je radove u zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova i u časopisima Filološki pregledKnjiženstvo, Lipar, Philologia Mediana, Priča.

Željka Janković je asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde drži vežbe iz francuske književnosti 17. i 18. veka. Diplomirala je na istoj katedri (2011) i odbranila master rad 2012. godine. Na doktorskim studijama piše disertaciju o analizi dela gospođe de Lafajet iz perspektive ženskih studija. Nosilac je preko 20 nagrada i priznanja iz oblasti jezika i književnosti koje su joj donele i stručna usavršavanja u inostranstvu (Francuska, Belgija, Češka, Kina, Rumunija). Autor je preko 20 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima i jedne dvojezične monografije, u čijem fokusu se nalaze stilistika, komparativna književnost, klasična i savremena francuska književnost, studije roda, srpsko-francuske književne i kulturne veze. Od 2014. godine članica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/francuski-jezik/zaposleni/zeljka-jankovic/

Radojka Jevtić je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu Književnost. Osnovne akademske studije završila je 2013. godine na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Na istoj katedri završila je master studije 2014. godine. Tokom master studija bila je dobitnica stipendije Dositeja koju dodeljuje Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta. Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od 2015. godine angažovana je na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Ana Kolarić je docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na odsecima za studije roda na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Godine 2015. odbranila je doktorsku disertaciju „Rod, književnost i modernost u periodici s početka 20. veka: Žena (1911-1914) i The Freewoman (1911-1912)” na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Sa prof. Biljanom Dojčinović, vodi kurs na doktorskim studijama o feminističkoj štampi iz 90-ih i 2000-ih godina u Jugoslaviji/Srbiji koji su podržali WUS Austria i ERSTE fondacija, u okviru programa PATTERNS Lectures. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Objavljuje redovno u časopisima Knjiženstvo i Reč.

Višnja Krstić (1991) je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne i master studije engleskog jezika i književnosti. Na Univerzitetu Vorik (Velika Britanija), stekla diplomu mastera engleske književnosti. Autorka poglavlja u Comparative Literature as a Transcultural Discipline (Komparativna književnost kao transkulturalna disciplina; Sao Paulo: Anablume, 2018), članka u koautorstvu u Knjiženstvu, prikaza u Cultural Sociology, Oxford CCT Review, Knjiženstvu. Dobitnica više domaćih i stranih stipendija. Učestvovala na konferencijama u organizaciji: Američke asocijacije za komparativnu književnost (Harvard; Utreht; Los Anđeles), Međunarodne asocijacije za komparativnu književnost (Beč), Britanske asocijacije za slovenske i istočnoevropske studije (Kembridž), Američkog društva za moderni jezik (Njujork), itd. Pohađala programe Instituta za svetsku književnost (Harvard), Škole kritike i teorije (Kornel), Britanskog centra za književno prevođenje (Istočna Anglija). Angažovana na projektu Knjiženstvo. Član Komiteta za studije prevođenja Međunarodne asocijacije za komparativnu književnost. https://filoloskibg.academia.edu/VisnjaKrstic

Mina Marković (1992) je diplomirala i masterirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Grupi za japanski jezik, književnost i kulturu, kao student generacije (prosečna ocena 10). Treću godinu osnovnih studija je završila na Univerzitetu Vaseda u Tokiju kao dobitnica stipendije Vlade Japana. Doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je upisala 2016. godine. Usavršavala se na letnjim školama Univerziteta Istočna Anglija (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Univerziteta Radbaud u Najmegenu (Holandija). Dobitnica je raznih srpskih i stranih nagrada i stipendija, uključujući i: stipendiju britanskog Instituta za proučavanje japanske umetnosti i kulture Sejnsburi, stipendije Erazmus+, nagrade za studenta generacije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nagrade za najboljeg studenta na Grupi za japanski jezik, književnost, kulturu, stipendije Dositeja Fonda za mlade talente Republike Srbije, stipendije Vlade Japana, stipendije grada Beograda. Tokom studija se takođe uspešno takmičila u pregovaranju: u julu 2016. godine je kao vođa tima osvojila prvo mesto na međunarodnom takmičenju Global Negotiation Conference održanom na Svetskom trgovinskom institutu Univerziteta u Bernu (Švajcarska) na temu svetske migrantske krize, a u aprilu iste godine je osvojila peto mesto na nezvaničnom svetskom univerzitetskom prvenstvu iz oblasti poslovnog pregovaranja, The Negotiation Challenge, održanom na Univerzitetu u Beču i Tehničkom univerzitetu u Beču (Austrija). Kao član projekta za širenje japanskog jezika organizovanim od strane Ambasade Japana u Republici Srbiji i korporacije “Micubiši”, predavala je japanski jezik u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Marina Milošević je diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije. Doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2017/18. godine. Tokom 2017. godine bila je angažovana na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku kao demonstrator za užu naučnu oblast Bibliotekarstvo, predmet Bibliotekarstvo.

Jovana Mitrović (Vranje, 1993) završila je osnovne akademske studije (2016) i master akademske studije (2017) na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na studijama je bila stipendistkinja Fonda za mlade talente i dobitnica Stipendije za izuzetno nadarene studente. Od septembra 2017. se nalazi na doktorskim umetničkim studijama na matičnom fakultetu. Članica je projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Sanja Petrović Todosijević rođena je 1977. godine u Šapcu. Diplomirala je i magistrirala na temu Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954. na Katedri za Opštu savremenu istoriju Odeljenja za istoriju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na temu Socijalizam u školskoj klupi. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944-1959. na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Zaposlena je u Institutu za noviju istoriju Srbije u zvanju naučnog saradnika. Autorka je monografije Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji (INIS, 2008). Priredila je i napisala uvodnu studiju za rukopis Grigorija Babovića Letopis Šapca 1933-1944 (INIS – Biblioteka šabačka, 2010). Jedna je od autorki izložbe Poslednje odredište Aušvic (Istorijski muzej Srbije, 2015). Bila je članica i sekretar Redakcije za izdavanje građe i dokumenata Instituta za noviju istoriju Srbije. Članica je Projektnog tima Radne grupe Republike Srbije za obnovu bivšeg jugoslovenskog paviljona u Državnom muzeju Aušvic - Birkenau. Jedna je od osnivačica i potpredsednica Centra za jugoslovenske studije (Cejus). Urednica je Tribinskog programa Sto godina od osnivanja Jugoslavije (Cejus-Dom omladine, Beograd).

Zorana Simić (8. 6. 1992, Brus) doktorantkinja je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, diplomirala je 2015. godine, a godinu dana kasnije završila i master studije. Članica je i jedan od osnivača udruženja studenata opšte književnosti i teorije književnosti Klub 128, u okviru kojeg je organizovala dve regionalne studentske konferencije: „Savremena komparatistika u regionu: (re)kontekstualizacija“ (april 2014) i „Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti“ (april 2016). Trenutno je angažovana na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca (178024) na Institutu za književnost i umetnost, kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Živi u Beogradu.

Lada Stevanović je viša naučna saradnica zaposlena u Etnografskom institutu SANU. U istraživanjima kombinuje savremene antropološke teme i teme iz oblasti antičke recepcije, antropologije antike i istorijske antropologije, sa posebnim osvrtom na rodnu perspektivu i preispitivanje konstrukcije rodnih identiteta kroz sinhroniju i dijahroniju. Pored toga, proučava i nacionalni identitet, a pre svega načine na koji se konstruisalo jugoslovenstvo. Objavila je monografiju Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rite. http://www.etno-institut.co.rs/cir/team/lada_s.php

Teodora Todorić Milićević (Travnik, 1990) studentkinja je druge godine doktorskih studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne i master studije iz kineskog jezika, književnosti i kulture. Od 2018. godine učestvuje na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Oblasti interesovanja su joj komparativna i kineska književnost, feministička teorija, studije kulture.

Zorica Hadžić (Novi Sad, 1977) vanredna je profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Proučava srpsku književnost 19. i 20. veka. Objavila je knjige Istorija jedne samoće. Poezija i proza Danice Marković (2007), Tiha pristaništa Milete Jakšića (2012), Beleške na marginama. O skrajnutim književnoistorijskim izvorima (2015), O Milanu Ševiću (2017). Priredila je dvadesetak knjiga. Uređuje ediciju „Novosadski manuskript“ Gradske biblioteke u Novom Sadu.

Dara Šljukić (Prijepolje, 1993) studentkinja je master studija na Filološkom fakultetu u Beogradu; diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Interesuje je savremena ženska književnost i feministička književna teorija. Piše i objavljuje književnu kritiku na portalu Bukvica, na kom je i jedna od urednica. Sa koleginicama iz Srbije i regiona sarađivala je u pisanju i objavljivanju knjige eseja Rat iz dečje perspektive. Objavila je rad o Napuljskoj tetralogiji Elene Ferante u Generu: časopisu za feminističku teoriju i studije kulture, i tekst o knjizi Kata Nesiba i komentari Ivana Jankovića u časopisu Reč.

Saša Šmulja (1978, Derventa) vanredni je profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i autor knjiga Poezija i prozba. Intertekstualni aspekti u zbirkama poezije Tražim pomilovanje Desanke Maksimović i Kameni spavač Maka Dizdara (2012) i Antun Gustav Matoš u srpskoj književnosti i kulturi (2016), zatim koautor knjige Rizničari i pamtitelji. Pravoslavna duhovnost srpske književnosti HH vijeka (2013) kao i niza naučnih i stručnih radova. Osnovno polje njegovih istraživanja je komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti, zatim srpska književnost i teorija književnosti. Učestvovao je na više konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, te u književnonaučnim projektima. Koordinator je projekta Svetislav Mandić u srpskoj književnosti i kulturi. Bavi se i književnom kritikom. Odgovorni je urednik časopisa za jezik, književnost i kulturu Filolog, urednik zbornika Srbistika danas kao i član redakcije Zbornika Matice srpske za književnost i jezik. Dostupni linkovi: http://flf.unibl.org/smulja-sasa/; http://banjaluka.academia.edu/SasaSmulja; https://filolog.rs.ba; http://flf.unibl.org/srbistika-danas/.

Na početak stranice