Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

Godina VIII, broj 8 


UDK 82 
 
 ISSN 2217-7809 (Online) 
(elektronski časopis) 


Izlazi jednom godišnje - u decembru

Časopis je deo projekta br. 178029

Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 
 


Za izdavača

Prof. dr Ljiljana Marković

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Zamenice glavne urednice

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Redakcija

Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 


Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredna profesorka na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu 


Dr Dragana Grujić, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 


Dr Dunja Dušanić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Gordana Đoković, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 


Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd 


MA Željka Janković, asistentkinja na Katedri za romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Dr Jelena Milinković, naučna saradnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd 


Dr Ivana Pantelić, naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju, Beograd 


Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd 


Dr Slavko Petaković, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 


Dr Jelena Pilipović, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni redakcijski odbor

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija 


Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag 


Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta 


Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju 


Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London 


Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji 


Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Dr Nina Sirković, vanredna profesorka na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Lektura i korektura

Knjiženstvo

Likovna urednica

Prof. dr Nataša Teofilović, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

Veb dizajn

MINTEK i Knjiženstvo

Saradnici

Marija Bulatović, MA, Radojka Jevtić, MA, Višnja Krstić, MA, Goran Petrović, MA, Teodora Todorić Milićević, MA: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Jovana Mitrović, MA: Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu

Savet redakcije časopisa

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu 


Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu 


Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji 


Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj 


Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu 


Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu 


Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

 

Recenzenti

Dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Doc. dr Vladimir Đurić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Nikola Dedić, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dr Lidija Delić, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Bojan Jović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Doc. dr Ana Kolarić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta „Adam Mickijevič“, Poznanj

Dr Jelena Milinković, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Marija Mitrović, Univerzitet u Trstu

Dr Ivana Pantelić, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Prof. dr Nina Sirković, Sveučilište u Splitu

Prof. dr Zorica Hadžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Naslovna strana

Jovana Mitrović

Izdavač

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 


Studentski trg 3
+381 11 2638622 lok. 115 


knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Časopis je dostupan i u bazama EBSCO i CEEOL

Na početak stranice