Navigacija

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

UDK: 016:64 ŽENSKISVET(497.113)"1891/1894"
014.3 ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

Stručni rad

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja II deo (1891-1894)

Drugi deo bibliografije časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja obuhvata četiri godine izlaženja časopisa, od 1891. godine do 1894. godine, i sadrži 631 bibliografsku jedinicu, opisane de visu jezikom i pismom publikacije. Jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora ili naslovu članka, a ispod svakog bibliografskog opisa nalazi se UDK broj i broj zapisa u bibliografskoj bazi. Uz bibliografski opis navedena je i kategorizacija članaka na osnovu koje se stiče uvid u vrstu tekstova. Kao i u prvom delu bibliografije, veliki broj tekstova ili nije potpisan ili je potpisan inicijalima.

Registar naslova, autora i predmeni registar doprinose većoj informativnosti bibliografije koja može da posluži kao putokaz za dalja istraživanja.

1
        BAKTERIJE i čovek // God. 6, br. 10 (1891), str. 150-153.
- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524694164
2
        BAKTERIJE i čovek // God. 6, br. 8 (1891), str. 116-119.
- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524687252
3
        BAKTERIJE i čovek // God. 6, br. 9 (1891), str. 131-133.
- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524689812
4
BANDIĆ, Danica
        Božić na selu! / Danica B. [Bandić] // God. 9, br. 12 (1894), str. 184-187.
- Književnost
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524894612
5
BIKAR, Vojin
        Kad se zora budi / Vojin Bikar // God. 6, br. 9 (1891), str.129.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524689300
6
BIKAR, Vojin
        Lažni snovi / Vojin Bikar // God. 6, br. 5 (1891), str.67.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524207252
7
BIKAR, Vojin
        Na rastanku / Vojin Bikar // God. 6, br. 1 (1891), str. 1.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524145812
8
BIKAR, Vojin
        Srpska devojka / Vojin Bikar // God. 6, br. 5 (1891), str.65-67.
- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524674452
9
BRADVAROVIĆ, Darinka
        Javna zahvala / D. [Darinka] Bradvarovićeva // God. 6, br. 12 (1891), str. 188.
- Vesti
061

COBISS.SR-ID 524717972
10
BRANČIĆ, B.
        Zvono zvoni... / B. Brančić // God. 8, br. 2 (1893), str. 27.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524726164
11
BRAŠOVAN, Darinka
        M. N.......U. / D. [Darinka] Brašovanova // God. 7, br. 2 (1892), str. 30-31.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524594580
12
BRAŠOVAN, Darinka
        Majci / D. [Darinka] Brašovanova // God. 7, br. 3 (1892), str. 33.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524595604
13
BRAŠOVAN, Darinka
        Miloj seji / D. [Darinka] Brašovanova // God. 7, br. 10 (1892), str. 155.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524624532
14
BRAŠOVAN, Darinka
        Mladost / D. [Darinka] Brašovanova // God. 6, br. 11 (1891), str.166.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524712852
15
BRAŠOVAN, Darinka
        Nekadanjoj prijateljici / D. [Darinka] Brašovanova // God. 6, br. 3 (1891), str. 33-34.
- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524657300
16
BRAŠOVAN, Darinka
        Uspomena na umrlog profesora Isidora Stojkovića / D. [Darinka] Brašovanova // God. 6, br. 4 (1891), str.52.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524670868
17
BRAŠOVAN, Đorđe
        Današnji svet / Đorđe Brašovan // God. 9, br. 10 (1894), str. 147.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524787860
18
BRIKE, Ernst
        Kako da očvrsnu deca? / Ernst Brike // God. 8, br. 11 (1893), str. 161-165.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524925332
19
BRIKE, Ernst
        Kako da očvrsnu deca? / Ernst Brike // God. 8, br. 12 (1893), str. 177-181.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524927124
20
BUGARSKA, Dar.
        Upliv Više devojačke škole na vaspitanje / [Dar. Bugarska] // God. 7, br. 9 (1892), str. 131-135.

- Žesnko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524619156
21
VARAĐANIN, Arkadije
        Govor Ark. Varađanina prilikom otvaranja društvenog srpskog zabavišta u Novom Sadu / [Arkadije Varađanin] // God. 7, br. 5 (1892), str. 68-70.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524605076
22
VARAĐANIN, Arkadije
        Javna zahvala / Ark. [Arkadije] Varađanin // God. 7, br. 5 (1892), str. 80.

- Vesti
027.7/.8:929 Grčić J.

COBISS.SR-ID 524607892
23
VARAĐANIN, Arkadije
        Milutinovićevo društvo / A. [Arkadije] V. [Varađanin] // God. 6, br. 11 (1891), str. 161-162.
- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524700308
24
VARAĐANIN, Arkadije
        Srpskim narodnim učiteljima / Arkadije Varađanin // God. 6, br. 11 (1891), str. 176.

- Pedagogija
061
COBISS.SR-ID 524715156
25
VASIĆ, Milan
        Moja mila / Milan Vasić // God. 8, br. 5 (1893), str. 79.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524765844
26
VASIĆ, Milan
        Sećam te se … / Milan Vasić // God. 9, br. 1 (1894), str. 12-13.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524735380
27
        VEĆ je kasno / preveo M. Bandić // God. 9, br. 10 (1894), str. 156-158.

- Književnost
82
COBISS.SR-ID 524791444
28
VLAJIĆ, Vladimir P.
        Nekad i sad / Vladimir P. Vlajić // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 105.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918420
29
VUKAŠINOVIĆ, Svetozar
        Poziv na pretplatu na knjigu "Đački govori o Sv. Savi" / Svetozar Vukašinović // God. 9, br. 6 (1894), str. 95-96.
- Književnost
821.163.41
COBISS.SR-ID 524771732
30
VUČETIĆ, Nikola
        Naučna ćeretanja. [Deo 1] / od dra Nikole Vučetića // God. 9, br. 11 (1894), str. 161-164.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524888980
31
VUČETIĆ, Nikola
        Naučna ćeretanja. [Deo 2] / od dra Nikole Vučetića // God. 9, br. 12 (1894), str. 177-180.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524892564
32
        GVOŽĐE // God. 9, br. 3 (1894), str. 36-38.

- Vesti
546.3/.9
COBISS.SR-ID 524745876
33
GOJKOVIĆ, Gavra V.
        Prvo sretanje / Gavra V. Gojković // God. 9, br. 3 (1894), str. 42.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524747412
34
GOJKOVIĆ, Gavra V.
        U berbi / Gavra V. Gojković // God. 9, br. 10 (1894), str. 154.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524790676
35
        GOSPODIN urednik // God. 7, br. 3 (1892), str. 42-46.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524598164
36
        GOSPOĐICI M. // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 117.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524921492
37
        DANICI // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 106.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918932
38
        DVE spisateljice : (Iz prepiske dveju drugarica) // God. 8, br. 4 (1893), str. 60-63.

- Književnost
821.163.41-6

COBISS.SR-ID 524760980
39
        DEVOJAČKE sanjarije : skica iz društva // God. 9, br. 4 (1894), str. 61-64.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524751508
40
        DESETOGODIŠNJA proslava dobrotvorne zadruge Srpkinja Novosatkinja // God. 6, br. 6 (1891), str. 81-88.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524677012
41
DIMITRIJEVIĆ, Paja
        Al' je divno / Paja Dimitrijević // God. 6, br. 5 (1891), str.71.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524674964
42
DIMITRIJEVIĆ, Paja
        Mojoj Sofiji / Paja Dimitrijević // God. 7, br. 7 (1892), str. 112.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524615060
43
DIMITRIJEVIĆ, Paja
        Soko / Paja Dimitrijević // God. 6, br. 2 (1891), str. 19-20.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524654228
44
        DOBAR primer / s nemačkog preveo St. J. Stojković // God. 8, br. 2 (1893), str. 16-19.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524723092
45
        DOBROTVORNA zadruga Srpkinja u Vel. Kikindi / Danica // God. 8, br. 4 (1893), str. 54-55.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061

COBISS.SR-ID 524758164
46
        DOPIS // God. 6, br. 1 (1891), str. 10-12.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524651668
47
        DOPIS // God. 6, br. 12 (1891), str. 182.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524716180
48
        DOPIS // God. 6, br. 2 (1891), str. 23-24.
- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524654996
49
        DOPIS // God. 6, br. 4 (1891), str. 58-60.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524672404
50
        DOPIS // God. 6, br. 6 (1891), str. 92-93.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524678036
51
        DOPIS // God. 6, br. 8 (1891), str. 120-121.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524687508
52
        DOPIS // God. 9, br. 12 (1894), str. 183-184.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524894100
53
        DOPIS // God. 9, br. 4 (1894), str. 54-55.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524749460
54
        DOPIS // God. 9, br. 9 (1894), str. 138-139.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524785300
55
        DOPISI / Vera // God. 9, br. 1 (1894), str. 7.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524733588
56
        DOPISI / Zlatica // God. 8, br. 2 (1893), str. 23.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524724116
57
        DOPISI / Zlatica // God. 9, br. 3 (1894), str. 39-40.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524746132
58
        DOPISI / J. M // God. 8, br. 4 (1893), str. 55-56.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524758420
59
        DOPISI // God. 7, br. 2 (1892), str. 21-23.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524593044
60
        DOPISI // God. 7, br. 4 (1892), str. 56-57.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524601236
61
        DOPISI // God. 7, br. 4 (1892), str. 56-57.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524609428
62
        DOPISI // God. 7, br. 7 (1892), str. 99-100.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524612244
63
        DOPISI // God. 7, br. 8 (1892), str. 118.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524616596
64
        DR. Bernardo, sirotinski dobrotvor // God. 7, br. 9 (1892), str. 135-137.

- Društveno pitanje
364
COBISS.SR-ID 524619668
65
        DRUŠTVO Sv. Save // God. 7, br. 9 (1892), str. 135.

- Udruženje
061
COBISS.SR-ID 524619412
66
        DUŽNOST i savest // God. 7, br. 4 (1892), str. 54-55.

- Žensko pitanje; Obrazovanje
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524600724
67
        ĐULIJA / Zagorka // God. 9, br. 3 (1894), str. 43-47.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524747668
68
ĐURIČIĆ, Milan S.
        Srpčetu / Milan S. Đuričić // God. 6, br. 6 (1891), str.88.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524677268
69
        ŽENA / s nemačkog B. Brančić // God. 9, br. 11 (1894), str. 175.

- Književnost
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524891796
70
        ŽENSKINJE na svetskoj izložbi u Čikagu // God. 7, br. 6 (1892), str. 81-83.

Etnologija / Narodni običaji
39
COBISS.SR-ID 524608404
71
        ŽURNALI za modu / [Bjetka Rozmar] ; preradila A. Jov // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 109-111.

- Žensko pitanje / Moda
391

COBISS.SR-ID 524919700
72
        ZA domaćice // God. 6, br. 1 (1891), str. 14-15.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524652436
73
        ZA domaćice // God. 6, br. 10 (1891), str. 154.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524694676
74
        ZA domaćice // God. 6, br. 12 (1891), str. 183.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524716692
75
        ZA domaćice // God. 6, br. 3 (1891), str. 42.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524669076
76
        ZA domaćice // God. 6, br. 4 (1891), str. 60.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524672916
77
        ZA domaćice // God. 6, br. 5 (1891), str. 74-75.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524675732
78
        ZA domaćice // God. 6, br. 8 (1891), str. 122.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524688020
79
        ZA domaćice // God. 6, br. 9 (1891), str. 140.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524691348
80
        ZA domaćice // God. 7, br. 1 (1892), str. 9.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524590996
81
        ZA domaćice // God. 7, br. 10 (1892), str. 153.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524623764
82
        ZA domaćice // God. 7, br. 11 (1892), str. 169.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524626836
83
        ZA domaćice // God. 7, br. 12 (1892), str. 181-182.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)

 

 

645(083.132)

COBISS.SR-ID 524629652

84
        ZA domaćice // God. 7, br. 3 (1892), str. 38.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524597140
85
        ZA domaćice // God. 7, br. 4 (1892), str. 58.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524602004
86
        ZA domaćice // God. 7, br. 5 (1892), str. 72.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524606100
87
        ZA domaćice // God. 7, br. 6 (1892), str. 88.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524610196
88
        ZA domaćice // God. 7, br. 7 (1892), str. 104.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524613012
89
        ZA domaćice // God. 7, br. 8 (1892), str. 120.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524617108
90
        ZA domaćice // God. 7, br. 9 (1892), str. 139.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524620692
91
        ZA domaćice // God. 8, br. 1 (1893), str. 10.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524721300
92
        ZA domaćice // God. 8, br. 11 (1893), str. 173.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524926356
93
        ZA domaćice // God. 8, br. 2 (1893), str. 24.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524724884
94
        ZA domaćice // God. 8, br. 3 (1893), str. 39.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524727956
95
        ZA domaćice // God. 8, br. 5 (1893), str. 73-74.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524763796
96
        ZA domaćice // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 112-113.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524920724
97
        ZA domaćice // God. 8, br. 9 (1893), str. 137.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524924308
98
        ZA domaćice // God. 9, br. 1 (1894), str. 9.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524734356
99
        ZA domaćice // God. 9, br. 10 (1894), str. 153.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524789908
100
        ZA domaćice // God. 9, br. 11 (1894), str. 167-168.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524890260
101
        ZA domaćice // God. 9, br. 2 (1894), str. 25.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524742548
102
        ZA domaćice // God. 9, br. 3 (1894), str. 41.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524746900
103
        ZA domaćice // God. 9, br. 4 (1894), str. 56.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524750484
104
        ZA domaćice // God. 9, br. 5 (1894), str. 75.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524754324
105
        ZA domaćice // God. 9, br. 7 (1894), str. 103.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524773524
106
        ZA domaćice // God. 9, br. 8 (1894), str. 122-123.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524782228
107
        ZA domaćice // God. 9, br. 9 (1894), str. 140.

645(083.132)

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
COBISS.SR-ID 524786324
108
        ZABAVA // God. 8, br. 11 (1893), str. 174.

821.163.41-1

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
COBISS.SR-ID 524926612
109
        ZABAVIŠTA i čuvarišta // God. 6, br. 3 (1891), str. 34-36.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524657556
110
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 1 (1891), str. 15.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524652692
111
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 10 (1891), str. 154-155.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524694932
112
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 11 (1891), str. 171.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524713876
113
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 2 (1891), str. 24-25.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524655508
114
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 7 (1891), str. 104.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524680852
115
        ZARAD zdravlja // God. 6, br. 8 (1891), str. 122-123.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524688276
116
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 1 (1892), str. 9.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524591252
117
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 10 (1892), str. 152-153.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524623508
118
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 11 (1892), str. 168-169.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524626580
119
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 3 (1892), str. 38.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524596884
120
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 4 (1892), str. 58.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524601748
121
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 5 (1892), str. 72.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524605844
122
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 6 (1892), str. 88.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524609940
123
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 7 (1892), str. 103-104.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524613268
124
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 8 (1892), str. 120.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524617364
125
        ZARAD zdravlja // God. 7, br. 9 (1892), str. 138-139.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524620436
126
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 11 (1893), str. 173.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524926100
127
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 3 (1893), str. 39.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524728212
128
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 4 (1893), str. 57-58.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524759188
129
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 5 (1893), str. 74.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524764052
130
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 6 (1893), str. 90.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524777364
131
        ZARAD zdravlja // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 112.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524920468
132
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 10 (1894), str. 153.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524789652
133
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 11 (1894), str. 167.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524890004
134
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 12 (1894), str. 181-182.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524893332
135
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 2 (1894), str. 25.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524742292
136
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 4 (1894), str. 56.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524750228
137
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 6 (1894), str. 90.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524769428
138
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 7 (1894), str. 103.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524773780
139
        ZARAD zdravlja // God. 9, br. 9 (1894), str. 140.

- Zdravlje
316.728
COBISS.SR-ID 524786068
140
        ZBOGOM / Ivanko V. B // God. 8, br. 6 (1893), str. 93.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524792980

141
        ZVEZDICE / Velinka. - Sadrži: Srpkinji; Najveće zlo; Nada; Iskrenost; Kako biva // God. 7, br. 7 (1892), str. 97.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524611732
142
        ZVEZDICE / Velinka. - Sadrži: U spomenicu; Moj poziv; Savet; Deo zvezde; Zaželice // God. 7, br. 12 (1892), str. 186.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524631188
143
        ZVEZDO mila / Laz. N // God. 6, br. 2 (1891), str. 17.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524653716
144
        ZDRAVSTVENE mere pri putovanju // God. 7, br. 9 (1892), str. 137-138.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524619924
145
        ZUBI i njihova nega // God. 7, br. 2 (1892), str. 19-20.

- Zdravlje
616.31-083
613.9

COBISS.SR-ID 524592788
146
        IGRE kao vaspitni faktor / s ruskog preveo Đ. S. Kojić // God. 9, br. 10 (1894), str. 145-147.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524787604
147
        IZ društva // God. 8, br. 1 (1893), str. 9-10.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524721044
148
        IZ društva // God. 8, br. 12 (1893), str. 184.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524927892
149
        IZ društva // God. 8, br. 2 (1893), str. 24.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524724372
150
        IZ društva // God. 8, br. 3 (1893), str. 38.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524727444
151
        IZ društva // God. 8, br. 4 (1893), str. 57.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524758932
152
        IZ društva // God. 8, br. 5 (1893), str. 72-73.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524763540
153
        IZ društva // God. 8, br. 6 (1893), str. 89-90.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524777108
154
        IZ društva // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 112.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524920212
155
        IZ društva // God. 8, br. 9 (1893), str. 136-137.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524924052
156
        IZ društva // God. 9, br. 10 (1894), str. 152-153.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524789396
157
        IZ društva // God. 9, br. 11 (1894), str. 167.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524889748
158
        IZ društva // God. 9, br. 2 (1894), str. 24-25.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524742036
159
        IZ društva // God. 9, br. 3 (1894), str. 40-41.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524746644
160
        IZ društva // God. 9, br. 4 (1894), str. 55-56.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524749972
161
        IZ društva // God. 9, br. 5 (1894), str. 74-75.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524754068
162
        IZ društva // God. 9, br. 6 (1894), str. 89-90.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524769172
163
        IZ društva // God. 9, br. 7 (1894), str. 102-103.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524773268
164
        IZ društva // God. 9, br. 8 (1894), str. 121-122.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524781972
165
        IZ društva // God. 9, br. 9 (1894), str. 139.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524785812
166
        IZ istorije voća i povrća // God. 7, br. 5 (1892), str. 70-71.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
63

COBISS.SR-ID 524605332
167
        IZ istorije povrća i variva // God. 7, br. 6 (1892), str. 85-86.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
63

COBISS.SR-ID 524609172
168
        IZ prosvete // God. 6, br. 1 (1891), str. 14.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524652180
169
        IZ prosvete // God. 6, br. 10 (1891), str. 154.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524694420
170
        IZ prosvete // God. 6, br. 11 (1891), str. 169-171.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524713620
171
        IZ prosvete // God. 6, br. 12 (1891), str. 182-183.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524716436
172
        IZ prosvete // God. 6, br. 2 (1891), str. 24.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524655252
173
        IZ prosvete // God. 6, br. 3 (1891), str. 41-42.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524668820
174
        IZ prosvete // God. 6, br. 4 (1891), str. 60.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524672660
175
        IZ prosvete // God. 6, br. 5 (1891), str. 74.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524675476
176
        IZ prosvete // God. 6, br. 6 (1891), str. 93-94.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524678292
177
        IZ prosvete // God. 6, br. 7 (1891), str. 102-104.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524680596
178
        IZ prosvete // God. 6, br. 8 (1891), str. 121-122.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524687764
179
        IZ prosvete // God. 6, br. 9 (1891), str. 139-140.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524691092
180
        IZ prosvete // God. 7, br. 1 (1892), str. 9.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524590740
181
        IZ prosvete // God. 7, br. 10 (1892), str. 152.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524623252
182
        IZ prosvete // God. 7, br. 11 (1892), str. 168.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524626324
183
        IZ prosvete // God. 7, br. 12 (1892), str. 181.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524629396
184
        IZ prosvete // God. 7, br. 2 (1892), str. 23-24.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524593300
185
        IZ prosvete // God. 7, br. 3 (1892), str. 38.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524596628
186
        IZ prosvete // God. 7, br. 4 (1892), str. 57-58.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524601492
187
        IZ prosvete // God. 7, br. 5 (1892), str. 71-72.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524605588
188
        IZ prosvete // God. 7, br. 6 (1892), str. 87-88.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524609684
189
        IZ prosvete // God. 7, br. 7 (1892), str. 103-104.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524612756
190
        IZ prosvete // God. 7, br. 8 (1892), str. 119-120.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524616852
191
        IZ prosvete // God. 7, br. 9 (1892), str. 138.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524620180
192
        IZ škole // God. 8, br. 1 (1893), str. 9.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524720788
193
        IZ škole // God. 8, br. 11 (1893), str. 172-173.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524925844
194
        IZ škole // God. 8, br. 12 (1893), str. 183-184.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524927636
195
        IZ škole // God. 8, br. 2 (1893), str. 24.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524724628
196
        IZ škole // God. 8, br. 3 (1893), str. 39.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524727700
197
        IZ škole // God. 8, br. 4 (1893), str. 56-57.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524758676
198
        IZ škole // God. 8, br. 5 (1893), str. 71-72.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524763284
199
        IZ škole // God. 8, br. 6 (1893), str. 89.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524776852
200
        IZ škole // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 111.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524919956
201
        IZ škole // God. 8, br. 9 (1893), str. 136.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524923796
202
        IZ škole // God. 9, br. 1 (1894), str. 9.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524734100
203
        IZ škole // God. 9, br. 10 (1894), str. 151-152.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524789140
204
        IZ škole // God. 9, br. 11 (1894), str. 166-167.

- Obrazovanje / Pedagogija
37

COBISS.SR-ID 524889492

205
        IZ škole // God. 9, br. 12 (1894), str. 181.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524893076
206
        IZ škole // God. 9, br. 2 (1894), str. 24.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524741780
207
        IZ škole // God. 9, br. 3 (1894), str. 40.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524746388
208
        IZ škole // God. 9, br. 4 (1894), str. 55.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524749716
209
        IZ škole // God. 9, br. 5 (1894), str. 74.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524753812
210
        IZ škole // God. 9, br. 6 (1894), str. 88-89.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524768916
211
        IZ škole // God. 9, br. 7 (1894), str. 102.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524773012
212
        IZ škole // God. 9, br. 8 (1894), str. 121.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524781716
213
        IZ škole // God. 9, br. 9 (1894), str. 139.

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524785556
214
        IZLOŽBA u Vranji // God. 7, br. 9 (1892), str. 129-131.

069

- Obrazovanje / Pedagogija
37
COBISS.SR-ID 524618900
215
        Javna zahvala // God. 9, br. 10 (1894), str. 160.

- Vesti
061

COBISS.SR-ID 524792724
216
JAGODIĆ, Joca
        U album gospođici E. / Joca Jagodić // God. 9, br. 8 (1894), str. 125.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524782996
217
        JEDAN dan iz mog detinstva / Perivoje // God. 8, br. 6 (1893), str. 93-95.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524793236
218
        JESI l' srećna? // God. 6, br. 8 (1891), str.119-120.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524206996
219
JORGOVIĆ, Aleksandar
        Ženske zadruge i zabavišta / A. [Aleksandar ] Jorgović // God. 8, br. 3 (1893), str. 33-37.

- Žensko pitanje; Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524726932
220
JORGOVIĆ, Aleksandar
        Dečije igre. Deo 1 / Aleksandar Jorgović // God. 9, br. 4 (1894), str. 49-52.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524748692
221
JORGOVIĆ, Aleksandar
        Dečije igre. Deo 2 / Aleksandar Jorgović // God. 9, br. 5 (1894), str. 71-74.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524753300
222
JOSIMOVIĆ, Đ. M.
        Za glasovirom : prikazano g-đici N. Živkovićevoj / Đ. M. Josimović // God. 9, br. 6 (1894), str. 92-94.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524770708
223
        JOŠ nešto o modi : Iskrena reč srpkinjama // God. 6, br. 1 (1891), str. 4-6.

- Žensko pitanje / Moda
391

COBISS.SR-ID 524204436
224
        KAD bi znalo cveće / Ivanko V. B // God. 7, br. 11 (1892), str. 171.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524627604
225
        KAD ćemo i kako ćemo kazniti decu // God. 7, br. 10 (1892), str. 145-148.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524622228
226
KAZBULBUC, Dr.
        Ženski svet / Dr. Kazbulbuc // God. 9, br. 10 (1894), str. 159.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524791700
227
KAZBULBUC, Dr.
        Ispovest / Dr. Kazbulbuc // God. 9, br. 11 (1894), str. 170.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524891028
228
KAZBULBUC, Dr.
        Poslastica / Dr. Kazbulbuc // God. 9, br. 7 (1894), str. 110.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524774804
229
KAZBULBUC, Dr.
        Prva pesma / Dr. Kazbulbuc // God. 9, br. 12 (1894), str. 184.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524894356
230
        KAKVA treba da je domaćica : (Posvećeno domaćicama građanskog reda) / M. S // God. 7, br. 11 (1892), str. 161-163.

- Žensko pitanje / Kućni poslovi (saveti, uputstva)
316.728

COBISS.SR-ID 524625556
231
        KAKO se pravi mlečni šampanjac // God. 6, br. 4 (1891), str.57-58.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
641

COBISS.SR-ID 524671636
232
        KARAKTER i poziv ženskinja // God. 7, br. 1 (1892), str. 7-9.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524590484
233
        KATARINA Oberknežević // God. 6, br. 10 (1891), str.153-154.

- Biografije
929

COBISS.SR-ID 524208276
234
KNEŽEVIĆ, Jov. Janko
        Pismo o zabavištima : iz "Pedagoških pisama" Jov. Janka Kneževića / [Jov. Janko Knežević] // God. 8, br. 1 (1893), str. 7-8.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524720532
235
KNEŽEVIĆ, Jovan
        Pismo o zabavištima : iz "Pedagoških pisama" Jov. Janka Kneževića / [Jov. Janko Knežević] // God. 8, br. 2 (1893), str. 19-21.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524723348
236
KNEŽEVIĆ, Jovan
        Pitanje budućnosti / J. [Jovan] J. [Janko] Knežević // God. 9, br. 5 (1894), str. 68-71.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524752788
237
        KNJIŽEVNE vesti // God. 9, br. 11 (1894), str. 176.

- Književnost
001
COBISS.SR-ID 524892308
238
        KNJIŽEVNI oglas // God. 6, br. 9 (1891), str. 144.

- Književnost
001
COBISS.SR-ID 524692628
239
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 8, br. 12 (1893), str. 187.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524928916
240
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 8, br. 3 (1893), str. 48.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524730004
241
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 8, br. 4 (1893), str. 64.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524760468
242
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 8, br. 6 (1893), str. 95-96.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524793492
243
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 127.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524922772
244
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 11 (1894), str. 175-176.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524892052
245
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 12 (1894), str. 188.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524895380
246
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 2 (1894), str. 30-31.

- Književnost
821.163.41.09

COBISS.SR-ID 524744084
247
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 5 (1894), str. 78-79.

- Književnost
821.163.41.09

COBISS.SR-ID 524755604
248
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 6 (1894), str. 94-95.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524770964
249
        KNJIŽEVNI prikazi // God. 9, br. 8 (1894), str. 128.

- Književnost
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524783508
250
        KNJIŽEVNOST // God. 7, br. 2 (1892), str. 31.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524595092
251
        KOKETA : skaska za ženski svet / Andujev // God. 9, br. 9 (1894), str. 142-144.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524786836
252
        KONSTANTIN Vučković // God. 8, br. 11 (1893), str. 171-172.

- Biografije
929

COBISS.SR-ID 524925588
253
        KRALJICA Natalija // God. 6, br. 6 (1891), str. 88-89.

- Biografije
929
COBISS.SR-ID 524677524
254
KRSTIĆ-Ljubisav, Vasa
        Tvoje oči / Vasa Krstić-Ljubisav // God. 9, br. 10 (1894), str. 156.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524791188
255
        KUJNSKA so // God. 9, br. 2 (1894), str. 17-20.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524740244
256
        KUĆA kao čuvar zdravlja // God. 7, br. 10 (1892), str. 148-149.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524622484
257
        LAKOVERNOST i reklama // God. 8, br. 6 (1893), str. 83-85.

- Etika
659.1

COBISS.SR-ID 524768660
258
LOTIĆ, Ljubomir
        U spomen Vojislavu J. Iliću / Ljubomir Lotić // God. 9, br. 3 (1894), str. 33-34.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524745108
259
        LJUBAV sve okreće // God. 7, br. 7 (1892), str. 111-112.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524614804
260
LJUBOJEVIĆ, Lazar
        Javna zahvala / Lazar Ljubojević // God. 8, br. 2 (1893), str. 26.

- Vesti
061

COBISS.SR-ID 524725908
261
MAKSIMOVIĆ, Svetozar
        Da nestane trihine / [Svetozar Maksimović] // God. 8, br. 5 (1893), str. 67-70.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524762004
262
        MARA Stepanovna Sabinina : počasna članica Beogradskog žens. Društva // God. 8, br. 9 (1893), str. 133-135.

- Biografije
929

COBISS.SR-ID 524923540
263
MARJANOVIĆ, T.
        O reliđijoznom vaspitanju dece na domu / T. Marjanović // God. 6, br. 3 (1891), str. 36-38.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524657812
264
MARJANOVIĆ, T.
        O reliđijoznom vaspitanju dece na domu / [T. Marjanović] // God. 6, br. 2 (1891), str. 20-22.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524654484
265
MARJANOVIĆ, T.
        Plač dečji / T. Marjanović // God. 8, br. 12 (1893), str. 181-183.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524927380
266
MARKOVIĆ, Zorka I.
        Dva groba / Zorka Markovićeva // God. 7, br. 4 (1892), str. 63-64.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524603284
267
MARKOVIĆ, Zorka I.
        U noći / Zorka I. Markovićeva // God. 8, br. 5 (1893), str. 77.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524765076

268
MARKOVIĆ, Zorka I.
        Prvi dani učiteljskog života / Zorka Markovićeva // God. 7, br. 8 (1892), str. 125-128.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524618388
269
MARKOVIĆ, Zorka I.
        Sunčev zahod / Zorka Markovićeva // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 97.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524794004
270
        MATI, mati : (Namenjeno Srpkinjama materama) // God. 6, br. 1 (1891), str. 7-8.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524204692
271
        MAĆEHA : (iz prepiske dveju drugarica) / Danica B // God. 9, br. 5 (1894), str. 76-78.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524755092
272
MEDURIĆ, Jovan Z.
        Krasno dete! : Uspomena iz prošlosti, opomena za budućnost / Jova Z. Medurić // God. 8, br. 2 (1893), str. 21-22.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524723604
273
MEDURIĆ, Jovan Z.
        Oproštaj sa 1892-om godinom / Jova Z. Medurić // God. 8, br. 1 (1893), str. 1.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524719764
274
MEDURIĆ, Jovan Z.
        Nešto o nama! / Jov. [Jovan] Z. Medurić // God. 9, br. 1 (1894), str. 3-4.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524704660
275
MEDURIĆ, Jovan Z.
        Seosko zabavište / J. [Jovan] Z. Medurić // God. 7, br. 11 (1892), str. 167-168.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524626068
276
MEDURIĆ, Jovan Z.
        Pozdrav / Jov. [Jovan] Z. Medurić // God. 9, br. 1 (1894), str. 1.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524703892
277
MILER, Hans
        Ljubav / Hans Miler ; [preveo] Iv. [Ivan] Popović // God. 7, br. 12 (1892), str. 185.

- Književnost
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524630676
278
        MIS Kate Marsden / Danica // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 107-109.

- Biografije
929

COBISS.SR-ID 524919188
279
        MITA Petrović : književnik // God. 7, br. 1 (1892), str. 2-3.

- Biografije
929

COBISS.SR-ID 523456148
280
        MOJA ljubav / Jova // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 109.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524919444
281
        MUDRE misli / J. K. J // God. 6, br. 9 (1891), str. 138-139.

- Književnost
821.163.41-84

COBISS.SR-ID 524690836
282
        MUDRE priče // God. 6, br. 4 (1891), str.58.

- Književnost
821.511.141

COBISS.SR-ID 524672148
283
MUŠKOBANJIĆ, Kojanka
        Dužnost i savest / Kojanka Muškobanjić // God. 7, br. 5 (1892), str. 65-66.

- Etnologija / Narodni običaji
39

COBISS.SR-ID 524604308
284
        NA zabavi // God. 8, br. 5 (1893), str. 77-79.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524766100
285
        NA raskršću // God. 7, br. 11 (1892), str. 171-174.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524627860
286
        NA te mislim // God. 6, br. 8 (1891), str.113.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524686996
287
        NADA / preradio J. [Jovan] Z. Medurić // God. 7, br. 12 (1892), str. 180-181.

- Književnost
821.863.41-84

COBISS.SR-ID 524629140
288
        NAJVEĆA sreća / s nemačkog preveo St. J. St. [Stojković] // God. 8, br. 5 (1893), str. 70-71.

- Književnost
821.112.2

COBISS.SR-ID 524763028
289
NATOŠEVIĆ, Đorđe
        Vaspitna zrnca / Đ. [Đorđe] Natošević // God. 7, br. 12 (1892), str. 177-178.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524628628
290
NATOŠEVIĆ, Đorđe
        O ljubavi / Đ. [Đorđe] Natošević // God. 7, br. 9 (1892), str. 141-144.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524621716
291
NATOŠEVIĆ, Đorđe
        Pismo dr. Đ. Natoševića / Đoka Natošević // God. 8, br. 5 (1893), str. 66-67.

- Književnost; Prepiska
821.163.41-6

COBISS.SR-ID 524761492
292
        NAŠIM Srpkinjama / Zagorka // God. 9, br. 4 (1894), str. 52-54.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524749204
293
        NEGA male dece u prvo doba // God. 7, br. 4 (1892), str. 52-53.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524600212
294
        NEGOVANJE dece u prvom dobu // God. 7, br. 3 (1892), str. 33-35.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524595860
295
        NEKA je blagoslovena! : (indijska legenda) // God. 9, br. 10 (1894), str. 154-156.

- Književnost
821.21-3

COBISS.SR-ID 524790932
296
        NEKAD i sad // God. 7, br. 12 (1892), str. 185.

Etnologija / Narodni običaji
398

COBISS.SR-ID 524630932
297
        NEKAD i sad! : (rasmatranja uz mesojeđe) // God. 9, br. 1 (1894), str. 4-7.

Etnologija / Narodni običaji
398

COBISS.SR-ID 524733332
298
NERANDŽIĆ Brašovan, Darinka
        Dobrotvornoj zadruzi Srpkinja Turskobečejkinja / D. [Darinka] Nerandžić Brašovanova // God. 8, br. 2 (1893), str. 22-23.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524723860
299
NERANDŽIĆ Brašovan, Darinka
        Eno zemlja / D. [Darinka] Nerandžić Brašovanova // God. 8, br. 5 (1893), str. 77.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524765588
300
NERANDŽIĆ Brašovan, Darinka
        Svečani utisci / D. [Darinka] Nerandžić Brašovanova // God. 7, br. 7 (1892), str. 110-111.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524614548
301
        NERVOZNOST // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 97-100.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524794260
302
        NEŠTO iz istorije braka // God. 9, br. 7 (1894), str. 101.

Etnologija / Narodni običaji
316.83

COBISS.SR-ID 524772756
303
        NEŠTO iz narodnog života // God. 7, br. 5 (1892), str. 77-79.

Etnologija / Narodni običaji
39

COBISS.SR-ID 524607124
304
NIKOLIĆ, Lazar
        Pesma o boljem svetu / Lazar Nikolić // God. 6, br. 12 (1891), str. 179-180.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524715668
305
NIKOLIĆ, Lazar
        Ciganka vračara / Lazar Nikolić // God. 7, br. 9 (1892), str. 141.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524621460
306
        NOVE knjige // God. 6, br. 6 (1891), str. 96.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524679316
307
        NOVE knjige // God. 9, br. 1 (1894), str. 16.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524736660
308
        NOVE knjige // God. 9, br. 12 (1894), str. 187-188.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524895124
309
        NOVE knjige // God. 9, br. 6 (1894), str. 95.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524771220
310
        NOVE knjige // God. 9, br. 7 (1894), str. 112.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524775828
311
        NOVE knjige // God. 9, br. 9 (1894), str. 144.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524787348
312
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 1 (1891), str. 16.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524653204
313
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 10 (1891), str. 160.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524695956
314
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 11 (1891), str. 175.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524714900
315
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 12 (1891), str. 187.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524717716
316
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 2 (1891), str. 31-32.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524656788
317
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 3 (1891), str. 48.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524670100
318
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 7 (1891), str. 112.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524681876
319
        NOVE knjige i listovi // God. 6, br. 9 (1891), str. 144.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524692372
320
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 10 (1892), str. 159-160.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524625300
321
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 11 (1892), str. 174-176.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524628116
322
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 12 (1892), str. 188.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524631956
323
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 2 (1892), str. 31-32.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524594836
324
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 3 (1892), str. 47-48.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524598932
325
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 5 (1892), str. 80.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524607636
326
        NOVE knjige i listovi // God. 7, br. 7 (1892), str. 112.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524615572
327
        NOVE knjige i listovi // God. 8, br. 5 (1893), str. 80.

- Kultura; Vesti
001
821.163.41

COBISS.SR-ID 524767380
328
        NOVE knjige i listovi // God. 9, br. 10 (1894), str. 160.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524792468
329
        NOVE knjige i listovi // God. 9, br. 2 (1894), str. 32.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524744852
330
        NOVE knjige i listovi // God. 9, br. 3 (1894), str. 47-48.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524748180
331
        NOVE knjige i listovi // God. 9, br. 5 (1894), str. 79.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524755860
332
        NOVE knjige i muzikalije // God. 6, br. 4 (1891), str. 64.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524673940
333
        NOVE knjige i muzikalije // God. 6, br. 5 (1891), str. 80.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524676756
334
        NOVI kalendari // God. 9, br. 10 (1894), str. 159-160.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524792212
335
        NOVI novci // God. 7, br. 10 (1892), str. 150-151.

- Vesti
336.74

COBISS.SR-ID 524622996
336
        NOVI novci // God. 8, br. 3 (1893), str. 37.

- Vesti
336.74

COBISS.SR-ID 524727188
337
        NOVINARSTVO // God. 8, br. 3 (1893), str. 48.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524729748
338
        NOVINARSTVO // God. 8, br. 4 (1893), str. 64.

- Kultura; Vesti
001
COBISS.SR-ID 524760724
339
        NOJEVO pero // God. 9, br. 6 (1894), str. 85-87.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
636
COBISS.SR-ID 524767636
340
        NJOJ / Jela // God. 8, br. 4 (1893), str. 60.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524759700
341
        O institutima : (prikazano jednoj gospođi) // God. 8, br. 1 (1893), str. 1-6.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524720020
342
        O iskrenosti između muža i žene // God. 6, br. 9 (1891), str. 136-138.

- Žensko pitanje
316.83

COBISS.SR-ID 524690580
343
        O ljubavi k otadžbini // God. 6, br. 1 (1891), str. 8-10.

Etnologija / Narodni običaji
159.922.4

COBISS.SR-ID 524205204
344
        O telesnom (fizičnom) vaspitanju ženskinja / S. Ž // God. 7, br. 11 (1892), str. 163-165.

- Žensko pitanje; Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524625812
345
        O čoveku // God. 9, br. 6 (1894), str. 87-88.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524768148
346
        OBRAZOVANJE karaktera // God. 6, br. 11 (1891), str. 163-164.

- Pedagogija
159.923

COBISS.SR-ID 524701332
347
        OBRAZOVANJE karaktera // God. 6, br. 12 (1891), str. 180-182.

- Pedagogija
159.923

COBISS.SR-ID 524715924
348
OGNJANOVIC, Ilija
        Našim sugrađanima i dobrotvornim ženskim zadrugama / Ilija Ognjanović // God. 6, br. 11 (1891), str. 168-169.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524713364
349
        OJ proljeće // God. 7, br. 5 (1892), str. 65.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524604052
350
        OSVETLJENJE // God. 9, br. 12 (1894), str. 180-181.

- Književnost
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524892820
351
        OSMI međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 1 // God. 9, br. 9 (1894), str. 129-131.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524784020

352
        OSMI međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 2 // God. 9, br. 10 (1894), str. 148-150.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524788116
353
        OSMI međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 3 // God. 9, br. 11 (1894), str. 164-166.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524889236
354
        OSNIVANJE srpskog zabavišta u Novom Sadu  // God. 7, br. 4 (1892), str. 50.

- Pedagogija
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524599700
355
        OSNOVNO pismo Sofije Dražića iz St. Bečeja  // God. 7, br. 7 (1892), str. 101-102.

- Prepiska
347

COBISS.SR-ID 524612500
356
        OSNOVNO pismo Sofije Dražića iz St. Bečeja  // God. 7, br. 8 (1892), str. 115-118.

- Prepiska
347

COBISS.SR-ID 524616340
357
PETROVIĆ, Mita
        Engleska deca / M. [Mita] P. [Petrović] // God. 6, br. 3 (1891), str. 39.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524658068
358
PETROVIĆ, Mita
        Kako se proizvodi staklo / Mita Petrović // God. 6, br. 10 (1891), str. 147-149.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
666.1

COBISS.SR-ID 524693652
359
PETROVIĆ, Mita
        Kako se proizvodi staklo / Mita Petrović // God. 6, br. 11 (1891), str. 166-168.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
666.1

COBISS.SR-ID 524713108
360
PETROVIĆ, Mita
        Kako ćemo se sačuvati od zime / Mita Petrović // God. 6, br. 2 (1891), str. 17-19.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524653972
361
PETROVIĆ, Mita
        O obrazovanju seljačkog ženskinja = Mita Petrović // God. 6, br. 1 (1891), str. 2-4.

- Žensko pitanje; Obrazovanje/Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524651412
362
PETROVIĆ, Mita
        O prašini u stanovima / M. [Mita] P. [Petrović] // God. 6, br. 2 (1891), str. 22-23.

- Zdravlje
613
COBISS.SR-ID 524654740
363
PETROVIĆ, Mita
        Pamuk - biljka / Mita Petrović // God. 6, br. 3 (1891), str. 39-41.

- Kućni poslovi (saveti, uputstva)
633

COBISS.SR-ID 524668564
364
        PIJAĆA voda // God. 8, br. 9 (1893), str. 129-131.

- Zdravlje
613

COBISS.SR-ID 524923284
365
        PISMA mojoj sestri // God. 7, br. 1 (1892), str. 19.

- Književnost; Prepiska
821.163.41

COBISS.SR-ID 524592532
366
        PISMA mojoj sestri // God. 7, br. 3 (1892), str. 36-37.

- Književnost; Prepiska
821.163.41

COBISS.SR-ID 524596372
367
        PISMA mojoj sestri // God. 7, br. 4 (1892), str. 55-56.

- Književnost; Prepiska
821.163.41

COBISS.SR-ID 524600980
368
        PISMA mojoj sestri // God. 7, br. 5 (1892), str. 67-68.

- Književnost; Prepiska
821.163.41

COBISS.SR-ID 524604820
369
        POGLEDAJ me // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 103.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918164
370
        POD hrastom / M. St // God. 6, br. 10 (1891), str.145.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524692884
371
        POZDRAVI // God. 6, br. 7 (1891), str. 101-102.

- Književnost
821.163.41
COBISS.SR-ID 524680340
372
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 6, br. 1 (1891), str. 16.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524653460
373
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 6, br. 12 (1891), str. 188.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524718228
374
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 7, br. 12 (1892), str. 187-188.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524631700
375
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 8, br. 1 (1893), str. 16.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524722836
376
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 8, br. 12 (1893), str. 188.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524929172
377
        POZIV na pretplatu / uredništvo // God. 9, br. 1 (1894), str. 15.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524735892
378
POPIĆ, Sergije
        "U spomenmcu" jednoj Srpkinji / S. [Sergije] Popić // God. 9, br. 6 (1894), str. 83.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524766868
379
POPIĆ, Sergije
        Mojoj majci : (u bolesti) / S. [Sergije] Popić // God. 8, br. 3 (1893), str. 33.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524726676
380
POPIĆ, Sergije
        Posestrimi / S. [Sergije] Popić // God. 8, br. 5 (1893), str. 67.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524761748
381
POPIĆ, Sergije
        Srpska moma --- / S. [Sergije] Popić // God. 9, br. 9 (1894), str. 131.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524784276
382
POPOVIĆ, Ivan M.
        Gorka naslada / Iv. [Ivan] Popović // God. 7, br. 2 (1892), str. 27.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524594068
383
POPOVIĆ, Ivan M.
        Iz daljine / Iv. [Ivan] Popović // God. 6, br. 12 (1891), str. 177.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524715412
384
POPOVIĆ, Ivan M.
        Jesenja seta / Iv. [Ivan] Popović // God. 6, br. 11 (1891), str. 161.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524700052
385
POPOVIĆ, Ivan M.
        Ko će kao bog?! / I. [Ivan] P. [Popović] // God. 7, br. 2 (1892), str. 28-30.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524594324
386
POPOVIĆ, Ivan M.
        Jesenja slika / Iv. [Ivan] M. Popović // God. 6, br. 10 (1891), str. 147.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524693396
387
POPOVIĆ, Ivan M.
        Na zabavi dobrotvorne zadruge Srpkinja Sentomaškinja / Ivan M. Popović // God. 9, br. 2 (1894), str. 22-24.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524741524
388
POPOVIĆ, Ivan M.
        Nadanje / Iv. [Ivan] Popović // God. 6, br. 1 (1891), str. 1.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524651156
389
POPOVIĆ, Ivan M.
        Pred njenim salikom / Iv. [Ivan] Popović // God. 7, br. 6 (1892), str. 92.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524610964
390
POPOVIĆ, Ivan M.
        Proletnje i moje radovanje / Iv. [Ivan] Popović // God. 7, br. 3 (1892), str. 42.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524597908
391
POPOVIĆ, Ivan M.
        Uskršnje pozdravlje / I. [Ivan] P. [Popović] // God. 7, br. 4 (1892), str. 49.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524599444
392
POPOVIĆ, Luka
        Srpska kuća / Luka Popović // God. 9, br. 5 (1894), str. 65-68.

- Etnologija / Narodni običaji
398

COBISS.SR-ID 524752020
393
POPOVIĆ, Marko S.
        Blago milostivima! / Mar. [Marko] S. Popović // God. 9, br. 6 (1894), str. 83-85.

- Etnologija / Narodni običaji
061
COBISS.SR-ID 524767124
394
POPOVIĆ, Marko S.
        Lijepa narav / Mar. [Marko] S. Popović-Rodoljub. - Rodoljub je pseudonim Marka Popovića // God. 9, br. 7 (1894), str. 100-101.

- Pedagogija  
395-053.2

COBISS.SR-ID 524772500
395
POPOVIĆ, Marko S.
        Po modi : slika iz današnjijeh dana / Marko S. Popović Rodoljub. - Rodoljub je pseudonim Marka Popovića // God. 9, br. 9 (1894), str. 132-134.

- Žensko pitanje / Moda
398

COBISS.SR-ID 524784532
396
POPOVIĆ, Marko S.
        Prava srpska mati / Rodoljub. - Rodoljub je pseudonim Marka S. Popovića // God. 9, br. 4 (1894), str. 52.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524748948
397
POPOVIĆ, Rad.
        O vaspitanju ženskinja / Rad. Popović // God. 6, br. 5 (1891), str. 67-70.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524674708
398
POPOVIĆ, Rad.
        O vaspitanju ženskinja / Rad. Popović // God. 6, br. 6 (1891), str. 89-92.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524677780
399
POPOVIĆ, S.
        Na rastanku / S. Popović // God. 6, br. 4 (1891), str. 49.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524670356
400
POPOVIĆ, S.
        Proleće / S. Popović // God. 6, br. 4 (1891), str.49.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524671892
401
POPOVIĆ, S.
        Sreća / S. Popović // God. 7, br. 4 (1892), str. 61.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524602772
402
POPOVIĆ, S.
        U svetu / S. Popović // God. 7, br. 8 (1892), str. 125.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524618132
403
POPOVIĆ, St. V.
        Govor St. V. Popovića o proslavi 20-godišnjice Veliko-kikindske dobrotvorne zadruge Srpkinja / [St. V. Popović] // God. 8, br. 6 (1893), str. 85-89.

- Vesti; Ženski pokreti
061

COBISS.SR-ID 524776596
404
POPOVIĆ, Čedomir A.
        Jedinče / Č. [Čedomir] A. P. [Popović] // God. 9, br. 2 (1894), str. 20.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524740500
405
        POSESTRIMI / Jova // God. 9, br. 10 (1894), str. 151.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524788884
406
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 10 (1891), str. 145-147.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524693140
407
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 11 (1891), str. 164-166.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524712596
408
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 4 (1891), str.52-57.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524671124
409
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 5 (1891), str. 71-74.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524675220
410
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 7 (1891), str. 100-101.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524680084
411
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 8 (1891), str.113-116.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524206484
412
PRAJER, V.
        O razvitku duše u deteta / V. Prajer ; preveo M. Šević // God. 6, br. 9 (1891), str. 128-131.

- Zdravlje
159.9

COBISS.SR-ID 524689556
413
        PRVA ljubav / Velinka // God. 7, br. 5 (1892), str. 76-77.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524606868
414
        PRED spomenikom Sime Milutinovića - Sarajlije // God. 7, br. 8 (1892), str. 113-114.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524615828
415
        PRIJATELJICI // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 106.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918676

416
        PROSLAVA dvadesetogodišnjice Dobrotvorne zadruge Srpkinja u Vel. Kikindi / Danica // God. 8, br. 6 (1893), str. 81-83.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061

COBISS.SR-ID 524768404
417
        PROSLAVA Jovana Đorđevića književnika // God. 7, br. 6 (1892), str. 84-85.

- Vesti
061
COBISS.SR-ID 524608916
418
RAVIĆ, Stana
        Pustinjik / Stana Ravićeva // God. 9, br. 8 (1894), str. 116-117.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524780692
419
        RAD // God. 6, br. 4 (1891), str.57.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524671380
420
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Belocrkvankinja ; Vrščanaka // God. 7, br. 5 (1892), str. 73-76.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524606612
421
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: V. Bečkerečkinja // God. 9, br. 10 (1894), str. 154.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524790420
422
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: V. Kikinđanaka ; Vrščanaka ; Mitovačkinja ; Vukovarkinja ; Sentomaškinja // God. 6, br. 3 (1891), str. 45-48.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524669588
423
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Vel. Bečkerečkinja // God. 7, br. 9 (1892), str. 140-141.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524621204
424
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Vrščankinja ; Mitrovkinja // God. 8, br. 3 (1893), str. 40-42.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524728724
425
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Zadarkinja // God. 9, br. 11 (1894), str. 169-170.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524890772
426
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosadkinja ; Segedinkinja // God. 9, br. 1 (1894), str. 10-12.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524734868
427
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosadkinja ; Sentomaškinja // God. 9, br. 2 (1894), str. 26-28.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524743060
428
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Vel. Bečkerečkinja ; Mitrovkinja // God. 7, br. 4 (1892), str. 59-61.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524602516
429
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Vel. Bečkerečkinja // God. 7, br. 8 (1892), str. 121-125.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524617876
430
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Vel. Kikinđanka ; Belocrkvankinja ; Sarajevkinja // God. 7, br. 7 (1892), str. 106-108.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524613780
431
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanaka ; Belocrkvanka // God. 6, br. 9 (1891), str. 141-144.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524691860
432
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanaka ; Mitrovačkinja ; Sarajevkinja // God. 6, br. 7 (1891), str. 107-112.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524681364
433
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanaka // God. 6, br. 12 (1891), str. 184-187.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524717204
434
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanaka // God. 6, br. 4 (1891), str. 61-63.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524673428
435
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanaka // God. 6, br. 8 (1891), str. 124-127.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524688788
436
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Kikinđanka // God. 8, br. 9 (1893), str. 139-141.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524924820
437
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Melenkinja ; Mitrovkinja // God. 8, br. 5 (1893), str. 75-77.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524764820
438
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Melenkinja // God. 7, br. 1 (1892), str. 10-11.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524591764
439
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Pančevkinja // God. 9, br. 8 (1894), str. 124-125.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524782740
440
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Segedinkinja ; Kikinđanka // God. 7, br. 3 (1892), str. 40-42.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524597652
441
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Sentomaškinja ; Staro-bečejkinja ; Vel. Bečkerečkinja // God. 6, br. 2 (1891), str. 27-30.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524656276
442
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Sentomaškinja ; Subotičkinja ; Kikinđanaka ; Belocrkvanka // God. 6, br. 10 (1891), str. 156-159.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524695444
443
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Sentomaškinja ; Subotičkinja // God. 8, br. 12 (1893), str. 184-186.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524928404
444
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Sentomaškinja // God. 8, br. 4 (1893), str. 58-60.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524759444
445
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Staro Bečejkinja // God. 8, br. 6 (1893), str. 91-93.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524778132
446
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Staro-bečejkinja ; Vukovarkinja // God. 6, br. 1 (1891), str. 12-14.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524651924
447
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Staro-Bečejkinja ; Subotičkinja ; Vukovarkinja ; Mitrovkinja // God. 9, br. 4 (1894), str. 57-60.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524750996
448
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Staro-bečejkinje ; Subotičkinja ; Kikinđanaka // God. 6, br. 5 (1891), str. 76-80.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524676244
449
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Starobečejkinja // God. 9, br. 9 (1894), str. 140-142.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524786580
450
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja ; Subotičkinja // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 114-117.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524921236
451
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja // God. 9, br. 12 (1894), str. 182-183.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524893844
452
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Novosatkinja // God. 9, br. 6 (1894), str. 91.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524769940
453
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Pančevkinja ; V.-Bečkerečkinja // God. 9, br. 7 (1894), str. 104-105.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524774292
454
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Sentomaškinja ; St. Bečejkinja ; Kikinđanka ; Melenčanke // God. 7, br. 2 (1892), str. 25-27.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524593812
455
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: St. Bečejkinja ; Belocrkvankinja // God. 7, br. 6 (1892), str. 91.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524610708
456
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: St. Bečejkinja // God. 8, br. 1 (1893), str. 10-11.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524722068
457
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: St. Bečejkinja // God. 8, br. 2 (1893), str. 25-26.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524725396
458
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Staro-Bečejkinja // God. 6, br. 6 (1891), str. 94-95.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524678804
459
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Subotičkinja ; Kikinđanaka // God. 6, br. 11 (1891), str. 172-174.
- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524714388
460
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja. - Sadrži: Tursko Bečejkinja // God. 9, br. 3 (1894), str. 41-42.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524747156
461
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja // God. 7, br. 10 (1892), str. 154.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524624276
462
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja // God. 7, br. 11 (1892), str. 170-171.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524627348
463
        RAD dobrotvornih zadruga Srpkinja // God. 7, br. 12 (1892), str. 183-184.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524630164
464
RADIVOJEVIĆ, Ljubomir
        Svima poštovačima Save Tekelije / Ljub. [Ljubomir] Radivojević // God. 9, br. 1 (1894), str. 7-8.

- Biografije
929
COBISS.SR-ID 524733844
465
RADOVANOVIĆ, Julka
        Poziv / Julka Radovanovićka // God. 7, br. 4 (1892), str. 64.

- Vesti
373.2

COBISS.SR-ID 524603796
466
        RAZNO // God. 6, br. 1 (1891), str. 15.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524656020
467
        RAZNO // God. 6, br. 10 (1891), str. 155.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524695188
468
        RAZNO // God. 6, br. 11 (1891), str. 171-172.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524714132
469
        RAZNO // God. 6, br. 12 (1891), str. 183-184.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524716948
470
        RAZNO // God. 6, br. 2 (1891), str. 25-27.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524655764
471
        RAZNO // God. 6, br. 3 (1891), str. 42-45.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524669332
472
        RAZNO // God. 6, br. 3 (1891), str. 60-61.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524673172
473
        RAZNO // God. 6, br. 5 (1891), str. 75.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524675988
474
        RAZNO // God. 6, br. 6 (1891), str. 94.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524678548
475
        RAZNO // God. 6, br. 7 (1891), str. 104-107.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524681108
476
        RAZNO // God. 6, br. 8 (1891), str. 123.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524688532
477
        RAZNO // God. 6, br. 9 (1891), str. 140-141.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524691604
478
        RAZNO // God. 7, br. 1 (1892), str. 10.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524591508
479
        RAZNO // God. 7, br. 10 (1892), str. 153-154.

- Vesti
001

COBISS.SR-ID 524624020

480
        RAZNO // God. 7, br. 11 (1892), str. 169-170.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524627092
481
        RAZNO // God. 7, br. 12 (1892), str. 182-183.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524629908
482
        RAZNO // God. 7, br. 2 (1892), str. 24-25.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524593556
483
        RAZNO // God. 7, br. 3 (1892), str. 39-40.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524597396
484
        RAZNO // God. 7, br. 4 (1892), str. 58.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524602260
485
        RAZNO // God. 7, br. 5 (1892), str. 72-73.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524606356
486
        RAZNO // God. 7, br. 6 (1892), str. 88-91.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524610452
487
        RAZNO // God. 7, br. 7 (1892), str. 105-106.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524613524
488
        RAZNO // God. 7, br. 8 (1892), str. 120-121.

COBISS.SR-ID 524617620
489
        RAZNO // God. 7, br. 9 (1892), str. 139-140.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524620948
490
        RAZNO // God. 8, br. 1 (1893), str. 10.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524721812
491
        RAZNO // God. 8, br. 12 (1893), str. 184.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524928148
492
        RAZNO // God. 8, br. 2 (1893), str. 24-25.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524725140
493
        RAZNO // God. 8, br. 3 (1893), str. 39-40.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524728468
494
        RAZNO // God. 8, br. 5 (1893), str. 74-75.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524764308
495
        RAZNO // God. 8, br. 6 (1893), str. 90-91.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524777620
496
        RAZNO // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 113-114.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524920980
497
        RAZNO // God. 8, br. 9 (1893), str. 137-139.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524924564
498
        RAZNO // God. 9, br. 1 (1894), str. 9-10.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524734612
499
        RAZNO // God. 9, br. 10 (1894), str. 153-154.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524790164
500
        RAZNO // God. 9, br. 11 (1894), str. 168-169.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524890516
501
        RAZNO // God. 9, br. 12 (1894), str. 182.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524893588
502
        RAZNO // God. 9, br. 2 (1894), str. 25-26.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524742804
503
        RAZNO // God. 9, br. 4 (1894), str. 56-57.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524750740
504
        RAZNO // God. 9, br. 5 (1894), str. 75-76.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524754580
505
        RAZNO // God. 9, br. 6 (1894), str. 90-91.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524769684
506
        RAZNO // God. 9, br. 7 (1894), str. 103-104.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524774036
507
        RAZNO // God. 9, br. 8 (1894), str. 123-124.

- Vesti
001
COBISS.SR-ID 524782484
508
        RELIGIJOZNO i moralno vaspitanje ženskinja  // God. 7, br. 2 (1892), str. 17-18.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524592276
509
        RELIGIOZNO i moralno vaspitanje ženskinja  // God. 7, br. 3 (1892), str. 35-36.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524596116
510
        RELIGIOZNO i moralno vaspitanje ženskinja  // God. 7, br. 4 (1892), str. 53-54.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524600468
511
        RELIGIOZNO i moralno vaspitanje ženskinja  // God. 7, br. 5 (1892), str. 67.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524604564
512
        RELIGIOZNO i moralno vaspitanje ženskinja  // God. 7, br. 6 (1892), str. 83-84.

- Žensko pitanje; Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524608660
513
        RODITELJI i škola // God. 7, br. 8 (1892), str. 114-115.

- Pedagogija
37.018.1

COBISS.SR-ID 524616084
514
        SA sela na varoš // God. 6, br. 9 (1891), str.134-135.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524690324
515
        SAVET udavači / Br // God. 8, br. 4 (1893), str. 52-54.

- Žensko pitanje
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524757908
516
        SAVET udavači / Zagorka // God. 9, br. 1 (1894), str. 13-15.

- Žensko pitanje
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524735636
517
SAVIĆ, Melanija
        Javan račun / Melanija Savićka // God. 7, br. 7 (1892), str. 108-109.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524614036
518
SANDIĆ, Aleksandar
        Gimnazijska škola za devojke / Aleksandar Sandić // God. 9, br. 8 (1894), str. 113-116.

- Žensko pitanje; Obrazovanje
373.5-055.2

COBISS.SR-ID 524780436
519
SARAJLIĆ, Milesa
        Miralaj-beg i Šećer Jelka : (po narodnoj pesmi) / Milesa Sarajlićeva // God. 8, br. 3 (1893), str. 43.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524728980
520
        SVETSKA izložba u Čikagu // God. 7, br. 12 (1892), str. 178-180.

- Kultura; Vesti
061
COBISS.SR-ID 524628884
521
SEKULIĆ, Isidora
        Kako utiču primeri na vaspitanje? / Isidora Sekulić // God. 9, br. 2 (1894), str. 21-22.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524740756
522
SEKULIĆ, Laza
        Srpskom narodu u mitropoliji karlovačkoj / Laza Sekulić, Nika Maksimović // God. 9, br. 6 (1894), str. 81-83.

- Kultura; Vesti
061
COBISS.SR-ID 524764564
523
        SEOCE moje --- / Andrija // God. 9, br. 8 (1894), str. 120.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524781204
524
        SILOM u preparandiju // God. 7, br. 4 (1892), str. 62-63.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524603028
525
SIMIĆ, Mileva
        Za Novu godinu / Mileva Simića // God. 8, br. 1 (1893), str. 11-16.

- Književnost
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524722324
526
SIMIĆ, Mileva
        Ljubičice / Mileva Simić // God. 7, br. 1 (1892), str. 12-16.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524592020
527
SIMIĆ, Mileva
        Maćeha : Slika iz života / Mileva Simića // God. 8, br. 3 (1893), str. 43-47.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524729236
528
SIMIĆ, Mileva
        Naši narodni običaji / Mileva Simića // God. 6, br. 7 (1891), str. 97-100.

- Etnologija / Narodni običaji
398

COBISS.SR-ID 524679828
529
SIMIĆ, Mileva
        Pepeljuga / Mileva Simića // God. 7, br. 10 (1892), str. 155-159.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524624788
530
SIMIĆ, Mileva
        Spomenica / Mileva Simića // God. 7, br. 6 (1892), str. 92-96.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524611220
531
        SLAVA Kikinđankama! // God. 8, br. 5 (1893), str. 65-66.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061

COBISS.SR-ID 524761236
532
SREMAC, Emilija
        Javan račun / Emilija Sremac // God. 7, br. 7 (1892), str. 109-110.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
COBISS.SR-ID 524614292
533
        SREĆNOJ verenici / Danica Č. // God. 9, br. 5 (1894), str. 76.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524754836
534
        SREĆNOJ verenici / Danica Č. // God. 9, br. 6 (1894), str. 91.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524770196

535
        SRPKINJAMA // God. 7, br. 1 (1892), str. 1.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524589972
536
        SRPKINJE! // God. 9, br. 1 (1894), str. 1-2.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061
COBISS.SR-ID 524704404
537
        SRPSKI ponos // God. 7, br. 7 (1892), str. 97-98.

- Etnologija / Narodni običaji
39

COBISS.SR-ID 524611988
538
        SRPSKO kolo // God. 6, br. 5 (1891), str.65.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524674196
539
STOJANOVIĆ, Ljubica
        Gledala sam dugo / Ljubica Stojanovićeva // God. 9, br. 5 (1894), str. 74.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524753556
540
STOJANOVIĆ, Ljubica
        Moja pesma nek te seća! / Ljubica Stojanovića // God. 9, br. 9 (1894), str. 134.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524784788
541
SUBOTIĆ, Savka
        Govor gđe Savke Subotićke / [Savka Subotić] // God. 6, br. 4 (1891), str. 49-51.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
061

COBISS.SR-ID 524670612
542
SUBOTIĆ, Savka
        Govor gđe Savke Subotićke / [Savka Subotić] // God. 7, br. 4 (1892), str. 50-52.

- Žensko pitanje / Ženski pokreti
37.013

COBISS.SR-ID 524599956
543
        SUDBINA jedne zaljubljene lastavice // God. 8, br. 11 (1893), str. 174-176.

- Književnost
821.113.6

COBISS.SR-ID 524926868
544
TAMURA, Naomi
        Nevesta i žena u Japanu / Naomi Tamura ; s nemačkog prevela Danica B // God. 9, br. 9 (1894), str. 135-138.

- Žensko pitanje
316.83

COBISS.SR-ID 524785044
545
TANAZEVIĆ, Paja
        Javna blagodarnost / Paja Tanazević, Katinka Trifunac // God. 9, br. 1 (1894), str. 15-16.

- Vesti
061

COBISS.SR-ID 524736148
546
        TEBE ljubim // God. 7, br. 6 (1892), str. 81.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524608148
547
TEODOROVIĆ, Svetozar
        Iz života ruske carice Katarine / Svetozar Teodorović // God. 9, br. 8 (1894), str. 120-121.

- Biografije
321.61:929 Katarina II

COBISS.SR-ID 524781460
548
        TIHA noć / Andrija // God. 9, br. 5 (1894), str. 68.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524752276
549
TOKIN, Mila
        Pomenak : Na grobu mome Stevi / Mila Tokina // God. 6, br. 8 (1891), str.119.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524206740
550
TOLSTOJ, Lav Nikolajevič
        Mrcina / Lav Tolstoj // God. 9, br. 10 (1894), str. 150-151.

- Književnost
821.161.1-3

COBISS.SR-ID 524788628
551
        TRI vile // God. 6, br. 10 (1891), str. 149-150.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524693908
552
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Žao mi je na te! / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 2 (1894), str. 28.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524743316
553
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Zorka : crtica / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 8 (1894), str. 125-127.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524783252
554
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Lasti / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 10 (1894), str. 150.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524788372
555
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Lijepa staka : crtica iz Mostara / Svet. [Svetozar] Ćorović. - Posvećena dragome prijatelju Milanu V. Marinu // God. 9, br. 2 (1894), str. 28-30.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524743828
556
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Materina kletva : crtica iz Mostara / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 11 (1894), str. 170-175.

- Književnost
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524891540
557
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Mojoj srpkinjici : u spomenicu / Svet [Svetozar Ćorović] // God. 9, br. 7 (1894), str. 97.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524771988
558
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Na rastanku / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 11 (1894), str. 170.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524891284
559
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Slušala si ... / Svet [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 7 (1894), str. 111.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524775316
560
ĆOROVIĆ, Svetozar
        Čežnja / Svet. [Svetozar] Ćorović // God. 9, br. 5 (1894), str. 71.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524753044
561
        U zoru / Andrija // God. 9, br. 5 (1894), str. 68.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524752532
562
        U snovima / Andrija // God. 9, br. 6 (1894), str. 87.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524767892
563
        U spomenicu : prijateljici Smilji Br.... / Vera // God. 9, br. 11 (1894), str. 161.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524888724
564
        U spomenicu svojoj ćeri Milici / S // God. 8, br. 1 (1893), str. 6-7.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524720276
565
        U čem greše mnoge matere // God. 7, br. 10 (1892), str. 149-150.

- Pedagogija
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524622740
566
        UNIĐI ... / Zlatica // God. 9, br. 4 (1894), str. 60.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524751252
567
        USPOMENA // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 100-101.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524794516
568
FERNAN, Nikolaj
        Rđavo vaspitana deca. Deo 1 / Nikolaj Fernan ; prevela s francuskog Tilija Dovijanić // God. 9, br. 7 (1894), str. 97-99.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524772244
569
FERNAN, Nikolaj
        Rđavo vaspitana deca. Deo 2 / Nikolaj Fernan ; prevela s francuskog Tilija Dovijanić // God. 9, br. 8 (1894), str. 117-120.

- Pedagogija
37.013

COBISS.SR-ID 524780948
570
HAJBERG, Herman
        Sve zbog njega / Herman Hajberg // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 117-123.

- Književnost
821.112.2

COBISS.SR-ID 524921748
571
HAJNE, Hajnrih, 1797-1856
        Iz ljubavnih pesama H. Hajnea / [Hajnrih Hajne] ; preveo Iv. [Ivan] M. Popović // God. 6, br. 9 (1891), str. 133-134.

- Književnost
82.112.2

COBISS.SR-ID 524690068
572
HAJNE, Hajnrih, 1797-1856
        Iz pesama H. Hajne-a / [Hajnrih Hajne] // God. 7, br. 12 (1892), str. 185.

- Književnost
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524630420
573
HRANILOVIĆ, Jovan
        Dva pjesnička pobratima u hrvatskoj književnosti / Jovan Hranilović // God. 7, br. 1 (1892), str. 3-7.

- Književnost
821.163.42

COBISS.SR-ID 524590228
574
ČAKOVAC, Ljubiša M.
        Iz daljine / Ljubiša Čakovac // God. 7, br. 3 (1892), str. 46.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524598420
575
ČAKOVAC, Ljubiša M.
        "Zadnje cveće" Milici / Ljubiša M. Čakovac // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 127.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922516
576
ČAKOVAC, Ljubiša M.
        Odbi se grana / Ljubiša M. Čakovac // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 126.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922260
577
ČAKOVAC, Ljubiša M.
        Sanjarija / Ljubiša M. Čakovac // God. 8, br. 9 (1893), str. 142.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524925076
578
ČAKOVAC, Ljubiša M.
        Sećanje / Ljubiša M. Čakovac // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 123.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922004
579
ČEKERELIJAN, Sofija
        Zahvala / Sofija Čekerlijan, Darinka Bradvorovićeva // God. 9, br. 1 (1894), str. 16.

- Vesti
061

COBISS.SR-ID 524736404
580
        ČITULJA // God. 6, br. 1 (1891), str. 15-16.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524652948
581
        ČITULJA // God. 6, br. 1 (1891), str. 15-16.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524657044
582
        ČITULJA // God. 6, br. 10 (1891), str. 159.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524695700
583
        ČITULJA // God. 6, br. 11 (1891), str. 174.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524714644
584
        ČITULJA // God. 6, br. 12 (1891), str. 187.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524717460
585
        ČITULJA // God. 6, br. 2 (1891), str. 30-31.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524656532
586
        ČITULJA // God. 6, br. 3 (1891), str. 48.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524669844
587
        ČITULJA // God. 6, br. 4 (1891), str. 63-64.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524673684
588
        ČITULJA // God. 6, br. 5 (1891), str. 80.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524676500
589
        ČITULJA // God. 6, br. 6 (1891), str. 95.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524679060
590
        ČITULJA // God. 6, br. 7 (1891), str. 112.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524681620
591
        ČITULJA // God. 6, br. 8 (1891), str. 127-128.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524689044
592
        ČITULJA // God. 6, br. 9 (1891), str. 144.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524692116
593
        ČITULJA // God. 7, br. 10 (1892), str. 159.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524625044
594
        ČITULJA // God. 7, br. 11 (1892), str. 176.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524628372
595
        ČITULJA // God. 7, br. 12 (1892), str. 186-187.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524631444
596
        ČITULJA // God. 7, br. 2 (1892), str. 31.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524595348
597
        ČITULJA // God. 7, br. 3 (1892), str. 46-47.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524598676
598
        ČITULJA // God. 7, br. 4 (1892), str. 64.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524603540
599
        ČITULJA // God. 7, br. 5 (1892), str. 79-80.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524607380
600
        ČITULJA // God. 7, br. 6 (1892), str. 96.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524611476
601
        ČITULJA // God. 7, br. 7 (1892), str. 112.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524615316
602
        ČITULJA // God. 7, br. 8 (1892), str. 128.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524618644
603
        ČITULJA // God. 7, br. 9 (1892), str. 144.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524621972
604
        ČITULJA // God. 8, br. 1 (1893), str. 16.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524722580
605
        ČITULJA // God. 8, br. 12 (1893), str. 186-187.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524928660
606
        ČITULJA // God. 8, br. 2 (1893), str. 26.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524725652
607
        ČITULJA // God. 8, br. 3 (1893), str. 47-48.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524729492
608
        ČITULJA // God. 8, br. 4 (1893), str. 63-64.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524760212
609
        ČITULJA // God. 8, br. 5 (1893), str. 80.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524766612
610
        ČITULJA // God. 8, br. 6 (1893), str. 96.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524793748
611
        ČITULJA // God. 8, br. 7/8 (1893), str. 128.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524923028
612
        ČITULJA // God. 9, br. 1 (1894), str. 12.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524735124
613
        ČITULJA // God. 9, br. 10 (1894), str. 159.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524791956
614
        ČITULJA // God. 9, br. 12 (1894), str. 187.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524894868
615
        ČITULJA // God. 9, br. 2 (1894), str. 31-32.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524744596
616
        ČITULJA // God. 9, br. 3 (1894), str. 47-48.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524747924

617
        ČITULJA // God. 9, br. 4 (1894), str. 64.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524751764
618
        ČITULJA // God. 9, br. 5 (1894), str. 78.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524755348
619
        ČITULJA // God. 9, br. 6 (1894), str. 95.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524771476
620
        ČITULJA // God. 9, br. 7 (1894), str. 111-112.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524775572
621
        ČITULJA // God. 9, br. 8 (1894), str. 128.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524783764
622
        ČITULJA // God. 9, br. 9 (1894), str. 144.

- Vesti / Nekrolog
929
COBISS.SR-ID 524787092
623
ČUDOMIROVIĆ, Milivoj
        Nije na redu : Crta iz učiteljskoga života / Milivoj Čudomirović // God. 8, br. 2 (1893), str. 27-32.

- Književnost
821.163.41

COBISS.SR-ID 524726420
624
ČUDOMIROVIĆ, Milivoj
        Prva ljubav : zapisnik jednog pripravnika / Milivoj Čudomirović // God. 9, br. 7 (1894), str. 105-110.

- Književnost
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524774548
625
ŠANTIĆ, Aleksa
        Mladoj srpkinji / Aleksa Ristov Šantić // God. 9, br. 4 (1894), str. 49.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524748436
626
ŠANTIĆ, Aleksa
        Mojoj seji / Aleksa Ristov Šantić // God. 9, br. 2 (1894), str. 17.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524739732
627
ŠANTIĆ, Aleksa
        [Nisi samo srcu mila] / Aleksa Ristov Šantić // God. 9, br. 7 (1894), str. 111.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524775060
628
ŠANTIĆ, Aleksa
        Raj i milje ... / Aleksa Ristov Šantić // God. 9, br. 6 (1894), str. 92.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524770452
629
ŠANTIĆ, Aleksa
        Srpska majko uzdamo se u te! / Aleksa Ristov Šantić // God. 9, br. 1 (1894), str. 3.

- Književnost
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524704148
630
        ŠTA nam vredi naša škola // God. 9, br. 3 (1894), str. 34-36.

- Književnost
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524745620
631
ŠTURM, Julije
        Uteha / Julije Šturm ; preveo Vojin Bikar // God. 6, br. 7 (1891), str. 97.

- Književnost
821.112.2

COBISS.SR-ID 524679572


REGISTAR NASLOVA

 • Al' je divno 41

 

 • Bakterije i čovek 1, 2, 3
 • Blago milostivima! 393
 • Božić na selu! 4
 • Vaspitna zrnca 289
 • Već je kasno 27

 

 • Gvožđe 32
 • Gimnazijska škola za devojke 518
 • Gledala sam dugo 539
 • Govor Ark. Varađanina prilikom otvaranja društvenog srpskog zabavišta u Novom Sadu 21
 • Govor gđe Savke Subotićke 541, 542
 • Govor St. V. Popovića o proslavi 20-godišnjice Veliko-kikindske dobrotvorne zadruge Srpkinja 403
 • Gorka naslada 382
 • Gospodin urednik 35
 • Gospođici M. 36
 • Da nestane trihine 261
 • Današnji svet 17
 • Danici 37
 • Dva groba 266
 • Dva pjesnička pobratima u hrvatskoj književnosti 573
 • Dve spisateljice 38
 • Devojačke sanjarije 39
 • Desetogodišnja proslava dobrotvorne zadruge Srpkinja Novosatkinja 40
 • Dečije igre. Deo 1 220
 • Dečije igre. Deo 2 221
 • Dobar primer 44
 • Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Vel. Kikindi 45
 • Dobrotvornoj zadruzi Srpkinja Turskobečejkinja 298
 • Dopis 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
 • Dopisi 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 • Dr. Bernardo, sirotinski dobrotvor 64
 • Društvo Sv. Save 65
 • Dužnost i savest 66, 283

 

 • Đulija 67
 • Engleska deca 357
 • Eno zemlja 299

 

 • Žao mi je na te! 552
 • Žena 69
 • Ženske zadruge izabavišta 219
 • Ženski svet 226
 • Ženskinje na svetskoj izložbi u Čikagu 70
 • Žurnali za modu 71

 

 • Javan račun 517, 532
 • Javna blagodarnost 545
 • Javna zahvala 9, 22, 215, 260
 • Jedan dan iz mog detinstva 217
 • Jedinče 404
 • Jesenja seta 384
 • Jesenja slika 386
 • Jesi l' srećna? 218
 • Još nešto o modi 223

 

 • Kad bi znalo cveće 224
 • Kad se zora budi 5
 • Kad ćemo i kako ćemo kazniti decu 225
 • Kakva treba da je domaćica 230
 • Kako da očvrsnu deca? 18, 19
 • Kako se pravi mlečni šampanjac 231
 • Kako se proizvodi staklo 358, 359
 • Kako ćemo se sačuvati od zime 360
 • Kako utiču primeri na vaspitanje? 521
 • Karakter i poziv ženskinja 232
 • Katarina Oberknežević 233
 • Književne vesti 237
 • Književni oglas 238
 • Književni prikazi 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
 • Književnost 250
 • Ko će kao bog?! 385
 • Koketa 251
 • Konstantin Vučković 252
 • Kraljica Natalija 253
 • Krasno dete! 272
 • Kujnska so 255
 • Kuća kao čuvar zdravlja 256
 • Lažni snovi 6
 • Lakovernost i reklama 257
 • Lasti 554
 • Lijepa narav 394
 • Lijepa staka 555

 

 • Ljubav 277
 • Ljubav sve okreće 259
 • Ljubičice 526
 • M. N.......U. 11
 • Majci 12
 • Mara Stepanovna Sabinina 262
 • Materina kletva 556
 • Mati, mati 270
 • Maćeha 271, 527
 • Miloj seji 13
 • Milutinovićevo društvo 23
 • Miralaj-beg i Šećer Jelka 519
 • Mis Kate Marsden 278
 • Mita Petrović 279, 361
 • Mladoj srpkinji 625
 • Mladost 14
 • Moja ljubav 280
 • Moja mila 25
 • Moja pesma nek te seća! 540
 • Mojoj majci 379
 • Mojoj seji 626
 • Mojoj Sofiji 42
 • Mojoj srpkinjici 557
 • Mrcina 550
 • Mudre misli 281
 • Mudre priče 282
 • Na zabavi 284
 • Na zabavi dobrotvorne zadruge Srpkinja Sentomaškinja 387
 • Na raskršću 285
 • Na rastanku 7, 399, 558
 • Na te mislim 286
 • Nada 287
 • Nadanje 388
 • Najveća sreća 288
 • Naučna ćeretanja. [Deo 1] 30
 • Naučna ćeretanja. [Deo 2] 31
 • Naši narodni običaji 528
 • Našim srpkinjama 292
 • Našim sugrađanima i dobrotvornim ženskim zadrugama 348
 • Nevesta i žena u Japanu 544
 • Nega male dece u prvo doba 293
 • Negovanje dece u prvom dobu 294
 • Neka je blagoslovena! 295
 • Nekad i sad 28, 296
 • Nekad i sad! 297
 • Nekadanjoj prijateljici 15
 • Nervoznost 301
 • Nešto iz istorije braka 302
 • Nešto iz narodnog života 303
 • Nešto o nama! 274
 • Nije na redu 623
 • [Nisi samo srcu mila] 627
 • Nove knjige 306, 307, 308, 309, 310, 311
 • Nove knjige i listovi 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
 • Nove knjige i muzikalije 332, 333
 • Novi kalendari 334
 • Novi novci 335, 336
 • Novinarstvo 337, 338
 • Nojevo pero 339

 

 • O vaspitanju ženskinja 397, 398
 • O institutima 341
 • O iskrenosti između muža i žene 342
 • O ljubavi 290
 • O ljubavi k otadžbini 343
 • O obrazovanju seljačkog ženskinja 361
 • O prašini u stanovima 362
 • O razvitku duše u deteta 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
 • O reliđijoznom vaspitanju dece na domu 263, 264
 • O telesnom (fizičnom) vaspitanju ženskinja 344
 • O čoveku 345
 • Obrazovanje karaktera 346, 347
 • Odbi se grana 576
 • Oj proljeće 349
 • Oproštaj sa 1892-om godinom 273
 • Osvetljenje 350
 • Osmi međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 1 351
 • Osmi međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 2 352
 • Osmi međunarodni higijenski i demografski kongres u Budimpešti. Deo 3 353
 • Osnivanje srpskog zabavišta u Novom Sadu 354
 • Osnovno pismo Sofije Dražića iz St. Bečeja 355, 356
 • Pamuk - biljka 363
 • Pepeljuga 529
 • Pesma o boljem svetu 304
 • Pijaća voda 364
 • Pisma mojoj sestri 365, 366, 367, 368
 • Pismo dr. Đ. Natoševića 291
 • Pismo o zabavištima 234, 235
 • Pitanje budućnosti 236
 • Plač dečji 265
 • Po modi 395
 • Pogledaj me 369
 • Pod hrastom 370
 • Pozdrav 276
 • Pozdravi 371
 • Poziv 465
 • Poziv na pretplatu 372, 373, 374, 375, 376, 377
 • Poziv na pretplatu na knjigu "Đački govori o Sv. Savi" 29
 • Pomenak 549
 • Posestrimi 380, 405
 • Poslastica 228
 • Prava srpska mati 396
 • Prva ljubav 413, 624
 • Prva pesma 229
 • Prvi dani učiteljskog života 268
 • Prvo sretanje 33
 • Pred njenim salikom 389
 • Pred spomenikom Sime Milutinovića - Sarajlije 414
 • Prijateljici 415
 • Proletnje i moje radovanje 390
 • Proleće 400
 • Proslava dvadesetogodišnjice Dobrotvorne zadruge Srpkinja u Vel. Kikindi 416
 • Proslava Jovana Đorđevića književnika 417
 • Pustinjik 418

 

 • Sa sela na varoš 514
 • Savet udavači 515, 516
 • Sanjarija 577
 • Sve zbog njega 570
 • Svetska izložba u Čikagu 520
 • Svečani utisci 300
 • Svima poštovačima Save Tekelije 464
 • Seosko zabavište 275
 • Seoce moje --- 523
 • Sećam te se --- 26
 • Sećanje 578
 • Silom u preparandiju 524
 • Slava Kikinđankama! 531
 • Slušala si --- 559
 • Soko 43
 • Spomenica 530
 • Sreća 401
 • Srećnoj verenici 533, 534
 • Srpkinjama 535
 • Srpkinje! 536
 • Srpska devojka 8
 • Srpska kuća 392
 • Srpska majko uzdamo se u te! 629
 • Srpska moma --- 381
 • Srpski ponos 537
 • Srpskim narodnim učiteljima 24
 • Srpsko kolo 538
 • Srpskom narodu u mitropoliji karlovačkoj 522
 • Srpčetu 68
 • Sudbina jedne zaljubljene lastavice 543
 • Sunčev zahod 269

 

 • U album gospođici E. 216
 • U berbi 34
 • U zoru 561
 • U noći 267
 • U svetu 402
 • U snovima 562
 • U spomen Vojislavu J. Iliću 258
 • U spomenicu 563
 • U spomenicu svojoj ćeri Milici 564
 • "U spomenmcu" jednoj srpkinji 378
 • U čem greše mnoge matere 565
 • Uniđi --- 566
 • Upliv Više devojačke škole na vaspitanje 20
 • Uskršnje pozdravlje 391
 • Uspomena 567
 • Uspomena na umrlog profesora Isidora Stojkovića 16
 • Uteha 631

 

 • Ciganka vračara 305

 

 • Šta nam vredi naša škola 630

IMENSKI REGISTAR

 • Bandić, Danica 4
 • Bikar, Vojin 5, 6, 7, 8
 • Bikar, Vojin (prevodilac) 631
 • Bradvorović, Darinka (autor) 9, 579
 • Brančić, B. 10
 • Brančić, B. (prevodilac) 69
 • Brašovan, Darinka 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Brašovan, Darinka Nerandžić vidi Nerandžić Brašovan, Darinka
 • Brašovan, Darinka vidi Nerandžić Brašovan, Darinka
 • Brašovan, Đorđe 17
 • Brike, Ernst 18, 19
 • Brucke, Ernst vidi Brike, Ernst
 • Bugarska, Dar. 20

 

 • Varađanin, Arkadije 21, 22, 23, 24
 • Vasić, Milan 25, 26
 • Vlajić, Vladimir P. 28
 • Vukašinović, Svetozar 29
 • Vučetić, Nikola 30, 31
 • Gojković, Gavra V. 33, 34

 

 • Dimitrijević, Paja 41, 42, 43
 • Dovijanić, Tilija (prevodilac) 568, 569
 • Đuričić, Milan S. 68

 

 • Jagodić, Joca 216
 • Jorgović, Aleksandar219, 220, 221
 • Josimović, Đ. M. 222
 • Kazbulbuc, Dr. 226, 227, 228, 229
 • Knežević, Jov. Janko 234
 • Knežević, Jovan 235, 236
 • Kojić, Đ. S. (prevodilac) 146
 • Krstić-Ljubisav, Vasa 254

 

 • Lotić, Ljubomir 258
 • Ljubisav, Vasa Krstić vidi Krstić-Ljubisav, Vasa
 • Ljubojević, Lazar 260
 • Maksimović, Nika (070) 522
 • Maksimović, Svetozar 261
 • Marjanović, T. 263, 264, 265
 • Marković, Zorka I. 266, 267, 268, 269
 • Medurić, Jovan Z. 272, 273, 274, 275, 276
 • Medurić, Jovan Z. (prerađivač) 287
 • Miler, Hans 277
 • Muller, Hans vidi Miler, Hans
 • Muškobanjić, Kojanka 283

 

 • Ognjanovic, Ilija 348

 

 • Ravić, Stana 418
 • Radivojević, Ljubomir 464
 • Radovanović, Julka 465
 • Rozmar, Bjetka (autor) 71
 • Savić, Melanija 517
 • Sandić, Aleksandar 518
 • Sarajlić, Milesa 519
 • Sekulić, Isidora 521
 • Sekulić, Laza 522
 • Simić, Mileva 525, 526, 527, 528, 529, 530
 • Sremac, Emilija 532
 • Stojanović, Ljubica 539, 540
 • Stojković, St. J. (prevodilac) 44, 288
 • Subotić, Savka 541, 542

 

 • Tamura, Naomi 544
 • Tanazević, Paja 545
 • Teodorović, Svetozar 547
 • Tokin, Mila 549
 • Tolstoj, Lav Nikolajevič 550
 • Trifunac, Katinka (autor) 545

 

 • Hajberg, Herman 570
 • Hajne, Hajnrih (1797-1856) 571, 572
 • Heiberg, Herman vidi Hajberg, Herman
 • Heine, Heinrich (1797-1856) vidi Hajne, Hajnrih (1797-1856)
 • Hranilović, Jovan 573

 


PREDMETNI REGISTAR

 • Brak - Bračni odnosi 302, 342
 • Brankovo kolo 237

 

 • Vragolan 329, 330
 • Vrtarski glasnik 330
 • Vršačka kula 237
 • Vučković, Konstantin 252
 • Gvožđe 32
 • Golub 237
 • Grčić, Jovan - Darodavac 22

 

 • Đorđević, Jovan 417

 

 

 

 • Lepo ponašanje - Deca 394
 • Letopis Matice Srpske 331
 • Luča 237
 • Marković, Franjo 573
 • Marsden, Kate 278
 • Matavulj, Simo - "Bakonja fra-Brne" 327
 • Mudrosti 290

 

 • Oberknežević, Katarina 233
 • Obradović, Dimitrije - "Život i priključenija" 327
 • Omladina 329

 

 

 • Sabinina, Mara Stepanovna 262
 • Siromaštvo - London 64
 • Srbi - Patriotizam 343
 • Srbija - Kulturni život 417
 • Srpkinje - Kulturni život 70, 283, 537
 • Srpska ženska dobrotvorna zadruga 532
 • Srpski pregled 237
 • Srpski pčelar 331
 • Staklo - Proizvodnja 358, 359
 • Stratimirović, Julka - "Krila" 246
 • Tekelija, Sava 464

 

 • časopis "Porodica" 250
 • Šenoa, August 573

 


[1] Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178029 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:64 ŽENSKISVET(497.113)"1891/1894"
014.3 ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

Professional paper

Bibliography of the Journal Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations Part II (1886-1890).

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations was edited by Arkadije Varadjanin since 1886 until 1914. This is the second part of the Bibliography which refers to the four years of publication (1891-1894) and contains 631 bibliographical units described de visu.

Na početak stranice