Navigacija

Petra Bjelica
Doktorantkinja i saradnica u nastavi na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti (2012), gde je odbranila master rad pod nazivom Mogućnosti tumačenja Hamletovog identiteta (2013).

Nađa Bobičić
Diplomirala je i završila master na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2013. pohađa master studije roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Književnu kritiku objavljuje u regionalnim književnim časopisima i portalima Quorum, Polja, Genero, Booksa.hr, Proletter i drugim.

Vord Brigs (Ward Briggs)
Profesor emeritus klasične filologije na Univerzitetu Južne Karoline. Pored toga što se bavi Vergilijem, istražuje i istoriju klasičnih studija u SAD, i posebno, život i rad Bejzila Gildersliva (Basil Lanneau Gildersleeve), osnivača modernih američkih klasičnih studija. Uredio je i napisao više dela koja su postala standard u ovoj oblasti. Među autorskim knjigama su sledeće: Aspects of Horace, Odes 3.19. Chapel Hill 1969; Repetitions from Virgil's Georgics in the Aeneid. Chapel Hill 1974; Soldier and Scholar: Basil Lanneau Gildersleeve and the Civil War. Charlottesville 1998. Uredio je, između ostalog, Biographical Dictionary of North American Classicists (Westport Connecticut/London 1994), koji je poslužio kao osnova za digitalnu bazu podataka klasičnih studija u Severnoj Americi The Database of Classical Scholarship (http://tundra.csd.sc.edu/dbcs/). Najnovija knjiga profesora Brigsa jeste kritičko izdanje poezije američkog pesnika Džejmsa Dikija (Collected Poems of James Dickey, Edited with an Introduction by Ward Briggs, The University of South Carolina Press, 2013).
http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_W._Briggs

Slavica  Garonja-Radovanac
Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se folkloristikom, rodnim studijama, književnom kritikom i beletristikom. Važnije knjige: Iz senke: kritike i ogledi (2003), Srpsko poetsko usmeno nasleđe Vojne Krajine u zapisima 18, 19 i 20. veka (2008); Žena u srpskoj književnosti (2010), Žene govore (2013). Radi kao vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Ivana Georgijev
Saradnica u nastavi i doktorantkinja na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta, gde je završila i master studije 2012. godine, a 2013. je završila master studije na Fakultetu političkih nauka (smer Novinarstvo). Oblasti njenog naučnog interesovanja jesu studije kulture i roda, sociolingvistika, sefardske studije.

Dragana A. Grbić
Zaposlena kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost na projektu „Uloga srpske periodike u formiranju, književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca“. Doktorantkinja je Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Martin Luter Univerziteta Hale-Vitenberg u Nemačkoj, gde radi istraživanje u domenu nemačko-srpskih kulturnih veza u periodu prosvetiteljstva, sa akcentom na autobiografijama putnika prosvetitelja. Autorka je monografije Alegorije učenog šustinoljubitelja, koja se bavi problematikom religijske prosvećenosti na primerima dela Jovana Rajića, i dvojezične monografije PREKRETANJA. Hale-Lajpcig, prekretnica u životu Dositeja Obradovića. VORENTSCHEIDUNGEN. Halle-Leipzig, Wendepunkt im Leben von Dositej Obradović, koja donosi istraživanje o Dositejevom boravku u ova dva grada i okolnostima nastanka manifesta srpskog prosvetiteljstva Pisma Haralampiju.

Dragana Grujić
Diplomirala je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije. Na Filološkom fakultetu, modul kultura, prijavila je doktorsku tezu. Od 2001. do 2009. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije, a od 2009. radi na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavačica je na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika i školskih bibliotekara i skupovima koje akredituje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Članica je projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Biljana Dojčinović
Vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009-2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) .

Gordana Đoković
Diplomirala je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom odseku završila je master studije. Trenutno je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2010. radila je u Narodnoj biblioteci Srbije, kao katalogizator i klasifikator u Odeljenju monografskih publikacija. Od februara 2010. radi kao asistentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku.

Vladimir Đurić
Doktorand na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao i odbranio master rad na Katedri za francuski jezik i književnost. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2012. Bavi se proučavanjem komparativne književnosti, posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu savremene francuske komparatistike (imagologija, intertekstualnost), a od 2012, kao stipendista Ministarstva, učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. U toku 2013. godine učestvovao je na raznim međunarodnim seminarima i naučnim konferencijama u zemlji (Beograd, Niš, Kragujevac) i inostrastvu (Hag, Poznanj, Budimpešta).

Dubravka Đurić
Vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum. Objavila je naučne monografije: Jezik, poezija, postmodernizam – Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002), Govor druge  (2006), Poezija teorija rod – Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009), Politika poezije – Tranzicija i pesnički eksperiment (2010) i Diskursi popularne kulture (2011). Sa Miškom Šuvakovićem uredila knjigu Impossible Histories – Historical Avant – gardes, Neo – avant – gardes, and Post – avant – gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa mlađim pesnikinjama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije – Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja  (2004), sa Vladimirom Kopiclom uredila i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Aleksandra Đuričić
Završila je umetničke studije na Akademiji Mocarteum u Salcburgu, potom na Fakultetu dramskih umetnosti i odseku istorije umetnosti. Magistrirala je na odseku teatrologije FDU u Beogradu, a doktorsku tezu uradila iz oblasti dramaturgije operskog libreta. Od 1995. godine objavila je veći broj stručnih napisa, kritika, eseja i studija u časopisima. Od 2012. zaposlena je kao docent na Alfa univerzitetu. Autorka je dve stručne knjige iz oblasti muzičkog pozorišta.

Milica Đuričić
Saradnica u nastavi i doktorantkinja na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Godine 2011. završila je osnovne studije, a naredne godine i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za iberijske studije. Tokom studiranja bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, kao i Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente Republike Srbije 1000 najboljih studenata Srbije. Od 2013. godine stipendistkinja je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Njene oblasti interesovanja obuhvataju sociolingvistiku, rodne studije, primenjenu lingvistiku i sefardske studije.

Ida Jović
Doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Grupi za turski jezik i književnost na istom fakultetu, gde je 2009. godine stekla i zvanje magistra nauka o književnosti odbranivši tezu Književno stvaralaštvo Pinar Kur. Oblast njenog naučnog interesovanja je savremena turska književnost, posebno stvaralaštvo žena pisaca. Bavi se književnim prevođenjem.

Snežana Kalinić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2009. dobila je stipendiju za pohađanje internacionalne letnje škole za doktorande književnosti na Univerzitetu „Ludvig Maksimilijan“ u Minhenu. Od 2003. godine radi kao jedan od urednika Studentskog časopisa za književnost i teoriju književnosti txt. Zajedno sa kolegama iz redakcije časopisa dobitnica je Nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke za 2004. godinu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Ana Kolarić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Piše doktorsku disertaciju o ženskoj/feminističkoj periodici na početku 20. veka. Objavljuje radove u časopisima Reč i Knjiženstvo. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Mari Luiz Kolahan (Marie-Louise Coolahan)
Docentkinja na Katedri za engleski jezik Nacionalnog univerziteta Irske u Golveju, gde drži kurseve iz renesanse i rane moderne književnosti, Miltonovog Izgubljenog raja, osamnaestovekovne satire, teorije istorije književnosti. Takođe predaje „Ranu modernu kulturu štampe i rukopisa“ na master studijama iz književnosti i izdavaštva i koordinatorka je na doktorskim studijama, na smeru Teorija i metodologija humanistike. Bila je sekretarka Upravnog odbora i vođa Radne grupe broj dva (Tools and Interconnectivity) evropske istraživačke mreže „Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture“ u okviru COST (European Cooperation in Science and Technology) programa od njenog nastanka 2009, do završetka, 2013. godine.

Srđan Koljević
Scenarista i režiser, diplomirao je na Katedri za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je danas profesor filmske dramaturgije. Režirao je filmove „Žena sa slomljenim nosem“ (2010) i „Sivi kamion crvene boje“ (2004) po svojim scenarijima, a kao scenarista ili ko-scenarista autor je filmova „Krugovi“ (2013), „Klopka“ (2007), „Ljubav i drugi zločini“ (2008), „Nataša“ (2001), „Normalni ljudi“ (2001), „Nebeska udica“ (2000), „Stršljen“ (1998) i „Kaži zašto me ostavi“ (1993). Jedan je od najaktivnijih scenarista u regionu, a filmovi koje je radio nagrađivani su u zemlji i svetu.

Magdalena Koh (Magdalena Koch)
Profesorka srpske književnosti na Institutu slovenske filologije Univerziteta „Adam Mickijevič“ u Poznanju (Poljska); ranije je radila na slavistici na Univerzitetu u Vroclavu. Autorka knjiga Putovanje u vremenu i prostoru. Proza Isidore Sekulić (2000) i ...kada sazrimo kao kultura... Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon – žanr – rod) (2007). Koautorka je knjige Milena Pavlović Barili (EX POST, Beograd 2009), i to poglavlja „U potrazi za Milenom Pavlović Barili u srpskoj književnosti“. Učestvovala je u projektima na Univerzitetu u Novom Sadu Žanrovi u srpskoj književnosti – poreklo i poetika oblika i Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti, kao i u projektu Ministarstva za kulturu Republike Srbije Milena Pavlović Barili 2009-2010. Od 2010. učestvovala u evropskom projektu COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009-2013). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Bavi se studijama roda, feminističkom kritikom, srpskom i hrvatskom savremenom dramom, teorijom i praksom srpskog feminističkog eseja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Koch

Jelena Milinković
Diplomirala je i odbranila master rad na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu piše tezu o ženskoj književnosti u periodici u prvoj polovini XX veka. Objavljuje tekstove u književnoj i naučnoj periodici. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Snežana Moretić-Mićić
Diplomirala je sa temom Dramsko stvaralaštvo Harolda Pintera na Odseku anglistike, Filološki fakultet, u Beogradu. Magistrirala je na istom fakultetu sa temom Recepcija savremene kanadske anglofone proze na srpskom govornom području. Njena doktorska disertacija je posvećena karakterizaciji glavnih ženskih likova u romanima Margaret Etvud. Predaje na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Članica je Udruženja profesora engleskog jezika (međunarodna asocijacija, ELTA), Centralno-evropske asocijacije kanadskih studija od (CEACS), Srpskog udruženja kanadskih studija, Udruženja stalnih sudskih tumača za engleski jezik, Međunarodne asocijacije prevodilaca (FIT) i Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

Iva Mulić
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za istoriju umetnosti 2010. godine. Trenutno je na master studijama Kulture globalnih medija na Fakultetu za medije i komunikacije univerziteta Singidunum.

Dragana Popović
Fizičarka, profesorka biofizike na Univerzitetu u Beogradu. Koordinatorka Centra za ženske studije (2000-2011) i predavačica na Fakultetu političkih nauka (master program Rod i politika). Članica Uređivačkog odbora časopisa za feminističku teoriju Genero. Objavila više od 200 radova iz biofizike zračenja i atmosferske fizike, prevodila popularne naučne članke, knjige i naučnu esejistiku. Objavila 2012. godine  knjigu Žene u prirodnim naukama – od Arhimeda do Ajnštajna (Beograd: Službeni glasnik).

Sanda Stanković
Doktorantkinja na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i završila master na istom odeljenju. Polaznica alternativnog programa Ženskih studija 2012/13. u organizaciji Centra za ženske studije.

Svetlana Tomin
Predaje Srednjovekovnu književnost na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na istom Odseku diplomirala je 1987. godine, a doktorirala 2002. sa temom Vladika Maksim Branković u istoriji i književnosti. Objavila je dvadesetak studija iz srpske srednjevekovne književnosti i knjige Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka, Novi Sad, 2007, Vladika Maksim Branković, Novi Sad, 2007, Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina, Novi Sad, 2009, Mužastvene žene srpskog srednjeg veka, Novi Sad, 2011. Priredila je knjige: Stara srpska književnost, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2001; Đorđe Sp. Radojičić, Kulturno blago (Da li znate?), Novi Sad, 2006;  Đorđe Sp. Radojičić, Istorijske rasprave, Novi Sad, 2007, Žarko Tatić, Svetogorska pisma, Novi Sad, 2011.

Divna Tričković
Docentkinja na Filološkom fakultetu. Japanskim jezikom i japanskom kulturom bavi se od 1992. godine. Magistrirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Više puta bila na dužim i kraćim studijskim boravcima u Japanu, a šest meseci provela je i na Karlovom Univerzitetu u Pragu radi stručnog usavršavanja iz opšte lingvistike. Bavi se naukom o japanskom jeziku, lingvistikom, kontrastivnom analizom japanskog i srpskog jezika, i prevođenjem.

Ljubica Ćorović
Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Nauka o književnosti, 1993. godine, sa tezom „Beograd u srpskoj književnosti XVI-XIX veka“. Objavila je više monografija o Beogradu, kao autorka i kao urednica. Među njima su Vodič kroz Beograd (Kreativni centar, više izdanja na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku) i Ilustrovana istorija Biblioteke grada Beograda. Uredila je dvotomni Leksikon ulica Beograda, Spomenicu Društva za ulepšavanje Vračara, reprinte naslova iz XVI veka: Život carskog generala Doksata de Moreza i Otmeni grad Grihišvajsenburg, Alba Greka ili Beograd. Radi u Biblioteci grada Beograda.

Ljubica Šljukić Tucakov
Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavljuje prevode književno-teorijskih radova u časopisu Polja. Od 2011. sarađuje u časopisu Knjiženstvo.

Na početak stranice