Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture
Godina III, broj 3

UDK 82

ISSN 2217-7809 (Online) (elektronski časopis)
Izlazi jednom godišnje - u decembru
Časopis je deo projekta br. 178029,
Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Za izdavača
Prof. dr Aleksandra Vraneš

Glavna i odgovorna urednica
Dr Biljana Dojčinović, vanredni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zamenica glavne urednice
Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Redakcija
Dr Aleksandra Vraneš, redovni profesor na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
MA Dragana Grujić, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
MA Dunja Dušanić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
MA Gordana Đoković, asistent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Dubravka Đurić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd
Snežana Kalinić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Mr Ana Kolarić, asistent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Mr Ivana Pantelić, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
Dr Slobodanka Peković, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Dr Slavko Petaković, docent na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Jelena Pilipović, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Svetlana Tomin, vanredni profesor na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni redakcijski odbor
Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija
Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag
Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet "Adam Mickijevič", Poznanj
Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta
Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju
Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London
Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji
Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Lektura i korektura
MA Jelena Milinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Lektura tekstova na engleskom jeziku
Snežana Kalinić
Likovna urednica
Dr Nataša Teofilović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb dizajn
Dušan Ristić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Dragan Vranešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Branko Petrić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Saradnici
MA Novak Malešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Savet redakcije časopisa
Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu
Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus
Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu
Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji
Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona
Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet "Adam Mickijevič", Poznanj
Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu
Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu
Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

 

Recenzenti
Dr Jasmina Ahmetagić, Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić
Prof. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Marina Blagojević Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Prof. dr Vord Brigs, Univerzitet u Južnoj Karolini, Kolumbija
Prof. dr Slavica Garonja Radovanac, FILUM, Univerzitet u Kragujevcu
Doc. dr Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd
Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta "Adam Mickijevič", Poznanj
Doc. dr Ana Kuzmanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Mirjana Marinković, Filološki fakultet univerziteta u Beogradu
Dr Slobodanka Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Doc. dr Jelena Pilipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Tanja Popović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Radivoj Radić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Prof. dr Neda Todorović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Jelena Filipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Miško Šuvaković, Fakultet muzičke umetnosti, Interdcisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu

 

 

Naslovna stranica
Rešenje: dr Nataša Teofilović

Izdavač
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 3, +381 11 2638622 lok. 115
knjizenstvo@fil.bg.ac.rs
knjizenstvo@gmail.com
www.knjizenstvo.rs

 

Na početak stranice