Navigacija

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja II deo (1891-1894)

Drugi deo bibliografije časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja obuhvata četiri godine izlaženja časopisa, od 1891. godine do 1894. godine, i sadrži 631 bibliografsku jedinicu, opisane de visu jezikom i pismom publikacije. Jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora ili naslovu članka, a ispod svakog bibliografskog opisa nalazi se UDK broj i broj zapisa u bibliografskoj bazi. Uz bibliografski opis navedena je i kategorizacija članaka na osnovu koje se stiče uvid u vrstu tekstova. Kao i u prvom delu bibliografije, veliki broj tekstova ili nije potpisan ili je potpisan inicijalima.

Registar naslova, autora i predmeni registar doprinose većoj informativnosti bibliografije koja može da posluži kao putokaz za dalja istraživanja.