Навигација

Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 016:64 ЖЕНСКИСВЕТ(497.113)"1891/1894"
014.3 ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

Стручни рад

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња II део (1891-1894)

Други део библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња обухвата четири године излажења часописа, од 1891. године до 1894. године, и садржи 631 библиографску јединицу, описане de visu језиком и писмом публикације. Јединице су азбучно распоређене према презимену аутора или наслову чланка, а испод сваког библиографског описа налази се УДК број и број записа у библиографској бази. Уз библиографски опис наведена је и категоризација чланака на основу које се стиче увид у врсту текстова. Као и у првом делу библиографије, велики број текстова или није потписан или је потписан иницијалима.

Регистар наслова, аутора и предмени регистар доприносе већој информативности библиографије која може да послужи као путоказ за даља истраживања.

1
        БАКТЕРИЈЕ и човек // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 150-153.
- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524694164
2
        БАКТЕРИЈЕ и човек // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 116-119.
- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524687252
3
        БАКТЕРИЈЕ и човек // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 131-133.
- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524689812
4
БАНДИЋ, Даница
        Божић на селу! / Даница Б. [Бандић] // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 184-187.
- Књижевност
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524894612
5
БИКАР, Војин
        Кад се зора буди / Војин Бикар // Год. 6, бр. 9 (1891), стр.129.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524689300
6
БИКАР, Војин
        Лажни снови / Војин Бикар // Год. 6, бр. 5 (1891), стр.67.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524207252
7
БИКАР, Војин
        На растанку / Војин Бикар // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 1.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524145812
8
БИКАР, Војин
        Српска девојка / Војин Бикар // Год. 6, бр. 5 (1891), стр.65-67.
- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524674452
9
БРАДВАРОВИЋ, Даринка
        Јавна захвала / Д. [Даринка] Брадваровићева // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 188.
- Вести
061

COBISS.SR-ID 524717972
10
БРАНЧИЋ, Б.
        Звоно звони... / Б. Бранчић // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 27.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524726164
11
БРАШОВАН, Даринка
        М. Н.......У. / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 30-31.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524594580
12
БРАШОВАН, Даринка
        Мајци / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 33.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524595604
13
БРАШОВАН, Даринка
        Милој сеји / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 155.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524624532
14
БРАШОВАН, Даринка
        Младост / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 6, бр. 11 (1891), стр.166.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524712852
15
БРАШОВАН, Даринка
        Некадањој пријатељици / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 33-34.
- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524657300
16
БРАШОВАН, Даринка
        Успомена на умрлог професора Исидора Стојковића / Д. [Даринка] Брашованова // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.52.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524670868
17
БРАШОВАН, Ђорђе
        Данашњи свет / Ђорђе Брашован // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 147.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524787860
18
БРИКЕ, Ернст
        Како да очврсну деца? / Ернст Брике // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 161-165.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524925332
19
БРИКЕ, Ернст
        Како да очврсну деца? / Ернст Брике // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 177-181.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524927124
20
БУГАРСКА, Дар.
        Уплив Више девојачке школе на васпитање / [Дар. Бугарска] // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 131-135.

- Жеснко питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524619156
21
ВАРАЂАНИН, Аркадије
        Говор Арк. Варађанина приликом отварања друштвеног српског забавишта у Новом Саду / [Аркадије Варађанин] // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 68-70.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524605076
22
ВАРАЂАНИН, Аркадије
        Јавна захвала / Арк. [Аркадије] Варађанин // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 80.

- Вести
027.7/.8:929 Грчић Ј.

COBISS.SR-ID 524607892
23
ВАРАЂАНИН, Аркадије
        Милутиновићево друштво / А. [Аркадије] В. [Варађанин] // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 161-162.
- Вести
061
COBISS.SR-ID 524700308
24
ВАРАЂАНИН, Аркадије
        Српским народним учитељима / Аркадије Варађанин // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 176.

- Педагогија
061
COBISS.SR-ID 524715156
25
ВАСИЋ, Милан
        Моја мила / Милан Васић // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 79.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524765844
26
ВАСИЋ, Милан
        Сећам те се … / Милан Васић // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 12-13.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524735380
27
        ВЕЋ је касно / превео М. Бандић // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 156-158.

- Књижевност
82
COBISS.SR-ID 524791444
28
ВЛАЈИЋ, Владимир П.
        Некад и сад / Владимир П. Влајић // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 105.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918420
29
ВУКАШИНОВИЋ, Светозар
        Позив на претплату на књигу "Ђачки говори о Св. Сави" / Светозар Вукашиновић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 95-96.
- Књижевност
821.163.41
COBISS.SR-ID 524771732
30
ВУЧЕТИЋ, Никола
        Научна ћеретања. [Део 1] / од дра Николе Вучетића // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 161-164.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524888980
31
ВУЧЕТИЋ, Никола
        Научна ћеретања. [Део 2] / од дра Николе Вучетића // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 177-180.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524892564
32
        ГВОЖЂЕ // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 36-38.

- Вести
546.3/.9
COBISS.SR-ID 524745876
33
ГОЈКОВИЋ, Гавра В.
        Прво сретање / Гавра В. Гојковић // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 42.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524747412
34
ГОЈКОВИЋ, Гавра В.
        У берби / Гавра В. Гојковић // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 154.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524790676
35
        ГОСПОДИН уредник // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 42-46.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524598164
36
        ГОСПОЂИЦИ М. // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 117.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524921492
37
        ДАНИЦИ // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 106.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918932
38
        ДВЕ списатељице : (Из преписке двеју другарица) // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 60-63.

- Књижевност
821.163.41-6

COBISS.SR-ID 524760980
39
        ДЕВОЈАЧКЕ сањарије : скица из друштва // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 61-64.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524751508
40
        ДЕСЕТОГОДИШЊА прослава добротворне задруге Српкиња Новосаткиња // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 81-88.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524677012
41
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Паја
        Ал' је дивно / Паја Димитријевић // Год. 6, бр. 5 (1891), стр.71.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524674964
42
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Паја
        Мојој Софији / Паја Димитријевић // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 112.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524615060
43
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Паја
        Соко / Паја Димитријевић // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 19-20.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524654228
44
        ДОБАР пример / с немачког превео Ст. Ј. Стојковић // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 16-19.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524723092
45
        ДОБРОТВОРНА задруга Српкиња у Вел. Кикинди / Даница // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 54-55.

- Женско питање / Женски покрети
061

COBISS.SR-ID 524758164
46
        ДОПИС // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 10-12.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524651668
47
        ДОПИС // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 182.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524716180
48
        ДОПИС // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 23-24.
- Вести
061
COBISS.SR-ID 524654996
49
        ДОПИС // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 58-60.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524672404
50
        ДОПИС // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 92-93.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524678036
51
        ДОПИС // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 120-121.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524687508
52
        ДОПИС // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 183-184.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524894100
53
        ДОПИС // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 54-55.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524749460
54
        ДОПИС // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 138-139.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524785300
55
        ДОПИСИ / Вера // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 7.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524733588
56
        ДОПИСИ / Златица // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 23.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524724116
57
        ДОПИСИ / Златица // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 39-40.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524746132
58
        ДОПИСИ / Ј. М // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 55-56.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524758420
59
        ДОПИСИ // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 21-23.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524593044
60
        ДОПИСИ // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 56-57.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524601236
61
        ДОПИСИ // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 56-57.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524609428
62
        ДОПИСИ // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 99-100.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524612244
63
        ДОПИСИ // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 118.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524616596
64
        ДР. Бернардо, сиротински добротвор // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 135-137.

- Друштвено питање
364
COBISS.SR-ID 524619668
65
        ДРУШТВО Св. Саве // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 135.

- Удружење
061
COBISS.SR-ID 524619412
66
        ДУЖНОСТ и савест // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 54-55.

- Женско питање; Образовање
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524600724
67
        ЂУЛИЈА / Загорка // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 43-47.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524747668
68
ЂУРИЧИЋ, Милан С.
        Српчету / Милан С. Ђуричић // Год. 6, бр. 6 (1891), стр.88.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524677268
69
        ЖЕНА / с немачког Б. Бранчић // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 175.

- Књижевност
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524891796
70
        ЖЕНСКИЊЕ на светској изложби у Чикагу // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 81-83.

Етнологија / Народни обичаји
39
COBISS.SR-ID 524608404
71
        ЖУРНАЛИ за моду / [Бјетка Розмар] ; прерадила А. Јов // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 109-111.

- Женско питање / Мода
391

COBISS.SR-ID 524919700
72
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 14-15.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524652436
73
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 154.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524694676
74
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 183.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524716692
75
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 42.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524669076
76
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 60.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524672916
77
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 74-75.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524675732
78
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 122.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524688020
79
        ЗА домаћице // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 140.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524691348
80
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 9.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524590996
81
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 153.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524623764
82
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 169.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524626836
83
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 181-182.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

 

 

645(083.132)

COBISS.SR-ID 524629652

84
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 38.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524597140
85
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 58.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524602004
86
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 72.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524606100
87
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 88.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524610196
88
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 104.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524613012
89
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 120.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524617108
90
        ЗА домаћице // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 139.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524620692
91
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 10.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524721300
92
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 173.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524926356
93
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 24.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524724884
94
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 39.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524727956
95
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 73-74.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524763796
96
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 112-113.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524920724
97
        ЗА домаћице // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 137.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524924308
98
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 9.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524734356
99
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 153.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524789908
100
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 167-168.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524890260
101
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 25.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524742548
102
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 41.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524746900
103
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 56.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524750484
104
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 75.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524754324
105
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 103.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524773524
106
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 122-123.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524782228
107
        ЗА домаћице // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 140.

645(083.132)

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
COBISS.SR-ID 524786324
108
        ЗАБАВА // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 174.

821.163.41-1

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
COBISS.SR-ID 524926612
109
        ЗАБАВИШТА и чуваришта // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 34-36.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524657556
110
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 15.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524652692
111
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 154-155.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524694932
112
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 171.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524713876
113
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 24-25.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524655508
114
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 104.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524680852
115
        ЗАРАД здравља // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 122-123.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524688276
116
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 9.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524591252
117
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 152-153.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524623508
118
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 168-169.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524626580
119
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 38.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524596884
120
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 58.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524601748
121
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 72.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524605844
122
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 88.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524609940
123
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 103-104.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524613268
124
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 120.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524617364
125
        ЗАРАД здравља // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 138-139.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524620436
126
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 173.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524926100
127
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 39.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524728212
128
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 57-58.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524759188
129
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 74.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524764052
130
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 90.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524777364
131
        ЗАРАД здравља // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 112.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524920468
132
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 153.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524789652
133
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 167.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524890004
134
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 181-182.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524893332
135
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 25.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524742292
136
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 56.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524750228
137
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 90.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524769428
138
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 103.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524773780
139
        ЗАРАД здравља // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 140.

- Здравље
316.728
COBISS.SR-ID 524786068
140
        ЗБОГОМ / Иванко В. Б // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 93.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524792980

141
        ЗВЕЗДИЦЕ / Велинка. - Садржи: Српкињи; Највеће зло; Нада; Искреност; Како бива // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 97.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524611732
142
        ЗВЕЗДИЦЕ / Велинка. - Садржи: У споменицу; Мој позив; Савет; Део звезде; Зажелице // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 186.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524631188
143
        ЗВЕЗДО мила / Лаз. Н // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 17.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524653716
144
        ЗДРАВСТВЕНЕ мере при путовању // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 137-138.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524619924
145
        ЗУБИ и њихова нега // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 19-20.

- Здравље
616.31-083
613.9

COBISS.SR-ID 524592788
146
        ИГРЕ као васпитни фактор / с руског превео Ђ. С. Којић // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 145-147.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524787604
147
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 9-10.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524721044
148
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 184.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524927892
149
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 24.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524724372
150
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 38.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524727444
151
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 57.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524758932
152
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 72-73.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524763540
153
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 89-90.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524777108
154
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 112.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524920212
155
        ИЗ друштва // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 136-137.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524924052
156
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 152-153.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524789396
157
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 167.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524889748
158
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 24-25.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524742036
159
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 40-41.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524746644
160
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 55-56.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524749972
161
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 74-75.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524754068
162
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 89-90.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524769172
163
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 102-103.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524773268
164
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 121-122.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524781972
165
        ИЗ друштва // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 139.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524785812
166
        ИЗ историје воћа и поврћа // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 70-71.

- Кућни послови (савети, упутства)
63

COBISS.SR-ID 524605332
167
        ИЗ историје поврћа и варива // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 85-86.

- Кућни послови (савети, упутства)
63

COBISS.SR-ID 524609172
168
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 14.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524652180
169
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 154.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524694420
170
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 169-171.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524713620
171
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 182-183.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524716436
172
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 24.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524655252
173
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 41-42.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524668820
174
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 60.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524672660
175
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 74.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524675476
176
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 93-94.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524678292
177
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 102-104.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524680596
178
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 121-122.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524687764
179
        ИЗ просвете // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 139-140.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524691092
180
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 9.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524590740
181
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 152.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524623252
182
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 168.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524626324
183
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 181.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524629396
184
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 23-24.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524593300
185
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 38.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524596628
186
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 57-58.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524601492
187
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 71-72.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524605588
188
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 87-88.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524609684
189
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 103-104.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524612756
190
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 119-120.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524616852
191
        ИЗ просвете // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 138.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524620180
192
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 9.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524720788
193
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 172-173.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524925844
194
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 183-184.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524927636
195
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 24.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524724628
196
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 39.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524727700
197
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 56-57.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524758676
198
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 71-72.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524763284
199
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 89.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524776852
200
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 111.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524919956
201
        ИЗ школе // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 136.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524923796
202
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 9.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524734100
203
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 151-152.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524789140
204
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 166-167.

- Образовање / Педагогија
37

COBISS.SR-ID 524889492

205
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 181.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524893076
206
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 24.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524741780
207
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 40.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524746388
208
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 55.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524749716
209
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 74.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524753812
210
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 88-89.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524768916
211
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 102.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524773012
212
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 121.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524781716
213
        ИЗ школе // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 139.

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524785556
214
        ИЗЛОЖБА у Врањи // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 129-131.

069

- Образовање / Педагогија
37
COBISS.SR-ID 524618900
215
        Јавна захвала // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 160.

- Вести
061

COBISS.SR-ID 524792724
216
ЈАГОДИЋ, Јоца
        У албум госпођици Е. / Јоца Јагодић // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 125.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524782996
217
        ЈЕДАН дан из мог детинства / Перивоје // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 93-95.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524793236
218
        ЈЕСИ л' срећна? // Год. 6, бр. 8 (1891), стр.119-120.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524206996
219
ЈОРГОВИЋ, Александар
        Женске задруге и забавишта / А. [Александар ] Јорговић // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 33-37.

- Женско питање; Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524726932
220
ЈОРГОВИЋ, Александар
        Дечије игре. Део 1 / Александар Јорговић // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 49-52.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524748692
221
ЈОРГОВИЋ, Александар
        Дечије игре. Део 2 / Александар Јорговић // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 71-74.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524753300
222
ЈОСИМОВИЋ, Ђ. М.
        За гласовиром : приказано г-ђици Н. Живковићевој / Ђ. М. Јосимовић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 92-94.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524770708
223
        ЈОШ нешто о моди : Искрена реч српкињама // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 4-6.

- Женско питање / Мода
391

COBISS.SR-ID 524204436
224
        КАД би знало цвеће / Иванко В. Б // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 171.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524627604
225
        КАД ћемо и како ћемо казнити децу // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 145-148.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524622228
226
КАЗБУЛБУЦ, Др.
        Женски свет / Др. Казбулбуц // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 159.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524791700
227
КАЗБУЛБУЦ, Др.
        Исповест / Др. Казбулбуц // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 170.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524891028
228
КАЗБУЛБУЦ, Др.
        Посластица / Др. Казбулбуц // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 110.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524774804
229
КАЗБУЛБУЦ, Др.
        Прва песма / Др. Казбулбуц // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 184.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524894356
230
        КАКВА треба да је домаћица : (Посвећено домаћицама грађанског реда) / М. С // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 161-163.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)
316.728

COBISS.SR-ID 524625556
231
        КАКО се прави млечни шампањац // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.57-58.

- Кућни послови (савети, упутства)
641

COBISS.SR-ID 524671636
232
        КАРАКТЕР и позив женскиња // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 7-9.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524590484
233
        КАТАРИНА Оберкнежевић // Год. 6, бр. 10 (1891), стр.153-154.

- Биографије
929

COBISS.SR-ID 524208276
234
КНЕЖЕВИЋ, Јов. Јанко
        Писмо о забавиштима : из "Педагошких писама" Јов. Јанка Кнежевића / [Јов. Јанко Кнежевић] // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 7-8.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524720532
235
КНЕЖЕВИЋ, Јован
        Писмо о забавиштима : из "Педагошких писама" Јов. Јанка Кнежевића / [Јов. Јанко Кнежевић] // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 19-21.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524723348
236
КНЕЖЕВИЋ, Јован
        Питање будућности / Ј. [Јован] Ј. [Јанко] Кнежевић // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 68-71.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524752788
237
        КЊИЖЕВНЕ вести // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 176.

- Књижевност
001
COBISS.SR-ID 524892308
238
        КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 144.

- Књижевност
001
COBISS.SR-ID 524692628
239
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 187.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524928916
240
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 48.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524730004
241
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 64.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524760468
242
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 95-96.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524793492
243
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 127.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524922772
244
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 175-176.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524892052
245
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 188.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524895380
246
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 30-31.

- Књижевност
821.163.41.09

COBISS.SR-ID 524744084
247
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 78-79.

- Књижевност
821.163.41.09

COBISS.SR-ID 524755604
248
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 94-95.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524770964
249
        КЊИЖЕВНИ прикази // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 128.

- Књижевност
821.163.41.09
COBISS.SR-ID 524783508
250
        КЊИЖЕВНОСТ // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 31.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524595092
251
        КОКЕТА : скаска за женски свет / Андујев // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 142-144.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524786836
252
        КОНСТАНТИН Вучковић // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 171-172.

- Биографије
929

COBISS.SR-ID 524925588
253
        КРАЉИЦА Наталија // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 88-89.

- Биографије
929
COBISS.SR-ID 524677524
254
КРСТИЋ-Љубисав, Васа
        Твоје очи / Васа Крстић-Љубисав // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 156.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524791188
255
        КУЈНСКА со // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 17-20.

- Кућни послови (савети, упутства)
645(083.132)

COBISS.SR-ID 524740244
256
        КУЋА као чувар здравља // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 148-149.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524622484
257
        ЛАКОВЕРНОСТ и реклама // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 83-85.

- Етика
659.1

COBISS.SR-ID 524768660
258
ЛОТИЋ, Љубомир
        У спомен Војиславу Ј. Илићу / Љубомир Лотић // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 33-34.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524745108
259
        ЉУБАВ све окреће // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 111-112.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524614804
260
ЉУБОЈЕВИЋ, Лазар
        Јавна захвала / Лазар Љубојевић // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 26.

- Вести
061

COBISS.SR-ID 524725908
261
МАКСИМОВИЋ, Светозар
        Да нестане трихине / [Светозар Максимовић] // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 67-70.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524762004
262
        МАРА Степановна Сабинина : почасна чланица Београдског женс. Друштва // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 133-135.

- Биографије
929

COBISS.SR-ID 524923540
263
МАРЈАНОВИЋ, Т.
        О релиђијозном васпитању деце на дому / Т. Марјановић // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 36-38.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524657812
264
МАРЈАНОВИЋ, Т.
        О релиђијозном васпитању деце на дому / [Т. Марјановић] // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 20-22.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524654484
265
МАРЈАНОВИЋ, Т.
        Плач дечји / Т. Марјановић // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 181-183.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524927380
266
МАРКОВИЋ, Зорка И.
        Два гроба / Зорка Марковићева // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 63-64.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524603284
267
МАРКОВИЋ, Зорка И.
        У ноћи / Зорка И. Марковићева // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 77.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524765076

268
МАРКОВИЋ, Зорка И.
        Први дани учитељског живота / Зорка Марковићева // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 125-128.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524618388
269
МАРКОВИЋ, Зорка И.
        Сунчев заход / Зорка Марковићева // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 97.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524794004
270
        МАТИ, мати : (Намењено Српкињама матерама) // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 7-8.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524204692
271
        МАЋЕХА : (из преписке двеју другарица) / Даница Б // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 76-78.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524755092
272
МЕДУРИЋ, Јован З.
        Красно дете! : Успомена из прошлости, опомена за будућност / Јова З. Медурић // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 21-22.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524723604
273
МЕДУРИЋ, Јован З.
        Опроштај са 1892-ом годином / Јова З. Медурић // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 1.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524719764
274
МЕДУРИЋ, Јован З.
        Нешто о нама! / Јов. [Јован] З. Медурић // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 3-4.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524704660
275
МЕДУРИЋ, Јован З.
        Сеоско забавиште / Ј. [Јован] З. Медурић // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 167-168.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524626068
276
МЕДУРИЋ, Јован З.
        Поздрав / Јов. [Јован] З. Медурић // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 1.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524703892
277
МИЛЕР, Ханс
        Љубав / Ханс Милер ; [превео] Ив. [Иван] Поповић // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 185.

- Књижевност
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524630676
278
        МИС Кате Марсден / Даница // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 107-109.

- Биографије
929

COBISS.SR-ID 524919188
279
        МИТА Петровић : књижевник // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 2-3.

- Биографије
929

COBISS.SR-ID 523456148
280
        МОЈА љубав / Јова // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 109.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524919444
281
        МУДРЕ мисли / Ј. К. Ј // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 138-139.

- Књижевност
821.163.41-84

COBISS.SR-ID 524690836
282
        МУДРЕ приче // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.58.

- Књижевност
821.511.141

COBISS.SR-ID 524672148
283
МУШКОБАЊИЋ, Којанка
        Дужност и савест / Којанка Мушкобањић // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 65-66.

- Етнологија / Народни обичаји
39

COBISS.SR-ID 524604308
284
        НА забави // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 77-79.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524766100
285
        НА раскршћу // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 171-174.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524627860
286
        НА те мислим // Год. 6, бр. 8 (1891), стр.113.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524686996
287
        НАДА / прерадио Ј. [Јован] З. Медурић // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 180-181.

- Књижевност
821.863.41-84

COBISS.SR-ID 524629140
288
        НАЈВЕЋА срећа / с немачког превео Ст. Ј. Ст. [Стојковић] // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 70-71.

- Књижевност
821.112.2

COBISS.SR-ID 524763028
289
НАТОШЕВИЋ, Ђорђе
        Васпитна зрнца / Ђ. [Ђорђе] Натошевић // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 177-178.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524628628
290
НАТОШЕВИЋ, Ђорђе
        О љубави / Ђ. [Ђорђе] Натошевић // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 141-144.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524621716
291
НАТОШЕВИЋ, Ђорђе
        Писмо др. Ђ. Натошевића / Ђока Натошевић // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 66-67.

- Књижевност; Преписка
821.163.41-6

COBISS.SR-ID 524761492
292
        НАШИМ Српкињама / Загорка // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 52-54.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524749204
293
        НЕГА мале деце у прво доба // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 52-53.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524600212
294
        НЕГОВАЊЕ деце у првом добу // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 33-35.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524595860
295
        НЕКА је благословена! : (индијска легенда) // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 154-156.

- Књижевност
821.21-3

COBISS.SR-ID 524790932
296
        НЕКАД и сад // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 185.

Етнологија / Народни обичаји
398

COBISS.SR-ID 524630932
297
        НЕКАД и сад! : (расматрања уз месојеђе) // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 4-7.

Етнологија / Народни обичаји
398

COBISS.SR-ID 524733332
298
НЕРАНЏИЋ Брашован, Даринка
        Добротворној задрузи Српкиња Турскобечејкиња / Д. [Даринка] Неранџић Брашованова // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 22-23.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524723860
299
НЕРАНЏИЋ Брашован, Даринка
        Ено земља / Д. [Даринка] Неранџић Брашованова // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 77.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524765588
300
НЕРАНЏИЋ Брашован, Даринка
        Свечани утисци / Д. [Даринка] Неранџић Брашованова // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 110-111.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524614548
301
        НЕРВОЗНОСТ // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 97-100.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524794260
302
        НЕШТО из историје брака // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 101.

Етнологија / Народни обичаји
316.83

COBISS.SR-ID 524772756
303
        НЕШТО из народног живота // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 77-79.

Етнологија / Народни обичаји
39

COBISS.SR-ID 524607124
304
НИКОЛИЋ, Лазар
        Песма о бољем свету / Лазар Николић // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 179-180.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524715668
305
НИКОЛИЋ, Лазар
        Циганка врачара / Лазар Николић // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 141.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524621460
306
        НОВЕ књиге // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 96.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524679316
307
        НОВЕ књиге // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 16.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524736660
308
        НОВЕ књиге // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 187-188.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524895124
309
        НОВЕ књиге // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 95.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524771220
310
        НОВЕ књиге // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 112.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524775828
311
        НОВЕ књиге // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 144.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524787348
312
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 16.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524653204
313
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 160.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524695956
314
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 175.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524714900
315
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 187.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524717716
316
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 31-32.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524656788
317
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 48.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524670100
318
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 112.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524681876
319
        НОВЕ књиге и листови // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 144.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524692372
320
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 159-160.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524625300
321
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 174-176.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524628116
322
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 188.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524631956
323
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 31-32.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524594836
324
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 47-48.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524598932
325
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 80.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524607636
326
        НОВЕ књиге и листови // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 112.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524615572
327
        НОВЕ књиге и листови // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 80.

- Култура; Вести
001
821.163.41

COBISS.SR-ID 524767380
328
        НОВЕ књиге и листови // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 160.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524792468
329
        НОВЕ књиге и листови // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 32.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524744852
330
        НОВЕ књиге и листови // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 47-48.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524748180
331
        НОВЕ књиге и листови // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 79.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524755860
332
        НОВЕ књиге и музикалије // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 64.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524673940
333
        НОВЕ књиге и музикалије // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 80.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524676756
334
        НОВИ календари // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 159-160.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524792212
335
        НОВИ новци // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 150-151.

- Вести
336.74

COBISS.SR-ID 524622996
336
        НОВИ новци // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 37.

- Вести
336.74

COBISS.SR-ID 524727188
337
        НОВИНАРСТВО // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 48.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524729748
338
        НОВИНАРСТВО // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 64.

- Култура; Вести
001
COBISS.SR-ID 524760724
339
        НОЈЕВО перо // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 85-87.

- Кућни послови (савети, упутства)
636
COBISS.SR-ID 524767636
340
        ЊОЈ / Јела // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 60.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524759700
341
        О институтима : (приказано једној госпођи) // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 1-6.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524720020
342
        О искрености између мужа и жене // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 136-138.

- Женско питање
316.83

COBISS.SR-ID 524690580
343
        О љубави к отаџбини // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 8-10.

Етнологија / Народни обичаји
159.922.4

COBISS.SR-ID 524205204
344
        О телесном (физичном) васпитању женскиња / С. Ж // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 163-165.

- Женско питање; Здравље
613

COBISS.SR-ID 524625812
345
        О човеку // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 87-88.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524768148
346
        ОБРАЗОВАЊЕ карактера // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 163-164.

- Педагогија
159.923

COBISS.SR-ID 524701332
347
        ОБРАЗОВАЊЕ карактера // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 180-182.

- Педагогија
159.923

COBISS.SR-ID 524715924
348
ОГЊАНОВИЦ, Илија
        Нашим суграђанима и добротворним женским задругама / Илија Огњановић // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 168-169.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524713364
349
        ОЈ прољеће // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 65.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524604052
350
        ОСВЕТЉЕЊЕ // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 180-181.

- Књижевност
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524892820
351
        ОСМИ међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 1 // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 129-131.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524784020

352
        ОСМИ међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 2 // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 148-150.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524788116
353
        ОСМИ међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 3 // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 164-166.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524889236
354
        ОСНИВАЊЕ српског забавишта у Новом Саду  // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 50.

- Педагогија
373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 524599700
355
        ОСНОВНО писмо Софије Дражића из Ст. Бечеја  // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 101-102.

- Преписка
347

COBISS.SR-ID 524612500
356
        ОСНОВНО писмо Софије Дражића из Ст. Бечеја  // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 115-118.

- Преписка
347

COBISS.SR-ID 524616340
357
ПЕТРОВИЋ, Мита
        Енглеска деца / М. [Мита] П. [Петровић] // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 39.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524658068
358
ПЕТРОВИЋ, Мита
        Како се производи стакло / Мита Петровић // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 147-149.

- Кућни послови (савети, упутства)
666.1

COBISS.SR-ID 524693652
359
ПЕТРОВИЋ, Мита
        Како се производи стакло / Мита Петровић // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 166-168.

- Кућни послови (савети, упутства)
666.1

COBISS.SR-ID 524713108
360
ПЕТРОВИЋ, Мита
        Како ћемо се сачувати од зиме / Мита Петровић // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 17-19.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524653972
361
ПЕТРОВИЋ, Мита
        О образовању сељачког женскиња = Мита Петровић // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 2-4.

- Женско питање; Образовање/Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524651412
362
ПЕТРОВИЋ, Мита
        О прашини у становима / М. [Мита] П. [Петровић] // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 22-23.

- Здравље
613
COBISS.SR-ID 524654740
363
ПЕТРОВИЋ, Мита
        Памук - биљка / Мита Петровић // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 39-41.

- Кућни послови (савети, упутства)
633

COBISS.SR-ID 524668564
364
        ПИЈАЋА вода // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 129-131.

- Здравље
613

COBISS.SR-ID 524923284
365
        ПИСМА мојој сестри // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 19.

- Књижевност; Преписка
821.163.41

COBISS.SR-ID 524592532
366
        ПИСМА мојој сестри // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 36-37.

- Књижевност; Преписка
821.163.41

COBISS.SR-ID 524596372
367
        ПИСМА мојој сестри // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 55-56.

- Књижевност; Преписка
821.163.41

COBISS.SR-ID 524600980
368
        ПИСМА мојој сестри // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 67-68.

- Књижевност; Преписка
821.163.41

COBISS.SR-ID 524604820
369
        ПОГЛЕДАЈ ме // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 103.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918164
370
        ПОД храстом / М. Ст // Год. 6, бр. 10 (1891), стр.145.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524692884
371
        ПОЗДРАВИ // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 101-102.

- Књижевност
821.163.41
COBISS.SR-ID 524680340
372
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 16.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524653460
373
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 188.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524718228
374
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 187-188.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524631700
375
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 16.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524722836
376
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 188.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524929172
377
        ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 15.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524735892
378
ПОПИЋ, Сергије
        "У споменмцу" једној Српкињи / С. [Сергије] Попић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 83.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524766868
379
ПОПИЋ, Сергије
        Мојој мајци : (у болести) / С. [Сергије] Попић // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 33.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524726676
380
ПОПИЋ, Сергије
        Посестрими / С. [Сергије] Попић // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 67.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524761748
381
ПОПИЋ, Сергије
        Српска мома --- / С. [Сергије] Попић // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 131.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524784276
382
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Горка наслада / Ив. [Иван] Поповић // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 27.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524594068
383
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Из даљине / Ив. [Иван] Поповић // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 177.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524715412
384
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Јесења сета / Ив. [Иван] Поповић // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 161.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524700052
385
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Ко ће као бог?! / И. [Иван] П. [Поповић] // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 28-30.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524594324
386
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Јесења слика / Ив. [Иван] М. Поповић // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 147.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524693396
387
ПОПОВИЋ, Иван М.
        На забави добротворне задруге Српкиња Сентомашкиња / Иван М. Поповић // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 22-24.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524741524
388
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Надање / Ив. [Иван] Поповић // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 1.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524651156
389
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Пред њеним саликом / Ив. [Иван] Поповић // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 92.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524610964
390
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Пролетње и моје радовање / Ив. [Иван] Поповић // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 42.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524597908
391
ПОПОВИЋ, Иван М.
        Ускршње поздравље / И. [Иван] П. [Поповић] // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 49.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524599444
392
ПОПОВИЋ, Лука
        Српска кућа / Лука Поповић // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 65-68.

- Етнологија / Народни обичаји
398

COBISS.SR-ID 524752020
393
ПОПОВИЋ, Марко С.
        Благо милостивима! / Мар. [Марко] С. Поповић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 83-85.

- Етнологија / Народни обичаји
061
COBISS.SR-ID 524767124
394
ПОПОВИЋ, Марко С.
        Лијепа нарав / Мар. [Марко] С. Поповић-Родољуб. - Родољуб је псеудоним Марка Поповића // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 100-101.

- Педагогија  
395-053.2

COBISS.SR-ID 524772500
395
ПОПОВИЋ, Марко С.
        По моди : слика из данашњијех дана / Марко С. Поповић Родољуб. - Родољуб је псеудоним Марка Поповића // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 132-134.

- Женско питање / Мода
398

COBISS.SR-ID 524784532
396
ПОПОВИЋ, Марко С.
        Права српска мати / Родољуб. - Родољуб је псеудоним Марка С. Поповића // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 52.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524748948
397
ПОПОВИЋ, Рад.
        О васпитању женскиња / Рад. Поповић // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 67-70.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524674708
398
ПОПОВИЋ, Рад.
        О васпитању женскиња / Рад. Поповић // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 89-92.

- Женско питање; Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524677780
399
ПОПОВИЋ, С.
        На растанку / С. Поповић // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 49.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524670356
400
ПОПОВИЋ, С.
        Пролеће / С. Поповић // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.49.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524671892
401
ПОПОВИЋ, С.
        Срећа / С. Поповић // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 61.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524602772
402
ПОПОВИЋ, С.
        У свету / С. Поповић // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 125.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524618132
403
ПОПОВИЋ, Ст. В.
        Говор Ст. В. Поповића о прослави 20-годишњице Велико-кикиндске добротворне задруге Српкиња / [Ст. В. Поповић] // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 85-89.

- Вести; Женски покрети
061

COBISS.SR-ID 524776596
404
ПОПОВИЋ, Чедомир А.
        Јединче / Ч. [Чедомир] А. П. [Поповић] // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 20.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524740500
405
        ПОСЕСТРИМИ / Јова // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 151.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524788884
406
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 145-147.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524693140
407
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 164-166.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524712596
408
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.52-57.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524671124
409
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 71-74.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524675220
410
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 100-101.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524680084
411
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 8 (1891), стр.113-116.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524206484
412
ПРАЈЕР, В.
        О развитку душе у детета / В. Прајер ; превео М. Шевић // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 128-131.

- Здравље
159.9

COBISS.SR-ID 524689556
413
        ПРВА љубав / Велинка // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 76-77.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524606868
414
        ПРЕД спомеником Симе Милутиновића - Сарајлије // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 113-114.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524615828
415
        ПРИЈАТЕЉИЦИ // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 106.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524918676

416
        ПРОСЛАВА двадесетогодишњице Добротворне задруге Српкиња у Вел. Кикинди / Даница // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 81-83.

- Женско питање / Женски покрети
061

COBISS.SR-ID 524768404
417
        ПРОСЛАВА Јована Ђорђевића књижевника // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 84-85.

- Вести
061
COBISS.SR-ID 524608916
418
РАВИЋ, Стана
        Пустињик / Стана Равићева // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 116-117.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524780692
419
        РАД // Год. 6, бр. 4 (1891), стр.57.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524671380
420
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Белоцркванкиња ; Вршчанака // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 73-76.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524606612
421
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: В. Бечкеречкиња // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 154.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524790420
422
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: В. Кикинђанака ; Вршчанака ; Митовачкиња ; Вуковаркиња ; Сентомашкиња // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 45-48.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524669588
423
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Вел. Бечкеречкиња // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 140-141.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524621204
424
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Вршчанкиња ; Митровкиња // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 40-42.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524728724
425
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Задаркиња // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 169-170.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524890772
426
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосадкиња ; Сегединкиња // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 10-12.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524734868
427
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосадкиња ; Сентомашкиња // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 26-28.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524743060
428
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Вел. Бечкеречкиња ; Митровкиња // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 59-61.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524602516
429
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Вел. Бечкеречкиња // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 121-125.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524617876
430
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Вел. Кикинђанка ; Белоцркванкиња ; Сарајевкиња // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 106-108.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524613780
431
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанака ; Белоцркванка // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 141-144.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524691860
432
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанака ; Митровачкиња ; Сарајевкиња // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 107-112.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524681364
433
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанака // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 184-187.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524717204
434
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанака // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 61-63.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524673428
435
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанака // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 124-127.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524688788
436
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Кикинђанка // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 139-141.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524924820
437
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Меленкиња ; Митровкиња // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 75-77.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524764820
438
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Меленкиња // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 10-11.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524591764
439
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Панчевкиња // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 124-125.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524782740
440
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Сегединкиња ; Кикинђанка // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 40-42.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524597652
441
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Сентомашкиња ; Старо-бечејкиња ; Вел. Бечкеречкиња // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 27-30.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524656276
442
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Сентомашкиња ; Суботичкиња ; Кикинђанака ; Белоцркванка // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 156-159.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524695444
443
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Сентомашкиња ; Суботичкиња // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 184-186.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524928404
444
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Сентомашкиња // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 58-60.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524759444
445
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Старо Бечејкиња // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 91-93.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524778132
446
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Старо-бечејкиња ; Вуковаркиња // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 12-14.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524651924
447
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Старо-Бечејкиња ; Суботичкиња ; Вуковаркиња ; Митровкиња // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 57-60.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524750996
448
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Старо-бечејкиње ; Суботичкиња ; Кикинђанака // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 76-80.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524676244
449
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Старобечејкиња // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 140-142.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524786580
450
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња ; Суботичкиња // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 114-117.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524921236
451
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 182-183.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524893844
452
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Новосаткиња // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 91.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524769940
453
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Панчевкиња ; В.-Бечкеречкиња // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 104-105.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524774292
454
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Сентомашкиња ; Ст. Бечејкиња ; Кикинђанка ; Меленчанке // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 25-27.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524593812
455
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Ст. Бечејкиња ; Белоцркванкиња // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 91.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524610708
456
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Ст. Бечејкиња // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 10-11.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524722068
457
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Ст. Бечејкиња // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 25-26.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524725396
458
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Старо-Бечејкиња // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 94-95.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524678804
459
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Суботичкиња ; Кикинђанака // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 172-174.
- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524714388
460
        РАД добротворних задруга Српкиња. - Садржи: Турско Бечејкиња // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 41-42.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524747156
461
        РАД добротворних задруга Српкиња // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 154.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524624276
462
        РАД добротворних задруга Српкиња // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 170-171.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524627348
463
        РАД добротворних задруга Српкиња // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 183-184.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524630164
464
РАДИВОЈЕВИЋ, Љубомир
        Свима поштовачима Саве Текелије / Љуб. [Љубомир] Радивојевић // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 7-8.

- Биографије
929
COBISS.SR-ID 524733844
465
РАДОВАНОВИЋ, Јулка
        Позив / Јулка Радовановићка // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 64.

- Вести
373.2

COBISS.SR-ID 524603796
466
        РАЗНО // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 15.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524656020
467
        РАЗНО // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 155.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524695188
468
        РАЗНО // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 171-172.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524714132
469
        РАЗНО // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 183-184.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524716948
470
        РАЗНО // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 25-27.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524655764
471
        РАЗНО // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 42-45.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524669332
472
        РАЗНО // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 60-61.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524673172
473
        РАЗНО // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 75.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524675988
474
        РАЗНО // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 94.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524678548
475
        РАЗНО // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 104-107.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524681108
476
        РАЗНО // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 123.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524688532
477
        РАЗНО // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 140-141.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524691604
478
        РАЗНО // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 10.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524591508
479
        РАЗНО // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 153-154.

- Вести
001

COBISS.SR-ID 524624020

480
        РАЗНО // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 169-170.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524627092
481
        РАЗНО // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 182-183.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524629908
482
        РАЗНО // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 24-25.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524593556
483
        РАЗНО // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 39-40.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524597396
484
        РАЗНО // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 58.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524602260
485
        РАЗНО // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 72-73.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524606356
486
        РАЗНО // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 88-91.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524610452
487
        РАЗНО // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 105-106.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524613524
488
        РАЗНО // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 120-121.

COBISS.SR-ID 524617620
489
        РАЗНО // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 139-140.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524620948
490
        РАЗНО // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 10.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524721812
491
        РАЗНО // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 184.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524928148
492
        РАЗНО // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 24-25.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524725140
493
        РАЗНО // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 39-40.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524728468
494
        РАЗНО // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 74-75.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524764308
495
        РАЗНО // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 90-91.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524777620
496
        РАЗНО // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 113-114.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524920980
497
        РАЗНО // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 137-139.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524924564
498
        РАЗНО // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 9-10.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524734612
499
        РАЗНО // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 153-154.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524790164
500
        РАЗНО // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 168-169.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524890516
501
        РАЗНО // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 182.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524893588
502
        РАЗНО // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 25-26.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524742804
503
        РАЗНО // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 56-57.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524750740
504
        РАЗНО // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 75-76.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524754580
505
        РАЗНО // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 90-91.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524769684
506
        РАЗНО // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 103-104.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524774036
507
        РАЗНО // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 123-124.

- Вести
001
COBISS.SR-ID 524782484
508
        РЕЛИГИЈОЗНО и морално васпитање женскиња  // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 17-18.

- Женско питање; Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524592276
509
        РЕЛИГИОЗНО и морално васпитање женскиња  // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 35-36.

- Женско питање; Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524596116
510
        РЕЛИГИОЗНО и морално васпитање женскиња  // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 53-54.

- Женско питање; Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524600468
511
        РЕЛИГИОЗНО и морално васпитање женскиња  // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 67.

- Женско питање; Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524604564
512
        РЕЛИГИОЗНО и морално васпитање женскиња  // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 83-84.

- Женско питање; Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524608660
513
        РОДИТЕЉИ и школа // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 114-115.

- Педагогија
37.018.1

COBISS.SR-ID 524616084
514
        СА села на варош // Год. 6, бр. 9 (1891), стр.134-135.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524690324
515
        САВЕТ удавачи / Бр // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 52-54.

- Женско питање
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524757908
516
        САВЕТ удавачи / Загорка // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 13-15.

- Женско питање
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524735636
517
САВИЋ, Меланија
        Јаван рачун / Меланија Савићка // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 108-109.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524614036
518
САНДИЋ, Александар
        Гимназијска школа за девојке / Александар Сандић // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 113-116.

- Женско питање; Образовање
373.5-055.2

COBISS.SR-ID 524780436
519
САРАЈЛИЋ, Милеса
        Миралај-бег и Шећер Јелка : (по народној песми) / Милеса Сарајлићева // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 43.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524728980
520
        СВЕТСКА изложба у Чикагу // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 178-180.

- Култура; Вести
061
COBISS.SR-ID 524628884
521
СЕКУЛИЋ, Исидора
        Како утичу примери на васпитање? / Исидора Секулић // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 21-22.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524740756
522
СЕКУЛИЋ, Лаза
        Српском народу у митрополији карловачкој / Лаза Секулић, Ника Максимовић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 81-83.

- Култура; Вести
061
COBISS.SR-ID 524764564
523
        СЕОЦЕ моје --- / Андрија // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 120.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524781204
524
        СИЛОМ у препарандију // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 62-63.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524603028
525
СИМИЋ, Милева
        За Нову годину / Милева Симића // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 11-16.

- Књижевност
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524722324
526
СИМИЋ, Милева
        Љубичице / Милева Симић // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 12-16.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524592020
527
СИМИЋ, Милева
        Маћеха : Слика из живота / Милева Симића // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 43-47.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524729236
528
СИМИЋ, Милева
        Наши народни обичаји / Милева Симића // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 97-100.

- Етнологија / Народни обичаји
398

COBISS.SR-ID 524679828
529
СИМИЋ, Милева
        Пепељуга / Милева Симића // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 155-159.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524624788
530
СИМИЋ, Милева
        Споменица / Милева Симића // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 92-96.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524611220
531
        СЛАВА Кикинђанкама! // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 65-66.

- Женско питање / Женски покрети
061

COBISS.SR-ID 524761236
532
СРЕМАЦ, Емилија
        Јаван рачун / Емилија Сремац // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 109-110.

- Женско питање / Женски покрети
COBISS.SR-ID 524614292
533
        СРЕЋНОЈ вереници / Даница Ч. // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 76.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524754836
534
        СРЕЋНОЈ вереници / Даница Ч. // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 91.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524770196

535
        СРПКИЊАМА // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 1.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524589972
536
        СРПКИЊЕ! // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 1-2.

- Женско питање / Женски покрети
061
COBISS.SR-ID 524704404
537
        СРПСКИ понос // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 97-98.

- Етнологија / Народни обичаји
39

COBISS.SR-ID 524611988
538
        СРПСКО коло // Год. 6, бр. 5 (1891), стр.65.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524674196
539
СТОЈАНОВИЋ, Љубица
        Гледала сам дуго / Љубица Стојановићева // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 74.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524753556
540
СТОЈАНОВИЋ, Љубица
        Моја песма нек те сећа! / Љубица Стојановића // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 134.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524784788
541
СУБОТИЋ, Савка
        Говор гђе Савке Суботићке / [Савка Суботић] // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 49-51.

- Женско питање / Женски покрети
061

COBISS.SR-ID 524670612
542
СУБОТИЋ, Савка
        Говор гђе Савке Суботићке / [Савка Суботић] // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 50-52.

- Женско питање / Женски покрети
37.013

COBISS.SR-ID 524599956
543
        СУДБИНА једне заљубљене ластавице // Год. 8, бр. 11 (1893), стр. 174-176.

- Књижевност
821.113.6

COBISS.SR-ID 524926868
544
ТАМУРА, Наоми
        Невеста и жена у Јапану / Наоми Тамура ; с немачког превела Даница Б // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 135-138.

- Женско питање
316.83

COBISS.SR-ID 524785044
545
ТАНАЗЕВИЋ, Паја
        Јавна благодарност / Паја Таназевић, Катинка Трифунац // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 15-16.

- Вести
061

COBISS.SR-ID 524736148
546
        ТЕБЕ љубим // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 81.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524608148
547
ТЕОДОРОВИЋ, Светозар
        Из живота руске царице Катарине / Светозар Теодоровић // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 120-121.

- Биографије
321.61:929 Катарина II

COBISS.SR-ID 524781460
548
        ТИХА ноћ / Андрија // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 68.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524752276
549
ТОКИН, Мила
        Поменак : На гробу моме Стеви / Мила Токина // Год. 6, бр. 8 (1891), стр.119.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524206740
550
ТОЛСТОЈ, Лав Николајевич
        Мрцина / Лав Толстој // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 150-151.

- Књижевност
821.161.1-3

COBISS.SR-ID 524788628
551
        ТРИ виле // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 149-150.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524693908
552
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Жао ми је на те! / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 28.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524743316
553
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Зорка : цртица / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 125-127.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524783252
554
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Ласти / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 150.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524788372
555
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Лијепа стака : цртица из Мостара / Свет. [Светозар] Ћоровић. - Посвећена драгоме пријатељу Милану В. Марину // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 28-30.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524743828
556
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Материна клетва : цртица из Мостара / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 170-175.

- Књижевност
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 524891540
557
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Мојој српкињици : у споменицу / Свет [Светозар Ћоровић] // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 97.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524771988
558
ЋОРОВИЋ, Светозар
        На растанку / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 170.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524891284
559
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Слушала си ... / Свет [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 111.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524775316
560
ЋОРОВИЋ, Светозар
        Чежња / Свет. [Светозар] Ћоровић // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 71.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524753044
561
        У зору / Андрија // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 68.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524752532
562
        У сновима / Андрија // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 87.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524767892
563
        У споменицу : пријатељици Смиљи Бр.... / Вера // Год. 9, бр. 11 (1894), стр. 161.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524888724
564
        У споменицу својој ћери Милици / С // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 6-7.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524720276
565
        У чем греше многе матере // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 149-150.

- Педагогија
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524622740
566
        УНИЂИ ... / Златица // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 60.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524751252
567
        УСПОМЕНА // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 100-101.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524794516
568
ФЕРНАН, Николај
        Рђаво васпитана деца. Део 1 / Николај Фернан ; превела с француског Тилија Довијанић // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 97-99.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524772244
569
ФЕРНАН, Николај
        Рђаво васпитана деца. Део 2 / Николај Фернан ; превела с француског Тилија Довијанић // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 117-120.

- Педагогија
37.013

COBISS.SR-ID 524780948
570
ХАЈБЕРГ, Херман
        Све због њега / Херман Хајберг // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 117-123.

- Књижевност
821.112.2

COBISS.SR-ID 524921748
571
ХАЈНЕ, Хајнрих, 1797-1856
        Из љубавних песама Х. Хајнеа / [Хајнрих Хајне] ; превео Ив. [Иван] М. Поповић // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 133-134.

- Књижевност
82.112.2

COBISS.SR-ID 524690068
572
ХАЈНЕ, Хајнрих, 1797-1856
        Из песама Х. Хајне-а / [Хајнрих Хајне] // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 185.

- Књижевност
821.112.2-1

COBISS.SR-ID 524630420
573
ХРАНИЛОВИЋ, Јован
        Два пјесничка побратима у хрватској књижевности / Јован Храниловић // Год. 7, бр. 1 (1892), стр. 3-7.

- Књижевност
821.163.42

COBISS.SR-ID 524590228
574
ЧАКОВАЦ, Љубиша М.
        Из даљине / Љубиша Чаковац // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 46.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524598420
575
ЧАКОВАЦ, Љубиша М.
        "Задње цвеће" Милици / Љубиша М. Чаковац // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 127.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922516
576
ЧАКОВАЦ, Љубиша М.
        Одби се грана / Љубиша М. Чаковац // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 126.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922260
577
ЧАКОВАЦ, Љубиша М.
        Сањарија / Љубиша М. Чаковац // Год. 8, бр. 9 (1893), стр. 142.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524925076
578
ЧАКОВАЦ, Љубиша М.
        Сећање / Љубиша М. Чаковац // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 123.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524922004
579
ЧЕКЕРЕЛИЈАН, Софија
        Захвала / Софија Чекерлијан, Даринка Брадворовићева // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 16.

- Вести
061

COBISS.SR-ID 524736404
580
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 15-16.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524652948
581
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 1 (1891), стр. 15-16.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524657044
582
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 10 (1891), стр. 159.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524695700
583
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 11 (1891), стр. 174.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524714644
584
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 12 (1891), стр. 187.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524717460
585
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 2 (1891), стр. 30-31.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524656532
586
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 3 (1891), стр. 48.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524669844
587
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 4 (1891), стр. 63-64.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524673684
588
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 5 (1891), стр. 80.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524676500
589
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 6 (1891), стр. 95.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524679060
590
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 112.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524681620
591
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 8 (1891), стр. 127-128.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524689044
592
        ЧИТУЉА // Год. 6, бр. 9 (1891), стр. 144.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524692116
593
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 10 (1892), стр. 159.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524625044
594
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 11 (1892), стр. 176.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524628372
595
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 12 (1892), стр. 186-187.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524631444
596
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 2 (1892), стр. 31.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524595348
597
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 3 (1892), стр. 46-47.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524598676
598
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 4 (1892), стр. 64.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524603540
599
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 5 (1892), стр. 79-80.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524607380
600
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 6 (1892), стр. 96.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524611476
601
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 7 (1892), стр. 112.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524615316
602
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 8 (1892), стр. 128.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524618644
603
        ЧИТУЉА // Год. 7, бр. 9 (1892), стр. 144.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524621972
604
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 1 (1893), стр. 16.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524722580
605
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 12 (1893), стр. 186-187.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524928660
606
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 26.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524725652
607
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 3 (1893), стр. 47-48.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524729492
608
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 4 (1893), стр. 63-64.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524760212
609
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 5 (1893), стр. 80.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524766612
610
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 6 (1893), стр. 96.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524793748
611
        ЧИТУЉА // Год. 8, бр. 7/8 (1893), стр. 128.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524923028
612
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 12.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524735124
613
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 10 (1894), стр. 159.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524791956
614
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 12 (1894), стр. 187.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524894868
615
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 31-32.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524744596
616
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 47-48.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524747924

617
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 64.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524751764
618
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 5 (1894), стр. 78.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524755348
619
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 95.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524771476
620
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 111-112.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524775572
621
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 8 (1894), стр. 128.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524783764
622
        ЧИТУЉА // Год. 9, бр. 9 (1894), стр. 144.

- Вести / Некролог
929
COBISS.SR-ID 524787092
623
ЧУДОМИРОВИЋ, Миливој
        Није на реду : Црта из учитељскога живота / Миливој Чудомировић // Год. 8, бр. 2 (1893), стр. 27-32.

- Књижевност
821.163.41

COBISS.SR-ID 524726420
624
ЧУДОМИРОВИЋ, Миливој
        Прва љубав : записник једног приправника / Миливој Чудомировић // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 105-110.

- Књижевност
821.163.41-3

COBISS.SR-ID 524774548
625
ШАНТИЋ, Алекса
        Младој српкињи / Алекса Ристов Шантић // Год. 9, бр. 4 (1894), стр. 49.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524748436
626
ШАНТИЋ, Алекса
        Мојој сеји / Алекса Ристов Шантић // Год. 9, бр. 2 (1894), стр. 17.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524739732
627
ШАНТИЋ, Алекса
        [Ниси само срцу мила] / Алекса Ристов Шантић // Год. 9, бр. 7 (1894), стр. 111.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524775060
628
ШАНТИЋ, Алекса
        Рај и миље ... / Алекса Ристов Шантић // Год. 9, бр. 6 (1894), стр. 92.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524770452
629
ШАНТИЋ, Алекса
        Српска мајко уздамо се у те! / Алекса Ристов Шантић // Год. 9, бр. 1 (1894), стр. 3.

- Књижевност
821.163.41-1

COBISS.SR-ID 524704148
630
        ШТА нам вреди наша школа // Год. 9, бр. 3 (1894), стр. 34-36.

- Књижевност
37.013-055.25

COBISS.SR-ID 524745620
631
ШТУРМ, Јулије
        Утеха / Јулије Штурм ; превео Војин Бикар // Год. 6, бр. 7 (1891), стр. 97.

- Књижевност
821.112.2

COBISS.SR-ID 524679572


РЕГИСТАР НАСЛОВА

 • Ал' је дивно 41

 

 • Бактерије и човек 1, 2, 3
 • Благо милостивима! 393
 • Божић на селу! 4
 • Васпитна зрнца 289
 • Већ је касно 27

 

 • Гвожђе 32
 • Гимназијска школа за девојке 518
 • Гледала сам дуго 539
 • Говор Арк. Варађанина приликом отварања друштвеног српског забавишта у Новом Саду 21
 • Говор гђе Савке Суботићке 541, 542
 • Говор Ст. В. Поповића о прослави 20-годишњице Велико-кикиндске добротворне задруге Српкиња 403
 • Горка наслада 382
 • Господин уредник 35
 • Госпођици М. 36
 • Да нестане трихине 261
 • Данашњи свет 17
 • Даници 37
 • Два гроба 266
 • Два пјесничка побратима у хрватској књижевности 573
 • Две списатељице 38
 • Девојачке сањарије 39
 • Десетогодишња прослава добротворне задруге Српкиња Новосаткиња 40
 • Дечије игре. Део 1 220
 • Дечије игре. Део 2 221
 • Добар пример 44
 • Добротворна задруга Српкиња у Вел. Кикинди 45
 • Добротворној задрузи Српкиња Турскобечејкиња 298
 • Допис 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
 • Дописи 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 • Др. Бернардо, сиротински добротвор 64
 • Друштво Св. Саве 65
 • Дужност и савест 66, 283

 

 • Ђулија 67
 • Енглеска деца 357
 • Ено земља 299

 

 • Жао ми је на те! 552
 • Жена 69
 • Женске задруге изабавишта 219
 • Женски свет 226
 • Женскиње на светској изложби у Чикагу 70
 • Журнали за моду 71

 

 • Јаван рачун 517, 532
 • Јавна благодарност 545
 • Јавна захвала 9, 22, 215, 260
 • Један дан из мог детинства 217
 • Јединче 404
 • Јесења сета 384
 • Јесења слика 386
 • Јеси л' срећна? 218
 • Још нешто о моди 223

 

 • Кад би знало цвеће 224
 • Кад се зора буди 5
 • Кад ћемо и како ћемо казнити децу 225
 • Каква треба да је домаћица 230
 • Како да очврсну деца? 18, 19
 • Како се прави млечни шампањац 231
 • Како се производи стакло 358, 359
 • Како ћемо се сачувати од зиме 360
 • Како утичу примери на васпитање? 521
 • Карактер и позив женскиња 232
 • Катарина Оберкнежевић 233
 • Књижевне вести 237
 • Књижевни оглас 238
 • Књижевни прикази 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
 • Књижевност 250
 • Ко ће као бог?! 385
 • Кокета 251
 • Константин Вучковић 252
 • Краљица Наталија 253
 • Красно дете! 272
 • Кујнска со 255
 • Кућа као чувар здравља 256
 • Лажни снови 6
 • Лаковерност и реклама 257
 • Ласти 554
 • Лијепа нарав 394
 • Лијепа стака 555

 

 • Љубав 277
 • Љубав све окреће 259
 • Љубичице 526
 • М. Н.......У. 11
 • Мајци 12
 • Мара Степановна Сабинина 262
 • Материна клетва 556
 • Мати, мати 270
 • Маћеха 271, 527
 • Милој сеји 13
 • Милутиновићево друштво 23
 • Миралај-бег и Шећер Јелка 519
 • Мис Кате Марсден 278
 • Мита Петровић 279, 361
 • Младој српкињи 625
 • Младост 14
 • Моја љубав 280
 • Моја мила 25
 • Моја песма нек те сећа! 540
 • Мојој мајци 379
 • Мојој сеји 626
 • Мојој Софији 42
 • Мојој српкињици 557
 • Мрцина 550
 • Мудре мисли 281
 • Мудре приче 282
 • На забави 284
 • На забави добротворне задруге Српкиња Сентомашкиња 387
 • На раскршћу 285
 • На растанку 7, 399, 558
 • На те мислим 286
 • Нада 287
 • Надање 388
 • Највећа срећа 288
 • Научна ћеретања. [Део 1] 30
 • Научна ћеретања. [Део 2] 31
 • Наши народни обичаји 528
 • Нашим српкињама 292
 • Нашим суграђанима и добротворним женским задругама 348
 • Невеста и жена у Јапану 544
 • Нега мале деце у прво доба 293
 • Неговање деце у првом добу 294
 • Нека је благословена! 295
 • Некад и сад 28, 296
 • Некад и сад! 297
 • Некадањој пријатељици 15
 • Нервозност 301
 • Нешто из историје брака 302
 • Нешто из народног живота 303
 • Нешто о нама! 274
 • Није на реду 623
 • [Ниси само срцу мила] 627
 • Нове књиге 306, 307, 308, 309, 310, 311
 • Нове књиге и листови 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
 • Нове књиге и музикалије 332, 333
 • Нови календари 334
 • Нови новци 335, 336
 • Новинарство 337, 338
 • Нојево перо 339

 

 • О васпитању женскиња 397, 398
 • О институтима 341
 • О искрености између мужа и жене 342
 • О љубави 290
 • О љубави к отаџбини 343
 • О образовању сељачког женскиња 361
 • О прашини у становима 362
 • О развитку душе у детета 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
 • О релиђијозном васпитању деце на дому 263, 264
 • О телесном (физичном) васпитању женскиња 344
 • О човеку 345
 • Образовање карактера 346, 347
 • Одби се грана 576
 • Ој прољеће 349
 • Опроштај са 1892-ом годином 273
 • Осветљење 350
 • Осми међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 1 351
 • Осми међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 2 352
 • Осми међународни хигијенски и демографски конгрес у Будимпешти. Део 3 353
 • Оснивање српског забавишта у Новом Саду 354
 • Основно писмо Софије Дражића из Ст. Бечеја 355, 356
 • Памук - биљка 363
 • Пепељуга 529
 • Песма о бољем свету 304
 • Пијаћа вода 364
 • Писма мојој сестри 365, 366, 367, 368
 • Писмо др. Ђ. Натошевића 291
 • Писмо о забавиштима 234, 235
 • Питање будућности 236
 • Плач дечји 265
 • По моди 395
 • Погледај ме 369
 • Под храстом 370
 • Поздрав 276
 • Поздрави 371
 • Позив 465
 • Позив на претплату 372, 373, 374, 375, 376, 377
 • Позив на претплату на књигу "Ђачки говори о Св. Сави" 29
 • Поменак 549
 • Посестрими 380, 405
 • Посластица 228
 • Права српска мати 396
 • Прва љубав 413, 624
 • Прва песма 229
 • Први дани учитељског живота 268
 • Прво сретање 33
 • Пред њеним саликом 389
 • Пред спомеником Симе Милутиновића - Сарајлије 414
 • Пријатељици 415
 • Пролетње и моје радовање 390
 • Пролеће 400
 • Прослава двадесетогодишњице Добротворне задруге Српкиња у Вел. Кикинди 416
 • Прослава Јована Ђорђевића књижевника 417
 • Пустињик 418

 

 • Са села на варош 514
 • Савет удавачи 515, 516
 • Сањарија 577
 • Све због њега 570
 • Светска изложба у Чикагу 520
 • Свечани утисци 300
 • Свима поштовачима Саве Текелије 464
 • Сеоско забавиште 275
 • Сеоце моје --- 523
 • Сећам те се --- 26
 • Сећање 578
 • Силом у препарандију 524
 • Слава Кикинђанкама! 531
 • Слушала си --- 559
 • Соко 43
 • Споменица 530
 • Срећа 401
 • Срећној вереници 533, 534
 • Српкињама 535
 • Српкиње! 536
 • Српска девојка 8
 • Српска кућа 392
 • Српска мајко уздамо се у те! 629
 • Српска мома --- 381
 • Српски понос 537
 • Српским народним учитељима 24
 • Српско коло 538
 • Српском народу у митрополији карловачкој 522
 • Српчету 68
 • Судбина једне заљубљене ластавице 543
 • Сунчев заход 269

 

 • Твоје очи 254
 • Тебе љубим 546
 • Тиха ноћ 548
 • Три виле 551
 • У албум госпођици Е. 216
 • У берби 34
 • У зору 561
 • У ноћи 267
 • У свету 402
 • У сновима 562
 • У спомен Војиславу Ј. Илићу 258
 • У споменицу 563
 • У споменицу својој ћери Милици 564
 • "У споменмцу" једној српкињи 378
 • У чем греше многе матере 565
 • Униђи --- 566
 • Уплив Више девојачке школе на васпитање 20
 • Ускршње поздравље 391
 • Успомена 567
 • Успомена на умрлог професора Исидора Стојковића 16
 • Утеха 631

 

 • Циганка врачара 305

 

 • Шта нам вреди наша школа 630

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

 • Бандић, Даница 4
 • Бикар, Војин 5, 6, 7, 8
 • Бикар, Војин (преводилац) 631
 • Брадворовић, Даринка (аутор) 9, 579
 • Бранчић, Б. 10
 • Бранчић, Б. (преводилац) 69
 • Брашован, Даринка 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Брашован, Даринка Неранџић види Неранџић Брашован, Даринка
 • Брашован, Даринка види Неранџић Брашован, Даринка
 • Брашован, Ђорђе 17
 • Брике, Ернст 18, 19
 • Brucke, Ernst види Брике, Ернст
 • Бугарска, Дар. 20

 

 • Варађанин, Аркадије 21, 22, 23, 24
 • Васић, Милан 25, 26
 • Влајић, Владимир П. 28
 • Вукашиновић, Светозар 29
 • Вучетић, Никола 30, 31
 • Гојковић, Гавра В. 33, 34

 

 • Димитријевић, Паја 41, 42, 43
 • Довијанић, Тилија (преводилац) 568, 569
 • Ђуричић, Милан С. 68

 

 • Јагодић, Јоца 216
 • Јорговић, Александар219, 220, 221
 • Јосимовић, Ђ. М. 222
 • Казбулбуц, Др. 226, 227, 228, 229
 • Кнежевић, Јов. Јанко 234
 • Кнежевић, Јован 235, 236
 • Којић, Ђ. С. (преводилац) 146
 • Крстић-Љубисав, Васа 254

 

 • Лотић, Љубомир 258
 • Љубисав, Васа Крстић види Крстић-Љубисав, Васа
 • Љубојевић, Лазар 260
 • Максимовић, Ника (070) 522
 • Максимовић, Светозар 261
 • Марјановић, Т. 263, 264, 265
 • Марковић, Зорка И. 266, 267, 268, 269
 • Медурић, Јован З. 272, 273, 274, 275, 276
 • Медурић, Јован З. (прерађивач) 287
 • Милер, Ханс 277
 • Muller, Hans види Милер, Ханс
 • Мушкобањић, Којанка 283
 • Натошевић, Ђорђе 289, 290, 291
 • Неранџић Брашован, Даринка 298, 299, 300
 • Николић, Лазар 304, 305

 

 • Огњановиц, Илија 348

 

 • Равић, Стана 418
 • Радивојевић, Љубомир 464
 • Радовановић, Јулка 465
 • Розмар, Бјетка (аутор) 71
 • Савић, Меланија 517
 • Сандић, Александар 518
 • Сарајлић, Милеса 519
 • Секулић, Исидора 521
 • Секулић, Лаза 522
 • Симић, Милева 525, 526, 527, 528, 529, 530
 • Сремац, Емилија 532
 • Стојановић, Љубица 539, 540
 • Стојковић, Ст. Ј. (преводилац) 44, 288
 • Суботић, Савка 541, 542

 

 • Тамура, Наоми 544
 • Таназевић, Паја 545
 • Теодоровић, Светозар 547
 • Токин, Мила 549
 • Толстој, Лав Николајевич 550
 • Трифунац, Катинка (аутор) 545

 

 • Фернан, Николај 568, 569
 • Хајберг, Херман 570
 • Хајне, Хајнрих (1797-1856) 571, 572
 • Heiberg, Herman види Хајберг, Херман
 • Heine, Heinrich (1797-1856) види Хајне, Хајнрих (1797-1856)
 • Храниловић, Јован 573

 

 • Чаковац, Љубиша М. 574, 575, 576, 577, 578
 • Чекерелијан, Софија 579
 • Чудомировић, Миливој 623, 624

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

 • Брак - Брачни односи 302, 342
   • - Јапан 544
 • Бранково коло 237

 

 • Враголан 329, 330
 • Вртарски гласник 330
 • Вршачка кула 237
 • Вучковић, Константин 252
 • Гвожђе 32
 • Голуб 237
 • Грчић, Јован - Дародавац 22

 

 • Ђорђевић, Јован 417

 

 

 • Исхрана 293

 

 • Лепо понашање - Деца 394
 • Летопис Матице Српске 331
 • Луча 237
 • Марковић, Фрањо 573
 • Marsden, Kate 278
 • Матавуљ, Симо - "Бакоња фра-Брне" 327
 • Мудрости 290

 

 • Оберкнежевић, Катарина 233
 • Обрадовић, Димитрије - "Живот и прикљученија" 327
 • Омладина 329

 

 • Реклама 257

 

 • Сабинина, Мара Степановна 262
 • Сиромаштво - Лондон 64
 • Срби - Патриотизам 343
 • Србија - Културни живот 417
 • Српкиње - Културни живот 70, 283, 537
 • Српска женска добротворна задруга 532
 • Српски преглед 237
 • Српски пчелар 331
 • Стакло - Производња 358, 359
 • Стратимировић, Јулка - "Крила" 246
 • Текелија, Сава 464

 

 • часопис "Породица" 250
 • Шеноа, Аугуст 573

 


[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године.

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:64 ЖЕНСКИСВЕТ(497.113)"1891/1894"
014.3 ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

Professional paper

Bibliography of the Journal Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations Part II (1886-1890).

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations was edited by Arkadije Varadjanin since 1886 until 1914. This is the second part of the Bibliography which refers to the four years of publication (1891-1894) and contains 631 bibliographical units described de visu.

На почетак странице