Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

Godina XI, broj 11

UDK 82 ISSN 2217-7809 (Online) (elektronski časopis)

Izlazi jednom godišnje – u decembru

Časopis finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zamenice glavne urednice

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Gostujuće urednice

Dr Miglena Dikova-Milanova, nastavnica bugarskog jezika i kulture na Katedri za jezike i kulture Univerziteta u Gentu

Dr Adelina Anguševa-Tihanov, istraživačica na Univerzitetu u Mančesteru

Redakcija

Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Slavica Garonja Radovanac, redovna profesorka na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Dr Dragana Grujić, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Gordana Đoković, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

Dr Željka Janković, docentkinja na Katedri za romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Milinković, naučna saradnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Ivana Pantelić, naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Slavko Petaković, redovni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Pilipović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni redakcijski odbor

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija

Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta

Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju

Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London

Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji

Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Dr Nina Sirković, vanredna profesorka na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Lektura, korektura i tehničko uređenje

Msr Marija Bulatović, istraživačica saradnica, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Msr Teodora Todorić Milićević, istraživačica saradnica, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrada tekstova na engleskom

Msr Radojka Jevtić, istraživačica pripravnica, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Goran Petrović, istraživač saradnik, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Saradnice

Msr Ivana Dejanović, stipendistkinja, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Msr Zorana Đukić, stipendistkinja, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Likovna urednica

Prof. dr Nataša Teofilović, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

Veb dizajn

MINTEK i Knjiženstvo

Naslovna strana

Msr Jovana Mitrović, Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu

Savet redakcije časopisa

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu

Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji

Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu

Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

Recenzenti

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu

Dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Tatjana Bjelić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet

Dr Vladimir Bošković, Državni univerzitet u San Francisku

Prof. dr Ivana Vučina Simović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Doc. dr Maša Grdešić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Doc. dr Mirjana Daničić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Dipanita Data, Univerzitet Neotija, Zapadni Bengal, Indija

Prof. dr Ljudmil Dimitrov, Fakultet za slavistiku, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski”, Sofija

Dr Karmen Dutu, Hrišćanski univerzitet „Dimitri Kantemir”, Fakultet za strane jezike i književnosti, Bukurešt

Doc. dr Vladimir Đurić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Prof. dr Ana Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Ana Kuzmanović Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Jasmina Milanović, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Prof. dr Zoran Skrobanović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Gordana Stokić Simončić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Jelena Filipović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Izdavač

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski trg 3 +381 11 2638622 lok. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Časopis je dostupan i u bazama EBSCO, CEEOL i na ERIH PLUS listi.

Na početak stranice