Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

Година XI, број 11

УДК 82 ISSN 2217-7809 (Online) (електронски часопис)

Излази једном годишње – у децембру

Часопис финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Заменицe главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Гостујуће уреднице

Др Миглена Дикова-Миланова, наставница бугарског језика и културе на Катедри за језике и културе Универзитета у Генту

Др Аделина Ангушева-Тиханов, истраживачица на Универзитету у Манчестеру

Редакција

Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Славица Гароња Радованац, редовна професорка на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Др Драгана Грујић, ванредна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Гордана Ђоковић, ванредна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

Др Жељка Јанковић, доценткиња на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Јелена Милинковић, научна сарадница, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Ивана Пантелић, научна сарадница, Институт за савремену историју, Београд

Др Слободанка Пековић, научна саветница, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Славко Петаковић, редовни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Јелена Пилиповић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија

Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта

Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју

Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон

Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи

Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Др Нина Сирковић, ванредна професорка на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту

Лектура, коректура и техничко уређење

Мср Марија Булатовић, истраживачица сарадница, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мср Теодора Тодорић Милићевић, истраживачица сарадница, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Обрада текстова на енглеском

Мср Радојка Јевтић, истраживачица приправница, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Горан Петровић, истраживач сарадник, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Сараднице

Мср Ивана Дејановић, стипендисткиња, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мср Зорана Ђукић, стипендисткиња, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Ликовна уредница

Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

Веб дизајн

MINTEK и Књиженство

Насловна страна

Мср Јована Митровић, Факултет ликовних уметности Универзитета Уметности у Београду

Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину

Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту

Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији

Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду

Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

Рецензенти

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину

Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Татјана Бјелић, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет

Др Владимир Бошковић, Државни универзитет у Сан Франциску

Проф. др Ивана Вучина Симовић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Доц. др Маша Грдешић, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет

Доц. др Мирјана Даничић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Проф. др Дипанита Дата, Универзитет Неотија, Западни Бенгал, Индија

Проф. др Људмил Димитров, Факултет за славистику, Универзитет „Свети Климент Охридски”, Софија

Др Кармен Дуту, Хришћански универзитет „Димитри Кантемир”, Факултет за стране језике и књижевности, Букурешт

Доц. др Владимир Ђурић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Проф. др Ана Јовановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Ана Кузмановић Јовановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Др Јасмина Милановић, Институт за савремену историју, Београд

Проф. др Зоран Скробановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Проф. др Гордана Стокић Симончић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Проф. др Јелена Филиповић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 3 +381 11 2638622 лок. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Часопис је доступан и у базама EBSCO, CEEOL и на ERIH PLUS листи.

На почетак странице