Navigacija

Ana Stolić
ana.stolic@iib.ac.rs
Istorijski institut
Beograd

Fenomen Ženskog društva u društvenoj i kulturnoj istoriji Srbije i Jugoslavije

Žensko društvo (1875–1942) / Jasmina V. Milanović. – Beograd: Institut za savremenu istoriju, Službeni glasnik, 2020 (Beograd: Glasnik). – 638 str. : ilustr ; 24 cm. – ISBN 978-86-519-2579.8


Svetlana Stefanović
svetlana.s@arhivyu.rs
Arhiv Jugoslavije
Beograd

Žene su bile prisutne

Dugi ženski marš. Položaj radnica i ženski aktivizam u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova / Ana Rajković – Zagreb : DAF, 2021 (Zagreb : Sveučilišna tiskara d.o.o.). – 297 str. ; 21 cm. – ISBN 978-953-6956-57-9


Željka Janković
zeljka.jankovic@fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

Per aspera ad astra

Naučnice u društvu: radovi sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu / ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić, Miroslava Lukić Krstanović. – Beograd: Etnografski institut SANU, 2020. – 456 str. – ISBN 978-86-7587-106-4.


Merima Omeragić
merima.omeragic@unsa.ba
Univerzitet u Sarajevu
Centar za interdisciplinarne studije

Studija margine: udovice, stigma i društvena nepravda

O udovicama ili o jednoj društvenoj nepravdi / Mirjana Bobić, Slađana Dragišić Labaš. – Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2020 – 198 str. – ISBN 987-86-6427-149-3


Ivana Dejanović
idejanovic201730027@student.fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

O znanju, feminizmu i aktivizmu – Marina Blagojević Hjuson

Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji: zbornik radova u čast Marine Blagojević Hjuson / ur. Sanja Ćopić, Zorana Antonijević. – Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2021. – 620 str. – ISBN 978-86-80756-42-4


Biljana Milovanović Živak
mbiljana72@gmail.com
Požarevačka gimnazija

Na brisanom prostoru života i umetnosti

Kao veliki kompas, Milena Pavlović Barili – pisma i portreti / Mirjana Mitrović. – Požarevac: Fondacija Milenin dom, Galerija Milene Pavlović Barili, 2021, 161 str. – ISBN 978-86-901636-3-2


Zorana Đukić
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

Žene koje su ostavile trag – ruta slovenskih književnica

Defiant Trajectories, Mapping out Slavic Women Writers Routes / Edited by Katja Mihurko Poniž, Biljana Dojčinović & Maša Grdešić. – Ljubljana: Forum of Slavic cultures, 2021, 96 pages, ISBN 978-961-94672-7-5.


Milica Pupavac
milica.pupavac@tempus.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

Književne pretkinje

Literary Foremothers: Women Writers in Dialogue with Tradition of Their Own / Katja Mihurko Poniž. – Reviewed by: Prof. Emeritus Dr. Neva Šlibar, Prof. Dr. Biljana Dojčinović, English translation: Leonora Flis. Nova Gorica: Univerity of Nova Gorica Press, 2021, ISBN 978-961-7025-19-4 (PDF)


Zorana Đukić
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet

Sve što je veliko, uvek je na korist drugih

Sve što je veliko uvek je na korist drugih, Kratak pregled izumiteljki u Srbiji XX veka / Aleksandar Petrović, Andrijana Vasiljević. – Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2020, 99 str, ISBN-978-86-7811-054-2.