Navigacija

Povodom intervjua Svetlane Slapšak časopisu Knjiženstvo

Obraćamo vam se povodom intervjua sa Svetlanom Slapšak koji je objavljen u sedmom broju časopisa Knjiženstvo (2017. godine) kako bismo demantovale kao netačan podatak da je časopis za žensku književnost i kulturu ProFemina pokrenut na inicijativu Verana Matića i Sonje Liht.

Ideja o pokretanju časopisa nastala je tokom razgovora Ljiljane Đurđić, Radmile Lazić i Marije Knežević. Razmatrajući mogući urednički tim, one su došle na ideju da u redakciju pozovu i Svetlanu Slapšak, koja se tada nalazila u Americi. Radmila Lazić je u to vreme imala kontakt sa Radiom B92 i Veranom Matićem, te su počeli pregovori oko toga da li bi B92 prihvatio da bude izdavač. U trenutku kad je Veran Matić u ime B92 prihvatio da bude izdavač, timu se pridružila i Dubravka Đurić, a Marija Knežević se u međuvremenu povukla. Kada je stigao odgovor od Svetlane Slapšak (čije se pismo Radmili Lazić još uvek nalazi u njenom posedu) da prihvata da uđe u redakciju časopisa, počeo je zajednički rad na njegovoj koncepciji, na kojoj su u Beogradu radile Ljiljana Đurđić, Radmila Lazić i Dubravka Đurić uz podršku Svetlane Slapšak, koja je tada živela u Ljubljani.

Molimo vas da ovo objavite da ne bi u istoriji ostalo zabeleženo da su Veran Matić i Sonja Liht došli na ideju o pokretanju časopisa. Veran Matić je postao izdavač ProFemine (kao što je već bio izdavač književnog časopisa Reč). Sonja Liht se tada nalazila na mestu direktorke Fonda za otvoreno društvo, koji je učestvovao u finansijskoj podršci nezavisnoj kulturnoj sceni Beograda.

Ljiljana Đurđić, Radmila Lazić i Dubravka Đurić

Na početak stranice