Навигација

Поводом интервјуа Светлане Слапшак часопису Књиженство

Обраћамо вам се поводом интервјуа са Светланом Слапшак који је објављен у седмом броју часописа Књиженство (2017. године) како бисмо демантовале као нетачан податак да је часопис за женску књижевност и културу ProFemina покренут на иницијативу Верана Матића и Соње Лихт.

Идеја о покретању часописа настала je током разговора Љиљане Ђурђић, Радмиле Лазић и Маријe Кнежевић. Разматрајући могући уреднички тим, оне су дошле на идеју да у редакцију позову и Светлану Слапшак, која се тада налазила у Америци. Радмила Лазић је у то време имала контакт са Радиом Б92 и Вераном Матићем, те су почели преговори око тога да ли би Б92 прихватио да буде издавач. У тренутку кад је Веран Матић у име Б92 прихватио да буде издавач, тиму се придружила и Дубравка Ђурић, а Марија Кнежевић се у међувремену повукла. Када је стигао одговор од Светлане Слапшак (чије се писмо Радмили Лазић још увек налази у њеном поседу) да прихвата да уђе у редакцију часописа, почео је заједнички рад на његовој концепцији, на којој су у Београду радиле Љиљана Ђурђић, Радмила Лазић и Дубравка Ђурић уз подршку Светлане Слапшак, која је тада живела у Љубљани.

Молимо вас да ово објавите да не би у историји остало забележено да су Веран Матић и Соња Лихт дошли на идеју о покретању часописа. Веран Матић је постао издавач ProFemine (као што је већ био издавач књижевног часописа Реч). Соња Лихт се тада налазила на месту директорке Фонда за отворено друштво, који је учествовао у финансијској подршци независној културној сцени Београда.

Љиљана Ђурђић, Радмила Лазић и Дубравка Ђурић

На почетак странице