Navigacija

Marina Milošević
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

Bibliografija časopisa Materinski list (1901–1903)

Časopis Materinski list: ilustrovani mesečnik za domaće vaspitanje i negovanje dece, ispitivanje detinjstva i rad u zabavištu , pokrenut 1901. godine, bez prekida je izlazio jednom mesečno (izuzev nekoliko dvobroja) u periodu od januara 1901. do decembra 1903. godine. Urednici su se smenjivali, od br. 1 (1903) uređuju: Raša Mitrović, Miladin P. Ljujić i Milisav D. Marković; od br. 4 (1903) uređuju: Raša Mitrović i Miladin P. Ljujić. U br. 11/12 (1901) i br. 11/12 (1902) dati su godišnji sadržaji; u knj. za 1903. donet je i spisak saradnika, koji je doprineo razrešenju inicijala autora prilikom obrade bibliografskih jedinica. Važno je napomenuti da iako je časopis pokrenut od strane učitelja, Raše Mitrovića, okupljao je intelektualce različitog obrazovanja kako ženskog tako i muškog pola. Radi lakšeg pretraživanja i jednostavnijeg snalaženja, bibliografija je opremljena i pratećim registrima, koji iz bibliografskog opisa izdvajaju naslov i autora.

Ključne reči:

Materinski list, periodika, bibliografija, obrazovanje, detinjstvo