Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

Година VIII, број 8 


УДК 82 
 
 ISSN 2217-7809 (Online) 
(електронски часопис) 


Излази једном годишње - у децембру

Часопис је део пројекта бр. 178029

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
 


За издавача

Проф. др Љиљана Марковић

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Заменицe главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Редакција

Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Славица Гароња Радованац, ванредна професорка на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 


Др Драгана Грујић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Дуња Душанић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Гордана Ђоковић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд 


МА Жељка Јанковић, асистенткиња на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Јелена Милинковић, научна сарадница, Институт за књижевност и уметност, Београд 


Др Ивана Пантелић, научна сарадница, Институт за савремену историју, Београд 


Др Слободанка Пековић, научна саветница, Институт за књижевност и уметност, Београд 


Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Јелена Пилиповић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија 


Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг 


Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта 


Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју 


Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон 


Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи 


Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Др Нина Сирковић, ванредна професорка на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту

Лектура и коректура

Књиженство

Ликовна уредница

Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

Веб дизајн

MINTEK и Књиженство

Сарадници

Марија Булатовић, МА, Радојка Јевтић, МА, Вишња Крстић, МА, Горан Петровић, МА, Теодора Тодорић Милићевић, МА: Филолошки факултет Универзитета у Београду; Јована Митровић, МА: Факултет ликовних уметности Универзитета Уметности у Београду

Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину 


Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту 


Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији 


Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ 


Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду 


Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду 


Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти

Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 


Доц. др Владимир Ђурић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Никола Дедић, Универзитет уметности у Београду

Др Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Бојан Јовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Доц. др Ана Коларић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ

Др Јелена Милинковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Марија Митровић, Универзитет у Трсту

Др Ивана Пантелић, Институт за савремену историју, Београд

Проф. др Нина Сирковић, Свеучилиште у Сплиту

Проф. др Зорица Хаџић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

Насловна страна

Јована Митровић

Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Студентски трг 3
+381 11 2638622 лок. 115 


knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Часопис је доступан и у базама EBSCO и CEEOL

На почетак странице