Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

Godina VI, broj 6

 

UDK 82

 

ISSN 2217-7809 (Online)
(elektronski časopis)

Izlazi jednom godišnje - u decembru

Časopis je deo projekta br. 178029,

Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

Za izdavača

Prof. dr Ljiljana Marković

 

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Zamenica glavne urednice

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Redakcija

Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredna profesorka na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Dr Dragana Grujić, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Dunja Dušanić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Gordana Đoković, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

MA Željka Janković, asistentkinja na Katedri za romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Milinković, spoljna saradnica, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ivana Pantelić, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Slavko Petaković, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Pilipović, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Međunarodni redakcijski odbor

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija

Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet "Adam Mickijevič", Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta

Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju

Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London

Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji

Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Dr Nina Sirković, docentkinja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

 

Lektura i korektura

Knjiženstvo

 

Likovna urednica

Prof. dr Nataša Teofilović, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

 

Veb dizajn

Dragan Vranešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Saradnici

Milica Đuričić, MA, Nemanja Glintić, MA, Radojka Jevtić, MA: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Dunja Begović, MA, Univerzitet u Mančesteru

 

Savet redakcije časopisa

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom SaduProf. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu

Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji

Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet "Adam Mickijevič", Poznanj

Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu

Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

 

Recenzenti

Prof. dr Damir Arsenijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ana Vukmanović, Kolarčeva zadužbina, Beograd

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Doc. dr Dunja Dušanić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Snežana Kalinić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

Dr Tatjana Jovićević, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Doc. dr Ana Kolarić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta "Adam Mickijevič", Poznanj

Prof. dr Mirjana Marinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Milinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Katja Mihurko Poniž, Univerzitet u Novoj Gorici

Dr Slobodanka Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Jovan Pejčić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Dr Jelica Stevanović, Narodno pozorište, Beograd

Dr Svetlana Tomić, Univerzitet "Alfa", Beograd

Prof. dr Lada Čale Feldman, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Naslovna strana

Rešenje: prof. dr Nataša Teofilović

 

Izdavač

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski trg 3+381 11 2638622 lok. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

 

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Na početak stranice