Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

Година VI, број 6

 

УДК 82

 

ISSN 2217-7809 (Online)
(електронски часопис)

Излази једном годишње - у децембру

Часопис је део пројекта бр. 178029,

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

За издавача

Проф. др Љиљана Марковић

 

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Заменица главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Редакција

Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Славица Гароња Радованац, ванредна професорка на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Др Драгана Грујић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Дуња Душанић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Гордана Ђоковић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

МА Жељка Јанковић, асистенткиња на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Јелена Милинковић, спољна сарадница, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд

Др Слободанка Пековић, научна саветница, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Јелена Пилиповић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

 

Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија

Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет "Адам Мицкијевич", Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта

Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју

Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон

Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи

Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Др Нина Сирковић, доценткиња на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту

 

Лектура и коректура

Књиженство

 

Ликовна уредница

Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

 

Веб дизајн

Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Сарадници

Милица Ђуричић, МА, Немања Глинтић, MA, Радојка Јевтић, МА: Филолошки факултет Универзитета у Београду; Дуња Беговић, MA, Универзитет у Манчестеру

 

Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину

Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом СадуПроф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту

Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији

Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет "Адам Мицкијевич", Познањ

Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду

Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти

Проф. др Дамир Арсенијевић, Филозофски факултет Универзитета у Тузли

Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Ана Вукмановић, Коларчева задужбина, Београд

Проф. др Владислава Гордић Петковић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Доц. др Дуња Душанић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Снежана Калинић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд

Др Татјана Јовићевић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Доц. др Ана Коларић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета "Адам Мицкијевич", Познањ

Проф. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Катја Михурко Пониж, Универзитет у Новој Горици

Др Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Јован Пејчић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Др Јелица Стевановић, Народно позориште, Београд

Др Светлана Томић, Универзитет "Алфа", Београд

Проф. др Лада Чале Фелдман, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу

 

Насловна страна

Решење: проф. др Наташа Теофиловић

 

Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 3+381 11 2638622 лок. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

 

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

На почетак странице