Navigacija

Jelica Belović Bernadžikovska – etnografkinja, pedagoškinja, književnica...

Okrugli sto o Jelici Belović Bernadžikovskoj

Okrugli sto o Jelici Belović Bernadžikovskoj održan je 26. novembra na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Skup Jelica Belović Bernadžikovska – etnografkinja, pedagoškinja, književnica... organizovan je kao jedna od aktivnosti istraživačkog projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i na njemu su učestvovali istraživači iz Srbije, Republike Srpske, BiH i SAD.

Skup su otvorile Biljana Dojčinović, rukovoditeljka projekta Knjiženstvo, i Julijana Vučo, prodekanka za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored tople dobrodošlice, prof. Vučo je ukazala i na vezu sa Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i širim aktivističkim kontekstom ovakvog skupa.

Na prvoj sekciji skupa govorile su Biljana Dojčinović, Sonja Dujmović i Dajana Rejnolds Kordileone, i to o mestu i ulozi Jelice Belović Bernadžikovske u projektu Knjiženstvo, o njenoj liminalnosti, te o „porodičnoj romansi” i stvaranju ženske etnografije.

Na drugoj sesiji je reč je bila o tome kako je Jelica Belović Bernadžikovska razumevala „duh narodni“, o njenoj zbirci tradicionalnih dejčih igara, a predstavljen je i deo personalne bibliografije ove autorke – 338 jedinica od, prema grubom proračunu, ukupno više od 2000. Govorili su Jasmina Katinski, Vesna Marjanović i Bojan Dražić.

Dušica Marković je uvela auditorijum u projekciju filma Blago narodne tradicije – Jelica Belović, u realizaciji RT Vojvodine iz 2009. godine, na kome je bila stručna saradnica. Potom je održana sesija na kojoj je Svetlana Tomić govorila o albumu Srpkinja iz 1913. godine iz perspektive žanra, nastanka i sudbine te publikacije. Istom publikacijom bavila se Jelenka Pandurević, ali u kontekstu očuvanja i zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa. Žarka Svirčev je predstavila (proto)avangardni kulturni program Jelice Belović Bernadžikovske.

Na zaključnoj sesiji Katarina Novaković Radisavljević izložila je rad o naučnom pristupu u etnografskom delu Jelice Belović Bernadžikovske, a Irena Fileki je govorila o značaju Građe za tehnološki rječnik ženskog ručnog rada u proučavanju narodnog veza.

Sva izlaganja praćena su zanimljivim i plodnim diskusijama, a u zaključku su se učesnici saglasili da nadležnima treba uputiti molbu za podršku u očuvanju kolekcije veza Jelice Belović Bernadžikovske. Drugi zaključak ovog skupa jeste da bi dve godine trebalo održati sličan skup na Filološkom fakultetu, ali i u Muzeju Vojvodine, sasvim u duhu osnovne ideje Okruglog stola – formiranja mreže istraživačica i istraživača posvećenih delu Jelice Belović Bernadžikovske. Sama istraživačka mreža potpuno je otvorena za sve zainteresovane koji se bave ili žele da se bave delom ove autorke iz perspektive antropologije, novinarstva, filozofije, pored oblasti istaknutih u samom nazivu skupa.

Program, plakat i Knjiga apstrakata nalaze se na ovom linku do 1. aprila 2017. godine, http://www.knjizenstvo.rs/sr/vesti/2016/10/okrugli-sto-o-zivotu-i-stvaralastvu-jelice-belovic-bernadzikovske, a posle tog datuma biće u Arhivi na sajtu Knjiženstva (www.knjizenstvo.rs).

logo [150dpi].png

logo [150dpi].png

logo [150dpi].png

Jelica Belović-Bernadzikowska: ethnographer, pedagogue, writer...

Panel about Jelica Belović-Bernadzikowska

Na početak stranice