Navigacija

Višnja Knežević
Filozofski fakultet
Univerzitet u Beogradu

Kritičko izdanje dela Anice Savić Rebac

Duh helenstva / Anica Savić Rebac. Prir. Milo Lompar i Irina Deretić. – Beograd: Službeni glasnik, 2015. – 951 str. ; 24 cm. – (Biblioteka Službeni glasnik. Kolekcija Posebna izdanja) ISBN 978-86-519-1831-8


Slavica Garonja Radovanac
FILUM
Univerzitet u Kragujevcu

Jedan zaokružen opus

Neka to bude sve / Milka Žicina. Prir. Radmila Gikić Petrović. – Beograd: Službeni glasnik, 2014. – 206 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Književni glasnik. Kolekcija Glasovi) ISBN 978-86-519-1815-8


Natka Badurina
Sveučilište u Udinama, Italija
Odjel za strane jezike i književnosti

Slasne mrvice s istraživačkog stola

Korice od kamfora / Renata Jambrešić Kirin. – Zagreb: Meandarmedia, 2015. – 143 str.; 20 cm. – ISBN 978–953–334–090–6


Vukoman Stranjančević
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Kineske lutkine kuće

Moderna kineska drama i Henrik Ibzen / Mirjana Pavlović. – Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2014 (Beograd : Čigoja štampa). – 300 str. ; 20 cm. – ISBN 978-86-6145-159-1


Bojana Savović
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Dijalog sa ženskim dramskim pismom

Žene, drama i izvedba: između post-socijalizma i post-feminizma / uredila Lada Čale Feldman. – Beograd: Orion art, 2015 (Beograd: Cicero). – 235 str. ; 21 cm. – (Edicija Teorija savremene umetnosti). – ISBN 978-86-6389-015-2


Ana Kolarić
Faculty of Philology
University of Belgrade

“Routes rather than roots”: Writing women’s literary history from a transnational perspective

Women telling nations. / Amelia Sanz, Francesca Scott, Suzan van Dijk. – Amsterdam–New York, NY, 2014. – 472 pp. ISBN: 978-90-420-3870-7; E-book ISBN: 978-94-012-1112-3.


Dunja Begović
Univerzitet u Orhusu
Orhus, Danska

Ranjivost kao osnova za kritičku feminističku etiku

The Ethics of Vulnerability: A Feminist Analysis of Social Life and Practice / Gilson, Erinn C. – New York: Routledge, 2014. 202 p. ISBN: 978-0-415-65613-9.