Navigacija

Natka Badurina je vanredna profesorka na Odseku za strane jezike i književnosti Univerziteta u Udinama, Italija. Objavila je naučne članke na teme odnosa književnosti i ideologije, feminističke i postkolonijalne kritike, rodnih studija, testimonijalnog diskursa, te traduktologije. Učestvovala je na sledećim istraživačkim projektima: Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija (2007-2014, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb); Exploring Memories of Women Victims of Nazism and Undemocratic Regimes in Research and Teaching (2009-2010; EU – EACEA »Europe for Citizens« Programme; Centar za ženske studije, Zagreb); Translocal Methodologies in Gender Studies (2013-2014, EU-Erasmus IP; University of Finland). Autorka je knjiga Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću (Zagreb, Centar za ženske studije, 2009) i Utvara kletve. O sublimnom i rodnim ulogama u hrvatskoj povijesnoj tragediji u 19. stoljeću (Zagreb, Disput, 2014).

 

Adisa Bašić je viša asistentkinja na Odseku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na predmetima Poezija i Kreativno pisanje. Objavila je četiri zbirke pesama, a njena poezija je uvrštena u sve novije izbore pesništva BiH. Godinama piše za sedmičnik Slobodna Bosna u kom ima i redovnu rubriku za književnu kritiku. U svom prvom master radu bavila se kulturom u postkomunizmu, a u drugom poređenjem bosanske i poljske poezije o logoru, getu i opsadi. Pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Gracu. Trenutno se bavi proučavanjem upotrebe humora u poeziji.

 

Dunja Begović je završila osnovne studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Trenutno pohađa master studije filozofije na Univerzitetu u Orhusu, Danska (smer etika i politička filozofija). Pohađala je jednogodišnji program Centra za ženske studije u školskoj 2013/2014. Od proleća 2014. priređuje dvonedeljni bilten o ženskim pravima asocijacije Mreža za Evropski Ženski Lobi.

 

Mirela Berbić-Imširović je docentkinja na Odseku za bosanski jezik i književnost Filolozfskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gde je završila dodiplomske studije. Postdiplomske studije iz književnost, smer Književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisuje 2008. godine. Magistarski rad pod nazivom Konstrukcije prostora i granični subjekti u romanima i pripovijetkama Aleksandra Hemona odbranila je 2011. godine. Doktorsku disertaciju Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990. godine odbranila je u junu 2015. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru. Učestvovala je na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija na kojima je izlagala radove o bosanskohercegovačkoj književnosti. Objavljivala je u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Područje interesovanja su joj moderna i postmoderna bosanskohercegovačka književnost, teorije identiteta, problematika prostora i vremena u romanu.

 

Zorica Bečanović-Nikolić. Teoretičarka i istoričarka književnosti. Vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studije opšte književnosti i teorije književnosti, engleskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirala i doktorirala. Autorka je knjiga Hermeneutika i poetika. Teorija pripovedanja Pola Rikera (1998), Šekspir iza ogledala. Sukob interpretacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku (2007), U traganju za Šekspirom (2013), kao i niza teorijskih i hermeneutičkih studija na srpskom, engleskom, francuskom i španskom jeziku, ogleda i prikaza, rečničkih odrednica, radiofonskih dramatizacija, tv scenarija, prevoda sa engleskog i francuskog. U nastavi i u tekstovima koje piše bavi se teorijom, hermeneutikom, Šekspirom, evropskim književnostima srednjeg veka i renesanse, srpskom književnošću u evropskom kontekstu. Članica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i zamenica glavne i odgovorne urednice elektronskog godišnjaka Knjiženstvo.

 

Marija Bulatović (Kraljevo, 1990). Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri 2014. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom „Dijalektika nasilja u Rasinovom tragičkom svetu“. Od 2014. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendistkinja je Fonda za mlade talente za školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu. Dobitnica je Pohvale Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan uspeh u toku osnovnih akademskih studija. Piše književnu kritiku u Sveskama. Služi se engleskim, francuskim i španskim jezikom. Oblasti interesovanja: teorija umetnosti, srpska književnost u evropskom kontekstu, francuska književnost i francuska savremena književna teorija.

 

Aleksandra Vraneš je redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Grupi za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu. Zaposlena je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predaje predmete iz naučnih oblasti Bibliotekarstvo, Tehnika naučnog rada i Bibliografija. Od 2000. do 2006. godine upravnica Katedre za bibliotekarstvo i informatiku, a tokom dve godine bila je i načelnica Odeljenja za razvoj i unapređenje bibliotečke delatnosti u Srbiji u okviru Narodne biblioteke Srbije. Od 2010. dekan je Filološkog fakulteta u Beogradu. Autorka je više naučnih knjiga iz oblasti bibliotekarstva. Uredila je i priredila brojna izdanja iz oblasti književnosti i bibliotekarstva, uključujući i zbornike sa međunarodnih i domaćih konferencija i seminara koje akredituje Ministarstvo prosvete. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Ana Vukmanović je rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama sociokulturne antropologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, s temom Voda u obredno-mitskom kontekstu narodne lirike, pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Lome i dr Mirjane Detelić. Doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši disertaciju Značenja i funkcije granice u svadbenoj usmenoj lirici, koju je uradila pod mentorstvom prof. dr Snežane Samardžije. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Objavljuje radove u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Oblasti njenog posebnog naučnog interesovanja jesu folkloristika, poetika usmene lirike i antropologija i poetika prostora. Takođe se bavi obredno-mitskim slojevima usmene lirike i vezama između usmene i pisane književnosti.

 

Julijana Vučo je redovna profesorka italijanskog jezika i primenjene lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena naučna interesovanja obuhvataju pitanja primenjene lingvistike, jezičke politike i planiranja, obrazovne jezičke politike, teorije usvajanja L2, obrazovanja nastavnika stranih jezika, glotodidaktike italijanskog jezika i kontrastivnih istraživanja srpskog i italijanskog jezika, srpskog kao stranog i L2, itd. Autorka je brojnih knjiga, studija i udžbenika, urednica tematskih zbornika. Gostujući je profesor na univerzitetima u Srbiji i inostranstvu. Rukovodilac i učesnik projekata u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Italiji, međunarodnih projekata TIORCAS, TEMPUS REFLESS, TEMPUS MASTS, PETALL, RIDIRE, IMAGACT itd, ekspertskih grupa za izradu nacionalnih kurikuluma za strane jezike, obuku nastavnika, evaluaciju udžbenika, autor programa za italijanski jezik i dvojezičnu nastavu u Srbiji, članica Nacionalnog prosvetnog saveta i Odbora za obrazovanje SANU. Članica je brojnih međunarodnih lingvističkih društava: SLI, SILFI, AILA, ILA, SLA.

 

Slavica Garonja Radovanac je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se folkloristikom, rodnim studijama, književnom kritikom i beletristikom. Objavila je i priredila deset knjiga iz narodne književnosti, među kojima su Narodne pesme Slavonske granice (1987), Antologija srpske narodne lirsko-epske poezije Vojne Krajine (2000), Srpsko usmeno poetsko nasleđe Vojne Krajine u zapisima 18, 19 i 20. veka (2008), Od Carigrada do Budima: aspekti srpskog usmenog pesništva i savremena književnost na folklornoj matrici (2014). Objavila je knjigu kritika Iz senke, 2003, književnoistorijsku studiju Srpska književna Krajina: od baštine do egzodusa (2015). Iz rodne perspektive: Žena u srpskoj književnosti (2010), knjiga intervjua Žene govore (2013). Beletristika: romani Pod Mesečevim lukom (1992), Povratak u Arkadiju (2014, nagrada Pečat vremena), zbirke pripovedaka Deveta kuća (1994), Izidina kopča (2013). Zbirke poezije Ispovedanje tišine (1996); Moj predak je drvo (2007). Radi u zvanju vanrednog profesora na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Vladislava Gordić Petković je redovna profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se književnom teorijom i istorijom, književnom kritikom i publicistikom. Pored više desetina naučnih radova objavila je devet knjiga: dve monografije (Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera, 1995, i Hemingvej: poetike kratke priče, 2000), i sedam zbirki naučnih studija, eseja i književnih kritika (Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze, 2000; Virtuelna književnost, 2004, Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija, 2007; Na ženskom kontinentu, 2007; Književnost i svakodnevica, 2007; Formatiranje, 2009; Mistika i mehanika, 2010). Glavna je urednica biblioteke Prva knjiga Matice srpske i urednica Godišnjaka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Nevena Daković je redovna profesorka Teorije filma (Katedra za teoriju i istoriju) na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i koordinatorka IDS Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti (Beograd). U zemlji i inostranstvu objavila je i uredila niz knjiga od kojih je najnovija Studije filma: ogledi o filmskim tekstovima sećanja (2014). Autor je preko 70 radova u objavljenih u monografijama i tematskim zbornicima u inostranstvu. Preko 50 jedinica objavila je u domaćim časopisima i periodici (Afterimage, CahiersduCinema, Kinokulutra, Cineast…). Radove je prezentovala na preko 80 naučnih skupova (UCL, LSE, Yale, Sorbonne IV, Jordan… ).. Kao profesor predavala je na univerzitetima u Velikoj Britaniji (Oksford, Notingem, Vorik, UCL) SAD, Ljubljani, Beču, Turskoj (Ankara, Istambul), Rigi, Zagrebu, Parizu, Bratislavi itd.

 

Alma Denić-Grabić (1973) je vanredna profesorka na Odseku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autorka je sledećih knjiga: Otvorena knjiga: Elementi postmodernog diskursa u romanima Istočni diwan i Šahrijarov prsten Dževada Karahasana (2005) i Bosanskohercegovački roman na kraju 20. stoljeća (2010), kao i brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

 

Biljana Dojčinović je vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009–2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women’s Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011); „Pravo sunca”: Drugačiji modernizmi (2015).

 

Mevlida Đuvić je docentkinja na Odseku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gde radi od 2001. Na istom fakultetu je 2005. godine odbranila magistarsku tezu Feminističko čitanje Andrićevih priča. Doktorsku tezu o međuratnoj bosanskohercegovačkoj pripoveci odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i objavila je više naučnih i stručnih radova. Područja interesovanja su joj moderna i postmoderna književnost, teorije identiteta i rodne teorije. Članica je redakcije časopisa Razlika/Differance.

 

Željka Janković je asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde drži vežbe iz francuske književnosti 17. i 18. veka. Diplomirala je na istoj katedri (2011) i odbranila master rad 2012. godine. Nosilac je preko 20 nagrada i priznanja iz oblasti jezika i književnosti koje su joj donele i stručna usavršavanja u inostranstvu (Francuska, Belgija, Češka, Kina). Objavila je 8 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, 4 prevoda, kao i jednu dvojezičnu monografiju: Un casse-tête linguistique et traductologique: l’imparfait narratif français/ Problematika aspekta i prevođenja francuskog narativnog imperfekta (2014). Njene oblasti interesovanja obuhvataju stilistiku, komparativnu književnost, klasičnu i savremenu francusku književnost, ginokritiku, srpsko-francuske književne i kulturne veze. Na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine angažovana je od 2013. godine.

 

Jelena Jaćimović je diplomirala i završila master studije na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde trenutno pohađa doktorske studije. Od 2003. godine zaposlena je kao bibliotekarka na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjem u oblasti automatske obrade prirodnih jezika, posebno razvojem alata namenjenih ekstrakciji informacija iz tekstova srpskog jezika. Objavila je više naučnih radova iz ove oblasti i učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

 

Višnja Knežević rođena je 1980. u Beogradu. Diplomirala je na grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2006, a 2015. je na istom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju Matematika u Platonovoj filozofiji. Od 2013. angažovana je na projektu „Istorija srpske filozofije“ koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Oblasti interesovanja: antička filozofija, savremena filozofija, filozofija i matematika, ontologija, srpska filozofija, filozofija Latinske Amerike. Neki od njenih radova su: ,,Europe is Dead – On Philosophy of Liberation of Enrique Dussel“, „The Acid Rains of Bologna Reforms”, „Kosmet – transcendencija kao tačka otpora“, ,,Postmoderni izazovi filozofiji slobode Mihaila Markovića“ (sa Borisom Bratinom), „Hipertrofirano Ja: ego cogito à la serbe“ (sa B. Bratinom).

 

Ana Kolarić je asistentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Doktorirala je na temi ženske/feminističke periodike na početku 20. veka. Objavljuje radove u časopisima Reč i Knjiženstvo. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Cvetana Krstev je redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Polja njenog naučnog interesovanja i rada jesu jezičke tehnologije i tehnološki podržano učenje. Objavila je jednu knjigu i 150 radova od kojih se većina odnosi na obradu srpskog jezika, pre svega na razvoj jezičkih resursa i njihovo korišćenje. Razvila je srpski morfološki elektronski rečnik, rukovodila je izradom srpskog vordneta, učestovala u izradi Korpusa savremenog srpskog jezika, poravnatih dvojezičnih korpusa i mnogih drugih resursa. Razvila je, takođe, prvi sistem za prepoznavanje imenovanih entiteta u tekstovima na srpskom jeziku. Učestovala je u više međunarodnih i domaćih projekata koji su se bavili srpskim jezikom, jezičkim tehnologijama i tehnološki podržanom učenju. Matična stranica: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana/index.html

 

Ana Kuzmanović Jovanović je docentkinja na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Uži predmet njenog naučno-istraživačkog interesovanja čine kritičke studije jezika i roda, kao i istorija španskog jezika i jezički kontakti na Iberijskom poluostrvu. Zajedno sa prof. Jelenom Filipović učestvovala je u izradi Vodiča za rodno osetljiv pristup medijima u Srbiji (Beograd, 2012), u okviru projekta koji je podržala Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Srbije. U više navrata se usavršavala u inostranstvu kao stipendistkinja španskog Ministarstva inostranih poslova, portugalskog Instituta Kamoiš, kao i američkog Stejt Dipartmentau okviru programa Junior Faculty Development Program. Autorka je monografije Jezik i rod: dikurzivna konstrukcija rodne ideologije (Beograd: Čigoja štampa, 2013). Članica je Međunarodnog udruženja hispanista, kao i Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Aktivno prevodi sa španskog i portugalskog jezika.

 

Jasmina Milanović je naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radi na projektu Konflikti i krize: saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku. Članica je Srpskog lekarskog društva. Bavi se istorijom ženskih društava i istorijom medicine u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Napisala je i priredila nekoliko monografija: Apostoli radikalizma, Uspomene Delfe Ivanić, Aćim Čumić, Dnevnici Pavla Paje Mihailovića. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i objavila više od dvadeset naučnih radova u brojnim naučnim časopisima i zbornicima radova.
 

Sofija Nemet je doktorantkinja Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala i odbranila master rad na Katedri za engleski jezik i književnost. Bavi se proučavanjem teorije i istorije feminizma, kao i dela engleske spisateljke Virdžinije Vulf. Objavljuje eseje i prikaze. Bila je članica međunarodnog COST projekta IS0901 (Women Writers in History), a trenutno je članica CEACSa. Od 2011. godine kao spoljna saradnica sarađuje na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Prihvaćeni radni naslov njene doktorske disertacije glasi: Brak i rodne uloge u romanima Izlet na pučinu i Gospođa Dalovej Virdžinije Vulf.

 

Dragana Popović je redovna profesorka biofizike na Univerzitetu u Beogradu, u penziji. Koordinatorka Centra za ženske studije (2000-2011) i predavačica na Fakultetu političkih nauka (master program Rod i politika). Članica je Uređivačkog odbora časopisa za feminističku teoriju Genero. Objavila je više od 200 radova iz biofizike zračenja i atmosferske fizike, prevodila popularne naučne članke, knjige i naučnu esejistiku. Godine 2012. objavila je knjigu Žene u prirodnim naukama – od Arhimeda do Ajnštajna (Službeni glasnik, Beograd).

 

Jovana Reba (1975) je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku i komparativnu književnost 2011. godine. Cilj njenih naučnih istraživanja jeste pokušaj revalorizacije srpske ženske književnosti u periodu od kraja 19. veka do prve polovine 20. veka, iz perspektive teorija. Objavila je dve knjige: imagološku monografiju Ženski Istok i Zapad (2010) i ginokritičku monografiju Misticizam Jele Spiridonović Savić (2011). U okviru izdanja Službenog glasnika, kolekcije Sopstvena soba, priredila je u toku 2012. godine dve knjige: Čežnje Jele Spiridonović Savić – izabrana dela i roman Milice Janković Mutna i krvava. Radove objavljuje u naučnim časopisima Zbornik Filozofskog fakulteta za književnost i jezik (Novi Sad),Radovi Filozofskog fakulteta (Univerzitet u Istočnom Sarajevu),Sveske, Detinjstvo, Priče i Filolog. Objavljuje i knjige za decu.

 

Bojana Savović je diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti. Na istoj katedri odbranila je master rad Koncept postajanja kod Kafke, misliti kao ženski otelovljeni subjekt. Radila je kao urednica, lektor i prevodilac u izdavačkoj kući, i kao stručni saradnik u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Od 2104. godine je na doktorskim akademskim studijama na katedri na kojoj je diplomirala i završila master studije. Izučava ideje Žila Deleza, Mišela Fukoa i Julije Kristeve, s posebnim akcentom na uticaj koji oni imaju na književnu teoriju.

 

Žarka Svirčev je diplomirala je i završila master studije na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorske studije pohađa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oglede iz književne istorije i metodike nastave objavljuje u periodici. Objavila je studiju „Ah, taj identitet!” Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010).

 

Nina Sirković je docentkinja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Predaje predmete Engleski jezik i Veštine komuniciranja na engleskom jeziku. Njena naučna interesovanja tiču se književnosti modernizma, obrazovnog romana i književnosti koju pišu žene, kao i novih metodičkih pristupa u nastavi stranog jezika. Osim brojnih radova iz književnosti, dosad je objavila dve knjige: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills (2014) i Strategije rješavanja poteškoća u komunikaciji na stranom jeziku (2015).

 

Vukoman Stranjančević (Čačak, 1988). Osnovne studije završio je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je završio i master studije, radom o Virdžiniji Vulf. Bavi se queer i feminističkom teorijom.

 

Katažina Tačinjska je apsolventkinja poljske filologije, balkanske filologije, postdiplomskih rodnih studija i metodike nastave poljskog kao stranog jezika na Univerzitetu Nikole Kopernika u Torunju. Napisala je doktorski rad na temu Slika Golog otoka u srpskom književnom i istorijskom diskursu kraja 20. i početka 21. veka (mentorka prof. Jolanta Sujecka, 2014). Urednica serije knjiga Upoznati Balkan (Poznać Bałkany). Bila je na naučnoj razmeni u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Rumuniji. Sada sarađuje sa Laboratorijom istraživanja kolektivnog pamćenja u postkomunističkoj Evropi (projekat broj 2011/03/D/HS2/06170). Od novembra 2015. godine radi na Univerzitetu Adama Mickijeviča u Poznanju sa projektom Sećanje na nasilje. Kulturna istorija žena u srpskom i hrvatskom istorijskom i književnom diskursu u XX veku (projekat broj 2015/16/S/HS2/00092).

 

Miloš Utvić je docent na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao i magistrirao na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje predmete u okviru naučne oblasti Bibliotečka informatika. Ostale oblasti interesovanja: digitalna humanistika, računarska lingvistika, posebno korpusna lingvistika i računarska leksikografija. Član je Grupe za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu, Komisije za korpus pri Odboru za standardizaciju srpskog jezika SANU i Društva za jezičke resurse i tehnologije.

 

Alison S. Fel (Alison S. Fell) redovna je profesorka Francuske kulturne istorije na Univerzitetu u Lidsu. Objavila je veliki broj radova o iskustvima Francuskinja i Britanki tokom i nakon Prvog svetskog rata. Priredila je tri knjige: Ženski pokret i vreme rata: međunarodni pogledi (The Women’s Movement in Wartime: International Perspectives, Palgrave 2007), Žene suočene sa ratom (Les femmes face à la guerre, Peter Lang 2009), obe sa kourednicom Ingrid Šarp (Ingrid Sharp), i Medicinske sestre u Prvom svetskom ratu: novi pogledi (First World War Nursing: New Perspectives (Routledge, 2013), sa kourednicom Kristin E. Halet (Christine E. Hallett). Rukovoditeljka je projekta posvećenog stogodišnjici Prvog svetskog rata na Univerzitetu u Lidsu pod naslovom „Ratno nasleđe“ (Legacies of War) http://arts.leeds.ac.uk/legaciesofwar. Upravo završava rad na monografiji o francuskim i britanskim veterankama u periodu 1916-1933.

 

Ljubinka Škodrić je rođena 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2000. godine. Magistrirala je na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu 2008. Doktorirala je na istoj katedri, 2015. godine sa temom „Položaj žene u okupiranoj Srbiji 1941–1944“. Zaposlena je u Arhivu Srbije od 2001. godine i rukovodilac je Centra za informacije Arhiva Srbije. Istraživački se bavi kulturnom i društvenom istorijom Srbije u Drugom svetskom ratu. Objavila je veći broj naučnih radova i učestvovala na više stručnih i naučnih konferencija i simpozijuma. Autorka je monografije Ministarstvo prosvete i vera u Srbiji 1941–1944. Sudbina institucije pod okupacijom (Beograd–Arhiv Srbije, 2009).

 

Ljubica Šljukić Tucakov je diplomirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a master studije je završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i dodiplomski program u Centru za Ženske studije u Beogradu. Objavljuje prevode književno-teorijskih radova u časopisu Polja. Od 2011. sarađuje u časopisu Knjiženstvo.

Na početak stranice