Navigacija

Peti broj Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture, pokrenutog u okviru istraživačkog projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u znaku je konferencije Šta je Knjiženstvo­?, održane sredinom oktobra na Filološkom fakultetu. Većina objavljenih radova izložena je upravo na ovom naučnom skupu, te je pred vama izdanje koje delimično treba da prenese atmosferu i teme kojima smo se bavili proslavljujući petu godinu projekta – digitalna humanistika, žene i rat, žena u javnom diskursu, poezija, proza i ženska periodika.

Središnja rubrika, „Ženska književnost i kultura”, sastoji se od 24 rada i započinje tekstom o digitalnoj humanistici i sajber feminizmu, kojim je pomenuti skup i otvoren. Sledi segment o ženama u ratu – o bolničarkama, partizankama i, potom, o ženskoj prozi koja govori o ratovima, iz pera Drage Jovanović, Virdžinije Vulf, Vere Obrenović Delibašić i Jasmine Musabegović. Tekst o prozi Milke Žicine nastaloj na osnovu njenog iskustva logorašice iz vremena Informbiroa zaokružuje ovaj deo. Sledeći segment čine četiri rada o poeziji, u rasponu od srpske narodne lirske poezije viđene na tragu ženskog pisma do savremene poezije Marije Knežević, Radmile Lazić, Bisere Alikadić i Feride Duraković. Treći segment ove rubrike čini govor o proznim delima kojima dominiraju reminiscencije, na sopstveno detinjstvo ili tuđe sudbine, kao što je to u novijim knjigama Ljubice Mrkalj, Slavice Garonje i Tanje Stupar Trifunović, odnosno u nezavršenom romanu Judite Šalgo. Tu spadaju i tekstovi o poimanju androginije Virdžinije Vulf, o romanu Elen Siksu i recepciji čuvenog romana Madam De Lafajet. Naredni deo sastoji se od dva rada koja se bave naučnicama i pamćenjem njihovog dela: u prvom je reč o fizičarkama u Srbiji u socijalizmu i post-socijalističkom periodu, dok drugi tekst predstavlja detaljno dokumentovanu priču o životnom i profesionalnom putu Julke Popović-Savić, naučnice i lekarke. Završni segment rubrike „Ženska književnost i kultura” čine radovi o javnom diskursu. U prvom je reč o časopisu Jugoslavenska žena i Zofki Kveder, urednici. Drugi rad bavi se javnim diskursom u vezi sa reproduktivnim politikama na primeru Španije i Srbije unutar SFRJ. Ovaj segment i samu rubriku zaključuje tekst o analizi položaja žene u dnevnoj štampi metodama korpusne i računarske lingvistike. Time se zaokružuje tematski niz započet tekstom o digitalnoj humanistici, a istovremeno se otvara nova perspektiva pristupa javnom i književnom diskursu. 

U ovom broju intervju vodimo sa Henrijet Parč, profesorkom hispanistike na Univerzitetu u Glazgovu i rukovoditeljkom projekta Putujući tekstovi 1790-1914: međunarodna recepcija spisateljki na obodima Evrope (Finska, Holandija, Norveška, Slovenija, Španija). Razgovaramo o ženskoj periodici i evropskim projektima, između ostalog.

U rubrici „Prikazi” predstavljamo sedam novih izdanja. Prvi prikaz govori o kritičkom izdanju dela Anice Savić Rebac, drugi o izabranim pripovetkama Milke Žicine. U fokusu je i nova knjiga Renate Jambrešić-Kirin. Dve knjige o kojima je u ovoj rubrici reč bave se dramom – Ibzenom i njegovim uticajem na kineski modernizam, odnosno ženskim dramskim stvaralaštvom na prostoru bivše Jugoslavije. Predstavljen je i zbornik o ženama i pojmu nacije sa evropskog projekta COST IS0901, a rubriku zaključuje prikaz studije o etici i ranjivosti filozofkinje Erin Džilson.

U skladu sa brojem u celini, rubrika „Događaji” predstavlja skup Šta je Knjiženstvo? i propratne programe konferencije, u reči i slici.

Uredništvo časopisa Knjiženstvo

Preuzmite ceo broj.

Na početak stranice