Навигација

Светлана Томин
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Библиографија радова о Јелени Балшић (између 1366. и 1371–1443)

Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српске културе петнаестог века – владарки и књижевници Јелени Балшић. Унети су и романи, драме и други ненаучни списи који се баве њеним животом. Забележена су и издања њених дела – писама, уговора с Венецијом, ктиторског натписа и тестамента. Узети су у обзир и текстови у којима се она само помиње. Редослед је хронолошки.  

Кључне речи:

Библиографија, Србија, петнаести век, владарка, писма


Гордана Ђоковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Мина Караџић Вукомановић (1828-1894) -селективна библиографија-

У раду се после кратке уводне библиографске студије наводе и биографски подаци о Мини Караџић-Вукомановић са посебним освртом на њено књижевно стваралаштво. Највећи део рада заузима селективна библиографија подељена на три целине: Радови Мине Караџић-Вукомановић, Радови о Мини Караџић-Вукомановић и Некњижна грађа.

Кључне речи:

библиографија, Мина Караџић-Вукомановић


Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Библиографија Српкиње

Уз кратку уводну белешку, у раду је дат попис чланака објављених у илустрованој публикацији Српкиња: њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас штампане 1913. године у Сарајеву, у издању истакнутих српских књижевница тога доба.

Кључне речи:

Српкиња, Јелица Беловић-Бернаџиковска, Зора Прица, Мага Магазиновић, Даринка Буља