Навигација

Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 014.3 Српкиња

Стручни чланак

Библиографија Српкиње[1]

Уз кратку уводну белешку, у раду је дат попис чланака објављених у илустрованој публикацији Српкиња: њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас штампане 1913. године у Сарајеву, у издању истакнутих српских књижевница тога доба.

Кључне речи:

Српкиња, Јелица Беловић-Бернаџиковска, Зора Прица, Мага Магазиновић, Даринка Буља

Европски талас еманципације и образовања жена у 19. и почетком 20. века није мимоишао ни Краљевину Србију. У том периоду појавила се публикација Српкиња: њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас, у издању српских књижевница Јелице Беловић-Бернаџиковске, Зоре Прице, Маге Магазиновић и Даринке Буље које су чиниле уреднички одбор. Публикацију је издала Добротворна задруга Српкиња у Иригу, а штампана је у Сарајеву у штампарији Пијуковић и друг 1913. године. Сарадници у Српкињи су, осим Аркадија Варађанина и Стевана Радића који се често називају „пријатељима женског образовања“, истакнуте жене тога доба – Владислава Политова, Даница Марковић, Даница Бандић, Зорка Ховорка-Калић, Зорка С. Лазић, Зорка Јанковић, Јелена Димитријевић, Јела Спасић, Јулка Срдић-Поповић, Катарина Холец, Милева Симић, Милка Алексић-Гргурова, Олга Керниц-Пелеш, Савка Суботић и Цвета Бингулац. У жељи да допринесу културном напретку, интелектуалном буђењу жена, као и да прикажу рад српске жене, на изложби у Прагу 1910. године родила се идеја о издавању овакве књиге. Попут Алексе Шантића који је 1906. године Савки Суботић посветио песму Мајци свога народа, и прве српске књижевницепосветиле су Српкињу овој „одличној госпођи“, истакнутој предводници женског покрета међу Србима, борцу за културни и национални препород наших жена у земљи и њиховој промоцији у свету. Савка Суботић је ово заслужила и оснивањем првих српских виших девојачких школа, попут Српске више девојачке школа основане у Панчеву 1874. године.

Посебан значај публикације огледа се у делу Заслужне жене на перу које, подељено на четири целине: „Сараднице књижевних друштава“, „Уреднице“, „Докторке и професорке“, „Песникиње“, „Приповедачице“ и „Учитељице“, доноси по први пут биографске податке о књижевницама и значајним женама.

Цела публикација (укупно 127 страна) илустрована је као својеврстан албум ручних радова: приказане су народне ношње и везови из Србије, Војводине, Црне Горе, Далмације, Босне и Херцеговине.

Библиографија Српкиње обухвата 79 библиографских јединица, описаних devisu, азбучно распоређених. Поједини текстови потписани су иницијалима, који су у угластим заградама разрешени, што је посебно изражено у поглављу Заслужне жене на перу. Meђутим, постоје три иницијала која нису разрешена ВЈ. П. и Н. П. Иницијали не одговарају ниједној особи из круга Сарадници и Уреднички одбор, те није било могуће утврдити о коме је реч. Текстови без потписа воде се на наслов, мада се претпоставља да је аутор тих текстова Јелица Беловић-Бернаџиковска, која је предводила редакцију и чијом је заслугом књига штампана у Сарајеву. С обзиром на период када је Српкиња настала и на тада постојеће односе, књижевнице су потписиване на различите начине (на пример: Мага Магазиновићева – Мага Магазиновић). Одредницу чини прихваћено презиме и име, док се у библиографском опису наводи како се сама ауторка потписала. Испод сваког описа наведена је категорија и поткатегорија чланка, као и УДК број. Све библиографске јединице унете су и претраживе у електронском Узајамном каталогу COBISS.SR.

Пратећи елементи библиографије, ради лакшег прегледа, jeсу регистар наслова, аутора и предметни регистар.

 

 1
АЛЕКСИЋ-Гргуров, Милка
Приповедачице : Милка К. Алексић-Гргурова / [Милка Алексић-Гргуров]. – Аутобиографија. - Стр. 57-59. 
Женско питање / Биографија жена

929 Алексић-Гргуров М. 
COBISS.SR-ID 522688404 

 2
БАНДИЋ, Даница 
Разговор са музом : (Једно ћеретање) / Даница Бандић. - Стр. 83-84. 
Књижевност / Кратка прича

82 
COBISS.SR-ID 522701972 

 3
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Докторке и професореке : Др. Владислава (Беба) Политова / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика В. Полит. - Стр. 50-51. 
Женско питање / Биографија жена

929 Полит В. 
COBISS.SR-ID 522674580

 4
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Докторке и професореке : Др. Зора Прица / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика З. Прице. - Стр. 46-48. 
Женско питање / Биографија жена

929 Прица З. 
COBISS.SR-ID 522673812 

 5
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Докторке и професореке : Исидора Секулићева / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 43-45. 
Женско питање / Биографија жена

929 Секулић И. 
COBISS.SR-ID 522673300 

 6
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Докторке и професореке : Мага Магазиновићева / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика М. Магазиновић. - Стр. 49-50. 
Женско питање / Биографија жена

929 Магазиновић М. 
COBISS.SR-ID 522674324 

 7
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Песникиње : Аница Савићева / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 56-57. 
Женско питање / Биографија жена

929 Савић А. 
COBISS.SR-ID 522676372 

 8
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Песникиње : Милица Влатковићева Хипатија / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 55. 
Женско питање / Биографија жена

929 Влатковић М. 
COBISS.SR-ID 522676116

 9
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Пријатељи женског образовања : Аркадије Варађанин / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слике: А. Варађанина; З. Ховорке; П. Пинтеровићеве; М. Прерадовић. - Стр. 23-26.
Биографија

82 Варађанин А. 
COBISS.SR-ID 522656148

 10
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : Даница Бандићка / [Јелица] Б. [Бернаџиковска] Б. [Беловић]. - Стр. 59.
Женско питање / Биографија жена

929 Бандић Д. 
COBISS.SR-ID 522688148 

 11
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : Зорка (Мира) Јанковић / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 64. 
Женско питање / Биографија жена

929 Јанковић З. 
COBISS.SR-ID 522689172 

 12
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : [Јелена Димитријевићка] / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 59-62. 
Женско питање / Биографија жена

929 Димитријевић Ј. 
COBISS.SR-ID 522688660

 13
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : Јелена Остојићева / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 66. 
Женско питање / Биографија жена

929 Остојић Ј. 
COBISS.SR-ID 522690196 

 14
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : Јулка Поповић-Срдић / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 65. 
Женско питање / Биографија жена

929 Поповић-Срдић Ј. 
COBISS.SR-ID 522689428

 15
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Приповедачице : Љубица Ј. Попара / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 66.
Женско питање / Биографија жена

929 Љ. Попара 
COBISS.SR-ID 522690452

 16
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Сараднице књижевних друштава : Даринка Буља / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика Д. Буље. - Стр. 32-35. 
Женско питање / Биографија жена

929 Буља Д. 
COBISS.SR-ID 522668948 

 17
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Српска марамица / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Илустр. - Стр. 103-115. 
Култура / Етнографија

746 
COBISS.SR-ID 522706068 

 18
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Уреднице : Милица Јаше Томића / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика М. Томић. - Стр. 35. 
Женско питање / Биографија жена<

929 Томић М. 
COBISS.SR-ID 522669204

 19
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица 
Уреднице : Стоја Кашиковићка / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Стр. 38-39. 
Женско питање / Биографија жена

929 Кашиковић С. 
COBISS.SR-ID 522670228

 20
БЕЛОВИЋ-Бернаџиковска, Јелица
 

Учитељице : Јелисавета Павловић / [Јелица] Б. [Беловић] Б. [Бернаџиковска]. - Слика Ј. Павловић. - Садржи списак учитељица Бешлић Исидора; Берић Даница; Бикар Илка; Гавриловић Цвета; Глибоњска Милана; Живковићева Софија; Јеремићева Зора; Јојкић Вида; Максимчева-Путникова Даница; Кешанска Анђелија; Летић Вукосава; Кошић Милева; Лукић Јелена; Љубибратић Мара; Малатешка Милица; Манојловић Олга; Мишић Вукосава; Тоштић Ангелина; Ћирилова Милана; Поповић-Котурова Катица; Тошовић Софија; Тошић Анка; Ћосић Дана; Шимић Вукосава; Унтерајнер Дара. - Стр. 74.

Женско питање / Биографија жена

74 
COBISS.SR-ID 522695060 

 21
БИНГУЛАЦ, Цвета 
Српкиња у рату / Цвета Бингулац. - Песма. - Стр. 91. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522703252

 22
БИНГУЛАЦ, Цвета 
Српска мајка / Цвета Бингулац. - Стр. 95-97. 

37.018.1 
COBISS.SR-ID 522704532 

 23
БУЉА, Даринка 
Докторке и професорке : Др. Корнелија Ракићева / Д. [Даринка] Б. [Буља]. - Стр. 48. 
Женско питање / Биографија жена

929 Ракић К. 
COBISS.SR-ID 522674068

 24
БУЉА, Даринка 
Културне установе Српкиња / Даринка Буља. - Слике: Д. Иванић, В. Мишић. - Стр. 98-100. 
Женско питање / Еманципација

061
COBISS.SR-ID 522705300 

 25
БУЉА, Даринка 
Наше жене и музика / Даринка Буља. - Слика В. Вулко-Варађанин. - Стр. 77-78. 
Женско питање / Биографија жена

78 
COBISS.SR-ID 522700948

 26
БУЉА, Даринка 
Српска мајка / Даринка Буља. - Стр. 95. 
Проза / Кратка прича

82 
COBISS.SR-ID 522704276 

 27
БУЉА, Даринка 
Уреднице : Зорка Симе Л. Лазића / Д. [Даринка] Б. [Буља]. - Слика З. Лазић. - Стр. 39-43. 
Женско питање / Биографија жена

929 Лазић З. 
COBISS.SR-ID 522670484

28
В. 
Песникиње : "Каћуна" (Каја Вуковићева) / В. - Стр. 56.
Женско питање / Биографија жена

929 Вуковић К. 
COBISS.SR-ID 522778516

29
Пријатељи женског образовања : Стеван Радић / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Слика С. Радића. - Стр. 26-28. 
Биографија

82 Радић С. 
COBISS.SR-ID 522656404

 30
ВАРАЂАНИН, Аркадије 
Сараднице књижевних друштава : Јелица Беловић-Бернаџиковска / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Стр. 31-32. 
Женско питање / Биографија жена

929 Беловић Ј.
COBISS.SR-ID 522668436

 31
ВАРАЂАНИН, Аркадије 
Сараднице књижевних друштава : Савка Суботић / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Слика С. Суботић. - Стр. 28-29. 
Женско питање / Биографија жена

929 Суботић С.
COBISS.SR-ID 522667156 

 32
ВАРАЂАНИН, Аркадије 
Уреднице : Зорка Ховоркова / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Стр. 35-36. 
Женско питање / Биографија жена

929 Ховоркова З. 
COBISS.SR-ID 522669460

 33
ВАРАЂАНИН, Аркадије 
Учитељице : Даринка Неранџић-Брашованова / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Стр. 73. 
Женско питање / Биографија жена

929 Неранџић-Брашован Д.
COBISS.SR-ID 522693780

 34
ВАРАЂАНИН, Аркадије 
Учитељице : Милева Симићева / А. [Аркадије] В. [Варађанин]. - Стр. 67-69. 
Женско питање / Биографија жена

929 Симић М. 
COBISS.SR-ID 522690964

35
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јелена 
Жена / Јелена Димитријевићка. - Песма. - Стр. 75.
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522695572

36
ЖЕНЕ и књижевност Списак српских књижевница (по "Српкињи" из 1897.). - Стр. 15-22. 
Женско питање / Женске друштвене улоге
Женско питање / Жене и професионални живот

82 
COBISS.SR-ID 522666644

37
[ИМА још приповедачица...]. - Стр. 64-65. 
Женско питање / Жене и професионални живот

82 
COBISS.SR-ID 522780052

38
Ј., П. 
Песникиње : Јулка Јовица-Стратимировић / Ј. П. - Стр. 52. 

 • Женско питање / Биографија жена

929 Стратимировић Ј. 
COBISS.SR-ID 522675348

39
ЈАНКОВИЋ, Зорка 
Песникиње : Милена Миладиновић / Зорка Јанковић. - Стр. 52-53. 
Женско питање / Биографија жена

929 Миладиновић М. 
COBISS.SR-ID 522675604

40
ЈАНКОВИЋ, Зорка 
Пред спомеником Милице Стојадиновићеве-Српкиње / Зорка Јанковић. - Песма. - Стр. 90. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522702996

41
КЕРНИЦ-Пелешева, Олга 
Светој сјени Милице Српкиње / Олга Керниц-Пелешева. - Слика О. Керниц-Пелешеве. - Стр. 90-91. 
Књижевност / Проза (кратка прича)

82 
COBISS.SR-ID 522703508

42
ЛАЗИЋ, Зорка 
[Мојој деци] / Зорка Лазића. - Одломак из истоимене песме. - Стр. 97. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522704788

43
МАГАЗИНОВИЋ, Mага 
Песникиње : Даница Марковићка-Татићева / М. [Мага] М. [Магазиновић]. - Стр. 51-52.
Женско питање / Биографија жена

929 Марковић Д. 
COBISS.SR-ID 522674836

44
МАГАЗИНОВИЋ, Mага 
Песникиње : Кристина Ристићева / М. [Мага] М. [Магазиновић]. - Стр. 52. 
Женско питање / Биографија жена

929 Ристић К. 
COBISS.SR-ID 522675092

45
МАГАЗИНОВИЋ, Мага 
Ритмичка гимнастика / Мага Магазиновићева. - Стр. 79-81. 

792.8 
COBISS.SR-ID 522701204

46
МАГАЗИНОВИЋ, Мага 
Учитељице : Косара Цветковићева / Мага Магазиновићева. - Слика К. Цветковић. - Стр. 71. 
Женско питање / Биографија жена


929 Цветковић К. 
COBISS.SR-ID 522692244

47
МАГАЗИНОВИЋ, Мага 
Учитељице : Станка Глишићева / Мага Магазиновићева. - Стр. 70-71. 
Женско питање / Биографија жена

929 Глишић С. 
COBISS.SR-ID 522691732

48
МАРКОВИЋ, Даница 
Савремена исповест / Даница Марковић. - Песма. - Стр. 83. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522695828

49
Н., П. 
Сараднице књижевних друштава : Јелена Димитријевићка / Н. П. - Слика Ј. Димитријевић. - Стр. 29-30. 
Женско питање / Биографија жена

929 Димитријевић Ј. 
COBISS.SR-ID 522667668

50
ПЕСНИКИЊЕ : Јела Спасићка. - Стр. 53-55. 
Женско питање / Биографија жена

929 Спасић Ј. 
COBISS.SR-ID 522675860

51
ПОПАРА, Љ. Ј. 
Мати - Црногорка / Љ. Ј. Попара ; превод И. Шварцове. - Песма. - Стр. 98. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522705044

52
ПРИПОВЕДАЧИЦЕ : Викторија Југовић-Рисаковић. - Стр. 65. 
Женско питање / Биографија жена

929 Југовић-Рисаковић В. 
COBISS.SR-ID 522689684 


 53
ПРИПОВЕДАЧИЦЕ : Ђена Војновић. - Стр. 66. 
Женско питање / Биографија жена

929 Војновић Ђ. 
COBISS.SR-ID 522689940

54
ПРИЦА, Зора 
Докторке и професорке : Даринка Николићева / З. [Зора] П. [Прица]. - Стр. 45. 
Женско питање / Биографија жена


929 Николић Д. 
COBISS.SR-ID 522673556

55
ПРИЦА, Зора 
Докторке и професорке : Др. Драга Љочић / З. [Зора] Прица. - Слика Д. Љочић. - Стр. 43. 
Женско питање / Биографија жена

929 Љочић Д. 
COBISS.SR-ID 522673044

56
ПРИЦА, Зора 
Наше женско образовање / Зора Прица. - Стр. 75-77. 
Образовање / средња школа

37 
COBISS.SR-ID 522696084

57
ПРИЦА, Зора 
Уметнице : (сликарство, архитектура) / Зора Прица. - Слике Б. Вукановић, Ц. Начић, М. Јанковић. - Стр. 81-83. 
Женско питање / Биографија жена
Женско питање / Жене и професионални живот


COBISS.SR-ID 522701716

58
[ПРОФЕСОР на београдском универзитету...]. - Предавање Тихомира Ђорђевића о "српским женама". - Стр. 89. Женско питање / Антиеманципација

316.66 
COBISS.SR-ID 522780308

59
РАДИЋ, Стеван 
О Милици Стојадиновић-Српкињи / Стеван Радић. - Слика Милице Стојадиновић-Српкиње. - Стр. 7-14. 
Женско питање / Биографија жена

929 Стојадиновић М. 
COBISS.SR-ID 522666388

60
САВИЋ, Ј. 
[Српске јавне раднице...] / Ј. Савић. - Стр. 48.
Женско питање / Антиеманципација
Женско питање / Жене и професионални живот

82.01 
COBISS.SR-ID 522778004

61
САВИЋ, Ј. 
Уреднице : Катарина Холецова / Ј. Савић. - Слика К. Холецове. - Стр. 37-38. 
Женско питање / Биографија жена

929 Холецова К. 
COBISS.SR-ID 522669716

 62
СИМИЋ, Милева 
Први и последњи дан са Милицом-Српкињом / Милева Симићева. - Стр. 86-87. 
Књижевност / Проза (кратка прича)

37.018.1 
COBISS.SR-ID 522702228

63
СПАСИЋ, Јелена 
Ратар / Јелена Спасић. – Песма. - Стр. 103. 
Књижевност / Поезија

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522705812

 64
СРДИЋ-Поповић, Јулка 
О женским књигама / Јулка Срдић-Поповић. - Стр. 115-124. 
Књижевност / Критика

821.163.41.09 
COBISS.SR-ID 522712724

 65
СРДИЋ-Поповић, Јулка 
О култу мртвих код Срба / Јулка Срдић-Поповић. - Стр. 100-103.
Култура / Етнографија

398.3(=163.41):2-186 
COBISS.SR-ID 522705556 

 66
СРДИЋ-Поповић, Јулка 
Приповедачице : Делфа Иванић / Ј. [Јулка] С. [Срдић] П. [Поповић]. - Стр. 62-63.
Женско питање / Биографија жена

929 Иванић Д. 
COBISS.SR-ID 522688916

 67
СРДИЋ-Поповић, Јулка 
Српкиње добротворке / Јулка Срдић-Поповић. - Стр. 87-89. 
Женско питање / Женски покрети
Женско питање / Женске друштвене улоге

061 
COBISS.SR-ID 522702484

 68
СРДИЋ-Поповић, Јулка 
Учитељице : Цвета Бингулчева / Ј. [Јулка] Срдић П. [Поповић]. - Стр. 71-72.
Женско питање / Биографија жена

929 Бингулац Ц. 
COBISS.SR-ID 522692756

 69
СУБОТИЋ, Савка 
"Српска жена" у Прагу / Савка Суботић. - Стр. 5-6. 
Култура / Етнографија

069 
39 
COBISS.SR-ID 522666132

 70
СУБОТИЋ, Савка 
Српска мајка / Савка Суботић. - Стр. 94.

82 
COBISS.SR-ID 522703764

 71
УЧИТЕЉИЦЕ : Катица А. Крајићева. - Слика К. Крајић. - Стр. 73. 
Женско питање / Биографија жена

929 Крајић К. 
COBISS.SR-ID 522694036

 72
УЧИТЕЉИЦЕ : Митра Морачина. - Стр. 72. 
Женско питање / Биографија жена

929 Морача М. 
COBISS.SR-ID 522693012

 73
ХОВОРКА, Зорка 
Народне ношње / Зорка Ховорка. - Стр. 85. 
Култура / Етнографија

391 
COBISS.SR-ID 522701460

 74
ХОВОРКА, Зорка 
Српска мајка / Зорка Ховорка. - Стр. 94. 
Књижевност / Проза (кратка прича)

82 
COBISS.SR-ID 522704020

 75
ХОЛЕЦОВА, Катарина 
Учитељице : Персида Пинтеровићева / Катарина Холецова. - Стр. 70.
Женско питање / Биографија жена

929 Пинтеровић П. 
COBISS.SR-ID 522691476

 76
ЦВЕТКОВИЋ, Косара 
Учитељице : Катарина М. Миловук / Косара Цветковићева. - Слика К. Миловук. - Стр. 69-70.
Женско питање / Биографија жена

929 Миловук К. 
COBISS.SR-ID 522691220

 77
ЦВЕТКОВИЋ, Косара 
Учитељице : Милева Св. Вуловићка / К. [Косара] Цветковићева. - Стр. 73. 
Женско питање / Биографија жена

929 Вуловић М. 
COBISS.SR-ID 522693268

 

РЕГИСТАР НАСЛОВА

 • Докторке и професореке 3 , 4 , 5 , 6
 • Докторке и професорке 23 , 55 , 56
 • Жена 35
 • Жене и књижевност 37
 • [Има још приповедачица...] 38
 • Културне установе Српкиња 24
 • Мати - Црногорка 52
 • [Мојој деци] 43
 • Народне ношње 75
 • Наше жене и музика 25
 • Наше женско образовање 57
 • О женским књигама 65
 • О култу мртвих код Срба 66
 • О Милици Стојадиновић-Српкињи 60
 • Песникиње 7 , 8 , 28 , 39 , 40 , 44 , 45 , 51
 • Први и последњи дан са Милицом-Српкињом 63
 • Пред спомеником Милице Стојадиновићеве-Српкиње 41
 • Пријатељи женског образовања 9 , 29
 • Приповедачице 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 53 , 54 , 67
 • [Професор на београдском универзитету...] 59
 • Разговор са музом 2
 • Ратар 64
 • Ритмичка гимнастика 46
 • Савремена исповест 49
 • Сараднице књижевних друштава 16 , 30 , 31 , 50
 • Светој сјени Милице Српкиње 42
 • Српкиња у рату 21
 • Српкиње добротворке 68
 • "Српска жена" у Прагу 71
 • Српска критика 70
 • Српска мајка 22 , 26 , 72 , 76
 • Српска марамица 17
 • [Српске јавне раднице...] 61
 • Уметнице 58
 • Уреднице 18 , 19 , 27 , 32 , 62
 • Учитељице 20 , 33 , 34 , 47 , 48 , 69 , 73 , 74 , 77 , 78 , 79


ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

 • Алексић-Гргуров, Милка 1
 • Бандић, Даница 2
 • Беловић-Бернаџиковска, Јелица 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 1718 , 19 , 20
 • Бернаџиковска, Јелица Беловић- види Беловић-Бернаџиковска, Јелица
 • Бингулац, Цвета 21 , 22
 • Буља, Даринка 23 , 24 , 25 , 26 , 27
 • В. 28
 • Варађанин, Аркадије 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34
 • Гргуров, Милка Алексић- види Алексић-Гргуров, Милка
 • Димитријевић, Јелена 35
 • Ј., П. 39
 • Јанковић, Зорка 40 , 41
 • Керниц-Пелешева, Олга 42
 • Лазић, Зорка 43
 • Магазиновић, Мага 44 , 4546 , 47 , 48
 • Магазиновић, Магдалена види Магазиновић, Мага
 • Марковић, Даница 49
 • Н., П. 50
 • Пелешева, Олга Керниц- види Керниц-Пелешева, Олга
 • Попара, Љ. Ј. 52
 • Поповић, Јулка Срдић- види Срдић-Поповић, Јулка
 • Прица, Зора 55 , 56 , 57 , 58
 • Радић, Стеван 60
 • Савић, Ј. 61 , 62
 • Симић, Милева 63
 • Спасић, Јелена 64
 • Срдић-Поповић, Јулка 65 , 66 , 67 , 68 , 69
 • Суботић, Савка 71 , 72
 • Ховорка, Зорка 75 , 76
 • Холецова, Катарина 77
 • Цветковић, Косара 78 , 79
 • Шварцова, И. (преводилац) 52


ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

 • Алексић-Гргуров, Милка 1
 • Балет 46
 • Бандић, Даница 10 , 65
 • Беловић-Бернаџиковска, Јелица 30 , 65
 • Бернаџиковска, Јелица Беловић- види Беловић-Бернаџиковска, Јелица
 • Бингулац, Цвета 69
 • Буља, Даринка 16 , 65
 • Варађанин, Аркадије 9
 • Васпитање 63
  • - Породица 22
 • Влатковић-Хипатија, Милица 8
 • Војновић, Ђена 54
 • Вукановић, Бета 58
 • Вуковић, Каја 28
 • Вулко-Варађанин, Вида 25
 • Вуловић, Милева 79
 • Глишић, Станка 48
 • Димитријевић, Јелена 12 , 50
 • Димитријевић, Јелена - "Нове" 65
 • Добротворна друштва - Српкиње - 19.в. 68
 • Докић, Јелена 25
 • Жене - Друштвени положај - Србија 36
    • - 1911. 59
    • - Образовање - Србија – 19. в. 57
 • жене писци види Књижевнице
 • Иванић, Делфа 65 , 67
 • Ивановић, Катарина 58
 • Јанковић, Зорка 11
 • Јанковић, Зорка - "Женско питање" 65
 • Јанковић, Маша 58
 • Југовић-Рисаковић, Викторија 53
 • Кашиковић, Стоја 19
 • Књижевна критика 70
 • Књижевнице 61
  • - Србија 38
   • - 19 в. 37
  • - Хрватска 38
 • Ковачевић, Олга 25
 • Крајић, Катица 73
 • Култ мртвих - Срби 66
 • Културне установе - Жене - Србија - 19-20 в. 24
 • Лазић, Зорка 27
 • Љочић, Драга 56
 • Магазиновић, Мага 6
 • Марковић, Даница 44
 • Миладиновић, Милена 40
 • Милица, Томић 38
 • Миловук, Катарина 78
 • Морача, Митра 74
 • Музика - Србија - 19в 25
 • Народне ношње 75
 • Народни обичаји - Србија 66
 • Начић, Цаја 58
 • Неранџић-Брашован, Даринка 33
 • Николић, Даринка 55
 • "О српским женама" - Критика 59
 • Олга, Керниц-Пелеш 38
 • Остојић, Јелена 13
 • Павловић, Јелисавета 20
 • Павловић, Милан 20
 • Петровић, Надежда 58
 • Пинтеровић, Персида 77
 • Полит, Владислава 3
 • Попара, Љубца 15
 • Поповић-Срдић, Јулка 14
 • Прерадовић, Милица 25
 • Прица, Зора 4
 • Радић, Стеван 29
 • Ракић, Корнелија 23
 • Ристић, Кристина 45
 • Ритмичка гимнастика 46
 • Ручни рад 17
 • Савић, Аница 7
 • Секулић, Исидора 5
 • Секулић, Исидора - "Сапутници" 65
 • Симић, Милева 34
 • Софија, Рупић-Плетикосић 38
 • Спасић, Јела 51
 • "Српска жена" 71
 • Стојадиновић, Милица Српкиња 60 , 63
 • Стратимировић, Јулка 39
 • Суботић, Савка 31
 • Теодоровић, Полексија 58
 • Томић, Милица 18
 • Уметнице - Сликарство - Архитектура 58
 • Ховоркова, Зорка 32
 • Холецова, Катарина 62
 • Цветковић, Косара 47

[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства за просвету и науку Србије, Књиженство, теорија и историја књижевности на српском језику до 1915. године.

Dragana Grujić
Faculty of Philology,
University of Belgrade

UDC: 014.3 Српкиња

Professional article

Bibliography of Srpkinja

In addition to a brief introductory study, this paper presents a list of articles published in an illustrated publication Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, which was published in Sarajevo in 1913 by prominent Serbian female writers of the time.
Keywords:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja

На почетак странице