Navigation

Dragana Grujić
Faculty of Philology,
University of Belgrade

UDC: 014.3 Српкиња

Professional article

Bibliography of Srpkinja

In addition to a brief introductory study, this paper presents a list of articles published in an illustrated publication Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, which was published in Sarajevo in 1913 by prominent Serbian female writers of the time.
Keywords:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja

Full text in Serbian only

Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 014.3 Српкиња

Стручни чланак

Библиографија Српкиње[1]

Уз кратку уводну белешку, у раду је дат попис чланака објављених у илустрованој публикацији Српкиња: њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас штампане 1913. године у Сарајеву, у издању истакнутих српских књижевница тога доба.

Кључне речи:

Српкиња, Јелица Беловић-Бернаџиковска, Зора Прица, Мага Магазиновић, Даринка Буља

Back to the top of the page