Navigacija

Ana Mitrovski
ana.mitrovski@fil.bg.ac.rs
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
PDF

UDK: 72.071.1:929 Načić J.
72(497.11)"18/19"

Originalni naučni članak

Modernost u životu i delima Jelisavete Načić

U fokusu ovog rada su moderna subjektivnost i moderan odnos prema svetu Jelisavete Načić (1878–1955), prve žene arhitekte školovane u Srbiji, na kojima ona gradi egzistenciju i individualnost u društvu Srbije 19. veka. Srbija tada tek počinje da se modernizuje i, pod pritiskom vremena, menja postojeće vrednosti. U nemirnim vremenima promena vladara, dinastija, ideologija, države, patrijarhalnog društva i stereotipa odnosa među polovima, samosvest o stvaralačkim potencijalima, lično i profesionalno iskustvo Jelisavete Načić nisu česta pojava među ženama. Oslobođena brojnih ženi tradicionalno zadatih okvira, zakoračila je u svet „ljudi“ u kome se ostvaruje kao aktivan stvaralac zdanja kojima je ušla u istoriju arhitekture. Drugo težište ovog rada je razmatranje reakcija profesionalnih krugova, javnosti i srpske štampe na život i rad Jelisavete Načić. Rad je potkrepljen fotografijama nekih od njenih brojnih arhitektonskih ostvarenja. Time je potvrđena teza da se arhitektonska dela mogu čitati kao narativi jer poseduju kapacitet transponovanja tradicije u druge epohe – mogu da inspirišu dok svedoče o vremenu svoga nastanka, društvenim kretanjima i vremenu koje je usledilo, podjednako kao što su svedočanstva o svojim stvaraocima.

Ključne reči:

modernost, Jelisaveta Načić, arhitektura, štampa, fotografija

Bije po toj knjizi odasvuda jedno podzemno
opiranje takvom životu, životu miliona žena,
i drhti jedna žudnja za životom ličnim i jednim,
za životom koji izlazi iz neke svoje teorije.

Isidora Sekulić[2]

O modernizaciji i modernosti

Zigmunt Bauman (Zygmunt Bauman, 1925–2017), britanski filozof i sociolog poljskog porekla, jedan od najvećih teoretičara modernosti današnjeg vremena, razlikuje čvrstu (dugoročnu) i fluidnu (kratkoročnu) modernost globalnog društva. Polazeći od ljudske prirode i čovekove potrage za identitetom kako bi stekao sigurnost, Bauman staje na stranu kulture u davno zadatim okvirima: „[...] kroz celu ljudsku istoriju, posao kulture bio je da iz prolaznih ljudskih života i nepostojanih ljudskih postupaka prosejava i taloži čvrsta jezgra trajnosti, da izmami trajanje iz prolaznosti, neprekidnost iz isprekidanosti te prekorači granice koje nameće ljudska smrtnost time što će smrtnike i smrtnice staviti u službu besmrtnog ljudskog roda. Danas se takav posao sve slabije traži“.[3]

U pokušaju pronalaženja mesta Jelisavete Načić u diskursu modernosti, neophodno je u istorijskom i društvenom kontekstu perioda modernizacije Srbije sagledati šta je to što njen život i delatnost čini posebnim.

Modernizacija i modernost u Srbiji

U društvu Srbije u periodu s kraja XIX i prvih decenija XX veka stvoreni su preduslovi za početak razvoja novog društvenog identiteta. Modernizacija beogradske čaršije po uzoru na metropole Evrope nije bila ni lak ni jednostavan proces, ali je bila neophodna za stvaranje društva u kome se mogu razvijati intelektualne snage, individualnosti, modernosti koje će pokretati razvoj društva.

Beograd je, kao tek oslobođena orijentalna varoš, do tog vremena razvijana samo unutar šanca, doživljavao svoj politički, društveni i ekonomski preobražaj u težnji da postane moderan evropski grad. Varoš sokaka i čatmara, uglavnom nepismenog stanovništva, neizgrađenih društvenih odnosa i političkih previranja, po konačnom odlasku Turaka, Fermanom iz 1867. godine počinje da se menja. To je vreme prvog urbanizovanja, ekspanzije graditeljske delatnosti, ali i buđenja svesti da je nestručna radna snaga nedovoljna, a obrazovanje osnova bez koje se ne može sprovoditi modernizacija društva. Donošenje savremenih zakonskih odredbi u oblasti školstva, kao što je veoma značajan Zakon o obaveznom školovanju sve dece, bez obzira na pol, iz 1883. godine, kada je ministar bio Stojan Novaković, pružalo je dobre zakonske okvire, ali ne i realna očekivanja da će u ekonomski siromašnoj zemlji, bez dovoljno škola i učitelja, uz to opterećenoj patrijarhalnim moralom, veliki procenat dece iskoristiti to svoje pravo. Šestogodišnje osnovno školovanje bila je priprema za nastavak školovanja u gimnazijama, realnim gimnazijama i realkama. Prema Opštem zakonu o srednjim školama iz 1889, realke su bile osnova za razvoj prirodnih nauka, dok su gimnazije školovale kadrove za činovničke i učiteljske poslove. Kao nešto sasvim novo, potrebno je istaći Indžinirsku školu osnovanu ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića 1846. godine, a po zahtevu ministra Ilije Garašanina.[4] Škola je radila samo tri godine, ali se ipak smatra začetkom 170 godina duge istorije današnjih tehničkih fakulteta, i Građevinskog i Arhitektonskog. Đaci ove škole mogli su nastaviti školovanje na Liceju, osnovanom u Kragujevcu 1838. i premeštenom u Beograd 1841.[5] Reorganizacijom Liceja je 1853. godine, uz odeljenja za izučavanje prava i filozofije, otvoreno Prirodno-tehničko odeljenje (Jestestvoslovno-tehničesko odeljenje).[6] Licej je 1863. godine, donošenjem Zakona o ustrojstvu Velike škole, prerastao u Veliku školu.[7] Njegova odeljenja razvila su se u Filozofski, Pravni i Tehnički fakultet. Na Tehničkom fakultetu je 1896. osnovan samostalni Arhitektonski odsek. Razvojem različitih naučnih oblasti na tim fakultetima, tokom četrdesetogodišnjeg trajanja Velike škole, stvorili su se uslovi za prerastanje u Univerzitet kao naučnu i obrazovnu ustanovu. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta uredbom su organizovani mašinski, građevinski i arhitektonski odsek.

Jelisaveta Načić

U tim burnim vremenima rađanja novog društva i novog Beograda rođena je 1878. godine Jelisaveta Načić u porodici bogatog beogradskog trgovca cincarskog porekla, Mihaila S. Načića, i Milice, kćeri Jovana Savića, upravnika Uprave fondova. Poreklo po majci veže je za poznatu porodicu Ičko, čiji je potomak i srpski diplomata i trgovac Petar Ičko. Bezbrižnost njenog detinjstva narušavalo je umiranje braće i sestara u vreme haranja tuberkuloze. Ostalo ih je troje – osim Jelisavete, brat Jovan i sestra Jelena. Završivši osnovnu školu i gimnaziju, Jelisaveta Načić se upisuje na tek osnovani arhitektonski odsek na novoosnovanom Tehničkom fakultetu Velike škole, kao prva i jedina devojka. Bilo je to vreme ogromnog broja nepismenih u beogradskoj varoši, kada se o obrazovanju ženske dece nije mnogo mislilo. Boreći se protiv „stanja duha toga vremena“, Jelisaveta Načić je diplomirala 1900. godine kao prva žena arhitekta školovana u Srbiji i kao jedna od prvih žena arhitekata u Evropi. A da je isti duh u Srbiji potrajao, svedoče nam rasprave koje donosi štampa toga vremena o srpskom ženskom pitanju i reformi ženskih škola:

ko zna šta je gimnazija i sa kakvim užasnim teškoćama savlađuju terete muška deca i uz pripomoć roditelja i domaćih učitelja taj će tek moći da ceni kakav će to teret biti za žensku decu... Dakle, i naše današnje ženske škole potrebuju reforme u duhu praktičnom, ali ženska gimnazija nam je apsolutno nepotrebna. Javi li se ipak kakav fenomen u pogledu talenta, stvar je vrlo prosta, treba doneti rešenje: učenice sa odličnim uspehom mogu produžiti učenje u muškim gimnazijama. Ma da od celokupnog ženskinja našeg što je prošlo kroz gimnaziju i Veliku Školu nismo videli još ništa fenomenalno.[8]

U radu Jelisavete Načić je ipak bilo dosta toga zaista fenomenalnog. Završila je fakultet pet godina pre gore citiranog uvodnika Politike o ženskom pitanju, kao deo prve generacije diplomiranih studenata. U vreme kada su iz evropskih univerzitetskih gradova u Beograd pristizali prvi srpski stručnjaci koje je stipendirala država po planu koji je započeo knez Miloš, zaposlila se u državnoj službi, u Ministarstvu građevina. Kao tehnički pripravnik stiče dovoljno iskustva i dve godine kasnije polaže državni ispit. Zbog zakona kojim zapošljavanje žena na „muškim“ poslovima nije ni planirano, ne uspeva da nastavi s radom u Ministarstvu, već, radeći u Beogradskoj opštini u inženjersko-arhitektonskom odseku, počinje svoj profesionalni rad i, zahvaljujući entuzijazmu, talentu ali i hrabrosti, učestvuje aktivno, praktično na funkciji glavnog arhitekte grada, u procesu modernizovanja starog Beograda i rađanja njegovog identiteta. Istovremeno, svojim životom i radom, Jelisaveta Načić učestvuje i u modernizovanju srpskog društva.

Realizujući svoje objekte u različitim oblastima, od sakralne i školske arhitekture, projektovanja javnih građevina, privatnih kuća i prve stambene arhitekture, do učešća u urbanističkim ostvarenjima za uređivanje terazijskog platoa i parka na Kalemegdanu, ostavila je Jelisaveta Načić svoj arhitektonski rukopis u različitim krajevima Beograda i ime u istoriji srpske arhitekture i kulture.

O Jelisaveti Načić je srpska štampa pisala (Pravda, Politika, Vreme) još tokom njenog intenzivnog stvaranja. Najčešće su to bile beleške, vesti, najave. Različiti zapisnici, spiskovi i arhivski dokumenti, objavljivani u Srpskom tehničkom listu[9] svedoče o njenoj aktivnoj angažovanosti u struci, ali i učešću u rešavanju aktuelnih društvenih problema. Njeno ime se nije uvek pominjalo, ali je iz drugih izvora poznato da se radilo o njenim angažovanjima.

Kada je, na samom početku svog radnog veka, posle učešća na anonimnom konkursu, dobila treću nagradu za idejno rešenje i projekat crkve Sv. Đorđa na Oplencu 1904, Politika svoje čitaoce izveštava da je komisija nagradila najbolje učesnike konkursa, i da je dobitnik, uz već renomirane srpske arhitekte, i „Gospođica Jelisaveta Načićeva arhitekta opštine beogradske“.[10]

Samo učešće ove mlade žene na tom konkursu na kome su joj konkurenti bila renomirana imena iz arhitektonskog sveta, govori o osobenosti i samopouzdanju ličnosti svesne svojih sposobnosti i želje da svoj san o bavljenju arhitekturom utka u srpsko društvo još nespremno za prihvatanje ženske modernosti. Sudeći po statističkim podacima iz istraživanja Ljubinke Trgovčević, to je „bila retkost i u svetskim razmerama“.[11]

Godinu dana kasnije, pod naslovom „Dorćolska crkva“, Politika donosi vest: „Na sinoćnoj sednici rešeno je, da se nastavi zidanje dorćolske crkve na temeljima, koji su još pre deset godina postavljeni. Naša opština!“[12]

Dnevni list Pravda istim povodom, u tekstu pod naslovom „Sveti Aleksandar Nevski“, obaveštava da su počeli radovi na temeljima crkve Sv. Aleksandra Nevskog u Dušanovoj ulici.[13]

Hram Svetog Aleksandra Nevskog sagrađen je na temeljima drvene konstrukcije iz 1877. godine. Projekat za novi hram uradila je Jelisaveta Načić u srpsko-vizantijskom stilu. Građenje je zbog balkanskih ratova i Prvog svetskog rata prekinuto i Hram je završen tek 1930, ali nije poznato u kojoj su meri arhitekte Pera J. Popović i Vasilije Androsov ostali dosledni Jelisavetinom projektu.

Projektovanjem male spomen-crkve u Štimlju na Kosovu, Jelisaveta Načić je osim stručnosti i talenta za projektovanje sakralne arhitekture iskazala patriotizam, humanost i društvenu odgovornost, u ovom slučaju u skladu s osnivačkim ciljevima Odbora g-đe Knjeginje Ljubice: „da pomaže crkve u Staroj Srbiji i Makedoniji... Bilo je potrebno održavati crkvu, koja je održavala poslednju snagu paćenog srpskog naroda; bile su to crkve sa čijih se zvonara nisu čula zvona, gde su se šaptale molitve, za koje se jedva verovalo da do Boga stižu...“[14] Projekat je bio njen poklon u čast izginulim junacima na ovim prostorima, a realizovan je na inicijativu Kola srpskih sestara i Nake Spasić.[15] Časopis Žena i svet o tome tada piše: „God. 1913/14 Odbor podiže u selu Štimlju na Kosovu crkvu – Hram Sv. Arhangela Mihajla u čast osvetnika kosovskih; ovaj su hram Bugari za vreme okupacije jako oštetili, stoga je, po oslobođenju, Odbor priličnu sumu novaca utrošio na njegovu opravku...“[16] Crkva je 2004. god. oštećena pa obnovljena, da bi u skorije vreme bila sasvim devastirana. Taj hram je bio jedino izvedeno arhitektonsko delo Jelisavete Načić van Beograda. Štampa s početka 20. veka pisala je o podizanju hrama, humanosti ženskih društava u njegovom razvoju, ali ne i o zaslugama Jelisavete Načić. Iako su članice društva i same smatrane modernim u svojim feminističkim zahtevima, u tom vremenu još uvek nisu bile spremne za potpuno prihvatanje tolike modernosti žena, kao ni srpska štampa. A da još nisu, bar ne u velikom broju, pokazuju i događaji oko uređivanja terazijskog platoa u kome je Jelisaveta Načić obavljala urbanistički deo posla i sarađivala s Ivanom Meštrovićem.

Spomeničkim kompleksom na Terazijama pod radnim nazivom „Alegorija“, poverenim Ivanu Meštroviću, trebalo je da na fontani – česmi dominira skulptura Pobednika, umetnička interpretacija jugoslovenstva. Nago telo muškarca izazvalo je ogromnu polemiku[17] i podelu Beograđana i Pobednik je tek posle rata završio na Kalemegdanu, kako ne bi izazivao stid ženske mladeži. Tim povodom, Društvo „Knjeginje Ljubice“ konzervativno je, braneći moral društva, pripretilo protestima ako se statua Pobednika postavi na Terazijama. Ksenija Atanasijević, tadašnja profesorka Beogradskog univerziteta, pak, izjavila je tada, uz žaljenje zbog neobrazovanosti sredine: „Koliko bi se ova današnja anketa činila blizu pameti starim Grcima čije su najšire mase osećale duboki pijetet prema mnogim statuama Fidije, Praksitela...“. O podeljenosti beogradske javnosti povodom tog događaja izveštava beogradsko Vreme.[18] O otkrivanju spomenika na Kalemegdanu piše Politika.[19]

                

Slike 1. i 2. Hram Sv. Arhangela Mihajla u Štimlju
Izvor: https://bit.ly/3onLkuQ

O modernim arhitektonskim rešenjima Jelisavete Načić i sada bi mogla da govori privatna kuća Zorke Arsenijević[20] u Lominoj 46, koju je adaptirala i dogradila 1907. godine. Ona pripada angažovanju Jelisavete Načić na projektovanju i uređivanju privatnih kuća. Ova kuća nije najznačajnije njeno delo, ali je na njoj uspešno sprovela spoj stare i nove građevine u modernom gradu, povezala ih floralnim motivima secesije i uspostavila dijalog prošlog i novog vremena. To je i u XXI veku moderna tema u arhitektonskim krugovima, a na nju pedesetih godina prošlog veka arhitekta Bogdan Bogdanović (1922–2010) kaže:

Novo je novo! Ili bolje rečeno – moderno – kao moderno! Isključivo i samouvereno, – ne dopušta da se išta drugo uzme kao vrednost, sem onoga što ga trenutno rađa, inspiriše, nosi. Pa ipak, novo je – tek kad je izraslo – uvek pomalo i zbunjeno, kao da prikriva želju da proveri, da potvrdi vredi li onoliko koliko to u trenutku samom može da izgleda. Staro i starinsko, u nekom gradu – uvek to izgleda mudrije, ili bar malicioznije – jer kao da sa nekom vrstom lakog potsmeha gleda oko sebe, pa i na sebe. Nekad je ovo staro bilo mlado, prkosilo je svemu i svima mladošću, skorošću. Danas je, međutim, kao poslednju satisfakciju dobilo to da mu se prizna da je dosta videlo i preživelo. Pravo na mudrost i na mir mudraca steklo je. Poneka starački kočoperna fasada – nikada lepa bila nije, a nije to ni danas – uživa baš u tome što nije nova, što nije kao „ove nove“ oko nje. Istina – dajemo joj katkad za pravo.[21]

Nažalost, zapuštena fasada ove ruinirane kuće, stisnute između građevina novog doba, nedostupne i bez ikakve vidljive namene, danas ne govori o vremenu svoje mladosti. Podmlađena grafitima, čeka svoj kraj.

    

Slike 3, 4. i 5. Privatna kuća Zorke Arsenijević, Lomina 46
Fotografije: Ana Mitrovski

Istom opusu arhitektonskog stvaranja Jelisavete Načić pripada i kuća koju je radila za knjižara Marka Markovića, na današnjoj adresi Jovanova 45a. Renovirana i promenjene namene, ova kuća projektovana u akademskom stilu, s dekorativnom plastikom i pilastrima, i danas svedoči o prepoznatljivom osećaju Jelisavete Načić za lepo i moderno u vremenu stvaranja. Na spisku spomenika kulture u Beogradu zavedena je pod ID SK 2118.

   

Slike 6. i 7. Privatna kuća knjižara Marka Markovića
Fotografije: Ana Mitrovski

Delo koje je Jelisavetu Načić uvelo u istoriju srpske arhitekture i po kome se najčešće i danas pominje je školska zgrada na uglu današnjih ulica Kralja Petra i Rajićeve, iznad Saborne crkve, u centru tadašnjeg Beograda. Ovo, za ono vreme, izuzetno moderno zdanje u stilu akademizma, u trećoj deceniji XX veka zvanično državnog arhitektonskog stila, i danas je osnovna škola i svedoči o umeću arhitekte da spoji funkciju i estetiku, kao i da zdanje prilagodi prirodnoj kosini parcele.

Slika 8. OŠ Kralj Petar Prvi
      Fotografija: Ana Mitrovski

Namenski zidana zgrada, postavljena na parceli gde su se nekada nalazili stara škola i Čitalište, sa Sabornom crkvom u blizini čini reprezentativnu ambijentalnu celinu i današnjeg Beograda. O školi Jelisavete Načić se često pisalo iz različitih aspekata. Dnevne novine toga vremena su donele vest: „Juče je bilo osvećenje nove osnovne škole kod Saborne crkve. Tom svečanom činu prisustvovao je ministar prosvete g. Andra Nikolić, pretsednik beogradske opštine g. Kosta Glavinić i dosta građana.“[22] Stručna javnost je izražavala pohvale. Mišljenje njenog kolege arhitekte Milana Minića bilo je: „Jedan od najvažnijih i najuspelijih javnih objekata koji je Jelisaveta Načić projektovala i izvela jeste Osnovna škola kod Saborne crkve. To je srećna urbanistička dispozicija sa lepim proporcijama u stilu modernizovane renesanse, gde se još oseća svež uticaj njenog profesora Dragutina Đorđevića.“[23] Arhitekta Bogdan Nestorović, pored ostalog, tvrdi: „[...] brižljiv izbor arhitektonskih elemenata, koji odgovaraju ovoj vrsti zgrada.“[24]

U svojim sećanjima na stari Beograd, u okviru rukopisa Memoari, arhitekta Milan Glavinić beleži:

Odmah do Saborne crkve u Gračaničkoj ulici bila je u prizemnoj zgradi muška osnovna škola koja je bila ozidana pre 1852... Njeno dvorište je bilo zasađeno krupnim drvećem kestena u kvadrat... U produženju prema Kalemegdanu nalazila se druga prizemna zgrada u kojoj je bila ženska osnovna škola. Između oba dvorišta bila je drvena ograda.

Godine 1905. Porušene su obe ove stare zgrade i na uglu ulica Gračaničke i Kralja Petra (ranije Dubrovačka) a sada ulica 7. jula podignuta je lepa monumentalna dvospratna građevina za mušku i žensku osnovnu školu kod Saborne crkve. Iz arhive moga pokojnog oca Koste saopštavam kopiju originalnog teksta povelje koja je uzidana u kamen temeljac ove zgrade. Povelju su svojeručno potpisali svi prisutni. Iz ove se povelje vidi ko je tada bio ministar prosvete, predsednik Beogradske opštine i njeni kmetovi, odbornici, zamenici odbornika, projektant građevine i građevinski preduzimač.

Evo teksta povelje: „U ime oca i sina i svetoga duha amin! U četvrtak 20. oktobra hiljadu devet stotina pete godine po rođenju Hristovu za vlade Njegovog veličanstva Petra I kralja Srbije postavi se temelj ovoj zgradi namenjenoj za osnovnu školu kod Saborne crkve u Beogradu u prisustvu predsednika Ministarskog saveta, Ministra prosvete i crkvenih poslova, predsednika, odbornika i kmetova opštine Beogradske, a po projektu Jelisavete Načićeve.

Predsednik Ministarskog saveta, Ministar prosvete i crkvenih poslova Ljub. Stojanović.

Predsednik odbora i suda opštine Beogradske Kosta D. Glavinić.

Preduzimač: Nikola Viktorović i arhitekta Jelisaveta Načićeva.“[25]

Iz brojnih tekstova novijeg datuma o OŠ „Kralj Petar Prvi“ i Jelisaveti Načić, izdvajamo zaključak Divne Đurić-Zamolo, donet s vremenske distance i suprotan, već navedenom, mišljenju arh. M. Minića:

O uticajima profesora fakulteta i starijih kolega na Jelisavetu Načić ne može biti posebnog govora zbog toga, što su svi elementi koje je ona ovde primenila sasvim uobičajeni kod svih koji su i kod nas i u svetu projektovali u obnovljenom stilu renesanse i baroka. Ona je sve usvojene elemente primenila, po akademskim pravilima, a cela zgrada je skladno proporcionisana.[26]

   

Slike 9. i 10. OŠ Kralj Petar Prvi
Fotografije: Ana Mitrovski

Doprinos Jelisavete Načić uređivanju kalemegdanskog parka je Malo stepenište iz 1903. godine. Osmislila ga je u funkciji veze Velikog Kalemegdana s Pariskom ulicom. Izvedeno je u neobaroknom stilu od kersantita, zelekastog granita iz ripanjskog kamenoloma, što ga čini efektnim. Na dekorativnoj čeonoj fasadi urađena je mesingana česma u obliku lavlje glave. Od 1979. godine Male stepenice su spomenik kulture od izuzetnog značaja.

  

Slike 11, 12. i 13. Malo stepenište na Kalemegdanu
Fotografije: Ana Mitrovski

Jelisaveta Načić je ostavila svoj trag i u projektovanju zdravstvenih ustanova. Njena moderna bolnica za tuberkulozne bolesnike, o kojoj saznajemo iz svedočenja M. Minića[27] i Zore Price,[28] srušena tokom Prvog svetskog rata, govori o Jelisavetinom poznavanju potreba obolelih od tuberkuloze iz porodičnog iskustva. Prva bolnica ove vrste izgrađena je na uglu Durmitorske i Generala Ždanova, 1912. Na osnovu jedine (koliko je poznato), sačuvane fotografije, Divna Đurić-Zamolo daje njeno arhitektonsko tumačenje i, pored ostalog, pozicionira zgradu po ambijentalnom, istorijskom i arhitektonskom značaju.[29]

Rad u Opštini beogradskoj podrazumevao je i uključivanje Jelisavete Načić u rešavanje stambenih problema Beograda. Sve veći priliv stanovništva izazivao je u prvoj deceniji XX veka nekontrolisan i haotičan rast grada. Iz istraživanja koje je uradila Nada Vuksanović-Macura, koje obuhvata i taj period, saznajemo da je u predratnom Beogradu živelo 65–80% siromašnog stanovništva, za koje nije bilo smeštaja u građevinskom reonu, već je živelo u bedi na prostorima beogradskog atara.[30] Beograd je, s naseljima privatnih kuća, „još uvek imao karakter nerazvijene varoši, a ne metropole“.[31] U tim okolnostima

[p]osebno značajnu novinu, koja govori o usvajanju progresivnih koncepata sa Zapada, predstavljaju stambene zgrade socijalnog karaktera koje je podigla Beogradska opština 1910–1911. godine u tzv.Dunavskom kraju, industrijskom delu varoši, odnosno prvi radnički stanovi prema projektu prve žene arhitekte u Srbiji Jelisavete Načić.[32]

U jednospratne zgrade i skromne, ali funkcionalne stanove unutar njih, na uglu tadašnjih ulica Đure Đakovića i Gundulićevog venca ulazilo se iz zajedničkog dvorišta. Tim dvorištem je Jelisaveta Načić ponovnim povezivanjem na relaciji tradicionalno – moderno (navike budućih stanara sa modernim oblikom stanovanja) dala lični arhitektonski pečat.[33]

Profesionalni uzlet Jelisavete Načić je trajao samo petnaest godina. Za to vreme intenzivnog stvaranja, razvila je svoj arhitektonski stil i prezentovala ga na radovima u prestonici.[34] Završio se 1916. na početku Prvog svetskog rata, kada je kao žrtva represije, s brojnim srpskim kulturnim i javnim radnicima, internirana u Nežider, logor u Mađarskoj. Kao razlog se pominje slavoluk koji je, u okviru projekta obnove Terazija, projektovala u čast povratka vojnika iz balkanskih ratova na kome je pisalo da još nisu oslobođeni svi Srbi. Tada je u Nežideru završilo još hiljadu srpskih intelektualaca koji su pokretali modernizaciju Srbije u vreme širenja nacionalne svesti i ideološkog propagiranja ideje jugoslovenstva. Načićeva je uhapšena „s ljudima koji su svojim znanjima i političkim opredeljenjima mogli da organizuju oružani otpor ili ustanak unutar Monarhije“.[35] Toj tezi u prilog je i beleška iz Dnevnika Natalije Aranđelović, 1915–1918.[36] Nameće se pitanje – u kojoj meri su modernost i liderstvo Jelisavete Načić bili od uticaja na odluku o njenom interniranju u logor? Ako modernizacija i modernost podrazumevaju kolektivne i individualne promene u društvenoj svesti,[37] srpski intelektualci, logoraši Nežidera, mogli su da predstavljaju ozbiljnu opasnost kao inicijatori neželjenih promena.

Brojna su svedočanstva o bitkama za slobodu, o životu i kulturi srpskog naroda u tom teškom vremenu. „Najveći broj srpskih listova i društava na teritoriji Austro-Ugarske bio je zabranjen već prvih dana rata“.[38] Uništavane su knjige, fotografije, novine. Hapšeni su intelektualci, đaci i studenti.[39]

Iz tih nesrećnih vremena za srpski narod, u srpskoj štampi nailazimo i na porodične vesti u vezi sa Jelisavetom Načić:Beogradske novine objavljuju u dva navrata u rubrici Nestali i korespodencija pisma Jelisavetine sestre Jelene Načić, preko advokata upućena bratu Jovanu. [40] Među vestima Velike Srbije, izašle u Solunu, 15. septembra 1918. godine, br. 873, u rubrici Saopštenja donosi se vest o smrti Tome A. Savića, artiljerijskog majora i delegata Ministra vojnog za Epir. Među ožalošćenima su i „tetka Milica Načić, sestre od tetaka Jelisaveta i Jela i brat od tetke Jovan Načić, kontrolor Železničke direkcije“. Sve ove kratke vesti govore o teškim i nesigurnim načinima da bilo kako i makar šta članovi Jelisavetinih najbližih saznaju jedni o drugima.

Literarno stvaranje među Srbima u tim stradalnim vremenima života pod okupacijom najčešće je bilo epistolarno i memoarsko. O teškoj borbi za opstanak iz perspektive najpre majke, a potom i supruge i obrazovane žene, svedoči Dnevnik Natalije Aranđelović, 1915–1918,[41] supruge oficira kraljeve vojske. Ona je najverovatnije poznavala Jelisavetu (Caju) Načić i u nekoliko navrata pominje događaje iz tih godina njenog života.[42]

Po povratku iz logora u Nežideru, gde se udala za projugoslovenski orijentisanog albanskog intelektualca Luka Lukaia, autora prvog Arbanasko-srpskohrvatskog rečnika, i rodila devojčicu, Jelisaveta Načić se više nije bavila arhitekturom. Napustila je s porodicom Beograd, živela u Skadru, a potom u Dubrovniku, gde je i sahranjena 1955. godine na Srpskom pravoslavnom groblju na Boninovu.[43] O tome da li je odluci o odricanju od arhitekture doprinelo novo životno iskustvo iz logora, nova porodica u čijim je korenima ipak patrijarhalnost ili ideologija novog društva u kome su se razvijali novi arhitektonski pravci, nema mnogo pouzdanih podataka.

Zaključak

Brojna arhitektonska dela Jelisavete Načić i danas, kao spomenici srpske kulturne baštine, svedoče o vremenima modernizacije Srbije i modernizovanja srpskog društva zadnjih decenija XIX i početka XX veka. Konstituisanje nove srpske države podrazumevalo je i velike promene na svim nivoima društva. Beograd je menjao svoj izgled, širio se van dotadašnjih prostora prvi put po urbanističkom planu. Pod kontrolnim mehanizmima države počeo je da gradi i svoj identitet. Shvatanje da je razvoj društva bez obrazovanja nemoguć, podstaklo je razvoj obrazovanja i otvaranje Velike škole kao najviše obrazovne ustanove u tadašnjoj Srbiji. Preko potrebni obrazovani ljudi dovođeni su najpre iz drugih evropskih zemalja, a potom su se školovali na Velikoj školi i specijalizovali u najpoznatijim univerzitetskim centrima Evrope. Po povratku u zemlju, mnogi od njih su profesori Velike škole u misiji obrazovanja domaće inteligencije – stručnjaka, ali i kulturnih radnika, inicijatora kolektivnog nacionalnog i kulturnog identiteta zemlje. U te svrhe, bilo je preko potrebno i osnivanje arhitektonskog odseka na novoosnovanom Tehničkom fakultetu Univerziteta. Društvena uloga projektovane reprezentativne arhitekture bila je da na moderan način i u nacionalnom stilu (za kojim se tek tragalo) predstavi svetu novu modernu državu. U tom kontekstu se na intelektualke nije računalo. Za razliku od muškaraca koji su lične modernosti razvijali na potrebama i pod kontrolom države, u proces modernizacije države i modernizovanja društva žene su se uključivale s već razvijenim individualnostima i modernostima. Među njima je bila i Jelisaveta Načić. Kao prva žena arhitekta školovana u Srbiji, dokazivala je svoje znanje, sposobnosti i profesionalnost u različitim oblastima arhitekture. Iskazivala je svoju modernost projektujući arhitekturu akademizma s elementima moderne secesije (monumentalno zdanje Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“), isticala nacionalni stil na projektima sakralnih građevina (hram Sv. Aleksandra Nevskog, Crkva Arhangela Mihaila u Štimlju), projektovala prve zgrade zajedničkog stanovanja za radnike (u duhu romantizma), prvu savremenu specijalizovanu bolnicu, ulepšala, sarađujući s Dimitrijem T. Lekom, park na Kalemegdanu Malim stepeništem, uradila projekat za Terazije, koji zbog ratnih strahota nikada nije realizovan. Jelisaveta Načić je i u privatnom životu i u profesionalnom ostvarivanju uglavnom bila vođena sopstvenim sistemom vrednosti, koji je vodio do njenog, po Baumanu, „čvrstog jezgra vrednosti“. Njen život i rad praćeni su sporadičnim tekstovima u štampi i stručnim krugovima, a iza nje su ostali spomenici kulture koji i danas o njoj govore više od reči.


[1] Ovaj rad je rezultat istraživanja u okviru projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 (ev. broj 178029) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

[2] Slobodanka Peković citira Isidoru Sekulić, v.: Slobodanka Peković, Časopisi po meri dostojanstvenog ženskinja : ženski časopisi u Srbiji na početku 20. veka (Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015), 127.

Citat koji Peković navodi preuzet je iz Isidorinog teksta „Oko jedne ženske knjige“, objavljenog u SKG, 4. januara 1940, a reč je o prikazu knjige Vide J. Radonić Na talasima života.

[3] Zigmunt Bauman, Fluidni život (Novi Sad: Mediteran publishing, 2009), 124.

[4] Na ovoj školi je Jan Nevole honorarni predavač, a na Velikoj školi redovni profesor od 1869. godine. Bio je prvi srpski urbanista.

[5] Licej je bio smešten u posebnoj zgradi u blizini Saborne crkve, da bi 1844, tokom vladavine kneza A. Karađorđevića, bio preseljen u Konak kneginje Ljubice, izgrađen od 1829. do 1831, u vreme građenja objekata mešavina tradicionalnih i savremenih tehnika građenja. Projekat se pripisuje Hadži Nikoli Živkoviću.

[6] Na Liceju, predmet Građanska arhitektura predavali su Simeon Prica i potom Atanasije Nikolić. Emilijan Josimović je svojim predavanjem Vitruvijeove teorije izvršio veliki uticaj na dalji razvoj arhitekture.

[7] Velika škola je bila smeštena u zgradi sadašnjeg Rektorata Univerziteta u Beogradu, na Studentskom trgu 1, i bila je pod starateljstvom Ministarstva prosvete i upravom rektora i Akademskog saveta. Zgrada je izgrađena po narudžbini Miše Anastasijevića 1863. godine, u vreme kada u Srbiji masivna zidana konstrukcija postaje dominantan stil građenja. Projekat je uradio Jan Nevole i kao novinu u građenju „primenio gvozdene livene stubove u holu Kapetan Mišinog zdanja... Tavanica je formirana od krstastih nadvišenih svodova koji se oslanjaju na polukružne lukove, postavljene na stubove od livenog gvožđa“ (izvor: Ljiljana Đukanović, „Razvoj tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda tokom 19. i početkom 20. veka“, Nasleđe br. 18 (2017): 54). Kapetan Mišino zdanje je najvažniji predstavnik romantičarske arhitekture u Beogradu.

[8] „Ženska gimnazija“, Politika br. 592, 5. septembar 1905.

[9] Glasilo Udruženja srpskih inženjera i tehničara od 1890.

[10] „Nagrade“, Politika br. 28, 8. februar 1904.

Komisiju su činila i tada poznata imena srpske arhitekture – profesori Velike škole Mihailo Valterović, Andra Stevanović i Dragutin Đorđević, ministar građevina.

[11] Ljubinka Trgovčević, Planirana elita: o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku (Beograd: Istorijski institut, Službeni glasnik, 2003), 209.

[12] Politika br. 601, 14. septembar 1905.

[13] Pravda br. 243, 15. oktobar 1905.

[14] Ženski svet, Vreme, 6. januar 1922.

[15] Milan S. Minić, „Prva Beograđanka arhitekt – Jelisaveta Načić“, Godišnjak Muzeja grada Beograda, knj. III (1956): 452.

[16] Žena i svet, 3. mart 1925, 5.

[17] Novine Pravda od 10. aprila 1927. objavljuje inicijalni tekst za javnu raspravu o Pobedniku Petra Odavića, a Politika (od 20. do 22. maja 1927), prati polemiku.

[18] Vreme, 12. maj 1927, 5.

[19] Politika, 8. oktobar 1928.

[20] Autorka ovog rada nije uspela da pronađe pouzdane potvrde o identitetu Zorke Arsenijević.

[21] Bogdan Bogdanović, Mali urbanizam (Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958), 59.

[22] Politika, 24. septembar 1907.

[23] Milan S. Minić, nav. delo, 455.

[24] Bogdan Nestorović, „Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka“, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture SR Srbije br. X (1974): 158.

[25] Olga Latinčić, „Dr Milan Glavinić (Beograd, 1891–Beograd 1968), arhitekt“, Nasleđe br. 17 (2016), https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-605X/2016/1450-605X1617073L.pdf (preuzeto 15. 10. 2020).

[26] Đurić-Zamolo, D. 1989, „Prilog poznavanju života i rada arhitekte Jelisavete Načić“, Godišnjak grada Beograda knj. XXXVI (1989): 45.

[27] Milan Minić, nav. delo, 452.

[28] Zora Prica, „Caja Načićeva“, Almanah „Srpkinja“, Sarajevo, 1913.

[29] Divna Đurić-Zamolo, nav. delo, 156–157.

[30] Zlata Vuksanović Macura, „Socijalni stanovi Beograda u prvoj polovini 20. veka“, Spomeničko nasleđe br. 12 (2011): 65–89.

[31] Mirjana Roter Blagojević, „Stvaranje modernog kulturnog identiteta Beograda“, Limes plus br. 1 (2012), https://www.limesplus.rs/images/2012-1i2/2012-1i2-Roter-Blagojevic.pdf (preuzeto 12. 10. 2020).

[32] Ibid.

[33] Ovaj kompleks radničkih stanova proglašen je spomenikom kulture („SL glasnik RS“, br. 30/2007). Kako se u obrazloženju navodi: „Objekti su oblikovani skromnim arhitektonskim sredstvima, pa na fasadi i ne postoji druga dekoracija osim vrlo plitke plastike secesijske provenijencije iznad i ispod prozorskih otvora... Spomenik kulture predstavlja značajnu kulturno-istorijsku vrednost, kao najstariji sačuvani kompleks takve vrste u Beogradu i autorsko ostvarenje Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji.“

[34] Nataša Teofilović, „Arhitektura kao identitet žene: Jelisaveta Načić, Zorica Savičić“, ProFemina 9/10 (zima/proleće 1997): 199-203.

[35] Đorđe Stanković, „Srpski studenti u logorima Austro-Ugarske 1914–1918“, u Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji , ur. Dobrica Vulović, knj. 1 (Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu 1986), 68–69.

[36] 10. juli 1916. godine, nedelja, Beograd.

Posle podne dođe nam gđa Mica, reče nam da je Načićeva internirana, kao i ona gđica Gavrilovićeva što je bila osuđena. Reče nam još kako su juče njih 11 odvedene od gospođa, a biće sve odvedene koje su bile istaknute kao u nekim društvima. Odvešće viđenije rođake t.j. pristalice Karađorđevića, radikale iz raznih društava, narodne odbrane, sve će odvesti, celu opštinu će odvesti“, (141).

[37] Hilde Heynen, Architecture and Modernity (Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press, 1999).

[38] Đorđe Stanković, nav. delo, 69.

[39] Branko Lazarević, urednik Zabavnika, koji je izlazio na Krfu 1917–1918, u jednom od tekstova o ulozi umetnosti u ratnim godinama piše: „Događaji koji su na dnevnom redu, i koji su najveći u Istoriji, utiču na današnju umetnost od vrha do dna... Kao i sve ostale moći pojedinih rasa, i umetnička aktivnost je ušla u dnevne događaje. Arhitektura i skulptura otišle su u rovove da stvaraju „blokhauze“, utvrđenja, spomenike, groblja...“.

[40] „Stevi Aćimoviću, Ženeva.

Molim vas javite mome bratu Jovanu Načiću, Paris rue Beau repatre 32, da smo mama i ja zdravi. Caja je u Nezcuderu (Nezsideru), da mi novac pošalje na moje ime. Blagodari Jelena Načićeva, Vlajkovića 7.”

Beogradske novine br. 175, 8. avgust 1916, 3.

Jovanu Načiću chez David Armaganien,

Rue Goetz Monin No 12

„Nemoj toliko brinuti o nami. Mama i ja smo hvala Bogu zdravi. Caja nam se javlja, novac joj svakoga mjeseca šiljem, zdrava je. Primila sam poslatih 424 kr. Mama se moli Bogu da dočeka da vidi tebe i Caju. Mnogo te vole tvoja mama i Jela Načić. Vlajkovića No 9.“

Beogradske novine br. 263, 4.11.1916, 5.

[41] Natalija Aranđelović, Dnevnik Natalije Aranđelović 1915–1918 (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2018), https://www.arhiv-beograda.org/rs/natalija-dnevnik (preuzeto 12. 10. 2020).

[42] „8. juni 1916. sreda, Beograd

Jedna Nemica, koja je radila sa Cajom Načićevom kazala je kako je rodom iz Debrecina i kako tamo sad stradaju, kao što smo mi lane u avgustu i septembru, i moli je ovo: „Ako se ja vratim, da me zaštitiš od komita vaših, jer oni su strašni.“ (119).

„21. juni 1916. godine, utorak, Beograd

Vujić mi u poverenju reče kako se boji revolucije, a i Caja Načićeva kazala je Pinterovićki da se očekuje nešto za 10–15 dana.“ (129).

„6. april 1918, petak, Beograd

Javi nam Ruža po devojčici da je došla iz Nežidera Caja Načićeva i Marijola. Rojka je odletela kao luda kod Caje, kad ova joj reče da Ola nije došla već da imamo od nje paket...“ (36).

[43] Podatak preuzet iz publikacije: Goran Spaić i dr. prir, Kultura Srba u Dubrovniku 1790–2010: iz riznice srpske pravoslavne Crkve svetog blagoveštenja (Beograd: Arhiv Srbije; Dubrovnik: Srpska pravoslavna crkvena opština, 2012), 295.

Literatura:

Aranđelović, Natalija. Dnevnik 1915–1918. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2018. https://www.arhiv-beograda.org/rs/natalija-dnevnik (pristupljeno 12. 10. 2020).

Bauman, Zigmunt. Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing, 2009.

Bogdanović, Bogdan. Mali urbanizam. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958.

Vukasnović Macura, Zlata. „Socijalni stanovi Beograda u prvoj polovini 20. veka.“ Spomeničko nasleđe br. 12 (2011): 65–89.

Gvozdenović, Žana i dr. Slikari, ratnici, svedoci: slikarstvo i fotografija u Srbiji 1914–1918. Beograd: SANU, Muzej savremene umetnosti, 2017.

Dojčinović-Nešić, Biljana. „O ženama i književnosti na početku veka“. Ženske studije br. 11/12 (2000). https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-11-12/185-o-zenama-i-knjizevnosti-na-pocetku-veka (pristupljeno 12. 10. 2020).

Đukanović, Ljiljana. „Razvoj tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda tokom 19. i početkom 20. veka“. Nasleđe br. 18 (2017): 54.

Đuković, Isidor, Lukić, Nenad. Nežider – austrougarski logor za Srbe 1914 – 1918. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2017.

Đurić-Zamolo, Divna. Graditelji Beograda 1815–1995. Beograd: Muzej grada Beograda, 2011.

Latinčić, Olga. „Dr Milan Glavinić (Beograd, 1891–Beograd 1968), arhitekt“. Nasleđe br. 17 (2016), https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-605X/2016/1450-605X1617073L.pdf (preuzeto 15. 10. 2020).

Minić, S. Milan. „Prva Beograđanka arhitekt – Jelisaveta Načić“. Beograd: Godišnjak Muzeja grada Beograda, 1956.

Nestorović, Bogdan. „Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka“, saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture SR Srbije br. X (1974): 141–179.

Peković, Slobodanka. Časopisi po meri dostojanstvenog ženskinja : ženski časopisi u Srbiji na početku 20. veka. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015.

Prica, Zora. „Caja Načićeva“. Almanah „Srpkinja“, Sarajevo, 1913.

Roter Blagojević, Mirjana. „Stvaranje modernog kulturnog identiteta Beograda“, Limes plus 1 (2012): 37–58. Dostupno preko: https://www.limesplus.rs/images/2012-1i2/2012-1i2-Roter-Blagojevic.pdf (12. 10. 2020). 

Spaić, Goran i dr. prir, Kultura Srba u Dubrovniku 1790–2010: iz riznice srpske pravoslavne Crkve svetog blagoveštenja (Beograd: Arhiv Srbije; Dubrovnik: Srpska pravoslavna crkvena opština, 2012), 295.

Stanković, Đorđe. „Srpski studenti u logorima Austro-Ugarske 1914–1918“. U Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji, knj. 1, ur. Dobrica Vulović, 68–77. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, 1986.

Teofilović, Nataša. „Arhitektura kao identitet žene: Jelisaveta Načić, Zorica Savičić“. ProFemina br. 9/10, (1997): 199–203.

Trgovčević, Ljubinka. Planirana elita: o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Beograd: Istorijski institut, Službeni glasnik, 2003.

Heynen, Hilde. Architecture and Modernity. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press, 1999.

Cindori Šinković, Marija. Letopis kulturnog života 1904–1907: Politika, Pravda. Novi Sad, Beograd: Matica srpska. Institut za književnost i umetnost, 1992.

Šolaja, Vladimir, Magdić, Adela, aut.izložbe. Putevi srpskog inženjerstva tokom XIX veka=The Course of Serbian Engineering in the Nineteenth Century. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Muzej nauke i tehnike, 1994.

Ana Mitrovski
anaivk44@gmail.com
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 72.071.1:929 Načić J.
72(497.11)"18/19"

Original scientific article

Modernity in the Life and Work of Jelisaveta Načić

The focus of this paper is the modern subjectivity and the modern attitude towards the world of Jelisaveta Načić (1878–1955), the first woman architect educated in Serbia, on which she builds her existence and individuality in the society of 19th-century Serbia. At that time, Serbia was just beginning to modernize and, under the pressure of that time, change the existing values. In turbulent times exemplified by the changes of rulers, dynasties, ideologies, the state, the patriarchal society and the stereotypes of relations between the sexes, the self-awareness of the creative potentials and the personal and professional experience of Jelisaveta Načić were not common among women. Free from numerous frameworks traditionally imposed on women, she stepped into the world of "people" in which she established herself as an active creator of buildings that earned her a place in the history of architecture.

Another focal point of this paper is the consideration of the reactions of professional circles, the public and the Serbian press to the life and work of Jelisaveta Načić. The paper is supported by photographs of some of her numerous architectural achievements. This confirms the thesis that architectural works can be read as narratives because they have the capacity to transpose tradition into other epochs – they can provide inspiration while testifying to the time of their creation, social movements and the time that followed, and also stand as testimonies of their creators.

Keywords:

modernity, Jelisaveta Načić, architecture, press, photography

Na početak stranice