Navigacija

Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
PDF

Bibliografija časopisa Knjiženstvo od 2011. do 2019. godine

Bibliografija obuhvata popis svih radova objavljenih u časopisu Knjiženstvo u periodu od 2011. do 2019. godine. Posle kratke uvodne bibliografske studije sledi bibliografija podeljena u dve tematske celine sređene hronološkim redosledom. Sastavni deo bibliografije čine i temeljno urađeni i azbučnim redosledom sređeni registri: naslova, autora i predmeta.

Ključne reči:

Časopis Knjiženstvo, bibliografija, jubilej